Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 16.03.2015

Zwiększenie praw inwestorόw w Polsce

Poszerzenie obowiązków firmy ubezpieczeniowej względem ubezpieczonego w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Na początku bieżącego roku Rada Ministrów w Polsce przyjęła założenia do projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przedłożonej przez Ministra Finansów. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań o charakterze pro konsumenckim w dziedzinie ubezpieczeniowych funduszów kapitałowych. O rozwoju praw inwestorόw w Polsce referuje adwokat niemiecki Patrycja Mika.

Podstawowe zasady ochrony inwestorόw

Konsument inwestujący w produkty finansowe bądź fundusze kapitałowe zasadniczo chroniony jest dyrektywą MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) oraz implementującymi dyrektywę aktami prawa krajowego w zakresie ochrony inwestora, tj. przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi wraz z rozporządzeniami wykonawczym do niej. Niniejsze regulacje nakładają na instytucje finansowe szereg obowiązków wobec klienta konsumenta inwestującego w fundusze kapitałowe. Do tych obowiązków należy odpowiednie zakwalifikowanie konsumenta, jego wiedzy i doświadczenia w temacie produktów finansowych, dobranie adekwatnego produktu finansowego do potrzeb klienta, szereg obowiązków informacyjnych wskazujących na zagrożenia wynikające z inwestycji, wyraźne ostrzeżenia dotyczące możliwości zmniejszenia zainwestowanegio kapitału oraz odpowiednie dopasowanie produktu i usług do klienta, tj. adekwatność klienta oraz adekwatność produktu finansowego.

Produkty finansowe „opakowane” w polisy

Do tej pory problemem było zastosowanie niniejszych obowiązków w dziedzinie zakupu ubezpieczeń połączonych z funduszem inwestycyjnym przez konsumenta. Obowiązki wynikacjące z dyrektywy MiIFD nie mają bowiem bespośredniego zastosowania na ubezpieczenia. Problem szybko zauważył rzecznik ubezpieczonych kierując raport do Komisji Nadzoru Finansowego obejmującego problematykę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym zaprezentowane zostały problemy dotyczące funkcjonowania produktów inwestycyjnych i ubezpieczeń grupowych. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko rzecznika ubezpieczonych i skierowała raport do Ministerstwa Finansów. Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje w nim na problem "opakowywania" inwestycji w polisy. Dlatego zaproponowała wyraźne rozgraniczenie polis tradycyjnych od polis inwestycyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego takie uporządkowanie umożliwiłoby przypisanie polisom o charakterze inwestycyjnym odpowiednich obowiązków informacyjnych, analiz potrzeb klienta, dobranie adekwatnego produktu do klienta. Czyli szerego obowiązkόw, ktόrych już teraz przestrzegać muszą przedsiębiorstwa inwestycyjne przy sprzedaży funduszy.

Założenia projektu ustawy

Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewiduje następujące rozwiązania o charakterze pro konsumenckim: obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym w celu dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczonego, przyznanie ubezpieczonym prawa do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy, możliwość pozasądowego rozstrzygania przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń w kwestii umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Urząd Ochrony Praw Konkurencji i Konsumentόw nakłada kary

Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał na potrzebę regulacji sprzedaży polis inwestycyjnych i już teraz bierze w odpowiedzialność przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe sprzedające ryzykowne polisy inwestycyjne bez zachowania odpowiednich obowiąkόw wobec konsumenta. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedawały przedrożone polisy inwestycyjne klientom chcących inwestować bezpiecznie. Takie polisy częstzo jednak obarczone były wysokim ryzykiem, bez ochrony kapitału, uzależnionych od skomplikwanych indeksόw giełdowych, umowy zobowiązywały klientόw na kilka lat, odstapienie wiązało się z obowiąkiem uiszczenia ogromnej kary umownej. Często miesięczne składki przewyżaszały wysokość miesięcznego zysku z inwestycji. „Regulacja sprzedarzy polisolokat jest konieczna. W zasadzie częto takie inwestycje są droższe i bardziej ryzykowne niż sandardowe fundusze inwestycyjne, a opakowane w polisy niestety usypiają czujność konsumentόw” dodaje adwokat niemiecki Patrycja Mika z kancelarii Dr. Schulte & Parter mbB, specjalizującej się od lat w prawie bankowym i inwestycyjnym na rynku niemieckim.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 11.03.2015

Roszczenie o usunięcie - Google zobowiązany do usunięcia odnośnika w wynikach wyszukiwarki

Sąd Okręgowy w Heidelbergu w Niemczech (Landgericht Heidelberg) w swoim orzeczeniu z dnia 14 października 2014 w postępowaniu o sygnaturze akt 2 O 162/13 wzmocnił prawa konsumentów względem Google i jednocześnie potwierdził w niemieckim obrocie prawnym wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z maja 2014 (sygnatura akt C 131/12 EuGH). Zagadnienia wyroku omawiał adwokat kancelarii, Dr. Iur. Hab. Erik Olaf Kraatz, w ramach szkolenia dotyczącego praw w Internecie.

Stan faktyczny i argumentacja firmy Google Inc.

Przedmiotowa sytuacja była dosyć standardowa: poszkodowana wpisała swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce www.google.de. Pierwszym wynikiem okazał się link (odnośnik), do artykułu w którym poszkodowana była oczerniana (w konkretnej sytuacji: artykuł na anonimowym niemiecko języcznym portalu medialnym linksunten.indymedia.org z serwerami w Brazylii). W artykule powódka została przedstawiona jako rasistka i ujawniona przeciwniczka islamistów. Powódka kilkakrotnie wzywała do usunięcia linków na stronie wyszukiwarki Google. Jednak Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, która prowadzi również portal niemieckojęzyczny www.google.de, wzbraniała się.

Google kwestionował swoją odpowiedzialność, wskazując w pierwszej kolejności już na niewłaściwość Sądu niemieckiego i podając Sąd w Kalifornii jako właściwy według miejsca siedziby strony pozwanej. Merytorycznie Google wskazał, że program wyszukiwania jest neutralny i objęty tajemnicą. Które strony wyświetlają się użytkownikom i jakiej one są treści- z tym wyszukiwarka nie chce mieć nic wspólnego. Jeśli ktoś czuje się z powodu obcych treści na stronach internetowych urażony, może skierować swoje roszczenia wobec autorów bądź administratorόw strony internetowej. Ta argumentacja w wirtualnym świecie trafia jednak na jedną przeszkodę: pozew musi zostać doręczony, co w anonimowości Internetu jest praktycznie niemożliwe.

Właściwość niemieckich sądów w dziedzinie naruszenia dóbr osobistych w Internecie

Sąd Okręgowy w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg) nie zgodził się z argumentami firmy Google. Międzynarodowa i miejscowa właściwość sądu w deliktach również w Internecie według § 32 Zivilprozessordnung (niemiecka ustawa o postępowaniu cywilnym), ustalana jest według miejsca wystąpienia skutku deliktu, które dla naruszenia dóbr osobistych ustala się według miejsca stałego pobytu poszkodowanego. Wniosek: Kto w internecie jest oczerniany, może się sądzić u siebie w domu.

Roszczenie o usunięcie

Sąd Okręgowy w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg) nałożył na Google sekundarny obowiązek sprawdzenia i w związku z tym przyznał powódce roszczenie z §§ 1004, 823 Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny), zobowiązując Google do usunięcia linku, naruszającego dobra osobiste powódki, na stałe z wyników wyszukiwania Google.

Ogólne zasady prawne przy naruszeniu dóbr osobistych w internecie

Podstawowe zasady prawne realnego świata zasadniczo mogą zostać przeniesione na stany faktyczne w internecie. Jednakże administratorzy forów czy administratorzy wyszukiwarek jak Google nie są do tego zobowiązani aby ciągle sprawdzać swoje strony pod względem bezprawnych treści. Taki obowiązek byłby dla administratorów niewykonalny. Dlatego każdy poszkodowany powinien w pierwszej linii we własnym zakresie zająć się swoimi prawami. Tutaj zaleca się regularne sprawdzanie w wyszukiwarkach treści na temat swojej osoby. Jeśli poszkodowany znajdzie treści naruszające jego dobra osobiste winien zgłosić je do administratorów for internetowych bądź wyszukiwarek. Ponieważ dopiero kiedy treści w internecie są kwestionowane przez poszkodowanego, administrator strony internetowej jest zobowiązany do usunięcia komentarzy ze strony internetowej. Jeśli administrator strony internetowej nie usunie bezprawnej treści na upomnienie poszkodowanego może zostać upomniany, a w razie braku reakcji, poszkodowany może skierować sprawę do Sądu w przyśpieszonym postępowaniu tymczasowym.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg)

Google Inc. zobowiązany jest do usunięcia odnośnika do artykułu na podstawie § 1004 Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny). Wyświetlenia i lista wyników wyszukiwania które odnoszą się do informacji i linków w określonej kolejności jest prowadzona i sterowana przez pozwaną. Wyszukiwarka została przez pozwaną skonstruowana i w taki sposób programowana aby podczas wpisów konkretnych pojęć do wyszukiwarki otrzymać określone wyniki wyszukiwania według określonych kryteriów i określonej kolejności.

Podsumowanie Dr. Schulte & Partner

Wyrok jest znaczący w dziedzinie obrony dόbr osobistych w Internecie. Każdy, kto czuje się w swoich prawach osobistych urażony, może zlożyć pozew przeciwko administratorom danej wyszukiwarki w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, uzzyskując usuniącie odnośnika na obrażającą stronę ne stałe oraz uzyskując zobowiązanie administratora wyszukiwarki do przypilnowania aby dany odnośnik nie pojawił się znόw w wynikach wyszukiwania.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-11
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 06.03.2015

Postępowanie upadłościowe Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG – wierzyciele zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności

Z dniem 21 stycznia 2015 Sąd Rejonowy w Charlottenburgu w Berlinie (Amtsgericht Charlottenburg) postanowił o otwarciu postępowania upadłościowego dla majątku spółki Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG. Sąd Rejonowy w Berlinie wyznaczył na syndyka postępowania upadłościowego adwokata doktora Dirka Witkowskiego z siedzibą w Berlinie. Syndyk zgłosił się do wierzycieli spółki wzywając ich do zgłoszenia swojej wierzytelności względem spółki do tabeli wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Obietnice spόłki Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG

Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG należy do grupy spółki Anderson Holding AG i działała również w Polsce za pośrednictwem spółki Anderson Holding Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj sprzedażą produktόw zajmowali się Jacek Zwardoń i Aldona Przybyłek, jak relacjonują nasi klienci. Przedmiotem umowy między inwestorami, a spółką Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG była subskrypcja udziałów w spółce, która według umowy oraz świadectwa subskrypcji została odpowiednio zabezpieczona za pomocą surowców, tak jak proszku miedzianego (izotop miedzi Cu63/65) złożonego w magazynie surowców IGAS GmbH w Goslar w Dolnej Saksonii w Niemczech. Spółka obiecywała zyski w wysokości 50% kwoty subskrypcji po trzech latach trwania umowy. Cała suma spłaty miała być zabezpieczona całkowitą wartością zdeponowanego materiału. Jednak wkrótce klienci spółki, po umownym czasie subskrypcji, nie doczekali się obiecanej wypłaty inwestycji.

Brak obiecanych zabezpieczeń inwestycji

Po pierwszych zgłoszeniach klientów spółki do tutejszej kancelarii, kancelaria zgłosiła się do spółki rzekomo magazynującej surówce IGAS GmbH w Goslar. W swojej odpowiedzi spółka IGAS GmbH wypierała się jakiekolwiek współpracy ze spółką Anderson. Właściwe prokuratury wszczęły odpowiednio postępowania przeciwko spółkom. W Polsce postępowanie przeciwko Anderson Holding Polska spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Również tutejsza kancelaria wysłała odpowiednie zgłoszenia. W niniejszym przypadku w grę wchodzi kilka przepisów karnych, między innymi z artykułu 171 Prawo Bankowe, w związku z brakiem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych, w celu obciążania ich ryzykiem. Dodatkowo kancelaria podejrzewa popełnienie przestępstw z artykułu 286 paragrafu 1 Kodeksu Karnego (oszyustwo), jak i artykułu 311 Kodeksu Karnego, w ktόrym karane jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub przemilcza informacji o stanie majątkowym oferenta, mających istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu.

Postępowanie upadłościowe w Niemczech

Według § 16 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung), otwarcie postępowania upadłościowego wymaga powodu otwarcia. Kolejno w §§ 17, 18 i 19 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung) powodami są niewypłacalność, grożąca niewypłacalność bądź nadmierne zadłużenie. Zgodnie z § 38 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung) syndyk wzywa wierzycieli do pisemnego zgłoszenia wierzytelności wyznaczając termin. Zgłoszenia należy wysłać do syndyka, nie do sądu upadłościowego. Po zgłoszeniu wierzytelności przez wierzycieli i upływie odpowiedniego terminu sąd wyznacza termin na sprawdzenie wierzytelności. Tutaj syndyk sprawdza zasadność danych i zgłoszonych wierzytelności. Zadaniem syndyka w postępowaniu upadłościowym jest zestawienie długu dłużnika oraz jego majątku, a w następnej kolejności odpowiedniego podzielenia pozostałego majątku w odpowiednich proporcjach między wierzycieli.

Adwokat Patrycja Mika: „Niestety doświadczenie pokazuje, że pozostały majątek w postępowaniu upadłościowym nie wystarcza na pełne zaspokojenie wierzycieli. Zasadniczo w postępowaniu upadłościowym wierzyciele uzyskują zaledwie kilka procent zwrotu swojej należności.” Kancelaria aktualnie sprawdza możliwości wszczęcia postępowań przeciwko podmiotom stojącym za spółkami Anderson. „Nie chcielibyśmy, aby nasi klienci, inwestorzy spółek Anderson, pozostali bez swoich oszczędności” dodaje adwokat Patrycja Mika.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-06
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 02.03.2015

Cichy wspόlnik – ukryty inwestor

Przedsiębiorca chce zainwestować i czerpać zyski – sytuacja raczej standardowa. Co ale zrobić jeśli όw przedsiębiorca najchętniej działałby z ukrycia? Istnieje kilka powodόw dla ktόrych przedsiębiorca nie chce być widoczny jako wspόlnik. Jest też kilka sposobόw aby tego dokonać:

1. Udziały poniżej 10%

Zgodnie z art. 38 pkt. 8 lit. c ustawy o krajowym rejestrze sądowym wspόlnicy posiadający łącznie poniżej 10 % udziałόw w spόłce nie są ujawniani rejestrze przedsiębiorcόw. Na pierwszy rzut oka są wię niewidoczni. Ale tylko na pierwszy. Ponieważ zgodnie z art. 188 § 3 ksh do sądu rejestrowego należy złożyć pełną listę wspόlnikόw. Lista więc cały czas znajduje sięw sądtzie rejestrowym i jeśli ktoś zada sobie wystarczająco trudu, odnajdzienazwiska wspόlnikόw posiadających poniżej 10% udziałόw. W tej formie wspόlnik według umowy spόłki ma odpowiednio prawo głosu w zgromadzeniu wspόlnikόw.

2. Powiernictwo udziałowe

Powiernictwo udziałowe to mało znana i praktykowana forma wprowadzania udziału do spόłki. W praktyce wygląda to tak: na rzecz powierzającego działa powiernik, który występuje w stosunku do spółki oraz jej zarządu, a także osób trzecich jako wspólnik, wszystkie jednak czynności wykonuje na rachunek powierzającego i co najważniejsze - powiernik występuje jako wspólnik w aktach rejestrowych. Tutaj wspόlnik ukryty ma prawo głosu w zgromadzeniu wspόlnikόw, ktόre wykonuje poprzez powiernika.

3. Cichy wspόlnik

Jest to chyba najbardziej znana forma w praktyce. Wspόlnik cichy wprowadza swόj kapitał, otrzymuje odpowiednio udział w zyskach ale nie jest oficjalnie wspόlnikiem spόłki, lecz przyjmuje rolę inwestora. Nie jest on wymieniany w dokumentach spόłki, nie jest widoczny w rejestrze. Tym samym nie posaida podstawowych praw wspόlnika, jak prawo głosu w zgromadzeniu wspόlnikόw. Może jednak partycypować w zyskach a nie musi odpowiadać za straty spόłki. Forma umowy cywilnoprawnej między cichym wspόlnikiem a spόłką jest nieuregulowana. Co nie oznacza, że nie jest ważna, na co pozwala zasada swobody umόw. To umożliwia dowolne umowne uregulowanie zasad wspόłpracy między spόłką a wspόlnikiem, ustalenie praw i obowiązkόw oraz zakresu partycypowania w zyskach.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-02
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.02.2015

Niemiecka gospodarka nadal wzrasta

Tak prognozuje magazyn „Bankier.pl” powołując się w szczegόlności na indeks PMI, tj. Purchasing Managers' Index, PMI – wskaźnik aktywności finansowej. Indeks ten w lutym osiągnął najwyższą wartość od 7 miesięcy. Taki wynik, wedłg magazynu Bankier.pl winien się przełożyć na przyspieszenie wzrostu PKB. Największa gospodarka w Europie nadal rośnie.

Olivier Kolodseike z Markit Economics komentuje dla Bankier.pl: „Niemiecka gospodarka zdaje się nadal surfować na fali ekonomicznej pomyślności po tym, jak w czwartym kwartale PKB wzrósł o 0,7%”

Zaskakującym pozostaje fakt, że to nie sektor wytwόrczy podnosi poziom indeksu (tutaj wartość PMI wynosi zaledwie 50,9) a sektor usług dla ktόrego PMI wzrósł z 54,0 pkt. do 55,5 pkt.

Niemcy mogą się rόwnież pochwalić wzrostem liczby miejsc pracy. Według danych publikowanych przez Bankier.pl zatrudnienie w sektorze prywatnym rosło najszybciej od trzech lat. Pomimo obniżki cen paliw niemieckie firmy podnosiły ceny swoich produktów w najszybszym tempie od 8 miesięcy. Powodem jest najprawdopodbniej osłabienie kursu Euro oraz wprowadzenie płacy minimalnej.

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemiecka-gospodarka-ma-przyspieszyc-7238429.html


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-02-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 18.02.2015

Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorstwa inwestycyjnego za straty poniesione w wyniku zakupu produktów finansowych

Dyrektywy MiFID wprowadzają na przedsiębiorstwa inwestycyjne szczególne obowiązki w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych klientom detalicznym. Niewywiązanie się z obowiązków wywołuje odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorstwa.

Co zrobić z oszczędnościami?

Inflacja, nisko oprocentowane lokaty bankowe – inwestycje wydają się konieczne i rozsądne. Z drugiej strony, doświadczenie kryzysem ekonomicznym, straty w lokatach inwestycyjnych oraz poczynania niektórych parabanków budzą nieufność. Dodatkowo produkty finansowe są coraz bardziej skomplikowane, złożone. Konsument niestety często udostępnia swoje pieniądze, nie rozumiejąc zasad inwestycji, nie znając jej ryzyka. Przedsiębiorstwo inwestycyjne, chcąc oczywiście sprzedać produkt, przedstawi go w jak najlepszym świetle. Rozczarowanie jest wielkie, kiedy lokata nie przynosi oczekiwanego zysku, a jeszcze większe, kiedy zainwestowane pieniądze przepadną.

Potrzebę ochrony inwestorów detalicznych dostrzegły też organy Unii Europejskiej wprowadzając w życie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Jednym z głównych celów dyrektyw jest ochrona klientów.

Dyrektywa została wdrożona w polski system prawny w ramach kilku ustaw oraz rosporządzeń:

 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2005 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansόwz dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

Szczegόlnie interesujące dla klientόw bankόw oraz instytucji finansowych są zapewne w ramach dyrektyw wdrożone zobowiązania wobec klientόw, szczegόlnie klientόw detalicznych.

Klasyfikacja klienta

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z dyrektyw jest odpowiednia klasyfikacja klienta. Dyrektywy wyróżniają trzy typy klienta: kontrahent uprawniony, klient branżowy oraz klient detaliczny. Klient branżowy to zgodnie z definicją MiFID I (2004/39/WE): „Klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą”. Kontrahenci uprawnieni to m.in. instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze zbiorowego inwestowania, fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami. Klient detaliczny to każdy klient nie będący klientem branżowym, czyli osoba nie posiadająca doświadczenia i fachowości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ochrona klienta detalicznego

Największą ochroną został objęty klient detaliczny. Obsługując klienta detalicznego na przedsiębiorstwie inwestycyjnym ciąży szczególny obowiązek działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić, aby wszelkie informacje kierowane do klienta miały charakter jasny, rzetelny i niewprowadzający w błąd.

Rzetelność informacji o instrumencie finansowym

Art. 27 dyrektywy MiFID II (2006/73/WE) reguluje jakie warunki muszą być spełnione aby uznać informacje za rzetelne. Przede wszystkim informacje nie mogą podkreślać żadnych potencjalnych korzyści o ile jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują wszelkich zagrożeń, jakie się z tym wiążą. Dodatkowo informacje powinny być przedstawione w sposób odpowiedni i zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są skierowane. Muszą też zawierać wyraźne ostrzeżenie, że dane odnoszą się do przeszłości i że wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika w przyszłości. Jeśli wskazanie opiera się na innych walutach należy ostrzec, że zyski mogą ulec zmniejszeni lub zwiększeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zakres wymaganych informacji na temat instrumentów finansowych reguluje art. 31 MiFID II. Opis powinien zawierać wyjaśnienie charakteru danego rodzaju instrumentu finansowego oraz ryzyka jakie się z nim wiąże, w sposób na tyle szczegółowy aby umożliwić podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko instrumentu finansowego

Bardzo istotny jest tutaj opis ryzyka instrumentu finansowego. To właśnie w tej dziedzinie przedsiębiorstwa inwestycyjne nie wywiązują się z obowiązków. Opis ryzyka powinien wyjaśniać mechanizm dźwigni finansowej i jego wpływu na ryzyko utraty całej inwestycji. W przypadku instrumentów złożonych z kilku instrumentów lub usług, musi dokładnie opisywać składniki i mechanizm ryzyka. Powinien wytłumaczyć zmienność cen lub dostępność na rynku oraz zaznaczyć fakt, że w wyniku transakcji na takich instrumentach inwestor może przyjąć zobowiązania finansowe dodatkowe w stosunku do kosztów inwestycji (nieprzewidziane koszty).

Również sposób i zakres informacji o kosztach jest regulowany przez dyrektywę (art. 33 MiFID II). Przedsiębiorstwo, musi podać łączną cenę usługi i produktu a jeśli nie jest to możliwe weryfikowaną podstawę obliczania ceny. Jeśli jest ona wyliczana w walucie obcej przedsiębiorstwo musi wskazać walutę, obowiązujący kurs oraz koszty wymiany. Klient powinien być również poinformowany o wszelkich innych kosztach, nawet tych które nie są płatne za pośrednictwem przedsiębiorstwa, jakimi są przykładowo podatki.

Czy produkt inwestycyjny jest adekwatny do potrzeb klienta ?

Kolejnym istotnym obowiązkiem przedsiębiorstw inwestycyjnych jest ocena adekwatności klienta oraz adekwatności produktów i usług, co oznacza tyle, że produkt powinien zostać do klienta, jego potrzeb, celów oraz możliwości i chęci podjęcia ryzyka odpowiednio dobrany (art. 19 ust 4 i 5 MiFID I, art. 35, 36, 37 MiFID II). Przedsiębiorstwo ma obowiązek pozyskać od klienta informacje, które pozwolą sprawdzić, czy określony produkt spełnia cele inwestycyjne klienta, czy klient jest w stanie ponieść ryzyko finansowe odpowiadające celom inwestycyjnym oraz czy klient posiada konieczne doświadczenie i wiedzę na zrozumienie ryzyka ( § 16 Rozporządzenia MF).

Dyrektywy MiFID wymieniają jeszcze więcej szczegółowych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach finansowych względem klienta. Weryfikacja, czy i jakie błędy przy usługach inwestycyjnych popełniło przedsiębiorstwo w konkretnym przypadku wymaga szczegółowej analizy produktu, klienta jak i przeprowadzonej rozmowy doradczej.

Podsumowując na przykładzie: klient przychodzący do doradcy w przedsiębiorstwie inwestycyjnym w celu ulokowania swoich oszczędności w bezpiecznej lokacie bądz w celu zabezpieczenia emerytalnego podlega szczególnej ochronie. Doradca polecając certyfikaty akcyjne, bądź lokaty bazujące na skomplikowanych indeksach giełdowych łamie zasadę odpowiedniości i adekwatności inwestycji dla klienta. Dodatkowo nie informując klienta o ryzyku związanym z inwestycją czy dodatkowymi kosztami łamie zasadę udzielania rzetelnej informacji. W konsekwencji przedsiębiorstwo inwestycyjne odpowiada za poniesione szkody, w zasadzie w wysokości kwoty utraconej w ramach inwestycji.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-02-18
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia