Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 10.12.2014

Sprzedaż w Internecie - Obowiązki sprzedawcy wobec konsumentów

Obrót sprzedaży internetowych wzrasta z roku na rok. Internet jest nową żyłą handlu. A może zostanie już wkrótce jego aortą. Przedsiębiorstwa łączą się w sieci z partnerami, klientami i swoimi zagranicznymi siedzibami na całym świecie. Zakupując towary w Internecie zyskuje się większy wybór, konkurencyjne ceny, możliwość zakupu na całym świecie przez całą dobę.

Aby zaistnieć na rynku sprzedawca właściwie musi już proponować swoje usługi i towary online. Zyskuje przez to jeszcze dodatkowy atut: ograniczone koszty, oszczędzając szczególnie na kosztach lokalu.

Szczególnie popularnym rynkiem zbytu są takie platformy jak E-Bay czy Amazon. Tutaj sprzedaż wydaje się niezmiernie prosta. Jednak samo założenie konta nie wystarczy. Sprzedając na terenie Unii Europejskiej przyjmujemy na siebie obowiązki jakie narzuca na sprzedawców dyrektywa dotycząca praw konsumentów. Na jej podstawie dopasowane zostały przepisy dotyczące umowy na odległość w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB), które z dniem 13.06.2014 r. otrzymały nowy „szlif”.

Umowa na odległość

Kiedy mówimy o umowie na odległość (Fernabsatzvertrag)? Umowy zawierane na odległość są umowami, w których przedsiębiorca lub jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu oraz konsument do prowadzenia negocjacji oraz do zawarcia umowy posługują się wyłącznie środkami komunikacji na odległość np. listownie, za pomocą katalogów, telefonicznie, poprzez E-Mail bądź SMS itp. (§§ 312 c I,II BGB). Do umowy musi dojść w ramach w tym celu zorganizowanego systemu zbytu na odległość.

Należy zwrócić uwagę, że umowa i związane z nimi obowiązki dotyczą tylko umowy zawieranej między przedsiębiorcą jako sprzedawcą oraz konsumentem jako kupującym.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy

Konto na E-Bay oraz opis produktu nie wystarczą. Dlaczego? Sprzedawca w Internecie ma obowiązek udzielenia kupującemu konsumentowi licznych informacji wyszczególnionych w §312 d BGB, Art. 246a, 246b EGBGB. Przede wszystkim sprzedawca musi podać swoje pełne dane tj. firmę, adres siedziby, dane kontaktowe. Dodatkowo powinien odpowiednio poinformować o sprzedawanym produkcie, podając istotne jego cechy, pełną cenę wraz z podatkiem VAT. Jednocześnie musi wskazać na wszystkie koszty związane z zakupem jak np. koszty przesyłki czy transportu, wymienić warunki zapłaty, dostawy, termin dostawy oraz wskazać na rękojmię za wady rzeczy zakupionych. O czym sprzedawca definitywnie nie powinien zapominać: informacja o konsumenckim prawie do odstąpienia od umowy. Tutaj przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania na takie prawo, podać jego warunki, terminy, sposób i procedurę wykorzystania tego prawa przez konsumenta. Sprzedawca powinien tutaj zamieścić również wzór odstąpienia od umowy, który znajdzie w załączniku 2 do ustawy EGBGB:

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
 • An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
 • Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
 • Bestellt am (*)/erhalten am (*)
 • Name des/der Verbraucher(s)
 • Anschrift des/der Verbraucher(s)
 • Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
 • Datum
_________

(*) Unzutreffendes streichen.
[1] Anl. 2 neu gef. mWv 13. 6. 2014 durch G v. 20. 9. 2013 (BGBl. I S. 3642)
[2] Im BGBl. I sind die hier in eckigen Klammern wiedergegebenen Bezugnahmen auf die Gestaltungshinweise als geschlossene Kästchen dargestellt.

Dodatkowo przedsiębiorca musi wskazać, kto ponosi koszty przesyłki w sytuacji odstąpienia od umowy.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Sprzedawca powinien jak najszybciej udostępnić kupującemu treść zawartej umowy bądź potwierdzenie zawarcia takiej umowy na trwałym nośniku danych, najpóźniej w momencie otrzymania towaru.

Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy

W celu ochrony konsumentów przed pochopnym zawarciem umowy, europejski ustawodawca wprowadził możliwość do odstąpienia od umowy bez konsekwencji dla konsumenta. Szczególnie w sytuacji zawarcia umowy w domu przy drzwiach, przez telefon bądź Internet konsument daje się ponieść chwili, przekonać sprzedawcy i działa nieprzemyślanie, czego później żałuje. I tutaj znacząca staje się możliwość odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem otrzymania zakupionego towaru. Jeśli jednak sprzedawca nie poinformował konsumenta uprzednio o swoim prawie do odstąpienia od umowy, termin nie rozpoczyna biegu. Wtedy konsument może odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy i 14 dni.

Odstąpienie od umowy również dla Download i App

Najbardziej znaczącą zmianą wprowadzoną przez reformę w roku 2014 zapewne jest wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy przy sprzedaży produktu w formie Download oraz App. W związku z aktualną możliwością zakupu książek, muzyki, programów itp. digitalnie powstał dla ustawodawcy problem związany z prawem odstąpienia od umowy. Dlaczego? Gdyby kupującemu umożliwić odstąpienie od umowy mógłby on zakupić ebook’a ściągnąć zawartość po czym odstąpić od umowy bez zobowiązania do zapłaty. W tych sytuacjach ustawa od czerwca tego roku wprawdzie przewiduje prawo do odstąpienia od umowy, ale w nieco okrojonej wersji. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w momencie kiedy sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia (udostępnienie pliku) po tym jak konsument jednoznacznie wyraził na to zgodę i jednocześnie potwierdził znajomość utraty prawa do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

W ten sposób ustawodawca rozwiązał problem związany z zakupem digitalnych produktów, tworząc niestety jednocześnie kolejne formalne obowiązki dla sprzedawcy.

Konsekwencje zaniechania obowiązków

Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków zasadniczo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Co to oznacza? Przede wszystkim daje to możliwość konkurencji do wezwania do zaniechania. Często konkurenci wynajmują w tym celu kancelarie adwokackie, co powoduje koszty, które zwrócić winien przedsiębiorca nie wypełniający obowiązku. Taki przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania deklaracji o zobowiązaniu się do zaniechania pod groźbą kary pieniężnej. Jak widać niedopilnowanie obowiązków informacyjnych się nie opłaca, a na straży praw konsumenta stoją sami przedsiębiorcy – konkurenci.

For our foreign clients here a summary of the press release in English and German:

Fernabsatzrecht – Pflichten des Verkäufers bei Fernabsatzverträgen. Der Umsätze der Online- Verkäufe steigen rasant. Das Internet ist eine pulsierende Ader des Handels. Bald vielleicht sogar die Hauptschlagader. Die Unternehmer vernetzen sich im Internet mit Handelspartnern, Kunden, ausländischen Niederlassungen. Der Warenkauf im Internet ermöglicht eine größere Auswahl, konkurrenzfähige Preise und die Möglichkeit des Einkaufs auf der ganzen Welt rund um die Uhr. Der Verkäufer muss dabei immer an seine Pflichten gegenüber den Verbrauchern denken. Hierzu gehören vor allem umfangreiche Informationspflichten zum Widerrufsrecht, die Pflicht zur Vorlegung des Muster-Widerrufsformulars, Aufklarung über die Widerrufsfrist, und weitere. Die Reform des Fernabsatzrechts im Jahr 2014 brachte eine interessante Neuregelung: nunmehr unterliegen auch Verträge über den Kauf von digitalen Waren (Ebook, Audiobook, App ua.) dem Widerrufsrecht. Natürlich eingeschränkt: fängt der Verkäufer an den Vertrag zu realisieren und hat der Verbraucher hierzu seine Zustimmung erteilt, verliert der Verbraucher das Widerrufsrecht (wenn er zuvor bestätigt dies gewusst zu haben).

Obligations of the seller in distance contracts.

The turnover of online sales is rising rapidly. The Internet is an artery of trade. Soon, perhaps even the aorta. The entrepreneur networks in the Internet with trading partners and customers. The purchase of goods on the Internet allows a greater selection, competitive prices and the possibility of purchasing around the world around the clock. The seller always has to think of his duties towards consumers. These mainly include extensive disclosure requirements about the consumer right to cancel the contract, like the duty to present a pattern cancelation statement, elucidation about the cancelation period, and more. The reform of the distance selling law in 2014 brought an interesting new rule: now also the purchase of digital goods (Ebook, Audio Book, App and others.) includes the right to cancel the contract. The right is of course, restricted: When the seller starts to fulfil the contract and the consumer has given his consent, the consumer loses the right to cancel (if he previously confirmed to have known this).


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-12-10
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.10.2014

Najlepiej prowadzi się biznes w Singapurze. Polska i Niemcy spadają w rankingu.

Ranking „Easy of Doing Business Rank”: Polska zajmuje miejsce 32, Niemcy pozycję 14, spadając z miejsca 13.

Bank światowy opublikował swój coroczny ranking „Doing Business“ na rok 2015. Polska spadła w rankingu o 2 miejsca, jeśli chodzi o łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. W rankingu na 2014 rok Polska zajęła 45. miejsce, ale po korekcie danych i zmianie metodologii przez Bank Światowy uplasowała się ostatecznie na miejscu 30.

Według raportu w Polsce łatwiejsze stało się przekazywanie kapitału poprzez obniżenie opłat notarialnych oraz wprowadzenia systemu online dla niektórych procedur. Ułatwiono handel transgraniczny: tutaj Polska poprawiła swoją pozycję o 5 miejsc- z 46 na 41. Również w dziedzinie procesu zakładania działalności zarówno Polska jak i Niemcy utraciły swoje pozycje i spadły o kilka miejsc. Niemcy najgorzej wypadły w dziedzinie zakładania działalności gospodarczej – zajmują zaledwie miejsce 114, za Afganistanem czy Białorusią. Tutaj powodem niskiego uplasowania są głównie wysokie opłaty notarialne. Niemcy za to radzą sobie dobrze w dziedzinie upadłości i niewypłacalności (miejsce 3) oraz dostępem do energii elektrycznej (3 pozycja).

Jeśli przedsiębiorcy zależy na warunkach niemal idealnych to powinien zdecydować się na siedzibę w Singapurze, który pozostaje na miejscu 1 w rankingu. Najlepiej prowadzi się tutaj handel transgraniczny czy egzekwuje umowy, a założenie przedsiębiorstwa twa średnio2,5 dnia ( w Polsce 30, w Niemczech 14,5).

Link do całego rankingu: http://www.doingbusiness.org/rankings

Raport dla Polski: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland/#starting-a-business

Raport dla Niemiec: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany/


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-10-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 28.10.2014

Firma transportowa w Niemczech – konieczne licencje

Kto jako przedsiębiorca chce prowadzić działalność związaną z usługami transportowymi dla pojazdów o łącznej masie wyższej od 3,5 tony potrzebuje licencji.

Licencji na transport wewnątrz kraju („Erlaubnis für den Güterkraftverkehr”) oraz na transport wewnątrz UE („EU- Lizenz“) udzielają właściwe urzędy przy urzędach porządkowych (Ordnungsamt) bądź urzędach powiatów (Landkreisgemeinde).

Licencje należy zabierać w trasy i wskazać w czasie kontroli.

Zarówno licencja krajowa jak i na transport wewnątrz Unii udzielana jest na wniosek wtedy kiedy wnioskodawca może wykazać się: osobistą niezawodnością, finansową sprawnością, fachową kwalifikacją. Odnośnie warunków licencji pojedynczo:

Osobista niezawodność

Osobista niezawodność sprawdzana jest na podstawie poświadczenia o niekaralności jak i informacji urzędowej z rejestru działalności gospodarczej. Zaświadczenia można uzyskać u federalnego prokuratora generalnego przy Trybunale Federalnym. Wnioski o udzielenie zaświadczeń należy złożyć w biurze meldunkowym. Od osób, które do tej pory już prowadziły samodzielną działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia jeszcze urzędowych zaświadczeń o braku zastrzeżeń (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Składają się na nie:

 • Zaświadczenia Urzędu Skarbowego oraz Gminy siedziby działalności o „podatkowej niezawodności”
 • Zaświadczenie ustawowej kasy chorych o należytym odprowadzaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnych oraz ubezpieczenia od bezrobocia.
 • Zaświadczenie zrzeszenia zawodowego o odprowadzaniu składek ustawowego ubezpieczenia wypadkowego.
Jeśli prowadziło się działalność w innym kraju, poza RFN, należy przedłożyć odpowiedniki wymienionych zaświadczeń.

Finansowa sprawność

Finansowa sprawność jest zapewniona wtedy, kiedy dostępne są konieczne finansowe środki do należytego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Urząd sprawdza to na podstawie aktualnego wykazu majątku. Jeśli wcześniej prowadziło się przedsiębiorstwo na pełnej księgowości należy wykazać zakończenie roczne. Wszystkie zaświadczenia powinny być uwierzytelnione przez doradcę podatkowego. Finansową sprawność potwierdza się zasadniczo wtedy, kiedy środki finansowe (kapitał) wynosi co najmniej 9.000 Euro pojazdu oraz 5.000 Euro dla każdego następnego pojazdu.

Fachowa kwalifikacja

Każde przedsiębiorstwo musi wskazać jednego dyspozytora ruchu (Verkehrsleiter). Dyspozytor ruchu musi posiadać fachowe kwalifikacje. Fachowe kwalifikacje posiada osoba, która wykazała konieczną do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego wiedzę.

Zasadniczo wiedzę fachową potwierdza się poprzez zdanie egzaminu odnośnie wiedzy o transporcie drogowym. Egzamin dotyczy następujących zagadnień:
 • prawo
 • administracja finansowa i handlowa,
 • techniczne normy i techniczne prowadzenie transportu,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • międzynarodowy transport.
Egzaminy odbywają się kilka razy w roku i składają się z dwóch pisemnych części po 120 min oraz jednej pisemnej część – 30 min.

W niektórych wypadkach można otrzymać zwolnienie z egzaminu zawodowego. O zwolnienie z egzaminu mogą ubiegać się osoby, które przedstawią, że posiadają fachową kwalifikację poprzez to, że pracowały na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem od roku 1999 przez co najmniej 10 lat, oraz wypadną pozytywnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt egzaminu wynosi 130 Euro. Koszt poprawki 110 Euro. Można znaleźć w różnych miastach kursy przygotowawcze.

Osoby, które posiadają już certyfikat zawodowy w innym kraju Unii Europejskiej, jak np. Polsce mogą uzyskać jego uznanie w Niemczech (art. 21 rozporządzenia WE Nr. 1071/2990). Procesem uznania certyfikatów zajmują się Izby Handlowo- Przemysłowe (IHK).


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-10-28
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 02.10.2014

Zakładanie firmy w Niemczech – 21 % niemieckich firm zostało założone przez migrantów, w tym Polaków.

Z roku na rok coraz więcej osób w Niemczech decyduje się na krok w samodzielność i zakłada przedsiębiorstwa. W zeszłym roku taką decyzję podjęło 868.000 osób, 93.000 więcej niż w roku 2012.

Spora część nowych przedsiębiorców w Niemczech to Polacy – 7%, tuż za Turkami (21%) oraz Rosjanami (10%).

„Skłonność migrantów do samodzielnej działalności oraz tworzenia nowych miejsc pracy, powoduje że przedstawiają oni znaczący filar w dziedzinie nowych działalności gospodarczych w Niemczech” – relacjonuje KfW na łamach publikacji w „Spiegel Online”.

Na to, że temat nowych młodych przedsiębiorstw jest istotny w niemieckiej gospodarce wskazuje również zapis w umowie koalicyjnej CDU/CSU oraz SPD nadmieniający, że „Niemcy potrzebują nowego okresu przemysłowego”.

Szybko wzrastająca liczba przedsiębiorców jest jednak również wskaźnikiem zmieniającego się rynku pracy. Należy pamiętać, że duża część wybiera drogę w samodzielną działalność gospodarczą ponieważ nie potrafi znaleźć stałego zatrudnienia i nie ma innego wyboru. Z drugiej strony chwali się, że tacy przedsiębiorcy ofensywnie podchodzą do tematu działalności i często szybko sami stają się pracodawcami.

Niestety migranci znowuż częściej przerywają prowadzenie działalności. Kiedy zasadniczo po trzech latach 30% przedsiębiorców zamyka działalność wśród migrantów jest to już odsetek 39%.


Źródło: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/firmengruendungen-anteil-von-migranten-legt-weiter-zu-a-987436.html


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Tłumaczenie: Patrycja Mika
Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-10-02
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.09.2014

Naruszenie praw autorskich – monity za wstawianie zdjęć bez zgody autora w Internecie

Popularność sprzedaży internetowej poprzez portale jak E-Bay stale wzrasta. Również polscy przedsiębiorcy korzystają z atrakcyjnej możliwości dotarcia do klienta. Jednak również na portalu E-Bay konkurencja często jest duża. Jak zwrócić na siebie uwagę? Nic tak nie przykuwa wzroku jak dobre zdjęcie produktu.

Fotki własnego autorstwa, zrobione w domu, aparatem na telefonie komórkowym nie wyznaczają się szczególną jakością. Dlatego sprzedawcy często zaglądają na strony producentów- tutaj ściągają profesjonalne fotografie i wstawiają w swojej ofercie na E-Bay.

Czy sprzedawca może publikować fotografie producenta w swojej ofercie?

Dr. jur. habil. Kraatz, ekspert kancelarii w prawie karnym przestrzega: „Jeśli zdjęcie jest chronione prawami autorskimi, autor ma prawo do żądania odszkodowania według § 97 I UrhG. Wysokość odszkodowania ustala się według analogii licencji, tzn. jak wysoka byłaby w danym wypadku licencja. Sądy przy użytku jednorazowym może zakładają i wartość licencji w wysokości 20 Euro. Jednak do kosztów dochodzą jeszcze opłaty adwokackie za wysłanie monitu”.

Taki monit może okazać się dla sprzedawcy dosyć drogi. Dlatego: uwaga przy kopiowaniu i publikowaniu cudzych zdjęć w Internecie!


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-09-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 05.09.2014

Anderson Holding w upadłości? – Co mogą zrobić inwestorzy?

Postanowieniem Sądu Rejonowego Charlottenburg w Berlinie (Sygn. akt 36a IN 2872/14) adwokat Rüdiger Wienberg został syndykiem spółki Anderson Holding AG.

Spółka Anderson Holding AG jest częścią Anderson Group i reklamuje się na swojej stronie internetowej www.anderson-group.de tym, że jest niezależna od banków: „Inwestujemy w niemieckie budynki mieszkalne i mieszkania socjalne. Anderson Group jest wyspecjalizowana na restrukturyzację jak i przejęcia średnich i dużych przedsiębiorstw.” Taki cytat znajdziemy na pierwszej stronie Aderson Group. Tymczasem Anderson Holding sama widocznie potrzebuje restrukturyzacji.

Adwokat Wienberg musi teraz sprawdzić, czy należy otworzyć postępowanie upadłościowe. Do Anderson Group należą jeszcze cztery inne spółki: Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG, Anderson Zweite Deutsche Grundwert GmbH & Co. KG, Anderson Dritte Deutsche Grundwert GmbH & Co. KG oraz Anderson Vierte Deutsche Grundwert GmbH & Co. KG. Wszystkie spółki mają swoją siedzibę pod adresem Wexstr. 2, 10825 Berlin. Wspólnikiem odpowiadającym swoim majątkiem wszystkich czterech spółek jest Anderson Facility Service GmbH. Firma Anderson Fünfte Deutsche Grundwert GmbH & Co. KG w zeszłym roku została zmieniona na Baxter Sachwert GmbH & Co. KG, od tego momentu z siedzibą w Tauentzienstraße 5 in 10789 Berlin. Tutaj Wspólnikiem odpowiadającym swoim majątkiem jest Baxter Sachwert GmbH & Co. KG.

Adwokat Dr. Sven Tintemann komentuje ogłoszenie w portalu o postępowaniach upadłościowych następująco:
„Aktualnie nie wiemy czy spółka Anderson Holding AG złożyła wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego samodzielnie, czy zrobił to jeden z wierzycieli. Syndyk musi teraz sprawdzić, czy majątek spółki wystarczy, aby mogła kontynuować działalność, bądź czy konieczne będzie otwarcie postępowania upadłościowego. W ubiegłych tygodniach dochodziły do nas plotki odnośnie spółki. Nasza kancelaria założyła grupę inwestorów. Do inwestorów dochodziły informacje, że rachunki bankowe Anderson Group miały zostać zablokowane. Czy to stało się powodem do złożenia wniosku, musi zostać jeszcze wyjaśnione. Należy teraz sprawdzić, czy inwestorzy, którzy inwestowali pieniądze w spółki Anderson, muszą się obawiać. Spółka reklamowała się obietnicą, że zabezpieczyła inwestycje poprzez np. hipoteki. Rozpoczęliśmy tutaj działania sprawdzające, czy takie zabezpieczenia faktycznie istnieją. Pierwsze sugestie berlińskiego notariusza nie robią jednak nadziei. Aktualnie pozyskane informację są jeszcze niepełne. Dlatego będziemy prowadzić dalszy research w sprawie.” Specjaliści prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałów Kancelarii Dr. Schulte & Partner mbB będą prowadzić dalsze działania sprawdzające oraz zdawać aktualne sprawozdania inwestorom Anderson Group. Zainteresowanym inwestorom bardzo chętnie prześlemy formularze do udziału w grupie inwestorów.


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie: Patrycja Mika
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2014-09-05
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia