Porady prawne - Pytania i odpowiedzi

„I co teraz?”

Z reguły standartowe pytanie do adwokata brzmi: „i co teraz“? Prosimy najpierw poinformować się na naszych stronach internetowych o naszym doświadczeniu prawnym oraz o sukcesach procesowych. Oczywiście prezentacje internetowe nie mogą odpowiedzieć na wszystkie Państwa problemy prawne. W takim przypadku zapraszamy Państwa do przedstawienia swojego problemu u nas telefonicznie lub mailowo. Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina ze swojej strony niezwłocznie się do Państwa zgłosi. Jeśli chcieliby Państwo do nas zadzwonić to prosimy o przygotowane wszystkich dokumentów, aby w razie ewentualnych pytań ze strony naszych adwokatów mogli Państwo na nie od razu odpowiedzieć. Już podczas pierwszego kontaku można określić czy prawnicza pomoc adwokata ma sens, czy też jest ona zbędna. Tematem rozmów powinny też być szanse i ryzyka związane ze sprawą, jak również koszta z nią związane.
Przy rozwiązaniu Państwa problemu prawnego, pomogą nam również Państwo, poprzez dostarczenie nam posortowanych chronologicznie dokumentów. Ponadto prosimy o Państwa pomoc przy opracowaniu stanu faktycznego danej sprawy. Z reguły każdy następny krok naszego postępowania będzie z Państwem wcześniej skonsultowany.
Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy jako kancelaria gospodarcza reprezentuje podmioty gospodarcze, jak i konsumentów. Ci ostatni, zawsze stoją na słabszej pozycji w kontaktach z bankami, ubezpieczeniami i pozostałymi uczestnikami obrotu na rynkach kapitałowych.
Chętnie pomożemy Państwu poradą prawną, działaniem oraz naszym długoletnim doświadczeniem. Proszę mieć na względzie, że pierwszy kontakt z naszymi adwokatami i radcami prawnymi do niczego Państwa nie zobowiązuje.
  • Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen. Adwokat R.Hornemann w czasie pracy.
  • Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen. Założyciel Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Dr. Schulte.
  • Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen. Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann oraz mecenas Klevenhagen w czasie pracy.

Czy nasi adwokaci są skuteczni?

W wielu wypowiedziach telewizyjnych, jak również w doniesieniach prasowych było już głośno o naszych sukcesach. Na stronie tytułowej czasopisma Zeitschrift Capital (wydanie z sierpnia 2008 roku) nasza kancelaria adwokacka została polecona przez redaktorów jako szczególnie doświadczona, szczególnie w dziedzinach prawa bankowego i lokat kapitałowych. Nasze sukcesy na polu porad prawnych zawdzięczamy naszemu sposobowi świadczenia usług prawniczych oraz umiejętnemu prowadzeniu procesów.

Jak widzą prawnicy swoje zadania?

Udzielamy zawsze szczerej i obiektywnej porady prawnej. Traktujemy, informujemy oraz walczymy dla naszych klientów w taki sposób, w jaki oczekiwalibyśmy tego, od innych prawników jeśli chodziło by o nasze sprawy. Przyszło nam żyć w świecie pełnym specjalistów i dlatego musimy im zaufać. Pozasądowo walczymy i działamy również z sukcesami, aby osiągnąć ekonomicznie sensowny wynik, który zadowala naszych klientów. Procesy sądowe prowadzimy tylko wtedy, jeśli jest to ekonomiczne i nieodzownie potrzebne, aby przeforsować roszczenia prawne naszych klientów.

Kim są adwokaci Dr. Schulte i wspólnicy?

Nasza kancelaria adwokacka składa się łącznie z zespołu trzech partnerów oraz pięciu adwokatów oraz radców prawnych. Do tego dochodzą aplikanci adwokaccy, studenci prawa oraz pozostali współpracownicy.

Jak pracuje kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy?

Działamy jedynie w takich dziedzinach prawa, w których koncentrują się nasze zainteresowania i umiejętności, tzn. w takich, w których jesteśmy niewątpliwie specjalistami i tylko tam, gdzie możemy używać naszej specjalistycznej wiedzy. Naszą specjalnością jest prawo bankowe i prawo lokat kapitałowych, prawo budowlane, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo nieuczciwej konkurencji oraz prawo karne. Każdy nasz prawnik kształci się dalej na swoim polu zawodowym, starając się przy tym poszerzać swoje horyzonty myślowe. Regularnie zapraszani jesteśmy jako referenci na seminaria i prelekcje prawne, staramy się naukowo aktywnie wpływać na rozwój naszego zawodu. Nie jesteśmy „sfiksowani” na punkcie prowadzenia procesów sądowych i ciągłego chodzenia do sądów. Wręcz przeciwnie, chcemy pomagać naszym klientom szybko, ekonomicznie i efektywnie. Dlatego też konsultujemy się z naszymi klientami, aby poznać ich potrzeby i załatwić większość spraw z ich przeciwnikami polubownie, bez potrzeby angażowania do tego aparatu sądowego. Wszystko po to, aby problem był na stałe rozwiązany, a nasi klienci zadowoleni.

Gdzie pracują nasi adwokaci?

Nasi prawnicy występują przed wszystkimi sądami Republiki Federalnej Niemiec, za wyjątkiem senatów cywilnych Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof). Tam współpracujemy z adwokatami, którzy są dopuszczeni do występowania przed Trybunałem Federalnym. Mimo tego, że naszą siedzibą jest Berlin, nasi klienci pochodzą z terenu całych Niemiec, jak i z zagranicy.

Kogo reprezentują nasi prawnicy?

Nasi adwokaci reprezentują osoby prywatne oraz prawne. Dane osobowe tych osób są traktowane poufnie w ramach adwokackiego obowiązkowego zachowania tajemnicy.

Jak nasi prawnicy ubezpieczają jakość naszego doradztwa?

Zabezpieczenie jakości usług prawnych znaczy, że każdy przypadek prawny, każdy problem i każda porada prawna, są regularnie sprawdzane przez nasz zespół prawny. Nasi niemieccy i polscy adwokaci są za to oczywiście odpowiedzialni. W godzinach porannych naszego każdego dnia pracy omawiane są na forum bierzące sprawy i problemy. Uważamy, że tzw. metoda czterech oczu (Vier-Augen-Prinzip) zawsze się sprawdza. Dopasowujemy naszą strategię do taktyki przeciwników i, jeśli zachodzi taka potrzeba,wprowadzamy korekty do naszego kursu.

Czy można znaleźć dobrą radę prawniczą w internecie?

Z jednej strony tak, z drugiej strony jednak nie. Internetowe informacje prawne są co prawda darmowe, ale nie zawsze prawidłowe. Jeśli ktoś musi zaufać poradzie prawnej musi zapytać o to eksperta w danej dziedzinie, aby ten mógł odpowiedzieć na ten problem indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty danej sprawy oraz jej stanu faktycznego. Jeśli założyli Państwo lokatę, aby pomnożyć swoje zasoby finansowe i obawiają się poniesienia strat, lub jeszcze gorzej, zrobili to w tajemnicy, bądź wbrew woli swoich parnterów życiowych i boją się teraz przyznać do błędu jakim było podpisywanie wydającej się być lukratywną umowy, muszą Państwo wziąść sprawy w swoje ręce. „Każdy jest kowalem własnego losu” – myśli się wtedy i zaczyna aktywnie działać. Wtedy to najczęściej sprawdza się wszystkie możliwe portale i strony internetowe w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące nas pytania i zagdanienia prawne. Myśli się wtedy najczęściej, że jest się „cool” i da się radę wszystkiemu sprostać samemu, posługując sie tylko internetem. Taka droga prowadzi najczęściej w ślepy zaułek, ponieważ już na samym początku problemów lub postępowań przedprocesowych popełnia się szkolne błędy, do których poprawy i tak są potrzebni eksperci.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Dane osobowe klientów naszej kancelarii oraz osób, które zwróciły się do nas o pomoc prawną lub poradę prawną, są u nas absolutnie bezpieczne i nie będą w żadnym przypadku przekazywane osobom trzecim. Podlegamy restrykcyjnym zasadom prawa prowadzenia praktyki adwokackiej oraz nadzorowi zawodowemu ze strony Kammergericht w Berlinie, jak również adwokackiemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

Ile kosztują nasi prawnicy?

Na początku każdego zlecenia jest omawiany z Pańswem jego zakres i czas trwania. Nasi adwokaci postarają się szybko i efektywnie wykonać powierzone im zadanie, rozliczając się z Państwem za każdą jednostkę czasu podczas jej wykonania. Często koszta pokrywa Państwa ubezpieczenie prawne (Rechtsschutz). Prawo niemieckie, w niektórych przypadkach określonych w ustawie, zwalnia od kosztów procesowych, bądź rozbija je na raty, w przypadku, jeśli nie mają Państwo środków na ich pokrycie (Prozesskostenhilfe, PKH). Przypadki takie uzależnione są jednakże od wysokości szans na wygranie procesu przed sądem. Nasi polscy i niemieccy adwokaci doradzą Państwu czy złożenie odpowiedniego wniosku przed sądem ma sens. Przy wygranych procesach sądowych koszty pokrywa strona przeciwna. Do tego nasza kancelaria adwokacka jest wiodącą kancelarią, której zaufał jeden z największych niemieckich rzeczoznawców finansowych w sprawie kosztów procesowych.

Czy można uzyskać darmową poradę?

Tak. Ze względów społecznych działamy w szczególnych przypadkach „pro publica bono”, udzielając darmowych porad prawnych w Berlinie. Przede wszystkim wtedy, jeśli dziejąca się komuś niesprawiedliwość, jak to się mówi „woła o pomstę do nieba”. Chodzi tu o ekstremalne przypadki, w których ludzie, poprzez kryminalne „machlojki” obdarci są nie tylko ze swoich pieniędzy, ale również ze swojej godności ludzkiej.

Co muszę zrobić aby uzyskać najlepszą poradę?

Pierwszy krok jest najłatwiejszy. Wystarczy złapać za telefon, po drugie zadzwonić do kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy w Berlinie, po trzecie umówić się u nas na wizytę, lub w ostateczności napisać maila. Nasi adwokaci skontaktują się z Państwem w związku z pierwszą darmową dyskusją na temat Pańskiego problemu prawnego. W drugim kroku muszą Państwo wysłać do nas wszystkie dokumenty oraz całą korespondencję związaną z Państwa problemem prawnym. Jest zupełnie czymś bezsensownym, aby dyskutować o konkretnym problemie prawnym w abstrakcyjnej lub w wymyślonej sprawie.
W trzecim kroku nasi adwokaci przedstawią Państwu naszą strategię pozwalającą na szybkie i jak najtańsze rozwiązanie Państwa problemu prawnego.