Odpowiedzialność w przypadku błędów popełnionych przez adwokata: Przedawnienie

Rekomendacja dr Thomasa Schulte z powodu dużego doświadczenia i udanych procesów sądowych, np. artykuł na okładce w czasopiśmie „Capital“, wydanie 07/2008.

Spis treści

Odpowiedzialność w przypadku błędów popełnionych przez adwokata: Przedawnienie

Federalny Sąd Najwyższy odrzuca odpowiedzialność subsydiarną i skraca termin przedawnienia

Sytuacja początkowa i przypadek modelowy:

Nina Z. z Bremy zdała właśnie z dobrym wynikiem egzamin cząstkowy na studiach prawniczych. Gdy usłyszał to jej dobry przyjaciel Juliusz B., poprosił ją o radę. Trzy lata temu wynajął prawnika, aby wyegzekwować sprawę. Przegapił termin rozprawy sądowej i przegrał sprawę. Nie miał jednak jeszcze czasu, by się tym zająć. Teraz zastanawiał się, czy nie ma ograniczeń czasowych, w których musiałby pociągnąć prawnika do odpowiedzialności. Kiedy zatem roszczenie wobec prawnika ulega przedawnieniu?

Internet nie zawsze jest dobrym przewodnikiem w kwestiach prawnych

Ponieważ Nina nie jest jeszcze dobrze zaznajomiona z prawem dotyczącym przedawnienia, mówi „nie ma sprawy, zaraz się tym zajmiemy“ i wygoogluje terminy odpowiedzialności prawników. Odnajduje w apelacji traktaty o tzw. wtórnej odpowiedzialności adwokata i czyta je na krzyż. Następnie informuje swojego przyjaciela, że może się nie spieszyć, roszczenie przedawni się najwcześniej po sześciu latach od udzielenia mandatu. Nie jest to więc aż tak pilne i mogą przygotować się do Sylwestra za dwa tygodnie, a dochodzić roszczeń w Nowym Roku. Dzieje się tak dlatego, że zwykły trzyletni okres przedawnienia ulega w przypadku odpowiedzialności cywilnej adwokata wydłużeniu do sześciu lat. Prawnicy powinni teoretycznie wskazywać błąd klienta w każdym momencie przedawnienia faktycznego roszczenia. Jeżeli tego nie uczyni, ponosi odpowiedzialność za zaniechanie. Za drugi błąd odpowiada on przez kolejne trzy lata, czyli w sumie sześć.

Zła niespodzianka podczas wizyty u prawnika

Juliusz idzie więc do adwokata w styczniu, ten nie ma mu nic dobrego do powiedzenia. Chętnie przyjąłby odpowiedzialność wobec słabo radzącego sobie kolegi. Nie było to inspirowane żadną perspektywą sukcesu. Odpowiedzialność posiłkowa już nie istnieje. Po tym jak Wyższe Sądy Regionalne rozwinęły w swoim orzecznictwie odpowiedzialność subsydiarną, Federalny Sąd Najwyższy wypowiedział się przeciwko niej (wyrok z dnia 06.02.2014 r., sygn. akt IX ZR 217/12). Ponieważ Juliusz zauważył odpowiedzialność swojego adwokata zaraz po wydaniu wyroku przez sąd, roszczenie przedawniło się po czterech latach.

Podstawowa zasada ograniczania

Roszczenia regresowe wobec adwokata z powodu błędu w doradztwie przedawniają się regularnie po trzech latach zgodnie z § 195 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zgodnie z § 199 (1) nr 1 BGB, termin przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym powstało roszczenie. Zgodnie z § 199 ust. 1 nr 2 BGB, termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero wtedy, gdy klient dowiedział się o osobie dłużnika i o okolicznościach, które stanowią podstawę roszczenia, lub nie dowiedział się o nich z powodu rażącego zaniedbania.

Federalny Sąd Najwyższy uważa, że klient jest wystarczająco chroniony nawet bez odpowiedzialności wtórnej

We wspomnianym wyżej wyroku Federalny Trybunał Sprawiedliwości zrezygnował z konstrukcji odpowiedzialności wtórnej, ale uznał, że termin zaczyna się później.

Zgodnie z ówczesnym orzecznictwem wyższych sądów okręgowych wystarczająca była wiedza o okolicznościach powodujących powstanie roszczenia odszkodowawczego. Tak było w przypadku udzielenia błędnej porady. Termin przedawnienia regularnie rozpoczynał swój bieg z końcem roku kalendarzowego. Nie zależało to od tego, czy klient rzeczywiście prawidłowo ocenił odpowiedzialność swojego prawnika. W wyżej wymienionym orzeczeniu Federalny Sąd Najwyższy stwierdził: Dopiero w momencie, gdy klient ma rzeczywiste dowody na to, że udzielono mu nieprawidłowej porady, może rozważyć odwołanie się do adwokata. Ale dopiero wtedy, gdy wyciągnie on wniosek lub musi wyciągnąć wniosek na podstawie przeciętnego punktu widzenia, rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. W ten sposób wyklucza się możliwość przedawnienia roszczeń, zanim jeszcze dowiedzą się oni o ewentualnym błędzie doradcy. Nie ma to jednak zastosowania bez ograniczeń.

Przedawnienie bez wiedzy o odpowiedzialności, ale nadal możliwe, § 199 ust. 3 BGB

Ale uwaga: niezależnie od wiedzy, straty pieniężne przedawniają się zgodnie z § 199 ust. 3 BGB dziesięć lat po błędzie adwokata. Wynika z tego, że przedawnienie jest możliwe bez wiedzy o własnym roszczeniu.

Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj

Można tylko doradzić, aby zawsze natychmiast zająć się swoimi sprawami prawnymi. Zmiany w prawie są częste. Nie można więc polegać na wcześniejszej kompetentnej opinii na temat sytuacji prawnej.

Jeśli dodatkowo skorzysta się tylko z internetu, staje się jasne, co następuje. Nie ma tam żadnych obowiązkowych dat. Nie ma również obowiązku aktualizowania opublikowanych artykułów. Nie można więc stwierdzić, jaki jest stan prawny na dzień dzisiejszy.  Jest to również dokładny powód, dla którego należy skonsultować się z prawnikiem. Ponieważ w większości przypadków prawnik ponosi odpowiedzialność za swoje błędy. Adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe. Wskazówka dla praktyków: Każdy klient i osoba szukająca porady powinna w razie wątpliwości zasięgnąć drugiej opinii. W razie kłopotów, poszkodowany musi najpierw zgłosić swoje roszczenie o wydanie akt podręcznych adwokata. Tylko w ten sposób inny prawnik może stwierdzić, czy popełniono błąd. Prawidłowo prowadzone akta sprawy to zazwyczaj dobry znak. Więcej informacji o przekazywaniu akt sprawy znajdziesz tutaj.

V.i.S.d.P.:

Dr. Thomas Schulte

Kontakt:

Dr. Thomas Schulte Kancelaria Prawna
Malteserstraße 170
12277 Berlin

Telefon: +49 30 221922044
E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Kancelaria Dr. Schulte Rechtsanwälte od 1995 roku z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie prawa cywilnego, koncentrując się na prawie Internetu, reputacji i konkurencji. Reprezentuje ona interesy inwestorów indywidualnych w całych Niemczech. Dodatkowa informacja o nadawcy z lokalizacją biura znajduje się w nadruku na stronie www.dr-schulte.de.

[copyrighthinweis]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest