Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 11.02.2015

Bezterminowe wypowiedzenie kredytu przez bank – prawne możliwości

Umowa o kredyt regulowana jest w §§ 488 ff. BGB. Umowa o kredyt dochodzi do skutku poprzez dwa zgodne oświadczenia woli stron umowy. Ważnym aspektem jest temat wypowiedzenia kredytu. W przypadku spłaty kredytu w ratach według § 498 BGB kredytodawca zgodnie z prawem ma możliwość wypowiedzenia umowy, jeśli kredytobiorca zalega z co najmniej dwoma następującymi po sobie ratami, przekraczającej 5-10% wartości kredytu oraz jeśli bezskutecznie minął udzielony w wezwaniu do zapłaty termin dwόch tygodni. Dodatkowo kredytodawca jest zobligowany do propozycji przeprowadzenia z kredytobiorcą, ktόry jest konsumentem rozmowy w celu doprowadzenia do ugodowego rozwiązania. Jeśli bank nie wypełni ostatniego obowiąku, kosument może ubiegać się o odszkodowanie.

Roszczenia odszkodowawcze mogą wynikać z kilku powodόw: jeśli bank wypowie umowę bezpodstawnie, bądź podczas wypowiedzenia nie weźmie pod uwagę możliwie najkorzystniejszych dla konsumenta rozwiązań. Orzecznictwo sądowe w Niemczech opiera się w niniejszych konstalacjach na zasadzie dobrej wiary według § 242 BGB. Skutek: kredytodawca winien mieć na względzie uzasadniony interes kredytobiorcy i starannie je rozważyć.

Zgodnie z orzecznictwem, wypowiedzenie przez bank kredytu powinno być ostatecznością i mieć u podstaw nie tylko spełnienie przesłanek prawnych ale także ważny interes banku, ktόrego należy w stosunku do interesu kredytobiorcy rozważyć. Bank winien wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 1. Jak kredytobiorca jest zabezpieczony? Czy posiada wystraczająco wysokie zabezpieczenia?
 2. Jakie szkody grożą kredytobiorcy? Załamanie finansowe?
 3. Należy zwrόcić uwagę na „zakaz sprzecznego zachowania” – czy bank wypowiedział umowę mimo iż wcześniej umόwiono co innego?
 4. Czy bank swoim zachowaniem przyczynił się do kryzysu kredytobiorcy?
Rόwnież prawo do terminowego wypowiedzenia umowy jest ograniczone:
 1. Wypowiedzenie „nie w porę” jest zabronione. W takim wypadku bank musi dać kredytobiorcy więcej czasu.
 2. Sprzeczne zachowanie banku jest rόwnież tutaj zabronione.

Wniosek: kredytobiorca nie pozostaje bezbronny w momencie wypowiedzenia przez bank kredytu


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-02-11
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 02.02.2015

UZYSKANIE NIEMIECKIEGO OBYWATELSTWA ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE

Otwarte granice oraz rynek pracy w Niemczech - Polacy mogą żyć i pracować u naszych zachodnich sąsiadów bez ograniczeń. Niemieckie obywatelstwo nie jest konieczne, ale jak najbardziej przydatne, choćby ze względu na zabezpieczenia socjalne, bądź możliwość podrόżowania do wielu krajόw bez konieczności nabywania wiz.

Sposoby nabywania obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG). Niemieckie obywatelstwo można nabyć poprzez stwierdzenie lub nadanie. W jakich przypadkach można stwierdzić obywatelstwo niemieckie ze względu na pochodzenie – temat ze względu na historię Polski dla obywateli RP dosyć istotny.

STWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA

Procedura stwierdzenia polega na wykazaniu uzyskania i nieprzerwanego posiadania obywatelstwa niemieckiego na podstawie pochodzenia po niemieckich przodkach. Obywatelstwo można nabyć poprzez urodzenie z niemieckiego rodzica. Jednakże wielu Polaków dopiero zagłębiając się w historię swojej rodziny dowiaduje się, że ich dalszy przodek miał niemieckie korzenie. Czy to już wystarczy?

OBYWATELSTWO PO MATCE CZY PO OJCU

To po którym z naszych rodziców możemy udowadniać nasze pochodzenie zależy od naszej daty urodzenia. Urodzeni bowiem przed 1 stycznia 1975 roku muszą udowodnić niemieckie pochodzenie swego ojca. Nie mogą oni dziedziczyć obywatelstwa od strony matki. W przypadku osób urodzonych w związku małżeńskim po tej dacie, można starać się o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa gdy jedno z rodziców posiada paszport niemiecki bądź pochodzenie. O obywatelstwo po linii żeńskiej mogą się starać osoby urodzone poza związkiem małżeńskim.

POCHODZENIE NASZYCH PRZODKÓW

Do ustalenia posiadania przez nas niemieckiego obywatelstwa potrzebujemy wszelkiego rodzaju dokumentów to potwierdzających, w tym aktów urdzenia, aktów zgonu, świadect zawarcia związków małżeńskich, itp. O obywatelstwo niemieckie może starać się osoba, której przodek w latach 1913-1945 mieszkał jedynie na terytorium Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańsk według granic z 1937 roku. Powyższe nie odnosi się do osób, których przodkowie urodzili się w granicach Rzeszy (przede wszystkim na terenie obecnej Wielkopolski) i po roku 1918 stali się obywatelami nowo odrodzonego państwa Polskiego.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STWIERDZENIE OBYWATELSTWA NIEMIECKIEGO

Osoby zamieszkałe w Niemczech składają wniosek w miejscowym urzędzie miejskim. Osoby zamieszkałe poza terytorium Niemiec składają wniosek do Federalnego Urzędu Administracyjnego (Bundesverwaltunsgamt, 50728 Köln,www.bva.bund.de). Wniosek składamy na urzędowym formularzu, opłata od wniosku wynosi 25,00 EUR. Do wniosku należy załączyć dowody, tj. dokumenty, z których wynika, że dana osoba posiadała obywatelstwo niemieckie (dowody osobiste, paszporty, zaświadczenia o zameldowaniu, książeczki wojskowe) i że jej potomkowie wraz z wnioskodawcą nabyli to obywatelstwo po niej (akty małżeństwa i akty urodzenia z urzędów stanu cywilnego, wypisy z kościelnych ksiąg zaślubionych i ochrzczonych).


Autor:
Dominika Dzida

Dominika Dzida
Autor odpowiada za treść publikacji.
Dziedziny prawa:

 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo karne i postępowanie karne
 • Prawo pracy

Vita:

 • Urodzona w 1992 roku w Chełmie
 • Studia Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, przewidywany czas zakończenia -czerwiec 2016
 • Studia Bachelor Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewidywany czas zakończenia - czerwiec 2016
 • Półroczne studia na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w ramach wymiany studenckiej ERASMUS+
 • Praktyki studenckie w Kancelarii Prawnej Śliwa i Korczak Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Członkowstwo w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Wrocławskim
 • Ambasador firmy Deloitte
 • Członkowstwo w Europejskim Stowarzyszeniu Studiów Prawa ELSA Wrocław


Data wstawienia publikacji:
2015-02-02
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 16.01.2015

Kredyt w obcej walucie: Pułapka szwajcarskiego franka

Kredyt w obcej walucie miał przynosić same korzyści a w szczególności niskie raty. Aktualnie sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Frank szwajcarski umocnił się wobec polskiego złotego, co oznacza, że polskie gospodarstwo domowe zarabiające w złotówkach a spłacające kredyt we frankach szwajcarskich musi zapłacić nawet o kilkaset złotych większą ratę.

„Kredyt w obcej walucie wiąże się zawsze z dużym ryzykiem, jakim jest wahanie kursów, niepewny rozwój kursu.” – mówi Dr. jur.habli. Erik Kraatz, adwokat w kancelarii Dr. Schulte & Partner mbB.

Zakup domu bądź mieszkania wymaga kapitału. W Polsce jak i w wielu innych krajach Unii Europejskiej wielu obawia się jednak wysokich odsetek od pożyczki. Kredyt w frankach szwajcarskich kusił niskim oprocentowaniem. Wiele tutejszych banków zauważyło w tym dobry interes i rynek zaczął kwitnąć. 70.000 polskich domostw posiada kredyty na nieruchomości w szwajcarskich frankach. Szwajcarski raj kredytowy

W poprzednich latach Szwajcarski Bank Narodowy uzależnił franka od waluty Euro. Jednocześnie odsetki leżały na najniższych poziomach. Te dwa czynniki powodowały stały niski poziom odsetek – czyli raj dla kredytobiorców, szczególnie tych we wschodnich krajach europejskich, gdzie kredyty we własnych walutach wiązały się z wysokim oprocentowaniem, tj. Polsce, Chorwacji i na Węgrzech.

Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego i konsekwencje dla kredytobiorców

Z dnia na dzień Szwajcarki Bank Narodowy zmienił jednak swoją politykę i nie broni już stabilizacji kursu szwajcarskiego franka wobec kursu Euro. SBN tłumaczy decyzję tym, że sytuacja w ostatnich trzech latach się polepszyła, szwajcarska gospodarka przyzwyczaiła się do wysokiego kursu. Eksperci wymieniają jednak jeszcze jeden powód: powiązanie Franka z Euro było dla Szwajcarii coraz droższe. Od kiedy Europejski Bank Centralny mówi o planach zakupu pożyczek państwowych kurs Euro spada. Szwajcaria musiała kupować coraz więcej waluty Euro aby wyrównać i ustabilizować kurs franka.

Obowiązek wyjaśnienia ryzyka przy zawieraniu umów

Ryzyko kredytu w obcej walucie dla wielu polskich kredytobiorców się realizuje. O takim scenariuszu bank winien informować w momencie zawarcia umowy o kredyt z konsumentem. Prawo unijne i krajowe zobowiązuje instytucje finansowe w szczególności do odpowiedniej klasyfikacji klienta pod względem wiedzy w dziedzinie finansowej, doświadczenia jak i możliwości finansowych. W następnej kolejności bank powinien wskazać na ryzyko danego instrumentu finansowego. To właśnie w tej dziedzinie instytucje finansowe nie wywiązują się z obowiązków. Opis ryzyka powinien wyjaśniać mechanizmy finansowe, możliwe dodatkowe koszty, możliwe scenariusze.

Analiza prawna – możliwości konsumentów

Pozostaje sprawdzenie, czy istnieją inne punkty zaczepienia do cofnięcia bądź anulacji umowy o kredyt, np. poprzez możliwość konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy (termin nie rozpoczyna biegu w momencie kiedy przedsiębiorca o tym prawie nie pouczył w odpowiedni sposób), bądź na podstawie błędów pracowników banków podczas porady kredytowej w bankach ( w szczególności brak udzielenia informacji o ryzykach)


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-01-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 08.01.2015

UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA NA RELACJI POLSKA-NIEMCY

Wielu Polaków pracuje u naszych zachodnich sąsiadów. Praca w Niemczech często jest bardziej dochodowa, niekiedy jednak Polacy prowadzą przedsiębiorstwa lub są zatrudnieni na terytorium obydwu krajów. Jak w takiej sytuacji rozliczać się z podatku? Czy podatek powinien być odprowadzony w Polsce, w Niemczech a może w obydwu krajach? Jakie są podatki w Niemczech i kto nam może pomóc?

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną systemu podatkowego w Republice Federalnej Niemiec jest Ordynacja podatkowa (Abgabenordnung). Ordynacja ta zawiera podstawowe zasady, dotyczące sposobu ustanawiania i płacenia podatków. W systemie prawnym istnieją także inne źródła prawa podatkowego. Pamiętać należy o uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, w skład którego wchodzą dwustronne i wielostronne umowy międzynarodowe. Umowy międzynarodowe tyczące się omawianego tematu to dwustronne umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania (Doppellbesteuerungsabkommen) zawarte przez rząd federalny z innymi państwami. Poniżej przyjrzymy się umowie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, która została podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003r. i z pewnymi zmianami obowiązuje do chwili obecnej.

KTO MOŻE UNIKNĄĆ PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA?

Artykuł pierwszy tejże umowy reguluje, iż dotyczy ona osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu umawiających się Państwach. W rozumieniu artykułu 4 umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. Problem pojawia się w sytuacji, gdy osoba zainteresowana ma miejsce zamieszkania w obydwu Państwach. Na pomoc idzie nam art. 4 ust. 2, który stanowi, iż w takiej sytuacji uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Jeżeli jednak to kryterium również nie rozwiązuje problemu, należy wziąć pod uwagę to z Państw, w którym zainteresowana osoba zwykle przebywa a w ostatniej kolejności jej obywatelstwo.

RODZAJE PODATKÓW W NIEMCZECH

Do aktualnie istniejących podatków w Republice Federalnej Niemiec, których dotyczy umowa, należą w szczególności:
 1. podatek dochodowy (Einkommensteuer),który szczegółowo ujęty jest w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz). Podatek odciągany jest od wynagrodzenia brutto. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danej osoby. Należy przy tym pamiętać, że prawo niemieckie przewiduje ulgi i odliczenia podatkowe;
 2. podatek od osób prawnych (Körperschaftsteuer), np. spółek akcyjnych (AG), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) oraz spółek komandytowo-akcyjnych, od innych organizacji, np. stowarzyszeń bez osobowości prawnej, spółdzielni oraz stowarzyszeń ubezpieczeń wzajemnych oraz mas majątkowych, takich jak Zakłady (Anstalt) czy fundacje;
 3. podatek od działalności przemysłowej i handlowej (Gewerbesteuer),w tym domiary pobierane od każdego z tych podatków. Jak jednak możemy przeczytać w art. 2 ust. 4 Umowy, będzie miała ona także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich miejsce.

METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:
 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 Umowy dotyczących dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, mogą być opodatkowane w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Federalnej Niemiec. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i który odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Republice Federalnej Niemiec.

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

W każdej sytuacji należy pamiętać, że obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe, niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku z ich miejscem zamieszkania.

ZAŁOŻENIA A RZECZEWISTOŚĆ

Wprawdzie dochody uzyskane w Polsce są oficjalnie wolne od podatku w Niemczech, to jednak mało kto świadomy jest faktu, iż dochody polskie wlicza się do podstawy opodatkowania w Niemczech - czyli polskie dochody zwiększają niemiecki zarobek brutto i pracownik płaci wyższy podatek od dochodów uzyskanych w Niemczech. Z jednej strony więc zawarta została umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a z drugiej strony polskie dochody i tak obciążają dochody uzyskane w Niemczech i wpływają na wyższe opodatkowanie niemieckich dochodów. Jest to niekorzystne dla osób pracujących w obu krajach.

DO KOGO O POMOC?

Zgodnie z niemiecką ustawą o administracji finansowej Główny Urząd Federalny d/s Podatków spełnia nadrzędną rolę w rozstrzyganiu sporów wynikłych na tle podwójnego opodatkowania. Główny Urząd Federalny do spraw Podatków nie doradzi nam jednak, jak w konkretnym przypadku uniknąć podwójnego opodatkowania i jak interpretować przepisy. Z problemami tego typu należy zwrócić się do doradców podatkowych.

Autor: Dominika Dzida - Trainee - Student University of Economics in Wrocław (Finance) & University of Wroclaw (Law)


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-01-08
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.12.2014

Wyciąg z Schufa za darmo – jak go uzyskać?

Raz do roku każdy mieszkaniec Niemiec ma prawo do uzyskania darmowego wyciągu z rejestru Schufa. W ten Sposób Schufa ma zapewnić możliwość skontrolowania danych zapisanych na temat danej osoby w rejestrze. Od danych w rejestrze Schufa np. banki uzależniają decyzję o przyznaniu kredytu. Również właściciele mieszkań żądają wyciągu przed wynajęciem mieszkania.

Jednakże uzyskanie darmowego wyciągu nie jest takie proste. Opcja ta ukryta jest pomiędzy wieloma propozycjami płatnych wyciągów czy nawet stałego abonamentu. Dlatego poniżej przedstawiamy jak w sześciu krokach uzyskać darmowy wyciąg z rejestru Schufa:

 1. Wchodzimy na stronę internetową: www.meineschufa.de
 2. Klikamy na link „Schufa Bonitätsauskunft” po lewej stronie a następnie „Jetzt bestellen” na środku strony.
 3. Następnie wybieramy link po lewej stronie: „Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz“.
 4. Na środku strony pojawiają się dwie możliwości – opcja po lewej jest płatnym abonamentem, wybieramy więc opcję po prawej za „0 €” i poniżej tabelki klikamy na „Jetzt bestellen”.
 5. Na środku strony możemy wybrać język formularza, klikając na wybraną flagę danego kraju.
 6. Otwiera się formularz w wersji PDF. Należy go wydrukować i wypełnić, pomijając ostatnią tabelkę, która również zawiera płatną opcję. Wypełniony formularz wysyłamy z kopią dowodu osobistego (alternatywnie kopią paszportu i meldunku). Wyciąg z Schufa otrzymujemy po kilku dniach pocztą.
Od 1 kwietnia Schufa zobowiązana jest do udostępnienia każdemu raz w roku darmowego wyciągu z rejestru. Każdy dodatkowy wyciąg podlega opłacie, która wynosi od 18,50 Euro (za wyciąg online). Schufa jest krytykowana przez obrońców praw konsumentów za niewyraźny sposób udostępniania darmowego wyciągu, który ukryty jest pod wszędzie na stronie i na każdym kroku się pojawiającymi płatnymi opcjami.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-12-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 17.12.2014

Płaca minimalna – 8,50 Euro – ustawa MILOG w Niemczech – obowiązek zgłoszenia pracowników

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w Niemczech, zgodnie z którą, każdemu pracownik przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 8,50 Euro brutto za godzinę pracy. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych w Niemczech, ale również tych zatrudnionych w zagranicznych przedsiębiorstwach i wykonujących swoją pracę na terenie Niemiec, np. odesłanych tymczasowo do pracy w Niemczech.

Usługi transportowe – kiedy kierowcy należy się płaca minimalna?

Wraz z wejściem w życie ustawy powstaje wiele niejasności w związku z jej interpretacją. Szczególnie niejasne jest rozgraniczenie, kiedy pracownik wykonuje pracę na terenie Niemiec. Aspekt ten najbardziej problematyczny jest w branży transportowej. Powstają liczne pytania, m.in. czy kierowca wykonujący przejazd tranzytem przez Niemcy również winien być wynagrodzony według stawki minimalnej? Główny Urząd Celny odpowiada jednoznacznie: kierowcy należy się wynagrodzenie minimalne według MILOG od momentu przekroczenia granicy Niemiec aż do chwili kiedy je opuści, niezależnie od rodzaju przewozu, tj. czy jest to kabotaż, czy tylko wyładunek lub załadunek bądź sam tranzyt. Główny Urząd Celny zapowiada, że w trakcie kontroli będzie wymagał zapisów czasu pracy na terenie Niemiec oraz poświadczenia wypłacenia kierowcy wynagrodzenia minimalnego. Takie podejście ma uniemożliwić obejście przepisów o płacy minimalnej.

Kiedy należy wykonać zgłoszenie pracowników?

Urząd celny będzie również wymagał zaświadczenia zgłoszenia pracowników. Do zgłoszenia swoich pracowników zobowiązane są następujące branże:

Według § 16 Abs. 1, MiLoG, § 2a SchwarzArbG: montaż i demontaż na targach i wystawach, budownictwo, leśnictwo, wyżywienie i zakwaterowanie, sprzątanie budynków, transport pasażerski, branża jarmarczna.

Według § 18 AEntsG: gospodarka odpadami, oczyszczanie ulic, służby zimowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe zgodnie z SGB II, SGB III, budownictwo, specjalne prace górnicze oraz kopalnie węglowe, usługi pocztowe, fryzjerstwo, sprzątanie budynków, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, usługi opiekuńcze, ubój i przetwórstwo mięsa, usługi ochroniarskie, usługi pralnicze.

Zgłoszenie należy wysłać do Bundesfinanzdirektion West (Nr. Fax: 0049 221964870) Potwierdzenie wysłania należy przechować.

Jak wykonać zgłoszenie?

Formularze zgłoszeniowe można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.zoll.de (Meldungen bei Entsendungen – Formulare). Następnie należy dobrać odpowiedni formularz. Dla branży budowlanej odpowiedni będzie formularz nr. „033035”. Jeśli prace będą wykonywane w kilku miejscach warto wybrać formularz nr. „033037 stationär”. W branży transportowej, gdzie nie jest możliwe podanie konkretnego miejsca wykonywania pracy w Niemczech wybieramy formularz nr. „033037 mobil”. Tutaj wystarczy podać adres siedziby przedsiębiorstwa w Polsce, gdzie będą przechowywane dokumenty. Zgłoszenia można dokonać na okres pół roku. Warto zgłosić wszystkich sowich pracowników od razu na pół roku. Pracodawca nie jest bowiem zobowiązany do podania konkretnego czas pobytu w Niemczech. Nieistotne i bez konsekwencji jest również zgłoszenie pracownika, którego się ostatecznie w danym okresie nie wyśle do pracy w Niemczech.

Konsekwencje dla pracownika i wykonawcy głównego

Nie wypełniając obowiązku wypłacenia należnego wynagrodzenia minimalnego popełniamy wykorczenie. Na przedsiębiorcę może być nałożona kara do 500.000 Euro. Nie tylko pracodawca odpowiada za wypełnienie obowiązków zgłoszeniowych i płacowych. Również główny wykonawca – np. przedsiębiorca niemiecki, odpowiedzialny jest za dopełnienie obowiązków przez podwykonawców. Dlatego przedsiębiorcy niemieccy często zobowiązują swoich podwykonawców do podpisania deklaracji, w której poświadczają, że wypłacają swoim pracownikom należne wynagrodzenie. Deklaracje te jednak nie zwalniają od odpowiedzialności. Pracownicy nadal mogą dochodzić uzupełnienia wynagrodzenia zarówno od pracodawcy jak i zleceniodawcy.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2014-12-17
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia