Wszechświat Schufa – przekleństwo i błogosławieństwo

Rekomendacja dr Thomasa Schulte z powodu dużego doświadczenia i udanych procesów sądowych, np. artykuł na okładce w czasopiśmie „Capital“, wydanie 07/2008.

Spis treści

Wszechświat Schufa - Dr. Schulte

Nikt nie prosił Schufy o przypisanie ocen szkolnych do finansów dorosłych. Dlaczego i tak to robi i dlaczego ma do tego prawo – jak jedna ofiara opiera się byciu „pozostawioną w tyle“. Dr Thomas Schulte, prawnik z Berlina.

Problemy Schufa cię nie dotyczą?

Oto typowy przykład! Przedsiębiorca Holger M. z Monachium posiada dwa bloki mieszkalne w Norymberdze, których zakup sfinansował kilka lat temu z Deutsche Bank AG. Teraz otrzymuje pismo z banku informujące go, że jego kredyt w żadnym wypadku nie zostanie przedłużony. Ma bardzo negatywny wpis kredytowy.

Co się stało?

Jego córka Josefine jest dobrym dzieckiem w wieku 18 lat i miała chłopaka, który mieszkał z nimi przez pewien czas w ich pięknym, przestronnym domu w Bogenhausen. Chłopak już dawno się wyprowadził i poszedł dalej. Młody mężczyzna zawarł jednak umowę na telefon komórkowy, korzystając z danych swojego „teścia“ i sprawił, że przypomnienia i poczta sądowa zniknęły. Teraz ofiara, ojciec, ma duży problem z powodu kradzieży tożsamości. Ostatecznie przedsiębiorca otrzymał negatywny wpis kredytowy z daleko idącymi i długoterminowymi konsekwencjami, ale córka szybko zakochała się ponownie.

Ze względu na wewnętrzne wytyczne banku i umowy, pracownik banku nie może w tym przypadku przedłużyć kredytu. Mały problem zmienia się z kretowiska w słonia.

Takich przykładów są tysiące. Do tego dochodzą kryzysy, które zdarzają się raz po raz i są normalnym elementem ludzkich życiorysów: Rozwody, trudności nie z własnej winy, alkohol i narkotyki, śmierć, choroba i żałoba. Trudno jest zawsze zachowywać się jak wzorowy uczeń. Są to często sprawy, które kończą się w sądzie, a nie te, w których faktycznie występuje całkowita niezdolność do zapłaty. Jeśli wierzyciele przejdą przez sądową procedurę monitowania z krótkimi terminami, roszczenia mogą zostać szybko wyegzekwowane.

Niedawno Europejski Trybunał Sprawiedliwości miał również do czynienia z firmą Schufa i innymi firmami gromadzącymi dane. Dotyczyło to zautomatyzowanych procedur i tego, czy są one dopuszczalne. Wyroki te są skomplikowane, a ich skutki złożone. W skrócie: agencje kredytowe, takie jak Schufa Holding AG, również przerażają ludzi, ponieważ ogromna władza idzie w parze z dużym brakiem przejrzystości.

Skąd właściwie pochodzi Schufa?

Schufa Holding AG (pierwotnie SCHUFA e. V. Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) jest prywatną i zoptymalizowaną finansowo firmą, która niejako przejęła zadania państwa. Schufa działa trochę jak ratownik na krytym basenie. Pewny siebie i potężny, jakby ludzie w basenie nie umieli pływać. Ta kilkudziesięcioletnia narracja jest głęboko zakorzeniona, a jednocześnie jest sposobem wywierania presji w umyśle: „Muszę zapłacić, inaczej dostanę negatywną Schufę“.

Długi od dzieci lub partnerów są czasami spłacane bez krytyki z obawy przed Schufą. Ten lobbing jest bardzo skuteczny. Schufa propaguje również teorię, że jest pomocna w szybkich umowach i sprawnych procesach. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, ponieważ wiemy, że są kraje, w których konsumenci muszą stale płacić z góry za energię elektryczną lub umowy na telefon komórkowy i tak dalej. Możliwość wcześniejszego sprawdzenia zdolności kredytowej partnera umowy ma zatem również coś na swoją korzyść.

W rzeczywistości Schufa jest zależna od swoich partnerów umownych ze świata biznesu, którzy dostarczają dane, które są następnie podsumowywane, a w niektórych przypadkach również oceniane przez Schufę (scoring). Oczywiście można argumentować, że tak ważne zadania powinny być wykonywane przez państwo. Ponadto istnieje również państwowy rejestr dłużników, którego funkcja zajmuje tylne siedzenie ze względu na siłę Schufy.

Znaczenie dla konsumentów

Jak dobrze wiadomo, wszyscy są zaangażowani w Schufa: Ponadto prawo nadzoru bankowego i organ nadzoru bankowego jako organ wymagały rozsądnych systemów, aby utrudnić udzielanie „złych“ kredytów. To samo dotyczy dużych firm, takich jak firmy telekomunikacyjne, które zawsze muszą z góry ocenić, czy mają prawdziwych i rozsądnych klientów, czy tylko pozornie wypłacalnych klientów ze względu na prawo handlowe i prawo spółek akcyjnych.

Nie chodzi jednak o to, czy przedsiębiorca może teraz uzyskać pożyczkę wartą miliony, ale obecnie umowy najmu konsumenckiego lub inne „istotne kwestie“, takie jak konto bankowe, zależą od dobrego ratingu kredytowego, zdolności kredytowej poprzez dobry wynik Schufa. Władza, pieniądze i niejasne procesy łączą się tutaj. Jednocześnie, w przeciwieństwie do wcześniej potężnego kościoła, Schufa jest mistrzem w zmienianiu zasad gry. Dzięki tak zwanym „Dziesięciu Przykazaniom“ wszyscy wiedzieli, co robić i nie zmieniono ich przez ostatnie dwa tysiące lat.

Prawo Schufa od lat zajmuje ekspertów

Prawo Schufa to w szczególności ochrona danych i prawo konsumenckie. W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy to niewypłacalni i osoby z trudnościami płatniczymi były w stanie doprowadzić do niewypłacalności, a praca na czarno kwitła, sytuacja zmieniła się zasadniczo. Dziś zła ocena kredytowa jest prawdziwą przeszkodą, a instrumenty mające pomóc obywatelom w kryzysie w ponownym staniu się dobrymi podatnikami nie są sprawiedliwe. Nie każdy jest prawnikiem zajmującym się niewypłacalnością i posiada wiedzę specjalistyczną oraz dyscyplinę w zakresie osobistego postępowania upadłościowego wprowadzonego w 1997 r. lub w zakresie zajmowania rachunków zabezpieczających. Co więcej, gospodarka rynkowa nie jest zainteresowana klientami, którzy potrzebują dużego wsparcia, ponieważ kosztuje to pieniądze i zasoby. Kosztów ekonomicznych paraliżowania ludzi z powodu strachu nie da się obliczyć. Ci konsumenci są, że tak powiem, uporządkowani i sami są sobie „winni“.

Prawo Schufa

Zasadniczo kiedyś było tak, że myśli są wolne, a ochrona danych jest zbędna. Tak jak do dziś obowiązuje powiedzenie: w USA dane należą do firm, a w Chinach do państwa. Dopiero w latach 80. w Europie ugruntowała się koncepcja, że dane danej osoby należą do niej, a strona trzecia pracująca z nimi musi przestrzegać zasad.

Niemiecka federalna ustawa o ochronie danych była najważniejszą podstawą prawną do czasu wprowadzenia europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w maju 2018 r. Standardy te są skomplikowane i dlatego niepopularne wśród sądów i prawników. Ponadto ścierają się tam inne tradycje prawne, które nie zawsze do siebie pasują. Prawo niemieckie opiera się, że tak powiem, na wolnym obywatelu i dąży do jasności językowej, podczas gdy standardy europejskie mają tendencję do długich kompromisowych tekstów i, podobnie jak wszystkie przepisy, koncentrują się bardziej na idei ochrony. Podczas gdy prawo niemieckie koncentruje się bardziej na jednostce, która może następnie bronić się w sądzie, standardy europejskie często łączą prawo nadzorcze (wysokie kary i wiele aspektów organizacyjnych w standardach) z roszczeniami ofiar nieprawidłowego przetwarzania danych.

Tam, gdzie ustawodawca nie zapewnia jasności, sądy mają to zadanie. Tak też jest w przypadku prawa Schufa.

Jak działa prawo Schufa?

Dane należą do ludzi. Każdy, kto pracuje z danymi innych osób, musi zatem uzasadnić swoje działania.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych stanowi, że „przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych“. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje we wszystkich europejskich państwach członkowskich od 25 maja 2018 roku. Wiele firm dostosowuje swoje procesy ze względu na surowsze sankcje.

W związku z tym dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zawsze jest to trudne, gdy prawo nie jest zrozumiałe samo przez się, ale musi być zdefiniowane za pomocą zwiewnych słów, takich jak uzasadnione interesy, między innymi, Schufa lub „Vodafone“ (tj. strony trzeciej). Teraz, podobnie jak w prawie amerykańskim, sprawa się komplikuje, ponieważ stosuje się orzecznictwo, które oczywiście istniało już przed 2018 r., kiedy obowiązywała tylko federalna ustawa o ochronie danych. W ramach nowej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych utworzono szereg grup spraw w celu konkretyzacji standardów europejskich.

W odniesieniu do dopuszczalności wartości prawdopodobieństwa określonych przez agencje kredytowe w odniesieniu do zdolności i gotowości do zapłaty osoby fizycznej, w sekcji 31 II BDSG znormalizowano szereg grup przypadków.

wierzytelność jest wymagalna lub wierzytelność jest uznana lub wynika z rejestrów publicznych (rejestru długów lub rejestru upadłości)
Roszczenie jest wymagalne, a dłużnik został dwukrotnie należycie upomniany. Pierwsze z dwóch przypomnień miało miejsce cztery tygodnie temu. Dłużnik został już upomniany i nie zakwestionował roszczenia.
Prawa

Konsument ma prawo do otrzymania bezpłatnego raportu kredytowego raz w roku (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Jest to zawsze powodem do sporów i dyskusji, ponieważ Schufa próbuje sprzedawać dodatkowe usługi.

Konsumenci mają prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe. Mają również prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, jeśli spełnione są odpowiednie kryteria.

Czas rejestracji w agencjach kredytowych

Rejestracja musi się kiedyś zakończyć: Jak długo agencje kredytowe mogą przechowywać dane? Usunięcie musi być również przeprowadzone dla autoryzowanych wpisów. Wynika to z faktu, że anulowanie ma wpływ na ocenę punktową i wniosek musi zostać usunięty z rejestru. Termin wynosi dokładnie trzy lata od ostatniego wpisu. Czasami jest to podważane, ponieważ firmy, zwłaszcza firmy windykacyjne, zgłaszają aktualny status roszczenia co kilka miesięcy. W przypadku niewypłacalności osobistej dług musi zostać anulowany w ciągu sześciu miesięcy.

Odszkodowania za błędne i fałszywe wpisy w agencjach kredytowych

Właściwym niemieckim sądom trudno jest ustalić wymierne kwoty odszkodowań dla ofiar nieprawidłowych wpisów w agencjach kredytowych. Innymi słowy, jest mało prawdopodobne, aby konsumenci dokonali wielkich skoków w porównaniu do niedogodności spowodowanych powyższym przypadkiem.

Poza przetwarzaniem danych, podstawowe znaczenie dla zdolności kredytowej poszkodowanych ma scoring. Scoring ma na celu obliczenie prawdopodobieństwa prawidłowego zachowania klienta w przyszłości i dlatego jest ostrym mieczem. Podobnie jak XIX-wieczny wiejski nauczyciel, Schufa nie chciała ujawnić metod obliczeniowych, ale z powodzeniem argumentowała przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości, że jest to tajemnica handlowa. Jednak najwyższy sąd europejski w swoim orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2023 r. krytycznie odniósł się do zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy użyciu programów komputerowych. Tak więc w prawie Schufa nadal istnieje ruch.

Wskazówki i porady dotyczące postępowania z Schufa

W świecie sieci nikt nie może uciec od przetwarzania danych – każdy jest częścią „wszechświata Schufa“. Dr Thomas Schulte oferuje cenne porady dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i ochrony przed negatywnymi wpisami Schufa.

Zachowaj ostrożność podczas aktywności online

Unikaj ryzykownych zachowań, takich jak składanie zamówień pod wpływem narkotyków, udział w grach hazardowych lub niekontrolowana dystrybucja danych karty kredytowej. Takie zachowania znacznie zwiększają ryzyko znalezienia się w bazie danych Schufa.

 • Wsparcie w czasach kryzysu
  Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, unikaj ryzykownych zachowań i szukaj wsparcia u rodziny i przyjaciół. Może to pomóc w zapobieganiu szkodom.
 • Porządek i ostrożność
  Koresponduj pisemnie i przechowuj wszystkie dokumenty w uporządkowanym miejscu. Korzystaj z listów poleconych za potwierdzeniem odbioru, aby potwierdzić otrzymanie ważnych dokumentów. Regularnie sprawdzaj pocztę, aby uniknąć jej zagubienia, co może mieć poważne konsekwencje.
 • Regularne kontrole Schufa
  Regularnie sprawdzaj swój raport kredytowy za pomocą wyciągów i natychmiast reaguj na wszelkie błędy. W razie potrzeby zwróć się o profesjonalną pomoc.
 • Realizm i odporność
  Nie oczekuj humanitaryzmu od dużych firm lub agencji windykacyjnych. Bądź odporny i aktywnie broń się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Środki te pomogą ci lepiej poruszać się po wszechświecie Schufa i uniknąć negatywnych wpisów.

[copyrighthinweis]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest