Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 05.06.2015

Ochrona inwestorów: Obowiązki informacyjne podczas rozmowy doradczej w Banku-rozczarowanie- pracownicy Banków nadal nie wywiązują się ze swoich obowiązków

Na co musi zwrócić uwagę doradca w Banku, aby w odpowiedni sposób udzielić informacji? Dyrektywa Unii Europejskiej MIFID po kryzysie finansowym w roku 2008 wprowadziła obowiązek dokumentacji rozmów doradczych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa klienta Banki zostały zobowiązane do odpowiedniego udokumentowania rozmowy doradczej na temat finansów z klientem. „Ustawodawca widział tutaj obowiązek dokumentacyjny jako efektywny środek ochrony inwestorów. Jednak rzeczywistość doradcza natrafia tutaj na przeszkody” komentuje Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwalte mbB w Berlinie.

Na co musi zwrócić uwagę inwestor oraz doradca?

Należy tutaj zwrócić uwagę, że już krόtka rozmowa bez pisemnej umowy może tutaj spełniać przesłanki umowy doradczej, która powoduje następstwa prawne tj. wzajemne prawa i obowiązki. Klient chciałby aby jego majątek został zainwestowany bezpiecznie ale dochodowo. Najlepiej z uniknięciem wszelkich strat. Niemiecka ustawa o obrocie papierami wartościowymi (Wertpapierhandelsgesetz -WpHG) wskazuje tutaj na zasady i obowiązki. W pierwszej kolejności doradca finansowy w Banku musi ustalić wiedzę i doświadczenie klienta w związku z rynkiem kapitałowym. Dodatkowo musi ustalić z klientem cele inwestycji. Klient na pytania doradcy udziela informacji. Bank może tutaj polegać na informacjach uzyskanych przez klienta, informacje te więc powinny być prawidłowe (par. 31, ust. 6 WpHG).

Ochrona inwestorów: zaufanie oraz prawdziwe informacje

Jeśli klient poda niewystarczająco informacji aby odpowiednio doradzić w związku z produktem finansowym Bank nie może polecić produktu kapitałowego. Również Bank musi w prawidłowy sposób informować, tak aby klient mόgł we własnym zakresie i samodzielnie podjąć decyzję o inwestycji. Informacje udzielone przez Bank muszą być zrozumiałe, wyraźne, rzetelne i uczciwe, nie mogą wprowadzać w błąd i muszą zostać udzielone wystarczająco wcześnie. Widać tutaj, że pojęcia ustawodawcy, są dosyć elastyczne, a ich interpretacja może okazać się zróżnicowana.
Kiedy informacja udzielona jest wystarczająco wcześnie, kiedy jest zrozumiała, albo rzetelna, kiedy informacja jest wyraźna i nie wprowadza w błąd?

Interpretacją powyższych pojęć zajmują się na późniejszym etapie Sądy, kiedy to inwestycja okaże się niedochodowa, bądź spowoduje utratę oszczędności klienta. Wtedy też istotne będzie, czy przebieg rozmowy doradczej będzie mógł zostać udowodniony przez Powoda.

Słowo przeciwko słowu: przeprowadzenie dowodu przez inwestora

Rechtsanwalt Kim Oliver Klevenhagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie wskazuje: „Bardzo często klienci przychodzą do nas z ciężkimi zarzutami wobec swoich doradców finansowych w Banku. Inwestycja nie okazała się tak dochodowa, klient utracił inwestycję. Teraz klient próbuje uzyskać odszkodowanie. Oczywiście Banki tutaj bronią się przed odpowiedzialnością, wskazując na to, że rozmowa doradcza nastąpiła prawidłowo, zostały uwzględnione wszystkie cele inwestycyjne klienta oraz wskazano na ryzyka związane z inwestycją.”

W Sądzie później dochodzi do sytuacji „słowo przeciwko słowu”. „Świadek rozmowy doradczej może przedstawić dokładny przebieg rozmowy doradczej”, komentuje Rechtastawalt Kim Oliwer Klevenhagen, który wraz z swoim zespołem od lat prowadzi postępowania w dziedzinie odpowiedzialności Banków i ochrony inwestorów.

Podsumowanie: dokumentacja i protokoły rozmowy doradczej zapewniają bezpieczeństwo oraz zaufanie po obu stronach

„Podczas rozmowy doradczej w Banku szczególnie należy zwrócić na to uwagę, aby w protokole takiej rozmowy zostało zapisane to, co faktycznie było omówione w ramach rozmowy doradczej, należy też zawsze mówić prawdę, nawet jeśli jest się niedoświadczonym w dziedzinie rynków kapitałowych”, podsumowuje Rechtsanwalt Klevenhagen.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-05
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 01.06.2015

Ochrona inwestorów: Sąd Okręgowy w Berlinie (Landgericht Berlin) zasądza od Banku Commerzbank AG odszkodowanie na rzecz inwestora w związku z błędnym doradztwem inwestycyjnym przy zakupie udziałόw w funduszu Prorendita Fünf GmbH & Co KG

Wyrokiem z dnia 15.10.2014 Sąd Okręgowy w Berlinie (Landgericht Berlin) zasądził od Spółki Commerzbank AG w związku z błędnym doradztwem inwestycyjnym zapłatę odszkodowania w kwocie 13,033,30 Euro na korzyść inwestora. Pozew złożył emeryt z Berlina. Commerzbank AG doradziła renciście inwestycję w fundusze Prorendita Fünf GmbH & Co KG.

Obowiązki doradcy inwestycyjnego: Bezpieczeństwo - Gotowość do ryzyka - Utrata kapitału - Ryzyko późniejszej odpowiedzialności - Wewnętrzne prowizje

Powód wraz ze swoją partnerką dnia 09.04.2008 roku odwiedzili jedną z filii Banku Commerzbank AG w Berlinie- Hellersdorf. Tam rozmawiali z jednym z pracowników Commerzbank AG o przyszłych możliwych lokatach kapitału. Po rozmowie doradczej Powόd wraz ze swoją partnerką podpisali umowę udziału w Spółce Prorendita Fünf GmbH & Co KG z udziałem w wysokości 10 tys. Euro plus 5% agio. Udział w Spółce Prorendita Fünf GmbH & Co KG to zamknięty fundusz.

Na stronie 16 prospektu można przeczytać:

„Niniejszy prospekt kierowany jest do świadomych ryzyka zamieszkujących w Niemczech inwestorów, którzy zamierzają zainwestować na wtórym brytyjskim rynku ubezpieczeń na życie na podstawie brytyjskiego funta oraz będą potrafić uporać się z totalną utratą wpłaconego kapitału wraz z niewypłaconym zyskiem.”

W roku 2010 oraz 2011 nie wypłacono zysku z funduszu Prorendita. W marcu 2013 Powód wraz ze swoją partnerką otrzymali wypłatę dywidendy w wysokości 12,5% wartości nominalnej udziału, czyli 1250 Euro. W marcu 2014 doszło do kolejnej wypłaty dywidendy w wysokości 2700 Euro.

W procesie Powód i jego partnerka powoływali się na błędy w doradztwie inwestycyjnym. Wskazano tutaj, że Powód i jego partnerka nie zostali wystarczająco poinformowani o możliwości całkowitej utraty kapitału oraz o odpowiedzialności późniejszej w związku z formą inwestycji jaką jest udział w Spółce. Dodatkowo skrytykowano fakt, że Powód nie został poinformowany o prowizjach wewnętrznych.

Pomimo prób nie doszło do ugody między stronami. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe i na tej podstawie zasądził zapłatę odszkodowania od Banku Commerzbank AG na rzecz Powoda.

Doradztwo inwestycyjne, prospekt emisyjny, wyjaśnienie ekonomicznego ryzyka lokat kapitałowych - brak wyjaśnienia i udzielenia informacji o ryzyku, Commerzbank AG zostaje zobowiązany do wypłaty odszkodowania

Sąd w swoim uzasadnieniu w pierwszej kolejności przedstawia, że pomiędzy stronami doszło do umowy doradztwa inwestycyjnego. Obowiązki wynikające z rozmowy doradztwa inwestycyjnego nie zostały przez Pozwaną spełnione.

Sąd stwierdził w postępowaniu dowodowym, że Powód wraz ze swoją partnerką, która w procesie złożyła zeznanie jako świadek, nie został wystarczająco i odpowiednio poinformowany o możliwych ryzykach wynikających z danej lokaty kapitałowej. Pozwanemu oraz jego partnerce zależało na bezpiecznej lokacie kapitałowej bez podejmowania jakiegokolwiek większego ryzyka. Pozwana nie potrafiła udowodnić, że o ryzykach odpowiednio poinformowała. Zgodnie z uzasadnieniem Sądu nie wystarczyło tutaj przekazanie prospektu emisyjnego w czasie rozmowy doradczej. Prospekt emisyjny nie zastępuje tutaj odpowiedniego wyjaśnienia o ryzyku. Pozwana została zobowiązana do zapłaty odszkodowania za jednoczesnym zwrotem (świadczenie z ręki do ręki) i przeniesieniem praw z udziałów w spółce Prorendita Fünf GmbH & Co KG.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-01
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 25.05.2015

Ze Spółki UG do GmbH

Spółka UG jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców nie posiadających wystarczająco kapitału początkowego aby założyć Spółkę GmbH. Spółkę UG można założyć już z kapitałem zakładowym wynoszącym 1 Euro, jednocześnie już korzystając z dogodnień jakie przynosi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka GmbH. Jednak kiedy spółka UG rozwija się prężnie i jej finansowe możliwości wzrastają, warto zastanowić się nad zmianą formy poprzez podwyższenie kapitału i przejście na Spółkę GmbH.

Nie istnieje taki obowiązek aby przekształcić koniecznie Spółkę UG w normalną Spółkę GmbH. Istnieją jednak powody, dla których takie przekształcenie się opłaca: Spółka UG nie może wypacać całości swojego rocznego zysku wspólnikom, tylko co najwyżej 75 %. Pozostałe 25% musi zostać odłożone. Ustawodawca chciał tu wprawdzie ułatwić założenie spółki kapitałowej przy małym kapitale początkowym, jednak nie jako stałe rozwiązanie. Spółka UG musi w nazwie spółki (firmie) używać dodatku „UG (haftungsbeschränkt)”. Dla partnerów handlowych jest więc widoczne, że spółka nie posiada tyle kapitału co Spółka GmbH, dlatego Spółka UG ma problemy z wizerunkiem i prestiżem.

Przekształcenie, które nie jest przekształceniem

Kiedy mówimy o tym, że Spółka UG zostaje „przekształcona” w Spółkę GmbH, to nie jest to do końca trafne pojęcie. Spółka UG nie jest odrębną formą prawną, tylko specjalnym wariantem spółki GmbH, mianowicie spółką GmbH z kapitałem zakładowym, który wynosi mniej niż 25 tyś. Euro. Przekształcenie Spółki UG w Spółkę GmbH, nie jest więc faktycznym przekształceniem zgodnie z ustawą o przekształcaniu podmiotów prawnych, ale podwyższeniem kapitału zakładowego na wartość co najmniej 25 tyś. Euro.

Możliwości podwyższenia kapitału

Podwyższenie kapitału może nastąpić na dwa sposoby: ze środków spółki bądź poprzez wkłady wspólników. Jeśli podwyższamy kapitał ze środków spółki, dostępne wcześniej odłożone środki (zdobyte poprzez obowiązek odłożenia co najmniej 25% rocznego dochodu) może zostać zamienione na kapitał zakładowy. Jest to właściwie czysta czynność rachunkowa. Przy podwyższeniu kapitału poprzez wkłady wspólników wspólnicy faktycznie muszą wkłady wnieść (wpłacić) do Spółki.

Podwyższenie kapitału ze środków Spółki

Podwyższenie kapitału ze środków Spółki następuje poprzez postanowienie wspólników o podwyższeniu kapitału. Postanowienie to musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta i potwierdzone w bilansie. Wprawdzie również spółka UG musi przygotowywać zakończenia roczne, ale zasadniczo nie podlega pod obowiązkowi kontroli rocznych bilansów przez biegłego rewidenta. Skontrolowany bilans musi więc często być dopiero sporządzony. Koszty takiej kontroli są różne. Zasadniczo ustala się tutaj z biegłym rewidentem opłatę ryczałtową bądź opłatę na godzinę czasu pracy. Kontrola bilansu często jest najdroższą pozycją kosztów w podwyższeniu kapitałów poprzez środki spółki. Kontrola bilansu nie może zostać wykonana wcześniej niż 8 miesięcy przed podwyższeniem kapitału. Jeśli rok gospodarczy spółki UG jest rokiem kalendarzowym oznacza to, że podwyższenie kapitału może zostać wykonane do 31.08. na podstawie zakończenia rocznego roku poprzedniego. Jeśli chce się wykonać podwyższenie kapitału później musi zostać wykonany bilans. Kiedy bilans wykazuje utratę nie może nastąpić zmiana oszczędności w tej wysokości.

Podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników

Aby uniknąć kosztów biegłego rewidenta można wykonać podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników. Podwyższenie kapitału musi nastąpić poprzez postanowienie zgromadzenia wspólników. Postanowienie to musi zostać zawarte w formie notarialnej. Zaleca się tutaj zmienienie od razu w firmie Spółki nazwy formy w GmbH. Postanowienie również musi zostać zgłoszone w rejestrze handlowym. Jeśli wykonujemy podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników, może to nastąpić dopiero po wpłacie wszystkich wkładów. Dopiero z wpisem do rejestru handlowego zmiana jest ważna. Wtedy Spółka nie jest już związana obowiązkiem odkładania zysku.

Zakładanie spółki UG i późniejsza zmiana na spółkę GmbH wymaga większego nakładu czasu oraz oczywiście kosztów. Dlatego jeśli jest to możliwe (finansowo) zaleca się tutaj od razu założenie spółki GmbH.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-05-25
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 19.05.2015

Adblock Plus pozostaje niezablokowany Sąd Okręgowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg) oddalił powództwo niemieckich wydawców - blokowanie reklam następuje zgodnie z prawem

Sąd Okręgowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg) w swoim wyroku z dnia 21.04.2015 roku (syg.akt 416 HKO 159/14) oddalił powództwo wydawcόw magazynu Zeit Online oraz magazynu Handelsblatt przeciwko producentowi blokady reklam Adblock Plus. Wydawcy złożyli pozew przeciwko producentowi programu firmie EYEO GMBH powołując się na niedopuszczalność ingerencji w działalność portali finansowanych przez reklamy blokowane przez Adblock Plus.

Żaden haracz! – „Nie denerwujące reklamy” trafiają na white list za darmo

Ponieważ program przewiduje możliwość akceptacji poszczególnych reklam pod odnośnikiem „ Acceptable Ads” gdzie wyłączone są niektóre strony z filtru, pełnomocnik Powodów zaatakował model działalności firmy EYEO porównując ją z wymuszaniem haraczu, ponieważ firma finansowała się jedynie przez to, że otrzymywała pieniądze za wpis na tzw. „white list”. Wydawnictwa zanotowały ogromne straty w związku ze wzrostem instalacji Adblock Plus w ostatnich latach. Adwokat firmy EYEO potwierdziła model spółki co do zasady, zaznaczyła jednak, że 90% stron internetowych znajdujących się na white list znalazły się tam za darmo. Nie każdy może znaleźć się na liście white list, tylko reklamy, które spełniają konkretne kryteria „nie denerwującej reklamy”. Spółka EYEO sprawdza czy reklama spełnia dane kryteria i żąda za to opłaty. Strona powodowa argumentowała, że redakcyjne treści na stronie internetowej powinny być odczytywane tylko jednocześnie z opłaconymi reklamami online. Tak jak w gazecie strony internetowe stanowią niepodzielną całość. Gazety udostępniają treści na stronach internetowych za darmo utrzymując się właśnie z reklam. Sąd w postępowaniu zwrócił uwagę na to, że wiele mediów korzysta w dzisiejszych czasach z oferty wolnej od reklam tak jak np. New York Times korzystając z Paywalls. Dodatkowo Sąd wskazał, że nie widzi tutaj, że firma EYEO celowo postępuje na niekorzyść powoda, co ale jest przesłanką roszczenia o zaniechanie z prawa konkurencji.

Kto blokuje? Sąd w Hamburgu szczególnie zwrócił uwagę na fakt kto ostatecznie blokuje reklamy, czy jest to firma EYEO czy każdy z użytkowników z osobna. Zasadniczo każdy z użytkowników sam może w ustawieniach zadecydować jakie reklamy i strony internetowe mają być przez program zablokowane. W prawdzie ustawienia dotyczące white list i listy filtrów często są już wstępnie ustawione, ale ostatecznie każdy użytkownik może je zmienić za pomocą kilku pojedynczych kliknięć myszką.

Decyzja Sądu: prawo użytkowników do kontrolowania zawartości swoich ekranów i ochrony swojej prywatności przed śledzeniem przez sieci reklamowe jest ważniejsze niż prawo wydawców do niezakłóconej emisji reklam na swoich stronach.

Decyzja nie jest ostateczna. Równolegle toczą się postępowania w tym samym temacie przed sądami w Monachium i Kolonii. Obie strony zaznaczyły, że będą walczyć aż do najwyższej instancji.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-05-19
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 15.05.2015

Reputacja w internecie: Najwyższy Sąd Krajowy w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden): administrator strony internetowej dla mikroblogów odpowiada od momentu uzyskania wiedzy, za naruszenia dóbr osobistych w internecie poprzez użytkowników

Jeśli ktoś w przeszłości został przez swoich bliskich bądź inne osoby zawiedziony, wyżalał się w kręgu rodziny bądź przyjaciół. W dzisiejszym nowoczesnym czasie tę funkcję przejmują coraz częściej anonimowe bogi, na których można wyżyć się do woli i ponarzekać na pracodawcę lub partnera handlowego. Obok blogów na takich stronach jak worldpress.com albo blogspot.pl. coraz bardziej popularne stały się tzw.mikroblogi, na których użytkownicy publikują krótkie podobne do smsów wiadomości tekstowe, które połączone zostają z mediami społecznościowymi. Do najpopularniejszym mikroblogów należą twitter, tumblr lub posterous, ale również takie portale jak sing lub facebook umożliwiają mikrobloging. Wyrok omawiał Dr.iur.habil. Erik Olaf Kraatz z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie.

W całym morzu wiadomości znajdą się również takie, które naruszają dobra osobiste pojedynczych osób. Dlatego stawia się pytanie, czy administrator strony oferującej mikrobloging może stać się adresatem roszczenia na usunięcie wpisu oraz zaniechanie przyszłych podobnie brzmiących wpisów. Pytanie to postawiło sobie również przedsiębiorstwo, które w jednym z portali społecznościowych zostało ostro skrytykowane kilka wpisów anonimowego użytkownika. Pozwało ono administratora portalu społecznościowego na zaniechanie.

Decyzja Najwyższego Sądu Krajowego w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden)

Najwyższy Sąd Krajowy w Dreźnie (Oberlandesgericht Dresden) w wyroku z dnia 01.04.2015, syg. akt 4 U 1296/14, powołał się na zasady stworzone przez Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) dotyczące portali informacyjnych, (Bundesgerichtshof, wyrok zaoczny z dnia 25.10.2011- syg. akt VI ZR 93/10, Bundesgerichtshof wyrok z dnia 27.03.2012 - syg. akt VI ZR 144/11) i przeniósł zasady na portale dla mikroblogingu:

Zasady prawne panujące w internecie

Również w internecie tak jak i w normalnym świecie, należy przy naruszeniu dóbr osobistych tj. obraźliwych wypowiedzi, rozważyć i przeciwstawić sobie prawo wolności słowa, prawo do przekonań i wyrażania swojej opinii przeciwko chronionym prawom osób trzecich (szczególnie prawo do ochrony i rozwoju własnej osobowości, godności, prawo do własnego wizerunku). Ustalone w realnym świecie granice wolności słowa mają zastosowanie również w internecie - tzw. zasada przeniesienia): tak samo nie prawdziwe, ubliżające i poniżające twierdzenia np.(”pan Kowalski zawsze zabiera pieniądze z kasy i je defrauduje”) spełniają przesłanki zniesławienia wg. § 186 niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch). Dotyczy to zasadniczo obraźliwych i nie prawdziwych twierdzeń o stanie faktycznym, ponieważ autor danej wypowiedzi ponosi pełny ciężar dowodu w kwestii czy jego twierdzenie jest zgodne z prawdą, w związku z czym ponosi pełne ryzyko skazania, jeśli dowód nie będzie mógł zostać przedstawiony przez Sądem. Kolejną granicą jest § 185 niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch) - obraza, zniewaga. Dotyczy to w szczególności ataku na godność i honor, poczucie własnej wartości oraz reputacji swojej osoby na zewnątrz. W prawdzie oceny, osądy zasadniczo są chronione przez prawo do wolności słowa, jednak tylko do pewnej granicy, którą jest celowe zniesławienie, obrażenie i celowe poniżenie. Na przykład prezes spółki zostaje nazwany „leniwym i niekompetentnym naciągaczem”. Takie wypowiedzi są również w internecie karalne. W postępowaniu cywilnym można zaś żądać zaniechania i usunięcia takiego wpisu. Również Najwyższy Sąd Krajowy w Dreźnie widział tutaj naruszenie dóbr osobistych powoda.

Sekundarny obowiązek przeprowadzania kontroli przez administratora

Administratorzy stron internetowych nie są jednak zobowiązani do tego aby regularnie i na okrągło sprawdzać swoje strony i każdą wiadomość która zostaje opublikowana, to byłoby niewykonalne. Jednakże w momencie kiedy poszkodowany zwróci uwagę na naruszenie i przekaże tą informację administratorowi wskazując konkretnie na wiadomość i przedstawiając podstawy oraz okoliczności z których ewidentnie wynika, że dana wiadomość narusza dobra osobiste danego poszkodowanego, administrator ma obowiązek do działania:

„Administrator strony nie musi od początku przeprowadzać kontroli każdej wiadomości. Ma jednak obowiązek, sprawdzić wiarygodność skargi oraz naruszenie ewentualnych dóbr osobistych. Tutaj powinien przeprowadzić postępowanie, do którego włączy anonimowego użytkownika, który udzielając jemu możliwości do ustosunkowania się do skargi w odpowiednim terminie” - Oberlandesgericht Dresden.

Również w niniejszej sytuacji administrator przekazał skargę dalej do blogera. Jeśli tutaj nastąpiłaby odpowiedź i stanowisko blogera, administrator na tej podstawie musiałby sprawdzić czy doszło do naruszenia dóbr osobistych. Jeśli, tak jak w niniejszej sytuacji, nie było reakcji, administrator powinien wyjść z założenia, że doszło tutaj do naruszenia dóbr osobistych oraz usunąć wpis z internetu.

Obowiązek zaniechania

Ponieważ to nie nastąpiło, administrator został zobowiązany do zaniechania publikacji, które dyskryminowałyby powoda na danym portalu internetowym w Niemczech.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-05-15
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 12.05.2015

Obniżenie kosztόw pożyczki! Nowela antylichwiarska - poprawa bezpieczeństwa konsumentów na rynku mikropożyczek

Rządowy projekt z dnia 24 marca 2015 roku Ustawy o zmianie Ustawy-prawo bankowe, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przewiduje szereg zmian w dziedzinie ochrony klientów instytucji finansowych, zwłaszcza konsumentów, uszczelnienie oraz wzmocnienie systemu jurysdykcji dotyczącej ich ochrony. Nowe przepisy w szczególności mają dotyczyć podmiotów działających w sferze nie objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności finansowej oraz ułatwiać identyfikację instytucji nierzetelnie wykonujących działalność i w konsekwencji eliminować ich z rynku usług finansowych. Pozwoli to utrzymać i zachować standardy wiarygodności rynku finansowego. Rechtsanwältin Patrycja Mika z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB komentuje: „Nowela została potocznie nazwana nowelą antylichwiarską, gdyż jednym z głównych jej celów jest limitowanie całkowitych kosztów kredytu konsumenckiego, szczególnie w dziedzinie mikropożyczek. Projektowane limity kosztów stałych jak i kosztów ryzyka ponoszonych przez pożyczkodawców mogą odbić się na rentowności udzielania takich pożyczek i tym samym na sporym już w Polsce rynku mikropożyczek. Udzielanie pożyczek na niewielkie kwoty i na krótki okres czasu w połączeniu z limitami na koszty może spowodować, że takie pożyczki po prostu nie będą się opłacać”. Najważniejsze planowane zmiany omawiała Rechtsanwältin Mika na seminarium kancelarii Dr. Schulte & Partner w temacie „ Aktualności w prawie bankowym”.

Rozszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego na wszystkie sektory rynku finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez zezwolenia.

Komisja Nadzoru Finansowego ma zostać uprawniona do uzyskania niezbędnych informacji, do ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania czynności w postępowaniu wyjaśniającym projekt Ustawy przewiduje stosowne kary - ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 2 lat lub grzywna do 500 tys. zł. Projekt przewiduje również podwyższenie kary za prowadzenie działalności bankowej bez wymagalnego zezwolenia: ma ona być podwyższona z obecnych 3 do 5 lat. Wysokość grzywny również wzrośnie do 10 mln zł.

Wprowadzenie wymogów dla firm prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich (instytucji pożyczkowych).

Wymogi te mają dotyczyć udzielania pożyczek, tj. środków finansowych z własnych środków. Proponuje się, aby takie przedsiębiorstwa miały formę organizacyjno prawną spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 tys. zł. Dodatkowo środki na ten kapitał nie będą mogłyby być przejęte przez spółkę (np. kredyt, pożyczka lub emisja obligacji) lub pochodzić ze źródeł nieudokumentowanych. Osoby wchodzące w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej oraz Prokurenci muszą wykazać się niekaralnością za przestępstwa tj. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierów wartościowych, przestępstwa skarbowe oraz oszustwa.

Cięcie kosztόw pożyczki! Wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w opłacie oraz odsetek od odsetek

Jednym z najistotniejszych punktów noweli dla konsumentów będzie zapewne ograniczenie kosztów kredytu, w tym wysokości odsetek. Projekt przewiduje przyjęcie zasady, że wysokość odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Projekt przewiduje, aby koszty pozaodsetkowe kredytu nie mogły przekroczyć wartości sumy na którą się składają: 25 % całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego, 35% całkowitej kwoty tego kredytu w stosunku rocznym.

Cel najwyższy – ochrona konsumenta

Ustawa ma przede wszystkim na celu ochronę konsumentów w dziedzinie kredytów i pożyczek. „Oczywiście istnieje tutaj również obawa, że przedsiębiorstwa działające na rynku mikropożyczek upadną bądź zostaną zlikwidowane, ponieważ albo nie będą spełniały wymogów i nie zostaną dopuszczone do prowadzenia takiej działalności bądź zdecydują się na zamknięcie przedsiębiorstwa z powodu braku rentowności wykonywania takich usług. Może to spowodować, że kredyty i pożyczki będą trudniej dostępne. Istnieje też ryzyko wzrostu szarej strefy. Z drugiej strony na rynku pozsotaną rzetelne przedsiębiorstwa spełniające wymogi, zaś jasne i przejrzyste przepisy mogą spowodować większe zainteresowanie i pewność konsumentów i w związku z tym nawet wzrost popytu na mikropożyczki” podsumowuje Rechtsanwältin Mika.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-05-12
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia