Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 25.11.2011

Obowiązki prawne instytucji obowiązanych – określenie beneficjenta rzeczywistego.

Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Przedsiębiorstwa, jako instytucje obowiązane podlegające ustawie o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz), zobowiązane są do przestrzegania, w niektórych sytuacjach licznych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku staranności. Te ostatnie dzielą się na uproszczone, ogólne i wzmożone. Ich podział wiążę się w gruncie rzeczy z ryzykiem prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Konkretnie znaczy to, że ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wpływa na zakres obowiązków przedsiębiorstwa jako instytucji obowiązanej. W ramach ogólnych obowiązków z § 3 GwG obowiązany musi między innymi określić i zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego transakcji (przepis porównywalny z Art. 8b Nr. 3, 2) ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu). W praktyce jest to zadanie związane z licznymi, przedstawionymi poniżej, trudnościami.

Obowiązki instytucji obowiązanych – określenie benefcjenta rzeczywistego.
Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M. Radca prawny, adwokat w Berlinie

Zasada wynikająca z prewencyjnego zwalczania prania pieniędzy (Geldwäscheprävention) brzmi:

Know your customer (znaj swojego klienta)

Chodzi o stworzenie możliwie daleko idącej przejrzystości w codziennym obrocie finansowym. Do tego należą, oprócz innych środków bezpieczeństwa finansowego, wynikający z ustawy obowiązek zachowania należytej staranności z § 3 Abs. 2 GwG w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji. Poprzez zapytanie partnera w interesach musi zostać wyjaśnione, czy działa on we własnym imieniu, czy rzeczywistym beneficjentem umowy jest ktoś zupełnie inny, dla którego zawierana jest dana umowa. W tym drugim przypadku należy go zidentyfikować oraz zweryfikować jego tożsamość, w tam należy ustalić struktury własności i zależności klienta.

Przez beneficjenta rzeczywistego (wirtschaftlich Berechtigter) rozumie się:
- osobę fizyczną, która sprawuję bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad klientem, albo ma wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja
- osobę fizyczną z której powodu ma być zawarta i przeprowadzona transakcja
- osobę fizyczną, która jest właścicielem osoby prawnej


Ale co trzeba konkretnie sprawdzać?

Trudniej jest określić beneficjenta rzeczywistego wobec osób prawnych. W takim przypadkach należy sprawdzić, kto stoi za transakcją. Przy tym, poszlaką dla określenia beneficjenta rzeczywistego jest jego stanowisko właściciela danej osoby prawnej. Osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadające prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej są z reguły beneficjentami rzeczywistymi.

Przy wielostopniowej strukturze udziałów należy zidentyfikować te osoby, które kontrolują spółki pośrednie nie włączone bezpośrednio w transakcję. Procentowe prawa głosu w różnych spółkach prowadzących w bezpośredniej linii do ustalenia rzeczywistego beneficjenta są przy tym do siebie dodawane.

Wyjątek od tej reguły stanowią spółki, których papiery wartościowe występują w obrocie zoorganizowanym, tj. są notowane na giełdzie - § 5 Abs.2 GwG, lub podmioty świadczące usługi kredytowe i finansowe.

Ogólnie należy zawsze ustalać osobę fizyczną stojąca w tle transakcji.

Z adwokackiego punktu widzenia doradza się sprawdzać przedsiębiorstwo, z którym prowadzimy kontakty handlowe pod kątem ustawy o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy oraz do spełniania zawartych w niej obowiązków należytej staranności.

Jeśli brakuje w Państwa przedsiębiorstwie wymaganej wiedzy prawnej lub odpowiedniego personelu, doradza się, by ustawowo narzucone obowiązki tzw. należytej staranności przekazać do realizacji specjalistom w celu zapobieganiu uchybieniom oraz związanych z nimi sankcjom prawnym.

Do takich osób trzecich należą niewątpliwie eksperci z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte z Berlina.


Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Rechtsanwalt Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-25
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 25.11.2011

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – proces legislacyjny przedłuża się

Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Do tej pory wielokrotnie mówiono już o zaplanowanych zmianach w ramach ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy (Geldwäscheprevention). Informacje te nie zawsze były prawidłowe, a czasem wręcz sprzeczne ze sobą. Aktualnie, proces legislacyjny nowelizujący wspomnianą już ustawę znowu uległ przedłużeniu. Właściwie ustawodawca niemiecki (Bundestag) chciał przyjąć ostatnie poprawki 10.11.2011, tak aby weszły one 01.01.2012 w życie.

Jednakże 09.11.2011 komisja finansów (Finanzausschuss), przysłowiowo dosłownie w ostatniej sekundzie, niespodziewanie odwołała zaplanowne na 10.11.2011 czytanie w Bundestagu, dyskusję i zgłaszanie poprawek. Powodem tego były zgłaszane liczne poprawki, które pociągnęły za sobą kolejne obrady komisji – czytamy na internetowej stronie komisji finansów.

Na ostateczny koniec obrad oraz przegłosowaniem ustawy (Geldwäscheprevention) można liczyć najwcześniej pod koniec listopada. Jest to niewątpliwie kłopotliwa sytuacja dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy są dotknięci zmianami ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz), ponieważ trzymani są oni cały czas w niepewności. Do tego obserwuje się od dłuższego czasu, że wiele przedsiębiorstw czuje się nieprzygotowanych i pozostawionch samym sobie, przy odpowiedzi na pytania o treść wspomnianych poprawek, jak i daleko idących kar pieniężnych przewidzianych w razie niedopełnienia obowiązków wynikających z obowiązującej już ustawy.

Z powodu wspomnianej dezorientacji wśród przedsiębiorców, Berlińska Izba Handlowa (IHK Berlin) przeprowadziła ostatnio seminarium na temat przepisów prawnych w ramach prewencji przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Do specjalnie dla tego celu zoorganizowanego sympozjum przy Fasanenstr. 85 w Berlinie zostali zaproszeni liczni goście ze świata biznesu i prawa. Była ona moderowana przez Indrustrie und Handelskammer, IHK – Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową, we współpracy z Berlinską Policją oraz Landeskrimminalamt – LKA, Krajową Policją Śledczą, jak również z Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen – Urządem Senatu do spraw Gospodarki, Technologii i Kobiet, który jest urzędem właściwym do nadzoru i zwalczania prania brudnych pieniędzy. Obok wspomninaych już moderatorów,

Adwokat Dr. Schulte z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy w Berlinie (Rechtsanwalt Dr. Schulte von der Kanzlei Dr. Schulte & Partner)

wystąpił z prelekcją jako referent i ekspert w tej dziedzinie, udzielając licznych porad prawnych.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – proces legislacyjny przedłuża się
Fot. Christian M. Schulter
Radca Prawny Adwokat Berlin


W trakcie wieczoru okazało się, że tylko niewielu uczestników konferencji dokładnie wiedziało, co się kryje za terminem prawnym: pranie brudnych pieniędzy. Do tego doszła jeszcze niepewność oraz dezorientacja w sprawie przyszłych zmian wymienionej wyżej ustawy oraz pytanie, w jaki sposób przedsiębiorca ma się na nie przygotować. Kolejne opóźnienia w pracach legislacyjnych nie pomagają przedsiębiorcom, gdyż nadal nic nie jest pewne, a ci ostatni nie wiedzą, jakie zmiany ostatecznie wejdą w życie.

Z adwokackiego punktu widzenia można tylko radzić, aby przedsiębiorca przygotował się już teraz na wszystkie możliwe zmiany prawa i zasięgnął porady prawnej od adwokata lub radcy prawnego znającego się na przepisach prawnych ustawy o przeciwdziałaniu prawniu brudnych pieniędzy. Adwokat lub radca prawny poinformuje Państwa o planowanych zmianach prawa oraz sprawdzi, czy Państwa przedsiębiorstwo podlega pod tę ustawę oraz czy jest przygotowane na zaplanowane zmiany ustawy o praniu brudnych pieniędzy.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Rechtsanwalt Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Autor jest odpowiedzialny za treść.
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-25
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 21.11.2011

Niemieckie banki mają problemy z wdrożeniem ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych (Datenschutzrecht)

Porady prawne dla konsumentów: problemy prawne z wpisami do niemieckiego rejestru dłużników (Schufa).

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte und Partner (Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i partnerzy, Berlin) pomogła w tamtym tygodniu klientce Ikano Bank GmbH (Zum Artikel / do artykułu) oraz klientowi Banku Commerzbank AG (Zum Artikel / do artykułu) wykasować swoje negatywne wpisy w rejestrze dłużników Schufa Holding AG. Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann (IHK) (adwokat w Berlinie) rozmawia w tej sprawie ze Sven Tintemann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht (adwokat w Berlinie), który działał w jej imieniu.

 • Adwokat Dr. Schulte: Co zmieniło się ostatnio w prawie ochrony danych osobowych?

 • Adwokat Tintemann: Prawo ochrony danych osobowych (Datenschutzrecht) weszło w życie 01.04.2010. Wydaje się jednak, że niektóre banki nie wdrożyły jeszcze w życie przepisów tej ustawy. Odkrywamy cały czas błędy prawne w postępowaniu dotyczącym wpisów do niemieckiego rejestru dłużników (Schufa). Błędy w procedurze prawnej prowadzą z reguły do wykasowania wpisu w rejestrze.


 • Adwokat Dr. Schulte: Co doprowadziło do tego, że osiągnął Pan kolejne sukcesy dla naszych klientów?

 • Adwokat Tintemann: W pierwszym przypadku problemy z Schufa powstały nie z powodu niewypłacalności naszej klientki, lecz z powodu jej przeprowadzki. Bank w tym przypadku powinien bardziej postarać się o wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, aby stwierdzić przyczynę zwłoki w płatności, a nie od razu zgłaszać całą sprawę do rejestru dłużników (Schufa). W drugim przypadku bank wpisał naszego klenta do Schufa, gdyż miał on pewne niezapłacanie wierzytelności. Aczkolwiek te ostatnie uległy już dawno przedawnieniu. W takim wypadku wpis był również niezgodny z prawem.


 • Adwokat Dr. Schulte: Czy może nam Pan podać typowe błędy popełnianie najczęściej przez banki?

 • Adwokat Tintemann: Według nowej federalnej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), banki są zobowiązane ostrzegać swoich klientów każdorazowo monitem przed wysłaniem negatywnego zgłoszenia do rejestru dłużników (Schufa). O tym często się zapomina lub monit jest wysyłany dopiero po poprzednim zgłoszeniu negatywnego zapisu. Do tego dochodzą liczne błędy w procedurze prawnej oraz formalne błędy prawne.


 • Adwokat Dr. Schulte: Czy popełniane są jeszcze inne błędy?

 • Adwokat Tintemann: Często banki przeoczają fakt, że zgłaszane we wpisie wierzytelności, muszą być w całości wymagalne. Szczególnie w przypadku umowy ratalnej z bankiem lub z komornikiem sądowym, jeśli konsument spóźnia się z płacaniem rat to całość wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna, a jedynie jej część. Negatywny wpis tego nie uwzględniający jest niezgodny z prawem.


 • Adwokat Dr. Schulte: Często czyta się o błędach banków dotyczących wydania samej decyzji o negatywnym wpisie.

 • Adwokat Tintemann: Bank musi sprawdzić, czy klient jest niewypłacalny. Według przepisów prawa bank zobowiązany jest udowodnić, że podjął takie czynności. Obowiązek ten został ostatnio powierdzony przez orzeczenictwo sądów Landgericht Verden, Landgericht Hannover oraz Amtsgericht Mitte w Berlinie. Jeśli bank nie sprawdza tego przed wydaniem swojej decyzji, np. dlatego, że wiadomości o wpisach przekazywane są do rejestru dłużników automatycznie, wpis taki jest niezgodny z prawem i musi być wymazany.


 • Adwokat Dr. Schulte: Czy nowe niemieckie prawo ochrony danych osobowych chroni nas lepiej przed wpisami w Schufa?

 • Adwokat Tintemann: Od czasu wejścia w życie omawianej ustawy, konsumentowi łatwiej jest udowadniać w postępowaniu sądowym błędy formalne w postępowaniu wpisowym banków, firm windykacyjnych oraz telekomunikacyjnych. One to najczęściej zgłaszają swoich rzekomych dlużników do Schufa, bez poprzedniego tego sprawdzenia. Dzięki nowej ustawie łatwiej jest wywalczyć wykasowanie wpisu w Schufa przed sądem. Koszta postępowania ponosi najczęściej firma, która dokonała niezgodnego z prawem zgłoszennia wpisu w Schufa.


 • Adwokat Dr. Schulte: Dziękuję za rozmowę.

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Tłumaczenie: Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-21
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 11.11.2011

Mobbing w internecie - jak się przed nim bronić? Dwa nowe wyroki sądowe.

Porady prawne dla kosumentów: mobbing w internecie.

W internecie dochodzi czasem do sporów jak na boisku szkolnym: obrazy, pomówienia, fałszywe oskarżenia, a wszystko oczywiście zmyślone.

Nie wszystko musimy jednak znosić. Są pewne zasady wynikające z przepisów prawa, których każdy musi się trzymać. Jeśli ktoś je złamie, musi liczyć się z cywilnoprawnymi oraz karnymi konsekwencjami. Problem powstaje jednak wtedy, jeśli obraźliwe teksty znajdują się na stronach, forach lub blogach umieszczonych na serwerach, które nie znajdują się w Niemczech. W takim przypadku obowiązują inne ustawy, a przy tym ustalenie osoby odpowiedzialnej za wpisy jest zawsze trudne.

W tym kontekście Niemiecki Trybunał Federalny (BGH) wraz z Trybunałem Europejskim (EuGH), w dwóch najnowszych decyzjach, znacząco ułatwiły dochodzenia swoich praw. Europejscy sędziowie zdecydowali, iż następstwa obelg internetowych na prawa osobiste pokrzywdzonego będą najlepiej oceniane przez sądy właściwe ze względu na zamieszkanie poszkodowanego. Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania jest kompetentny do rozpatrzenia całości sprawy oraz szkód, które zostały wyrządzone pokrzywdzonemu na terenie Unii Europejskiej.

To jest istotna, pozytywna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Niewątpliwą zaletą tej zmiany w prawie jest, iż wysiłek, aby dojść swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa jest znacząco mniejszy, gdyż swoich roszczeń dochodzić można przed sądem, który jest właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Niemiecki Trybunał Federalny (BGH), sygnatura akt VI ZR 93/10, stwierdza podobnie, iż przy obrazie praw osobistych w internecie, która nastąpiła poza granicami państwa (np. na serwerze znajdującym się poza granicami Niemiec) niemieckie sądy są sądami właściwymi. Nawet lepiej, to poszkodowany może sobie wybrać sobie, jakie prawo będzie właściwe dla jego sprawy. Z reguły jego wybór padać będzie na prawo narodowe, tj. niemieckie.

We wspomnianej decyzji chodziło o przedsiębiorcę, który domagał się usunięcia nieprawdziwych treści na swój temat z internetu (jakoby płaci swoją kartą kredytową rachunki za usługi seksualne oraz prowadzi interesy z podejrzanymi osobami).

Przy okazji sędziowie federalni wydali instrukcję dla tzw. Hostprovider t.j. pośredników udostępniający pamięć serwerów dla użytkowników-, którzy są przez nią zmuszeni do usuwania nieprawdziwych, godzących w prawa osobiste pokrzywdzonego treści, jeśli ich autor jest anonimowy lub nie można go ustalić. Jako jednak, że szczegóły tej instrukcji sądowej nie są jeszcze do końca wyjaśnione, na pewno przyda się, przy szybkim dochodzeniu swoich praw i roszczeń, fachowa pomoc prawna oraz porady prawne adwokatów i radców prawnych z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy w Berlinie.


Autor:
Adwokat Christian M. Schulter

Adwokat Ralf Hornemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: prawnik - Associate

Tłumaczenie:

Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Autor odpowiada za treść.
Email: hornemann@dr-schulte.de
Telefon:+ 49 30 22 19 22 010
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Ralf-Hornemann.html

Asystentka:

- Pani Miriam Kempe ( miriam.kempe@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 013

Dziedziny prawa:

 • Prawo upadłościowe
 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo budowlane
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1972 roku w Berlinie
 • Studia na Uniwersytecie Humoldta w Berlinie
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin
 • Adwokat od 2011 roku
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Syndyk w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski, rosyjski


Opis:

Studiował prawo w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w roku 2011 dopuszczony został do zawodu adwokata.

Podczas swoich studiów mecenas Ralf Hornemann zbierał praktyczne doświadczenia w przedsiębiorstwie gospodarczym i po zdanym Drugim Państwowym Egzaminie Prawniczym doskonalił swoje umiejętności w przedsiębiorstwie budowlanym. Dzięki temu nie boi się podejmować wyzwań w codziennej pracy i może w swoich dziedzinach zainteresowań, jakimi są prawo upadłościowe, budowlane oraz temat programu ulg podatkowych kompetentną i godną zaufania radą.

Z zakresu prawa upadłościowego ukończył Ralf Hornemann z sukcesem specjalistyczny kurs. Porusza się także w nowopowstałych dziedzinach prawa, takich jak „nowe media” oraz „social media”, poszerzając swój zakres kompetencji i specjalizacji.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-11
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 10.11.2011

Granice kwot wolne od zajęcia komorniczego w Niemczech.

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

 • Jaką sumę mogę zatrzymać przy postępowaniu w sprawie upadłości konsumenckiej?

W niemieckim postępowaniu upadłościowym i naprawczym zastosowanie mają ustawowo ustalone kwoty wolne od zajęcia. Te, wynikają z przepisów prawa kodeksu postępowania cywilnego. Kwota wolna od zajęcia wynosi w Niemczech 989,99 Euro. Kwota ta ulegnie zmianie, jeśli osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie komornicze, utrzymują rodzinę lub dzieci, bądź płacą alimenty. Aktualne granice wolne od zajęcia komorniczego można odczytać z odpowiednich tabel ze stony Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Bundesministerium der Justiz).

 • Czy do tej sumy wliczane są nadgodziny oraz zwrot kosztów za wydatki (Spesen)?

Z przepisu § 850 a Nr 1 ZPO wynika, że komornik może zająć tylko połowę dochodu pochodzącego z nadgodzin. Kwot przewidzianych, jako zwrot kosztów za wydatki komornik nie może zająć (§ 850 a Nr. 3 ZPO).

 • Pieniądze za niewykorzystany urlop oraz na Boże Narodzenie

Kwoty za niewykorzystany urlop nie podlegają zajęciu komorniczemu - § 850 a Nr 2 ZPO. Pieniądze na Boże Narodzenie (Weihnachtsgeld) podlegają zajęciu komorniczemu do kwoty połowy miesięcznego dochodu, lecz nie więcej niż 500, 00 Euro (§ 850 a Nr 4 ZPO).

 • Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny nie podlega zajęciu komorniczemu - § 850 a Nr 6 ZPO.

 • Alimenty

Warunki prawne zajęcia komorniczego alimentów opisane są w skomplikowanym przepisie § 850 d ZPO. W gruncie rzeczy wpłaty na rzecz ustawowych alimentów mają pierwszeństwo przed spełnieniem innych zobowiązań.


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Autor odpowiada za treść.
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-10
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 10.11.2011

Nadmierne zadłużenie

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

Według niemieckiego przepisu § 19 InsO (Insolvenzordnung, Ustawa o niewypłacalności), nadmierne zadłużenie występuje wtedy, gdy majątek dłużnika nie pokrywa istniejących bieżących zobowiązań. Dla osoby prawnej, czyli przedsiębiorstwa posiadającego własną osobowość prawną, nadmierne zadłużenie jest powodem do złożenia odpowiedniego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Zasada ta obowiązuje również osoby prawne nieposiadające własnej osobowości prawnej, jeśli żaden z odpowiadających osobiście udziałowców (wspólników) nie jest osobą fizyczną.

Dla osoby fizycznej nie ma obowiązku prawnego zgłoszenia nadmiernego zadłużenia, czy też złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe, tzw. upadłość konsumencka, otwiera jednak osobie fizycznej możliwość, po upływie 72 miesięcy, osiągnąć zwolnienie od reszty zadłużenia i wyjść z zadłużenia w przyszłości.

Przed zgłoszeniem wniosku o upadłość przy upadłości konsumenckiej, ustawa nakazuje obowiązek prawny przeprowadzenie pozasądowej próby minimalizacji zadłużenia. Nieudolnie przeprowadzone postępowanie może jednak zablokować drogę do wszczęcia regularnego postępowania upadłościowego. Wynika to z tego, że dłużnik winien jest złożyć swoim wierzycielom oferty w celu uzyskania możliwości spłaty w ratach, odroczenia spłaty lub rezygnacji z ich roszczeń, w celu uniknięcia postępowania upadłościowego, które będzie zakończone dopiero po 72 miesiącach. Dzięki takiemu postępowaniu dłużnikowi może udać się osiągnąć chociaż częściowe zwolnienie od zadłużenia.

Tutaj panuje zasada, że dłużnik musi zaoferować coś swoim wierzycielom, aby poruszyć ich do ustępstw w ramach pozasądowej próby minimalizacji zadłużenia,. Najczęstszym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia w ratach lub spłata jednorazowa jego części. Tzw. „elastyczny plan zerowy“, w którym nie ofiaruje się wierzycielom niczego, za wyjątkiem teoretycznego zdobycia jakichkolwiek środków na spłatę długu w przeciągu 6 lat, zwykle nie jest przez nich akceptowany. Z tego powodu opłaca się dłużnikowi pożyczyć pieniądze od przyjaciół i znajomych, aby za pomocą relatywnie niewielkiej sumy pieniędzy oraz umiejętnie prowadzonych negocjacjacji osiągnąć zwolnienie od zapłaty dużo większych długów. Wtedy odpada też widmo nadmiernego zadłużenia. Wszczynanie postępowania upadłościowego jest również zbyteczne.

Takie rozwiązania stosuje kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy w Berlinie w ramach naszej pozasądowej próby minimalizacji zadłużenia, które będzie zaproponowane wierzycielom. Jeśli nie zakończyłoby się ono sukcesem, pozostaje zawsze możliwość postępowania upadłościowego. Tutaj wspomagamy naszych klientów przy analizie ich sytuacji finansowej, przy wypełnianiu wniosków o upadłość (Insolvenzantrag) oraz wystawiamy zaświadczenie dla upadłości konsumenckiej o niepowodzeniu pozasądowej próby redukcji zadłużenia oraz wszelakimi poradami prawnymi. Po złożeniu wniosku o upadłość stoimy cały czas u boku naszych klientów, wspomagając ich radą i czynem.


Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin
Autor odpowiada za treść.
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2011-11-10
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia