Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 16.04.2015

Czy operator forόw internetowych odpowiada za kłamstwa na forach?

Najwyższy Sąd Federalny w Niemczech (Bundesgerichtshof) decyduje o odpowiedzialności administratora forum publikującego opinie o hotelach – czy operator odpowiada za informacje niezgodne z prawdą wstawione przez jednego z użytkowników forum? Rechtsanwalt Dr. iur. habil. Erik Olaf Kraatz analizuje wyrok sądu.

Strony internetowe i fora, które opiniują w internecie różnego rodzaju usługi są coraz bardziej popularne. Wśród nich znajdziemy fora opiniujące lekarzy, nauczycieli, restauracje oraz hotele. Do tych ostatnich należą szczególnie HolidayCheck, Trivago, www.hotelbewertung.de, www.tripadvisor.de czy www.zoover.de. Na tych stronach podróżujący po pobycie w danym hotelu mogą zostawić opinię dla następnych gości poszukujących noclegu. Coraz częściej osoby rezerwujące nocleg w hotelu najpierw informują się o ofertach na właśnie takich forach zawierających opinie od wcześniejszych gości hotelu. Często słyszy się nawet, że właściciele hoteli opłacają swoich współpracowników aby Ci pozostawiali dobre opinie na takich stronach internetowych.

Jednak właścicielom hotelόw z drugiej strony na forach grożą rόwnież nieprzyjemności. Ponieważ, jeśli goście są niezadowoleni z pobytu w danym hotelu, nie stronią od dramatycznych opisów i opowieści oraz wyzwisk. Kiedy takie opinie zostają opublikowane na forach stawia się pytanie, kto za to odpowiada?

W internecie panuje zasada: kłamanie i oszukiwanie jest zabronione, co się jednak dzieje kiedy nie można odnaleźć sprawcy?

Dotychczasowe orzecznictwo w związku z zapytaniem czy administrator strony internetowej odpowiada za naruszenie prawa.

Orzecznictwo niższych Sądów do tej pory było bardzo różnorodne:

Sąd Okręgowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg) w swoim wyroku z dnia 01.09.2011 roku (syg.akt 327 O 607/10) zdecydował, że publikowanie opinii na temat hotelu poprzez użytkowników jest kwalifikowane jako czynność administratora portalu wtedy kiedy to on podejmuje decyzję o tym "czy" publikacja pojedynczych opinii jest opublikowana i kiedy pojedyncze opinie wymagają aktu zezwolenia. Ponieważ atrakcyjność tych szczegółowych opinii przyciąga użytkowników internetu co odbija się na ofercie pośrednictwa i wykonania rezerwacji hotelowych danego portalu internetowego, ten portal internetowy odpowiada za obce publikacje nieprawdziwych informacji. Odpowiedzialność wywodzi się z § 4 Nr. 8 ustawy przeciwko nieuczciwej konkurencji (Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb). Administrator strony internetowej odpowiada za prawidłowość opublikowanej informacji jako sprawca.

Wyższy Sąd Krajowy w Stuttgardzie (Oberlandesgericht Stuttgart) w swoim wyroku z dnia 11.09.2013 roku (syg.akt 4 U 88/13) zadecydował odmiennie. Zgodnie z tym wyrokiem, administrator portalu wprawdzie w związku z prowadzeniem portalu zawierającego opinie, zobowiązany jest do tego by unikać wszelkich zakłóceń i naruszeń prawa, jednakże w celu wypełnienia swoich obowiązków wystarczy, że po otrzymaniu upomnienia od hotelu, który jest obrażany, przekaże upomnienie do autora danej opinii. Jeśli autor opinii nadal utrzymuje swoje zdanie, które zasadniczo objęte jest jeszcze prawem swobodnego wyrażania swoich poglądów nieubliżających, administrator portalu nawet nie jest zobowiązany do tego aby usunąć wpis.

Przypadek rozpatrywany przez Najwyższy Sąd Federalny w Niemczech (Bundesgerichtshof)

Niejasność w związku z prawami i obowiązkami administratorów portali opiniujących usługi rozwiała decyzja Najwyższego Sądu Federalnego (Bundesgerichtshof) w wyroku z dnia 19 marca 2015 roku (syg.akt I ZR 94/13):

W konkretnym przypadku chodziło o administratora internetowego biura podróży, który jednocześnie prowadził forum opiniujące poszczególne hotele. Portal mógł pochwalić się 17,8 mln wejść w miesiącu. W bazie danych znajdowało się ponad 2 mln opinii o 120 tys. hotelach. Użytkownicy portalu mogli opiniować hotele posługując się skalą od 1 do 6 przy czym 1 oznaczało bardzo źle, a 6 bardzo dobrze. Z tego portal wyliczał poszczególne wartości średnie. Zanim administrator przyjął daną opinię do forum, opinia została sprawdzona poprzez oprogramowanie, które było filtrem słów i miało na celu wyłapywanie słów obraźliwych, oszczerstw oraz opinii własnych właścicieli hotelów. Opinie, które przeszył test automatycznie zostały opublikowane. Wyfiltrowane opinie zostały następnie przez współpracowników administratora sprawdzone i ewentualnie po ponownym sprawdzeniu udostępniane.

Pod tytułem "za 37,50 Euro na noc otrzymaliśmy pluskwę w łóżku" pojawiła się w forum opinia hotelu powódki w której opisano następująco:

 1. Materac składa się z ok.4 cm tworzywa piankowego
 2. czysta była tylko łazienka
 3. w pokoju jak i na łóżku znajdowały się pluskwy
 4. współpracownik hotelu twierdził, że to się czasami zdarza
 5. skażone pokoje dopiero po kilkakrotnych telefonicznych upomnieniach zostały zamknięte
 6. pokój został wyposażony przez telewizor rocznik 91
 7. telewizor celowo został źle zamontowany ponieważ przy uszkodzeniu należało zapłacić karę w wysokości 50 Euro

Właścicielka hotelu upomniała administratora portalu i zażądała oświadczenia o zaniechaniu pod groźbą kary pieniężnej. Administrator wprawdzie usunął daną opinię z portalu, ale nie podpisał oświadczenia o zaniechaniu. Właścicielka hotelu pozwała administratora wnioskując o zaniechanie publikowania wskazanych przez powódkę informacji. Sąd Okręgowy w Berlinie tak jak i Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie oddaliły powództwo.

Podstawy orzecznictwa w dziedzinie opinii w Internecie

Z powodu brakujących ustawowych regulacji, orzecznictwo wypracowało kilka kryteriów w związku z publikacją informacji w Internecie i odpowiedzialności w Internecie.

Zasada anologicznego zastosowania (Übertragungsgrundsatz)

Najwyższy Sąd Federalny (Bundesgerichtshof) w Niemczech wskazuje w swoim wyroku wpierw, że zasady prawne panujące w realnym świecie należy przenieść na stany faktyczne w internecie. Szczególnie jeśli chodzi o naruszenie dóbr osobistych poprzez opinie w internecie należy zasadniczo tak jak i zawsze rozważyć wolność słowa opiniodawcy oraz chronione dobra osobiste osoby, której opinia dotyczy. Zasady i granice wolności słowa dotyczą również sytuacji w internecie, dlatego nieprawdziwe i naruszające prawa osoby trzeciej opinie oraz twierdzenia spełniają znamiona przestępstwa zniesławienia zgodnie z § 186 kodeksu karnego (Strafgesetzbuch). Ciężar dowodu leży tutaj na osobie, która wypowiada i publikuje daną opinię bądź daną informację, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli nie potrafi przedstawić dowodu, że przedstawione przez nią informacje są prawdziwe.

Kolejną granicą wypowiadania swojej opinii jest obraza zgodnie z § 185 kodeksu karnego (Strafgesetzbuch), czyli atak na honor i dobrą reputację. W prawdzie osąd i ocena są chronione przez wolność słowa, jednak tylko do pewnej granicy i tylko wtedy jeśli nie zostały wypowiedziane w celu dyskredytacji i umniejszeniu honoru, dobrej reputacji i zniesławiania bądź potwarzania drugiej osoby.

Twierdzenie nie jest autorstwa administratora portalu

Najwyższy Sąd Federalny (Bundesgerichtshof) w Niemczech na wstępie wyjaśnił, że twierdzenia pojawiające się w opiniach, nie są twierdzeniami własnymi administratorki portalu, ponieważ nawet przez sprawdzenie danej opinii, jej statystycznej analizie administratorka sobie tych opinii nie przywłaszcza.

Sekundarny obowiązek kontroli

Ponieważ odpowiedzialność usługodawcy w znaczeniu § 2 Nr 1. ustawy o telemediach (Telemediengesetz) - tak jak tutaj administratora portalu - przyjmuje tylko neutralną rolę, która jest ograniczona §§ 7 II, 10 1 Nr. 1 ustawy o telemediach (Telemediengesetz), odpowiada on tylko wtedy za nieprawdziwe twierdzenia osoby trzeciej, jeśli zaniedba specyficzne i wymagalne obowiązki kontroli, których intensywność ustala się według okoliczności w danym przypadku.

„Zasada faktycznej powtόrki“ (Grundsatz einer faktischen Wiederholung)

Zasada faktycznej powtόrki została wypracowana przez orzecznictwo odnośnie sytuacji naruszenia dόbr osobistych w radiu i telewizji.Tutaj obowiązuje: jeśli autor/producent programu upubliczni opinię naruszającą dobra osobiste, otrzyma z tego względu upomnienie/wezwanie do zaniechania i mimo to po raz kolejny wyświetli daną opinię – odpowiada.

Brak odpowiedzialności – obowiązek zaniechania

Odpowiedzialność za zaniechanie występuję w takim przypadku dopiero wtedy, kiedy administrator portalu internetowego posiada wiedzę o naruszeniu prawa i mimo to nie usunie wpisu naruszający prawo. Ten obowiązek spełniła pozwana i przez to nie naruszyła obowiązku zgodnie z § 3 I ustawy o nieuczciwej konkurencji (Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb). W niniejszej sytuacji nic nie wskazuje również na to, że pozwana prowadzi model działalności gospodarczej, który wywołuje szczególne obowiązki kontroli.

Podsumowanie

Ustawodawca w projekcie do ustawy w dziedzinie nieograniczonej sieci bezprzewodowej, rozważa zwolnienie administratorów Hotspotów od odpowiedzialności pod pewnymi warunkami. Do tej pory wśród administratorów portali internetowych zawierających opinie panowała niepewność prawna. Niniejsza decyzja Najwyższego Sądu Federalnego (Bundesgerichtshof) w Niemczech wprowadziła jasność: administrator portalu opiniującego hotele ma tak samo jak administrator strony internetowej publikującej blogi jedynie sekundarny obowiązek sprawdzenia, wtedy jeśli ewentualne naruszenie zostanie mu zgłoszone.

Należy zaznaczyć, że opisany przypadek dotyczy grupy sytuacji kiedy prawdziwi konsumenci wyrażają swoje opinie. W sytuacji kiedy dochodzi do kradzieży tożsamości i opiniodawca podszywa się pod kogoś innego, publikując fałszywe informacje, konsekwencje są dużo bardziej drastyczne.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-04-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 14.04.2015

T-Mobile Polska S.A. na liście ostrzeżeń publicznych KNF w kontekście działalności ubezpieczeniowej

Komisja Nadzoru Finansowego:
„Ustawowy obowiązek wpisania T-Mobile Polska SA na listę ostrzeżeń publicznych wynika ze złożenia przez KNF zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa polegającego na oferowaniu klientom sieci usługi "Bezpieczne urządzenie", zabezpieczającej klientów na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, bez wymaganego zezwolenia KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zawiadomienie i wpis na listę nie dotyczą głównej działalności podmiotu, a wyłącznie oferty dodatkowej, podlegającej regulacjom prawnym obowiązującym na rynku finansowym.

Według dostępnych na stronie internetowej T-Mobile Polska "Warunków świadczenia usługi Bezpieczne Urządzenie", oferta skierowana do abonentów T-Mobile Polska przewiduje odpłatne zabezpieczenie urządzenia przed wypadkami losowymi poprzez zawarcie umowy "Bezpieczne urządzenie" bezpośrednio z T-Mobile Polska, tj. podmiotem nie posiadającym zezwolenia KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zawiadomienie złożono z art. 225 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

Aktualne przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia przez KNF od umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych, w przypadku kiedy do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. UKNF wystąpił do Ministerstwa Finansów z postulatem zmiany ustawy w zakresie wprowadzenia możliwości wykreślania podmiotów z listy ostrzeżeń w przypadku prawomocnej: odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, umorzenia postępowania albo wyroku uniewinniającego. Na podstawie wniosków ze sprawy Amber Gold, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą ustawy, która ma umożliwić KNF pozyskiwanie informacji o podmiotach podejrzewanych o działanie bez licencji. W przypadku potwierdzenia podejrzeń skróciłoby to postępowanie karne, a tam gdzie podejrzenia nie znalazłyby potwierdzenia, nie byłoby konieczności zawiadamiania prokuratury i wpisywania podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych.”

Podsumowanie w j. niemieckim:

News: T–Mobile Polska S.A. auf der Liste der öffentlichen Warnungen der polnischen Finanzdienstleistungsaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego) im Zusammenhang mit ihrer Versicherungstätigkeit

Die polnische Finanzdienstaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF) trug die polnische Gesellschaft T – Mobile Polska S.A. auf die von der Aufsicht geführte Liste der öffentlichen Warnungen ein. Grund ist der Verdacht der Anbietung von Versicherungsdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis gem. art. 225 des polnischen Gesetzes über die Versicherungsdienstleistungen.

Die Gesellschaft habe ihren Kunden die Dienstleistung „Sicheres Gerät“ angeboten, dass vor Schäden wegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung schützen sollte, ohne die erforderliche Erlaubnis der Finanzdienstleistungsaufsicht.

Gemäß der „ Bedingungen der Dienstleistung Sicheres Gerät“ beinhaltete das Angebot eine kostenpflichtige Absicherung des Gerätes vor Verlust oder Beschädigung direkt mit T-Mobile Polska, d.h. einem Unternehmen ohne eine Erlaubnis für die Ausführung von Versicherungsdienstleistungen.

Die polnische Finanzdienstleistungsaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego) zeigte dies der zuständigen Staatsanwaltschaft in Warschau an (Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów).


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-04-14
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 12.04.2015

Płaca minimalna w Niemczech: Komisja Europejska sprawdza zgodność z prawem Unii Europejskiej

Republika Federalna z dniem 01.01.2015 roku wprowadziła w życie w Niemczech ustawę zobowiązującą do płacy minimalnej dla pracownikόw w Nieczech. Na podstawie dyrektywy o oddelegowaniu pracownikόw, płacę minimalną należy stosować rόwnież w przypadku pracownikόw zatrudnionych w innych krajach Unii Europejskiej, ale wykonujących pracę w Niemczej jako kraju oddelegowania. Problem interpretacji pojawił się w dziedzinie transportu i zastosowania płacy minimalnej na kierowcόw wykonujących przejazdy tranzytowe przez Niemcy. „Zgodnie ze stanowiskiem Republiki Federalnej przepisy o płacy minimalnej należało rόwież stosować w przypadku tranzytu przez Niemcy. Głόwny Urząd Celny informował na początku roku, że będą przeprowadzane w tym zakresie kontrole” relacjonuje Rechtsanwältin Mika. Właściwe Ministerstwa w Polsce oraz kilku innych krajach unijnych zgłosiło zastrzeżenia oraz złożyło skargę w Komisji Europejskiej. Czy teraz Republice Federalnej Niemiec grozi skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Unia Europejska - Komisja sprawdza naruszenie prawa do swobody świadczenia usług oraz swobody przepływu towarów

Komisja Europejska sprawdza regulacje, które stanowi Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym w Niemczech a w szczególności sprawdza ich zastosowanie w poszczególnych przypadkach tzn. szczególnie w zastosowaniu do kierowców ciężarówek, którzy przejeżdżają przez Niemcy tranzytem. Zobowiązanie przedsiębiorstw zagranicznych do płacenia wynagrodzenia minimalnego również dla kierowców wykonujących przejazdy tranzytowe w Niemczech mogą stanowić naruszenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług.

Swoboda świadczenia usług

Swoboda świadczenia usług umożliwia wolność świadczenia usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej na rzecz podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej bez potrzeby posiadania w tym drugim kraju siedziby, zgodnie z art. 56 i następne Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na swobodę świadczenia usług mogą powołać się obywatele krajów Unii Europejskiej jeśli posiadają siedzibę w jednym kraju Unii Europejskiej i świadczą usługi do innego z krajów unijnych.

Swoboda przepływu towarόw

Swoboda przepływu towarów regulowana jest w art. 28 do 37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swoboda przepływu towarów również stanowi jedną ze swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej i definiuje się przez zniesienie różnego typu barier, które dyskryminują przewóz towarów pozostałych państw członkowskich i utrudniają obrót wewnątrz Unii poprzez zakaz wprowadzania ceł lub innych opłat, zakaz wprowadzania podatków pośrednich lub bezpośrednich czy też zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych bądź innych środków utrudniający swobodny przepływ towarów.

Pilot – wstęp do wsczęcia postępowania o naruszenie prawa unijnego

Komisarz do spraw transportu Violeta Bulc widzi w zastosowaniu wynagrodzenia minimalnego na przejazdy tranzytowe przez Niemcy jako niedopuszczalne naruszenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Komisarz Violeta Bulc skierowała pismo do Rządu Federalnego otwierając tym samym tzw. procedurę pilot. Procedura pilot służy wyjaśnieniu problemu dotyczącego zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. To postępowanie jest wstępem i pierwsyzm krokiem do wszczęcia procedury o naruszeniu prawa unijnego. Jeśli nie dojdzie do rozwiązania na etapie procedury pilot, sprawa może się zakończyć dla Republiki Federalnej skargą w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ten sposób Komisja zareagowała na skargi z Polski, Węgier i kilku innych krajów Unii Europejskiej, które poprosiły Komisję o przyjrzenie się niemieckim przepisom a szczególnie wątpliwe zastosowanie tych przepisów na sytuację przejazdu przez Niemcy. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgodzi się z interpretacją Rządu Federalnego, na Niemcy może nawet zostać nałożona kara pieniężna.

"Już od 1 stycznia 2015 roku polskie przedsiębiorstwa transportowe działają w niepewności, w tym wielu naszych klientów. Polskie firmy transportowe i spedycyjne nie zgadzają się z interpretacją przedstawioną przez Rząd Federalny” komentuje Rechtsanwältin Mika.

Tymczasowo Republika Federalna od dnia 25 stycznia 2015 zawiesiła obowiązek rozliczania kierowcόw wykonujących przewozy tranzytowe w Nieczech według płacy minimalnej. To rozwiązanie działa na razie aż do zakończenia biegnącego postępowania. Przedsiębiorstwa transportowe dalej jednak są zobowiązane do wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących kabotaż w Niemczech.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-04-12
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 06.04.2015

Dług gruntowy – „Grundschuld”- specyficzna forma zabezpieczenia wierzytelności w Niemczech

Obok hipoteki niemiecki prawo cywilne przewiduje jeszcze inną formę zabezpieczenia wierzytelności w formie nieruchomości mianowicie dług gruntowy, tzw. „Grundschuld” (§§ 1191-1203 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki kodeks cywilny). Dług gruntowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego treścią jest możliwość żądania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej z nieruchomości lub prawa z własnością zrównanego. Tę w Polsce jeszcze nie znaną instytucję prawną omawia Rechtsanwältin Patrycja Mika z Kancelarii Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB z siedzibą w Berlinie w ramach seminarium na temat zabezpieczeń kredytowych.

Hipoteka a dług gruntowy

Również w Polsce dobrze znana jest forma zabezpieczenia hipoteka w niemieckim prawie uregulowana w §§ 113 i następne niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetgzbuch). Hipoteka zabezpiecza pewną konkretną wierzytelność i wygasa w momencie wygaśnięcia tej wierzytelności. W języku prawniczym mówi się tutaj o tzw. akcseryjności między zabezpieczeniem a wierzytelnością, która jest zabezpieczana, co oznacza, że wierzytelność i zabezpieczenie są od siebie zależne bez wierzytelności nie ma zabezpieczenia. I to jest właśnie najbardziej istotną różnicą do długu gruntowego, ponieważ w odróżnieniu do hipoteki nie jest akcesoryjny do wierzytelności a cechuje go tzw. abstrakcyjność, która polega na tym, że istnieje możliwość przeniesienia samego długu gruntowego bez wierzytelności, tzn. zabezpieczenie nie ma związku z żadnym określonym roszczeniem. Zaletą długu gruntowego i jego abstrakcyjności jest fakt, że może on służyć jako zabezpieczenie wielu wierzytelności również tych przyszłych jeszcze nie istniejących w dacie jego ustanowienia.

Dług gruntowy tak samo jak hipoteka podlegają ujawnieniu w dziale trzecim księgi gruntowej. Ustanowienie długu gruntowego tak jak i hipoteki następuje u notariusza. W praktyce najczęściej towarzyszy temu zgoda właściciela na poddanie się egzekucji z nieruchomości bez konieczności uzyskania wyroku w sądzie.

Zabezpieczający dług gruntowy „Sicherungsgrundschuld”– powiązanie zabezpieczenia z wierzytelnością

Mimo zasadniczej abstrakcyjności dług gruntowy można połączyć z wierzytelnością za pomocą umowy. Z mocy umowy powstaje wówczas zależność pomiędzy długiem gruntowym a wierzytelnością w postaci określenia celu obciążenia nieruchomości długiem gruntowym. Jest to praktykowane w szczegόlności przez banki podczas zabezpieczenia wierzytelności z kredytu. Taka umowa zasadniczo przewiduje, że po spłacie zabezpieczonej wierzytelności dłużnik moze się domagać zwrotnego przeniesienia na niego długu gruntowego, zrzeczenia bądź zgody na jego wykreślenie.

Eigentümergrunschuld – dług gruntowy własciciela

Dług gruntowy faktycznie może zostać zapisany na poczet właściciela, wtedy mόwi się o tzw. długu gruntowym właściciela („Eigentümergrundschuld” - § 1196 BGB). Jest to możliwe właśnie z powodu abstrakcyjności długu gruntowego – nie musi on przecież koniecznie zabezpieczać wierzytelności. Może być wolny od wierzytelności. Właściciel może wykrzystać już wpisany dług gruntowy np. na zabezpieczenie kolejnych długόw.

„Dług gruntowy jest praktyczną i elastyczną formą zabezpieczenia wierzytelności, dlatego jest też najczęściej wybierany przez banki w celu zabezpieczenia kredytu, wypierając w praktyce hipotekę” podsumowuje Rechtsanwältin Patrycja Mika.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-04-06
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 02.04.2015

Kolejny sukces Kancelarii w dziedzinie ochrony danych osobowych - budowlana kasa oszczędnościowa usuwa negatywny wpis w rejestrze dłużników Schufa na wezwanie Kancelarii

W związku z działaniem Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB Spółka BHW Bausparkasse AG z siedzibą w Lubanstraße 2, 31782 Hamlen, usunęła wpis dotyczący długu klienta Kancelarii w rejestrze dłużników Schufa Holding AG. Negatywny wpis w rejestrze wykonała spόłka inkaso dla budowlanej kasy oszczednosciowej.

Wpisana została wierzytelność wysokości 255.330,00 Euro którego podstawą był notarialny aktu ustanowienia długu gruntowego. Wierzytelność została już 22 lutego 2012 roku przez klienta Kancelarii pochodzącego z Karlsruhe w pełni zapłacona. W zbiorze danych rejestru Schufa wierzytelność omyłkowo została wpisana podwójnie, raz pod pojęciem „BHW Bausparkasse AG” a drugi raz, tym razem pod innym numerem.

Bezprawny podwόjny wpis

W piśmie do BHW Bausparkasse, Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann w imieniu klienta skrytykował po pierwsze podwójny wpis wierzytelności jak i fakt, że nie zostały spełnione przesłanki wpisu zgodnie z § 28 a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) czyli federalnego prawa ochrony danych osobowych. W związku z wezwaniem najpierw do Kancelarii zgłosiła się spόłka prowadząca rejestr Schufa, pismem z dnia 28.11.2014 wpierw odmówiła usunięcia negatywnego wpisu w rejestrze, utrzymując, że klauzula wykonalności na podstawie aktu notarialnego ustanawiającego dług gruntowy uzasadnia negatywny wpis w rejestrze. Po sprawdzeniu wpisu zgłosiła się również BHW Bausparkasse AG, z pismem z dnia 18.12.2014 roku i wskazała, że bez uznania zobowiązania usunie negatywny wpis wykonany przez spόłkę accredits. Jednocześnie BHW Bausparkasse AG zobowiązała się do przejęcia opłat adwokackich za postępowanie w wysokości 1285,44 Euro. Klika dni pόźniej zgłosiła się również Schufa wskazując, że ponownym sprawdzeniu również usunęła dane z rejestru.

Podstawę usunięcia wpisu wyjaśnia Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann:

"Akt notarialny ustanawiający dług gruntowy jest tytułem wykonawczym zgodnie z § 794 ust.1 Nr 5 ZPO (Zivilprozessordnung – niemiecki kodeks postępowania cywilnego). Taki tytuł może być zgodnie z § 28a ust.1 Nr. 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – ustawa o ochronie danych osobowych) wpisany do rejestru dłużników jako wierzytelności w rejestrze dłużników. Koniecznym jest jednak, że wierzytelność jest też wymagalna. Podmiot wykonujący wpis jest zobowiązany do sprawdzenia wymagalności i do jej wykazania. Jeśli notarialny akt ustanowienia długu gruntowego po uzyskaniu klauzuli wykonalności nie zostanie ponownie doręczony przez notariusza bądź do komornika, nie można tutaj mówić w ogóle o wierzytelności wymagalnej. Wpis w rejestrze dłużnikόw jest w takiej sytuacji nieuzasadniony. Wszystko zależy w takich sytuacjach więc od sprawdzenia przesłanek jak i stanu faktycznego w danym poszczególnym przypadku.".


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-04-02
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.03.2015

Inwestycja w nieruchomości w Niemczech - Notariusze w odpowiedzialności przed Sądem Krajowym w Berlinie (Kammergericht Berlin)

Błędne wykazanie kapitału pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą - nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością również notariusz. Najwyższy berliński Sąd Cywilny (Kammergericht Berlin) skazał notariusza, który teraz musi zapłacić odszkodowanie do Banku. Jak do tego doszło? Nastroje były optymistyczne wokół euforii na rzekomo lukratywnym rynku wokół zakupu nieruchomości inwestycyjnych, szczegόlnie pod względem oszczędności podatku, tutaj znane również w języku potocznym w Niemczech jako „nieruchomości- złomowiska” (Schrottimmobilien). Taki był rzekomo idealny plan: Nabywca miał otrzymać idealną inwestycję, sprzedawca miał sprzedać nieruchomość z zyskiem, finansujący Bank miał zyskać w czasie trwania umowy kredytu wysokie odsetki, zaś pośrednik miał uzyskać wysoką prowizję. Notariusz miał przypilnować aby wszytko trafiło na odpowiednie, zgodne z prawem tory.

Jednak co się dzieje w momencie jeśli pełen nadziei klient nie posiada kapitału własnego aby móc sfinansować tę rzekomo korzystną inwestycję? - Sztuczka pośredników i sprzedawców

Zawsze zdnajdą się drogi i środki dla pełnego nadziei klienta. Pomocni okazali się pośrednicy i sprzedawcy: bez faktycznego kapitału można przecież powołać się przed bankiem na obniżkę ceny, ukryć prowizję, albo na krótki okres czasu przelać kapitał na konto nabywcy, aby móc wykazać go przed bankiem - kapitał jednak nie własny. „Takie sztuczki się nie opłacają. Jeśli Bank dowie się, że przedstawione pieniążki faktycznie nie należały do klienta grożą następstwa dla wszystkich uczestników. W najgorszym przypadku może zostać wszczęte postępowanie pod zarzutem oszustwa” komentuje Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen, specjalista w dziedzinie inwestycji w nieruchomości.

Również notariusze pod ostrzałem

Notariusz nie koniecznie może ustrzec się przed odpowiedzialnością. W sprawie w której decydował Sąd Okręgowy w Berlinie wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2013 roku (syg.akt 6U32/11) sprzedawca sam przelał część kwoty zakupu na konto notariusza. W następstwie notariusz potwierdził, że część kwoty zakupu znajduje się na koncie notarialnym. Finansujący zakup nieruchomości Bank złożył pozew przeciwko notariuszowi. Bank przyjął stanowisko, że informacja notariusza nie powinna była wychodzić w ten sposόb, ponieważ Bank został tutaj celowo wprowadzony w błąd. Z punktu widzenia Banku sytuacja wyglądała tak, jakoby kupujący sam wpłacił kapitał jako część kwoty zakupu. Inaczej nie można wytłumaczyć zachowania notariusza. Związek tych zdarzeń i kontekst jednoznacznie wskazuje, że wprowadzenie w błąd nastąpiło celowo.

I na końcu przychodzi koniec

W niniejszej sytuacji sprawa zakończyła się tak jak zakończyła się w setce podobnych przypadków tzw. „nieruchomości-złomowisk” (Schrottimmobilien): nabywca nie mógł sobie poradzić z obowiązkiem uiszczania miesięcznych rat, kredyt nie był regularnie spłacany i Bank musiał sam zająć się spieniężeniem nieruchomości. Została przeprowadzona licytacja nieruchomości. W związku z tym powstałe koszty jak i finansową szkodę Bank chciał odzyskać od notariusza.

W pierwszej Instancji przed Sądem Okręgowym w Berlinie (Landgericht Berlin) pozew został oddalony z uzasadnieniem, że notariusz zachował się prawidłowo. Sąd Krajowy w Berlinie (Kammergeridcht Berlin) był innego zdania:

"Notariusz w swojej pozycji jest zobowiązany do zaświadczania i poręczania prawdy, co winien skrupulatnie i sumiennie sprawdzić. Nie do pogodzenia z jego obowiązkiem urzędowym jest działanie, które wywołuje błędne pozory i wnioski, przez które chronione osoby trzecie są wprowadzane w błąd. To szczególnie obowiązuje w momencie przekazania stanów faktycznych i podczas poświadczenia notarialnego. Notariusz piastuje funkcję zaufania w obrocie prawnym. Szczególnie biorąc pod uwagę oświadczenia które wykonuje w swojej funkcji. Tutaj notariusz powinien działać ze szczególną starannością. Wszelakie potwierdzenia powinny być prawdziwe, prawidłowe, pełne i jasne."

Co notariusz zrobił źle? Ostrzeżenie dla nabywcόw i sprzedawców?

Informacja notariusza została sformułowana niejasno. Bank nie wiedział, że chodzi tutaj o kapitał sprzedawcy a nie nabywcy. To spowodowało, że notariusz musi teraz odpowiadać za szkodę powstałą dla Banku.

Na szczęście notariusze zobowiązani są do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, która wyrównuje szkody klientów. Jednak wyrok jest też ostrzeżeniem dla nabywcόw jak i sprzedawców nieruchomości. Jak tylko powstaną poszlaki, że Bank jest wprowadzany w błąd na podstawie którego powstaje szkoda dla Banku Bank od razu staje się aktywnym. W ramach postępowania sądowego zostają sprawdzone stany faktyczne okoliczności zakupu nieruchomości, okoliczności uzyskania kredytu. W związku z tym Bank może również skierować swoje roszczenie o odszkodowanie względem swoich klientów. Przedstawienie nieprawidłowych informacji w związku z wnioskiem o uzyskanie kredytu może spowodować duże szkody finansowe.

Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB, który regularnie zajmuje się tematem nieruchomości wskazuje:

"Wyrok Sądu Krajowego w Berlinie nie jest zaskakujący i w związku z wcześniejszym orzecznictwem również konsekwentny. Nowym jest jednak, że aktualnie również notariusze trafiają po stronie pozwanej."

Zdarzyła się sytuacja w Berlinie, kiedy po 11 miesięcznym areszcie notariusz został tymczasowo zwolniony z aresztu i czeka na zakończenie procesu. Zarzutem jest udział w podejrzanych interesach związanych z nieruchomościami.

Co oznacza to dla nabywcόw?

"Kiedy nabywca podczas zawarcia umowy o kredyt faktycznie wprowadzi w błąd co do posiadanego kapitału własnego, albo "pożyczy" na okres przed zawarciem umowy o kredyt od sprzedawcy bądź pośrednika pieniądze aby przedstawić je w Banku jako kapitał własny, może liczyć się z odpowiedzialnością prawną jak i cywilną" dodaje Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen z Kancelarii Dr Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB: "Często nabywcy takich nieruchomości nawet nie zdają sobie sprawy jak bardzo ryzykują, kiedy błędnie informują o nie posiadanym kapitale własnym aby uzyskać kredyt."


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia