Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 09.11.2011

Kolejny sukces w walce z praniem brudnych pieniędzy - konferencja na temat: Pranie brudnych pieniędzy codzienne problemy przedsiębiorcy.

Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Po sukcesach naszego pierwszego seminarium prawnego na temat prania brudnych pieniędzy (18.03.2011), jak i konferencji prawnej o podobnej tematyce (03.06.2011) wczoraj (7.11.2011) w salach konferencyjnych przy Fasanenstr. 85 w Berlinie - Geldwäscheprävention odbyła się kolejna konferencja poświęcona zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Była ona moderowana przez Indrustrie und Handelskammer, IHK – Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową, we współpracy z Berlinską Policją oraz Landeskrimminalamt – LKA, Krajową Policją Śledczą, jak również z Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen – Urządem Senatu do spraw Gospodarki, Technologii i Kobiet, który jest urzędem właściwym do nadzoru i zwalczania prania brudnych pieniędzy. Najważniejszym tematem było zastosowanie nowych przesłanek ustawowych w praktyce handlowej. Ponownie okazało się, że tylko niewielu uczestników konferencji dokładnie wiedziało, co się kryje za terminem prawnym: pranie brudnych pieniędzy. Wbrew pozorom każdy przedsiębiorca może być bardzo szybko podejrzewanym o prawnie brudnych pieniędzy, gdyż jest on narażony na bezwiedne wykorzystanie do tego procederu, tj. na pasywną w tym pomoc.

Kolejny sukces w walce z praniem brudnych pieniędzy - konferencja na temat: Pranie brudnych pieniędzy codzienne problemy przedsiębiorcy.
Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Radca prawny, adwokat w Berlinie


Przepisy prawne ustawy dot. zwalczania prania brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz) są bardzo obszerne i dla laika zupełnie niezrozumiałe. Jednakże narzuconych odgórnie przez Unię Europejską przepisów należy się mimo tego trzymać. Łacińska sentecja „ignorantia legis non exusat“ tj. „nieznajomość prawa nie chroni przed jego konsekwencjami” znajduje tutaj oczywiście swoje zastosowanie.

Dlatego też nieodzowne stają się konkretne działania prewencyjne w codziennym obejściu z przyjmowanymi i wydawanymi pieniędzmi. Większość banków ma specjalne sztaby pracowników, którzy zajmują się tylko i wyłącznie śledzeniem podejrzanych ruchów na kontach. W przypadku podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy, banki z reguły zgłaszają to odpowiednim organom oraz wypowiadają umowę o prowadzenia konta bankowego. Banki wolą dmuchać na zimne. Wszystko po to, aby nie padł na nie cień podejrzenia, że biorą one udział w tym zabronionym procederze.

Pranie brudnych pieniedzy cz.2
Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Radca prawny, adwokat w Berlinie


Jeśli chodzi o przedsiębiorców indywidualnych mają one taki same ustawowe powinności jak banki. Aczkolwiek ci ostatni nie dysponują sztabem ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Do tego dochodzi fakt, iż w gospodarce kapitalistycznej z reguły nikt nie pyta skąd partner w interesach ma pieniądze, dlaczego płaci w gotówce, bądź jaki cel przyświeca danemu interesowi. Ustawa narzuca jednak właśnie stawianie tego rodzaju pytań przy praktycznie każdym kontakcie z partnerami w interesach. Szczególnie wtedy, jeśli partner lub dany interes wydaje się nam podejrzany, lub wtedy jeśli partner płaci gotówką, jeśli w danej branży jest do raczej zjawisko niespotykane. Jednakże przy zakupie niektórych towarów właśnie płatność w gotówce jest często spotykana (np. zakup samochodu), dlatego też te branże narażone są w szczególny sposób na styczność z praniem brudnych pieniędzy.

Po naszym ostatnim seminarium prawnym w marcu 2011 roku zgłosiło się do nas duża liczba przedsiębiorców (sprzedawcy samochodów, przedsiębiorcy budowlani, jubilerzy, maklerzy i inni), którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy z prawnych konsekwencji prania brudnych pieniędzy wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Nie inaczej stało się i po naszym wczorajszym seminarium. Konkretna pomoc prawna, czy lepiej reguły prewencyjnego postępowania w takich przypadkach, nie będzie Państwu udzielona ani ze strony banków ani ze strony izb czy cechów zawodowych. Wszyscy wolą trzymać się od takich spraw z daleka.

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy zdecydowała się, właśnie z tego powodu, wystąpić na kolejnej konferencji prawnej poświęconej tej tematyce. Duża liczba jej uczestników pokazała po raz kolejny, iż istnieje silna potrzeba stworzenia jasnych zasada dla przedsiębiorców, aby nie podejrzewano ich o pranie brudnych pieniędzy.

Jeśli Państwo mają Państwo pytania w temacie prania brudnych pieniędzy, z chęcią Państwu udzielimy porady prawnej w tej dziedzinie. Nasia adwokaci i radcy prawni przeanalizują Państwa konkretny model działalności gospodarczej oraz związane z nim obowiązki prawne. Na tej podstawie otrzymają Państwo od nas ekspertyzę prawną oraz konkretne wskazówki co do postępowania w Państwa codziennej praktyce zawodowej. Wszystko po to, aby mogli Państwo spać spokojnie i nie bać się, że podejrzenie prania brudnych pieniędzy padnie właśnie na was.


Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-09
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 08.11.2011

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Porady prawne dla przyszłych przedsiębiorców: spółka z o.o. w organizacji.

Po zmianach ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło odrodzenie, nieco zapomnianego w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, prawa spółek kapitałowych. Dziś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech (Gesellschaft mit Begrentzen Haftung, GmbH).

Dopuszczenie do obrotu nielimitowanej liczby przedsiębiorstw, jak też wzrost znaczenia spółek kapitałowych w budowie podstaw silnej gospodarki wolnorynkowej sprawił, że instytucja spółki „w organizacji” (w Niemczech „in Gründung”) stała się w obu Pańtwach niezwykle istotna. Spółki z o.o. w organizacji mogą działać w obrocie handlowym już w tym pierwszym stadium.

Wiąże się z tym nieodłącznie problem prawny odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez osoby, które reprezentują spółkę. Przede wszystkim problem ten powstaje, gdy zakładana spółka nie dojdzie do skutku i jest zmuszona do zwrócenia wszelkiego kapitału wspólnikom i zaciągniętych zobowiązań wierzycielom. Przypadki, w których nowo organizowane spółki z o.o. nie mogą pokryć zaciągniętych zobowiązań nie są odosobnione. Dlatego też wiedza z zakresu przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności spółek z o.o. w organizacji jest niezmiernie ważna, zarówno dla osób chcących założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również dla jej kontrahentów, chcących prowadzić z nią interesy.

„Pieniądz robi pieniądz”. To stare przysłowie, czy może powiedzonko bankowe, niewiadomego pochodzenia zachowało swoją mądrość do dzisiaj. Stagnacja na rynku kapitałowym może przynieść tylko straty. Również bezruch podczas organizowania spółki jest dla niej szkodliwy. Dlatego też przyjęte na bazie nowego polskiego Kodeksu Spółek Handlowych uregulowania prawne, których korzenie sięgają podobnych niemieckich uregulowań prawnych, są dla przedsiębiorców niezmiernie ważne. Nie muszą już oni czekać z czynnościami prawnymi niezbędnymi do bezproblemowego funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji do powstania przyszłej docelowej spółki z o.o.

Takimi głównymi udogodnieniami wynikającymi z przepisów prawa są np. uzyskanie koncesji i możliwość jej przejęcia przez docelową spółkę, możliwość wniesienia nieruchomości do powstającej spółki jako pokrycie kapitału zakładowego, możliwość bezproblemowego założenia rachunku bankowego oraz normalnego udziału w życiu gospodarczym jako „przedsiębiorca”, jeszcze przed wpisem do rejestru handlowego.

Spółka z o.o. w organizacji w obu państwach traktowana jest jako pełnoprawny przedsiębiorca i może dzięki temu korzystać z jego praw, jak również wypełniać płynące z tego obowiązki. Może ona działać gospodarczo już przed wpisem do rejestru handlowego w fazie spółki z o.o. w organizacji. Okres ten może trwać nawet do kilku miesięcy, które dla nowo powstającej spółki mogą okazać się miesiącami wręcz newralgicznymi. Okres ten stanowi etap, w którym spółka dokonuje pierwszych, nieraz strategicznych zakupów, wynajmuje pomieszczenie biurowe, zatrudnia pierwszych pracowników – generalnie tworzy podwalinę dla budowy przyszłej, dobrze prosperującej spółki z o.o.

Przy zakładaniu spółki z o.o. zarząd i osoby do tego powołane muszą mieć świadomość jak wygląda odpowiedzialność prawna za zaciągnięte zobowiązania spółki z o.o. w organizacji. Dzięki przyjęciu nowych uregulowań prawnych w art. 13 § 1 KSH promotorzy spółki będą działali bardziej ostrożnie, wiedząc, że nikt inny jak tylko oni sami odpowiadają solidarnie razem ze spółką z prywatnych kapitałów za zobowiązania, i tym samym nie będą niepotrzebnie narażali powstającej spółki, ani kontrahentów, na niepotrzebne straty. Wspólnicy spółki z o.o. w organizacji, odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie aczkolwiek tylko do wysokości niewniesionych wkładów. Powoduje to, iż wspólnik, który zgodnie z umową spółki wniósł już swój przyrzeczony udział do kapitału zakładowego, nie musi się już obawiać, że będzie pociągnięty do osobistej odpowiedzialności kapitałowej. Dzięki temu, jest on zmotywowany do szybkiego wpłacenia swoich udziałów, jak również, co jest główną zaletą spółki z o.o., w przypadku pociągnięcia go do odpowiedzialności po wpłaceniu wkładów, ma do stracenia tylko majątek wniesiony do kapitału spółki.

Również podmioty prawne, czy też osoby fizyczne, podejmujące pierwsze gospodarcze kontakty ze spółką, bądź to wykonujące zlecenia dla spółki w organizacji, są dzięki tym przepisom lepiej chronione. Ich ryzyko jest zmniejszone, a sytuacja dochodzenia roszczeń jest niewątpliwie wzmocniona, gdyż odpowiedzialność za zobowiązania powstającej spółki z o.o. nie jest ograniczona tylko do jej kapitału zakładowego, lecz również solidarnie z nią odpowiedzialność ponoszą osoby działające w jej imieniu, a także opieszali wspólnicy, którzy jeszcze nie wpłacili swoich wkładów.

Ze swojej strony spółka z o.o. w organizacji nie może „utajnić” przed nikim swojego statusu prawnego, gdyż ustawa nakazuje expresis verbis używanie w obiegu dodatku „w organizacji”, bądź też w razie upadłości: „w organizacji w likwidacji”.

Reasumując, przedstawione regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności spółki z o.o. w organizacji, jej zarządu oraz jej wspólników, za zobowiązania, starają się wychodzić naprzeciw interesom wszystkich uczestników obrotu prawnego. Nie zapomniano przy tym o kontrahentach spółek, jak również o bezpieczeństwie obrotu prawnego. Regulacja zawarta w ustawie, pomimo wielu swoich dodatnich stron, jak również zgodności z przepisami Unii Europejskiej, nie jest pozbawiona wad na które zwracają uwagę niektórzy autorzy w doktrynie. Niewyjaśnione dotąd zagadnienia sporne dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji być może uda się rozwiązać w niedalekiej przyszłości, bądź to za sprawą samej doktryny, orzecznictwa czy też przez zmiany samej ustawy. Niewątpliwe jednak nowa, będąca w użyciu regulacja prawna kodeksu spółek handlowych stanowi znaczący krok w przód w porównaniu z przepisami kodeksu handlowego. Sądzę, że unormowania dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji według nowego polskiego kodeksu spółek handlowych udało mi się w powyższej pracy w należyty sposób nakreślić i skomentować.


Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-08
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 07.11.2011

Zwolnienie od reszty zadłużenia.

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

 • Kiedy następuje zwolnienie od reszty zadłużenia?

Zwolnienie od reszty zadłużenia (Restschuldbefreiung) jest (?) darowaniem niezapłaconych zobowiązań dłużnika, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Według ustawy, może to nastąpić z reguły po sześciu latach. Dłużnik jest w tym okresie czasu zobowiązany, przez odpowiednie normy z ustawy o niewypłacalności (Insolvenzordnung, InsO), do spełnianie licznych obowiązków. Okres ten zaczyna się z wszczęciem przez sąd rejonowy postępowania upadłościowego, a kończy po sześciu latach, poprzez decyzję sądu upadłościowego.

 • Jakie wierzytelności nie są objęte przez zwolnienie od reszty zadłużenia?

Zgodnie z § 302 InsO określone wierzytelności nie są objęte zwolnieniem od reszty zadłużenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o wierzytelności wobec poszkodowanych, które powstały przez umyślnie popełnione przestępstwa kryminalne takie jak: umyślne obrażenia ciała bądź oszustwa, jak również chodzi tu o sądownie zasądzone kary pieniężne i grzywny. Do tego dochodzą wierzytelności, które powstały dopiero po wszczęciu postępowania upadłościowego.

 • Kiedy nie zostanę objęty zwolnieniem od reszty zadłużenia?

Zwolnienie od reszty zadłużenia nie będzie miało zastosowania, jeśli:

 • dłużnik został prawomocnie skazany winnym przestępstwa z §§ 283 bis 283 c StGB (Niemiecki Kodeks Karny)
 • dłużnik w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub po jego wszczęciu umyślnie, lub w sposób rażąco niedbały złożył pisemnie nieprawdziwe lub niepełne oświadczenie o swoich stosunkach finansowych, aby uzyskać kredyt, świadczenia ze środków publicznych lub w celu unikania świadczeń na rzecz kas publicznych
 • o dłużnik w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub po jego złożeniu, uzyskał zwolnienie od reszty zadłużenia, lub zgodnie z przepisami wynikającymi z §§ 296, 297 InsO takowego nie uzyskał
 • dłużnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub po jego złożeniu, umyślnie lub w sposób rażąco niedbały zaszkodził zaspokojeniu wierzycieli poprzez, zawarcie nieodpowiednich zobowiązań lub roztrwonienie swojego majątek lub bez perspektywy na poprawienie swojego stanu finansowego zwlekał ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego
 • dłużnik, podczas trwania postępowania upadłościowego, umyślnie lub w sposób rażąco niedbały nie spełniał swoich prawnych obowiązków informacyjnych oraz współdziałania wynikających z InsO
 • o dłużnik, umyślnie lub w sposób rażąco niedbały, podał w wykazach wynikających z przepisów prawnych z § 305 Abs. 1 Nr 3 InsO nieprawdziwe lub niepełne dane.

Jednakże odmowa zwolnienia od reszty zadłużenia rozpatrywana jest jedynie na wniosek wierzyciela. Aby uzyskać powyższą odmowę, dłużnik nie tylko przedstawić musi jeden z podanych powyżej powodów odmowy. Dodatkowo musi to zrobić wobec sądu upadłościowego w wiarygodny sposób. W tym celu może on posłużyć się pomocą adwokatów kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, aby mieć pewność, że uwiarygodnienie jego wniosku będzie należyte.


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Autor odpowiada za treść.
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-07
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 07.11.2011

Postępowanie egzekucyjne.

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

Niemieckie postępowanie egzekucyjne:

 • Co mam robić, jeśli komornik puka do moich drzwi?

W ramach przygotowania postępowania upadłościowego, może się zdarzyć, iż wierzyciel będzie próbował przeforsować swoje roszczenia, na które ma już on odpowiedni tytuł wykonawczy (wyrok sądowy lub wykonalny nakaz zapłaty), przeciwko swojemu dłużnikowi poprzez komornika sądowego. Co do zasady, komornik sądowy zgłasza termin swojego przyjścia dłużnikowi wcześniej. Doradza się pokazać (przekazać?) mu wszystkie sprzęty domowe, gdyż z reguły nie mają  one większej wartości lub nie można ich zająć.
Komornik sądowy może domagać się od dłużnika podpisania zapewnienia z mocą przyrzeczenia (eidesstaatlichen Versicherung) o braku jakiegokolwiek majątku.  W razie niezastosowania się do tego polecenia, komornik sądowy może zastosować wobec dłużnika areszt (Ordnungshaft).
Jeśli jednak te dwie główne potrzeby komornika sądowego zostaną zaspokojone, można spokojnie zamknąć drzwi. Nie ma powodów do paniki.

 • Co robić, jeśli nasze konta bankowe zostaną zajęte?

Zajęcie konta bankowego jest rzeczą, która nas na pewno boleśnie dotknie.  Przede wszystkim dlatego, iż wierzyciele, przy składaniu wniosku o zajęcie konta, nie troszczą się przy tym o zachowania ustawowych granice kwot wolnych od zajęcia komorniczego, tj. całe konto będzie dla nas zamknięte.
Jeśli na konto będą przelewane kwoty pochodzące z opieki społecznej (np. Hartz VI, renta) można je pobrać z konta tydzień po ich wpływie. Zajęcie konta w tym wypadku będzie tylko częściowe. Przy dochodach z pracy obowiązują ustawowe granice kwot wolne od zajęcia komorniczego.  Jeśli nie zostały one zachowane, należy złożyć wniosek o odblokowanie konta w wysokości do granicy wolnej od zajęcia komorniczego. Wniosek ten składa się do terytorialnie właściwego sądu rejonowego (Amtsgericht). Więcej informacji w artykule: Granice kwot wolnych od zajęcia komorniczego.

 • Co robić, jeśli nasza pensja została zajęta przez komornika?

W przypadku zajęcia pensji dłużnik nie ma zbyt wielkiego pola manewru. Pracodawca, jako tzw. dłużnik dłużnika (Drittschuldner) zobowiązany jest prawnie policzyć, ile z naszej pensji można dostać dłużnik oraz przelać daną sumę na konto wierzyciela. Jeśli tego nie uczyni ma obowiązek pokrycia strat wierzyciela, które powstały z tego tyłu. W związku z tym ważne jest tylko, że dłużnik zobowiązany jest przedstawiać swojemu pracodawcy wszystkie zmiany granic kwot wolnych od zajęcia komorniczego, np. urodziny dziecka, pójście do pracy małżonka lub jego z niej zwolnienie.

 • Kiedy następuje ochrona przed egzekucję (Vollstreckungsschutz)?

Ochrona przed egzekucją następuje zgodnie z przepisem prawnym § 89 InsO (Insolvenzordnung, Ustawa o niewypłacalności), jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe. To ostatnie uważa się za rozpoczęte, nie wtedy jeśli dłużnik złoży odpowiedni wniosek, lecz dopiero jeśli sąd zatwierdzi to swoją decyzją.
Zanim do tego dojdzie, wymagana jest pozasądowa próba redukcji zadłużenia, wypełnienie odpowiednich oraz złożenie odpowiedniego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Dopiero wtedy, podczas trwania całego postępowania upadłościowego, następuje ochrona przed egzekucją.  Wspomagamy naszych klientów przy analizie ich sytuacji finansowej, przy wypełnianiu wniosków o upadłość (Insolvenzantrag) oraz wystawiamy zaświadczenie dla upadłości konsumenckiej o niepowodzeniu pozasądowej próby redukcji zadłużenia. Po złożeniu wniosku o upadłość służymy naszym klientom dalszą pomocą, wspomagając ich radą i skutecznym działaniem.


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin

Autor odpowiada za treść.
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-07
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 06.11.2011

Wszystko na temat konta.

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

 • Czy bank może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta?

Tak, prawnie jest to możliwe. Najczęściej chodzi o umowę z bankiem o prowadzenie konta na rachunku bieżącym (Girokonto). Umowa taka może być wypowiedziana w sposób zwykły, jak każda inna. Najczęściej banki wypowiadają umowy, jeśli konto zostało zajęte przez komornika, ponieważ jego obsługa związana jest z powstaniem większych kosztów oraz większego nakładu pracy pracowników banku.


 • Czy mam prawo do posiadania konta (Guthabenkonto)?

Tak. Ogólnie rzecz biorąc konta bankowe są dla każdego. Jednakże bank może ograniczyć możliwości użytkowania konta bankowego do wpłacania i wypłacania środków pieniężnych w gotówce oraz do robienia przelewów. To bank decyduje, czy dostaniemy limit kredytowy oraz  inne usługi. 
Banki mogą jedynie wtedy odmówić otworzenia konta, jeśli od banku nie można wymagać prowadzenia danego konta, np. jeśli klient podaje fałszywe dane, które są dla umowy ważne, nie dotrzymuje ustaleń wynikających z umowy lub obraża pracowników banku lub im zagraża.
Jeśli bank nie chce z Państwem zawrzeć umowy o prowadzenie konta bankowego można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku najczęściej dostaną Państwo zwolnienie od kosztów procesowych.


 • Co robić przy zajęciu komorniczym konta?

Jeśli jest już wiadomo, że komornik chce zająć nasze konto, dobrze jest otworzyć jakieś dodatkowe w innym banku. Wydanie na ten cel kilku euro na pewno się nam opłaci. Przy okazji zalecany jest pośpiech, gdyż zajęcia kont bankowych są standartową procedurą prawną, która odbywa się bardzo szybko.
Jeśli na konto wpływa nasza pensja to musimy złożyć bezzwłocznie w sądzie rejonowym wniosek o odblokowania konta (§ 850 k ZPO (Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego)) oraz o zachowanie przez komornika obowiązujących ustawowych granic kwot wolnych od zajęcia komorniczego. Jeśli nie zostały one zachowane, należy złożyć wniosek o odblokowanie konta w wysokości do granicy wolnej od zajęcia komorniczego.
Bank może, dopiero po dwóch tygodniach od przesłania postanowienia sądu o przelewie zajętej wierzytelności (Überweisungsbeschlusses), przelać znajdujące się na koncie kwoty na konto wierzycieli. W tym czasie konto jest jednak zablokowane dla dłużnika, ze skutkiem, iż zlecenia stałe nie mogą być wykonywane (np. opłata za czynsz). Wniosek ochrony przed zajęciem może spowodować, iż sąd uchyli zajęcie konta, w wysokości ustawowych kwot wolnych od zajęcia. Ich wysokość wynika z odpowiedniej tabeli z § 850 c ZPO.
Sąd może, w postępowaniu przyśpieszonym, przyznać dłużnikowi część sum z zajętego konta, które są natychmiastowo potrzebne dłużnikowi na jego utrzymanie. Odpowiedni wniosek musi być jednak złożony najszybciej jak się da. Po upływie dwóch tygodni bank może według obowiązujących przepisów prawa przelać całość środków znajdujących się na koncie na konta wierzycieli.

Inaczej jest jedynie przy świadczeniach socjalnych (np. zasiłek dla bezrobotnych). Tutaj dłużnik może w ciągu siedmiu dni od ich wpłynięcia na konto dowolnie nimi rozporządzać. Oznacza to, że przez ten okres świadczenie socjalne znajduje się na koncie i jest chronione przez zajęciem. Jednakże trzeba udowodnić bankowi, że przy danych wpływach na konto chodzi o świadczenia socjalne. Aby uniknąć nieporozumień, należy zwrócić uwagę, aby urząd określał w tytule przelewu, iż chodzi o świadczenia socjalne. Można też podać odpowiednią decyzję urzędu o przyznaniu świadczenia socjalnego. Tutaj z reguły nie jest potrzebne składnanie wniosku ochronnego do sądu rejonowego. Pomoc adwokata zawsze może się jednak przydać, jeśli bank odmawia wypłaty świadczeń socjalnych lub jeśli zechcą Państwo dochodzić swoich praw na drodze sądowej –

najczęściej będzie chodziło w takich przypadkach o postępowanie tymczasowe (einstweiligen Rechtsschutz).


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Rechtsanwalt Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-06
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 04.11.2011

Zadania dla banków – Zobowiązania dla gospodarki.

Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

18.03.2011 w sali konferencyjnej Europejski Związek Przysięgłych Doradców Metali Szlachetnych (der Europäische Vereinigung vereidigter Edelmetallberater EVVE e.V.) w Berlinie odbyła się konferencja prawna oraz dyskusja na temat zapobiegania prania brudnych pieniędzy. Chodziło przede wszystkim o wyjaśnienie podstaw prawnych zagadnienia prania brudnych pieniędzy oraz o zastosowanie konkretnych przepisów ustawy w praktyce. Obok przedstawicieli kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina w konferencji brali udział również inni referenci, między innymi adwokat Christian M. Schulter.

Przybyłym z całego terenu Republiki Federalnej Niemiec handlowcom z branży kupna i sprzedaży metali szlachetnych było dobitnie powiedziane, że problem prania brudnych pieniędzy nie dotyczy tylko mafii. Wręcz przeciwnie może on dotyczyć każdego przedsiębiorcy biorącego aktywny udział w życiu gospodarczym. Przede wszystkim instytucje kredytowe, jak i przybyli na konferencję handlarze metalami szlachetnymi, mogą szybko stać się podejrzanymi o pranie brudnych pieniędzy. W 2009 roku nawet Bank Watykanu był podejrzany o pranie brudnych pieniędzy.

Jako pranie brudnych pieniędzy określane jest najczęściej wprowadzenie do obiegu nielegalnie zarobionych pieniędzy przy zatajeniu ich prawdziwego pochodzenia. Dlatego też, do penalizacji takiego zachowania potrzebny jest karalny czyn poprzedni. Do tego może czasem wystarczyć oszustwo podatkowe. Aby odpowiadać karnie wystarczy jedynie przyjąć pieniądze, o których się wie, że pochodziły z prania brudnych pieniędzy. Do udowodnienia tego pierwszego, wystarczy już podejrzenie, że przyjmowane pieniądze pochodzą z nielegalnych interesów.

Przesadnie powiedziawszy, każdy musi jak „prokurator“ sprawdzać przed każdą transakcją, kto chce z nim robić interesy i z jakich źródeł pochodzą jego pieniądze. Jeżeli istnieje podejrzenie, że pochodzą one z nielegalnych źródeł, wtedy przedsiębiorca lub handlarz metalami szlachetnymi musi według obowiązujących przepisów prawa zgłosić to odpowiednim organom. Tylko wtedy on sam nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Kto jednak pomimo takiego podejrzenia „przymyka na to oko”, stwarza sam sobie zagrożenie, że będzie ukarany z powodu prania brudnych pieniędzy. Do codziennej praktyki wszystkich przedsiębiorców, którzy są zobowiązani według przepisów z ustawy o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz (GWG)) może to przynieść daleko idące konsekwencje. Przedsiębiorcy muszą stosować w codziennej praktyce, przed i podczas interesów, konkretne obowiązki staranności. Jeśli nie jest to możliwe, to według ustawy, przedsiębiorca powinien zakończyć swoje transakcje z kontrahentem. Dlatego też duże przedsiębiorstwa oraz banki sprawdzają zawsze podłoże podejrzanych operacji finansowych. Przy tym sprawdzane są wszystkie transakcje, przelewy oraz konta. Jeśli podejrzenie nie okaże się bezpodstawne, zawiadomią one odpowiednie organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wymówią umowy z podejrzanymi.

Po prezentacji doszło do ożywionej dyskusji na temat tego, jakie to prawne obowiązki staranności musi zachować przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Pośród uczestników panowała zgoda co do tego, że należy koniecznie przestrzegać przepisów ustawy o praniu brudnych pieniędzy, nawet wtedy, jeśli przerodzi się to w powstanie obowiązku nadzoru nad partnerami w interesach.

Podsumowanie wieczoru:

Trzeba mieć oczy otwarte podczas transakcji finansowych i lepiej sprawdzać swoich partnerów jeden raz za dużo, niż o jeden raz za mało. Poniżej prezentowane są najważniejsze tezy naszej konferencji dotyczącej prania brudnych pieniędzy.1. Co oznacza pranie brudnych pieniędzy, a co jest jego podstawą prawną?


Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu w obieg finansowy nielegalnie zarobionych pieniędzy przy zatajeniu ich właściwego pochodzenia. Pod sankcją kary zagrożone jest nie tylko pranie brudnych pieniędzy, lecz również ich lekkomyślne przyjmowanie. Podstawą prawną jest ustawa o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz (GWG)).


2. Jak z reguły przebiega pranie brudnych pieniędzy?


Pranie brudnych pieniędzy przebiega z reguły w trzech fazach:
- przemycie
(np. do barów i restauracji poprzez zakup artykułów luksusowych)
- zatarciu śladów
(np. poprzez liczne przelewy na zagraniczne konta w różnych bankach)
- legalizacji
(np. poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa lub w nieruchomości)


3. Na co muszą uważać zobowiązani poprzez ustawę o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz(GwG))?


Prawie wszyscy biorący udział rynku gospodarczym są zobowiązani przez ustawę o praniu brudnych pieniędzy do zachowania należytej staranności. Do tego należy między innymi:
- Identyfikacja partnera w interesach
- Dochodzenie celu interesu
- Uświadomienie/powiadomienie gospodarczo upoważnionego
- Kontrola parntera w interesach

Jeśli spełnienie tych obowiązków jest niemożliwe, to według ustawy, nie możecie Państwo prowadzić interesów i transakcji z danym partnerem.


4. Kiedy zobowiązany musi zachować obowiązki należytej staranności?


Przedsiębiorca jest do tego zobowiązany podczas zawarcia nowej umowy, transakcji powyżej 15.000,00 euro oraz przy zauważeniu faktów wzbudzających podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, jak i przy wątpliwościach co do tożsamości partnera w interesach.


5. Co muszę zrobić jako zobowiązany, jeśli mam podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy?


Zobowiązany musi sprawdzić stan faktyczny umowy. Jeśli występują przy tym fakty potwierdzające podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, winny jest niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować o tym odpowiednie organy ścigania. Tylko w taki sposób może on być pewny, że uniknie on odpowiedzialności karnej, jeśli jego podejrzenie okaże się trafne i partnerowi w interesach będzie udowodnione pranie brudnych pieniędzy.


Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Asesor Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-04
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia