Dr. h.c. – posiadający tytuł doktora honoris causa – pytania o pytania

Rekomendacja dr Thomasa Schulte z powodu dużego doświadczenia i udanych procesów sądowych, np. artykuł na okładce w czasopiśmie „Capital“, wydanie 07/2008.

Spis treści

Dr. h.c. - posiadający tytuł doktora honoris causa - pytania o pytania

Mężczyźni lubią się stroić, czy to mięśniami, pięknymi zębami czy drogimi samochodami. Popularne są również odznaki honorowe, ordery, wszelkiego rodzaju tytuły. Po co być miłym? Albo sumiennie myć zęby? Wszystko można kupić, np. sztuczne zęby ….

Zagadnienia prawne związane z zagranicznym tytułem honorowym Dr. h.c.

W przypadku otrzymania tytułu doktora honoris causa, często z zagranicy – czy to w drodze zakupu, czy nagrody – pojawia się wiele pytań prawnych, zwłaszcza jeśli chcieliby Państwo posługiwać się tym tytułem w Niemczech. W internecie każdy może kupić tytuły Dr. po dumpingowych cenach, oferowane za 39,00 euro. Albo uniwersytet w „Lummerlandzie“ może być skłonny przyznać doktorat honoris causa niemieckiemu naukowcowi. Ale taki tytuł jest oczywiście zabawny tylko wtedy, gdy można go używać w Niemczech.

Czy mogę używać dyplomu honorowego w Niemczech? – Kto nie chciałby na swojej wizytówce lub papierze firmowym nazwać się profesorem lub lekarzem?

Sytuacja prawna w Niemczech nie jest jednak tak prosta. Dlatego też autorzy dr Schulte i jego zespół ciągle otrzymują zapytania od szanownych akademików, którzy chcą wiedzieć, o czym muszą pamiętać, wykorzystując swój zagraniczny dyplom uniwersytecki? Nie każdy tytuł jest kupowany; prawnicy dr Schulte i jego zespół otrzymują zapytania np. od pediatrów, którzy od lat praktykują za granicą nieodpłatnie i poświęcają wiele czasu i energii, lub od innych osobistości, których renoma naukowa lub inna skłania zagraniczne uniwersytety do przyznawania Niemcom tytułów honorowych.

Czy można legalnie kupić doktorat honoris causa – zamiast go sobie nadać?

Dr Thomas Schulte: „Po pierwsze, zasadniczo nie ma nic przeciwko kupowaniu doktoratu honoris causa. Jednak posługiwanie się w Niemczech zakupionym tytułem – nawet jeśli jest to „tylko“ doktorat honoris causa – jest surowo zabronione. Odpowiednie regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawach o szkolnictwie wyższym poszczególnych krajów związkowych. Należy przy tym pamiętać, że naraża się na ryzyko wszczęcia postępowania karnego w związku z podejrzeniem nadużycia tytułu prawnego zgodnie z § 132a kodeksu karnego (StGB) przez prokuraturę prowadzącą dochodzenie.“

Czy można posiadać taki tytuł oficjalnie i jednocześnie mieć go wpisanego do paszportu?

Dr Schulte: „Taki zakupiony tytuł nie może być ani używany oficjalnie, ani wpisany do paszportu. Wyraźne regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawach o szkolnictwie wyższym poszczególnych krajów związkowych. Na przykład § 69 ust. 7 ustawy o szkolnictwie wyższym Nadrenii Północnej-Westfalii stanowi w pierwszym zdaniu: „Stopnie naukowe uzyskane w drodze zakupu tytułów nie mogą być wykorzystywane“. W związku z tym taki tytuł nie może być wpisany do paszportu.

Czy taki doktorat honoris causa można otrzymać również bez studiów?

Dr Schulte: „Reprezentowaliśmy już klientów, którzy byli w posiadaniu zagranicznego doktoratu honoris causa bez ukończenia studiów. Nie był to jednak doktorat akademicki. Oczywiście zależy to od tego, czy uczelnia, która ostatecznie przyznaje tytuł, zgodzi się to zrobić w zamian za „darowiznę“. Należy jednak zaznaczyć, że kupując lub otrzymując taki tytuł bez posiadania odpowiedniego stopnia naukowego w danej dziedzinie, można narazić się na nieprzyjemne zapytania ze strony danego Ministerstwa Edukacji. Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego stanowią również, że osoba posiadająca tytuł naukowy musi na żądanie właściwych organów przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie uprawnień do jego uzyskania. Tutaj każdy, kto na przykład otrzymał tytuł doktora honoris causa wydziału medycznego w Chile, ale nigdy nie trzymał w ręku podręcznika medycznego, staje się podejrzany.“

Czy według Pana wiedzy były udane próby wywalczenia w sądzie prawa do noszenia takiego tytułu?

Dr Schulte: „Nie znam żadnego udanego przypadku sądowego dotyczącego wykorzystania stopnia naukowego, o którym wiadomo, że został nabyty w drodze zakupu tytułu. Jest to wyraźnie zabronione. Należy jednak oczywiście udowodnić, że dany tytuł prawny będący przedmiotem pozwu został rzeczywiście nabyty. Poza tym większość procesów sądowych w zakresie zagranicznych doktoratów honoris causa dotyczy kwestii, czy np. profesor da onoare lub zagraniczny doktor honoris causa może być używany w Niemczech również w skróconej formie prof. lub dr. W tym przypadku spór sądowy stwarza trudności, ponieważ wymagane są odpowiednie dowody na ogólnie przyjęte zwyczajowe używanie tytułu w kraju pochodzenia.“

Jak wygląda sytuacja prawna w przypadku tytułów nabytych za granicą – jakie instytucje są w ogóle uznawane w Niemczech za instytucje nadające tytuły?

Dr Schulte: „W rzeczywistości zagraniczny tytuł honorowy może być używany w takiej formie, w jakiej został przyznany, ze wskazaniem organu przyznającego, jeżeli został przyznany przez uczelnię uprawnioną do jego przyznawania zgodnie z prawem kraju pochodzenia lub przez inny organ uprawniony do jego przyznawania. Teraz oczywiście każdy, kto posiada taki zagraniczny tytuł, zastanawia się, czy moja instytucja nadająca tytuł jest uznawana w Niemczech? Można się o tym dowiedzieć np. za pośrednictwem portalu informacyjnego o uznawaniu zagranicznych kwalifikacji edukacyjnych.“

Podsumowując, należy zauważyć, że problematyka właściwego wykorzystania przyznanych doktoratów honoris causa w świetle prawa o szkolnictwie wyższym jest bardzo złożona. Ponieważ zawsze można również narazić się na ryzyko postępowania karnego za nadużywanie tytułów na podstawie 132a StGB.

V.i.S.d.P.:

Dr. Thomas Schulte

Kontakt:

Kancelaria Prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin

Telefon: +49 30 221922044

E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Kancelaria Dr. Schulte Rechtsanwälte od 1995 roku z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie prawa cywilnego, koncentrując się na prawie Internetu, reputacji i konkurencji. Reprezentuje ona interesy inwestorów indywidualnych w całych Niemczech. Dodatkowa informacja o nadawcy z lokalizacją kancelarii znajduje się w nadruku na stronie www.dr-schulte.de.

[copyrighthinweis]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest