Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 14.07.2015

Szybka i intensywna interwencja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentόw – ustawodawca umacnia prawa konsumentόw

Warszawa, 07.070.2015. Rada Ministrόw przyjęła projekt nowelizujący ustawę  z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentόw, Dz. U. 2007 Nr. 50 poz. 331. Przyczyna zmian są zapewne ostatnie wydarzenia na rynku produktόw finansowych w Polsce. Kryzys kredytόw w frankach szwajcarskich, rozwόj rynku parabankowego czy polisolokaty.  Eksperci kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB już kilkakrotnie komentowali wymienione wydarzenia:

http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=169
http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=166
http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=165
http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=146

Aby umożliwić szybką i efektowną ochronę konsumentόw rząd zamierza wyposażyć UOKiK w dodatkowe uprawnienia. Rechtsanwältin Mika z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB przedstawia najważniejsze najważniesjsze planowane zmiany w ramach grupy eksperckiej „Ochrona konsumentόw i inwestorόw:

Tajemniczy klient – kontrole UOKiK

Pracownicy UOKiK będą uprawnieni do przeprowadzania kontroli inkognito, przedstawiając się jako zwykły klient i sprawdzając rozmowę doradczą sprzedawcy, a w szczegόlności – czy porada była prawidłowa. Tutaj konieczne będzie jednak wcześniejsze uzyskanie zgody sądu.

Walka z tzw. „misselingiem” – zakaz sprzedaży

Słowo „misseling” (ang. „mis- selling”- błędna sprzedaż) oznacza oferowanie produktów w sposób wprowadzający w błąd, albo sytuację kiedy produkt jest niedostosowany do możliwości i potrzeb klienta. Tutaj ustawodawca chciał zapobiec sytuacją, kiedy produkty finansowe sprzedawane są niedoświadczonym konsumentom, kiedy produkty te nie są dopasowane do potrzeb , wieku czy sytuacji finansowej nabywcy. Ostatnio w Polsce głośno zrobiło się na temat „polisolokat” czyli ubezpieczeń połączonych z ryzykownymi funduszami inwestycyjnymi z reguły na kilkanaście lat. Teraz UOKiK ma otrzymać możliwość aby w publicznych mediach ostrzec przed danym produktem i wskazać na jego ryzyka.

W sytuacjach ekstremalnych UOKiK będzie mόgł zakazac sprzedaży produktu, szczegόlnie wtedy, kiedy jego sprzedaż będzie bazować na nieprawdziwych czy błędnych informacjach.

Kary pienieżnę dla przedsiębiorcόw

UOKiK bedzie mόgł nałożyć kary na przedsiębiorcę, ktόry stosuje klauzule niedozwolone w umowach. Przedsiębiorca będzie mόgł tego uniknąć poprzez zmianę dotychczasowej praktyki.

Rejestr klauzul niedozwolonych

UOKiK prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, ktόry jest ogόlnodostępny i bezpłatny na stronie internetowej urzędu.Rejestr ma być zastąpiony rejestrem decyzji UOKiK.

Rechtsanwältin Mika komentuje zmiany: „Zasadniczo planowane zmiany mają dobre załozenia. Poszerzenie uprawnień UOKiK jest definitywnie koniecznie i korzytsnie wpłynie na sytuację konsumentόw. Jednak nie wszystkie zmiany moim zdaniem będą pomocne. Szczegόlnie rezygnacja z rejestru klauzul niedozwolonych na pewno nie będzie ułatwieniem dla konsumenta. Tematycznie podzielona lista umożliwia i ułatwia poszukiwanie treści niedozwolonych klauzul. Teraz maja one być zastąpione całymi decyzjami. Stawia się pytanie w jaki sposόb w praktyce można będzie się doszukać treści klauzul niedozwolonych? To się jeszcze okaże w praktyce.”

Das Amt für Verbraucherschutz soll härter durchgreifen – Gesetzgeber stärkt die Rechte der Verbraucher in Polen

Warschau, 07.07.2015. Der polnische Ministerrat hat das Projekt zur Novellierung des Gesetzes über den Schutz der Verbraucher und der Konkurrenz (ustawa z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentόw, Dz. U. 2007 Nr. 50 poz. 331) angenommen. Hintergründe für den Gesetzesentwurf waren die letzten Ereignisse auf dem polnischen  Finanzmarkt: die Krise der Kredite in Schweizer Franken, die Entwicklung der Schattenbanken und an Versicherungen gekoppelte spekulative Kapitalanlagen. Hierzu äußerten sich die Experten der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB bereits mehrmals ausführlich:

http://www.dr-schulte.de/rechtsgebiete/87-polnisches-recht/2874-anti-schattenbankennovelle-polen-erweitert-verbraucherrechte-bei-bank-und-finanzmarktgesellschaften
http://www.dr-schulte.de/rechtsgebiete/261-anlegerschutz-international/2770-waehrungsrisiko-finanzierung-in-schweizer-franken-fuer-deutsche
http://www.dr-schulte.de/rechtsgebiete/261-anlegerschutz-international/2836-verbesserung-der-anlegerrechte-in-polen
http://www.dr-schulte.de/rechtsgebiete/261-anlegerschutz-international/2862-mit-einem-mausklick-zum-kredit-der-polnische-schnellkreditmarkt-boomt

Um schnellen Schutz für die Verbraucher zu gewährleisten will die polnische Regierung nun das Amt für Verbraucher mit zusätzlichen Rechten ausrüsten. Rechtsanwältin Mika von der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB erläutert die wesentlichen  Änderungen  im Rahmen der Expertengruppe „Verbraucher- und Anlegerschutz“:

Der geheimnisvolle Kunde – Kontrollen der Beamten bei Beratungsgesprächen

Die Mitarbeiter der Ämter für Verbraucherschutz sollen befugt werden, ohne sich als solche erkenntlich zu machen um den Verlauf des Kundengespräches zu kontrollieren und zu prüfen ob der Durchschnittliche Verbraucher auch ordnungsgemäß beraten worden ist. Hierzu wird das Amt aber zuerst die Erlaubnis des Gerichts einholen müssen.

Kampf mit dem so genannten „misseling“  - Verkaufsverbot

Das Wort „misseling“ (eng. mis- selling – Fehlverkäufe) bedeutet das Verkaufen von Produkten durch Irreführung oder Situationen in denen das Produkt nicht zu den Möglichkeiten oder Bedürfnissen des Kunden angepasst ist. Hier wollte der  Gesetzgeber vor allem Situationen vorbeugen in denen Finanzprodukte an unerfahrene Verbraucher verkauft werden, die nicht an ihr Alter, den Gesundheitszustand und die finanziellen Möglichkeiten angepasst ist. Zuletzt ist es in Polen laut geworden über an Versicherungen gekoppelte Kapitalanlagen laut geworden. So wurden Lebensversicherungen an ältere und unerfahrene Menschen verkauft, die auf hoch spekulativen Aktienfonds basierten und einer langen Laufzeit. Nunmehr kann der Geschäftsführer des Amtes für Verbraucherschutz in öffentlichen Medien namentlich bekanntgeben, dass die bestimmten Produkte oder Leistungen mit Risiken verbunden sind und über diese Risiken aufklären.

In Extremfällen wird der Geschäftsführer des Amtes für Verbraucherschutz in Polen befugt sein den Verkauf des Produktes zu verbieten. Dies vor allem, wenn der Verkauf auf fehlerhaften und wahrheitswidrigen Angaben zu dem Produkt basiert.

Geldstrafen für Verwender

Das Amt für Verbraucherschutz wird die Befugnis erhalten Geldstrafen für die Verwender der unzulässigen Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzuerlegen – bis zu 10% des Umsatzes. Der Unternehmer wird die Strafe abwenden können indem er die Praxis umgehend ändert.

Register der verbotenen Klauseln

Das Amt für Verbraucherschutz in Polen führt eine Liste aller Klauseln die in Polen für rechtswidrig befunden wurden. Dieses Register ist auf der Homepage des Amtes öffentlich und kostenlos zugänglich und nach Themengebieten sortiert. Dieses Register soll nun durch ein Register der Entscheidungen des Amtes für Verbraucherschutz ersetzt werden.

Rechtsanwältin Mika kommentiert die geplanten Änderungen: „Grundsätzlich halte ich die Änderungen für einen guten Ansatz. Die Erweiterung der Rechte des Amtes für Verbraucherschutz ist zu begrüßen. Allerdings halte ich nicht alle Änderungen unbedingt für hilfreich. Vor allem der Verzicht auf die Liste der verbotenen Klauseln dürfte für den Anleger bestimmt keine Erleichterung darstellen. Die Liste ermöglicht es thematisch Klauseln zu finden, die vom Amt für Verbraucherschutz verboten wurden. So war eine Klausel- Kontrolle und die Suche einigermaßen machbar und übersichtlich. Nun sollen nur die ganzen Entscheidungen veröffentlicht werden. Wie soll man darin den Wortlaut der jeweiligen Klausel schnell finden? Dies wird sich wohl in der Praxis noch zeigen.“


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-07-14
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 07.07.2015

Polska afera o złoto - Amber Gold - podsumowanie postępowania - komentarz ekspertów w dziedzinie prawa rynku kapitałowego z Berlina

Nie tylko zachodnioeuropejskie Spółki a szczególnie ich prezesi, dorabiają się na inwestorach obiecując rentowne lokaty, które polegają na tym, że Spółka w imieniu inwestorów inwestuje kupując baryłki złota. Kancelaria Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB z Berlina ma już doświadczenie szczególnie w związku ze spółkami w Niemczech, Szwajcarii, Liechtensteinie czy nawet Dubaju, które obiecują inwestorom zakup złota i przechowywanie je dla inwestorów, pobierają wkład pieniężny, po czym nie spełniają swoich obietnic. Czyli w skrócie: pobierają pieniążki na zakup złota po czym robią sobie z wkładów inwestorów wygodne życie. Na końcu inwestor pozostaje bez niczego. Na taki sam „pomysł” wpadł w Polsce Marcin P. wraz ze swoją żoną Katarzyną P. Otworzyli i prowadzili Spółkę Amber Gold z siedzibą w Gdańsku. Małżonkowie mieli działać wspólnie i w porozumieniu, w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadzając dla około 18 tys. osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie prawie 851 mln zł. Prokuratura przyjmuje, że oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

16 tys. tomów akt zapakowanych w 200 kartonów – prokuratura złożyła akt oskarżenia

Dodatkowo Marcinowi P. i Katarzynie P. zarzuca się prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach o podniesieniu kapitału zakładowego, naruszenie ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Akt oskarżenia z łódzkiej Prokuratury wpłynął już do Sądu pod koniec czerwca. Rozpoczęcie procesu nie jest jeszcze zaplanowane. Prokuratura oświadczyła, że chciałaby ograniczyć proces do przesłuchania 400 świadków, może się na to jednak nie zgodzić druga strona, żądając przesłuchania wszystkich poszkodowanych (18 tys.). Sprawę rozpatrywać będzie IV Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gdańsku. Do Sądu trafiły już akta sprawy z prokuratury, w tym ok. 16 tys. tomów akt zapakowanych w 200 kartonów. Akta sprawy zawierają zeznania prawie 20 tys. osób w tym poszkodowanych i świadków oraz dodatkowo zabezpieczone przez prokuraturę dokumenty, opinie biegłych i wyjaśnienia oskarżonych.

W latach 2009 do 2012 oskarżeni mieli oszukać w ramach piramidy finansowej 18 tys. klientów ich spółki Amber Gold

Marcin P. trafił do aresztu w sierpniu 2012 roku, a jego żona została aresztowana w połowie kwietnia 2013 roku. Śledztwo w ich sprawie trwało prawie 3 lata. Pieniądze klientów małżonkowie mieli wydawać na różne cele w tym na działalność lotniczą tj. finansowanie lini OLT Express, gdzie przeznaczono prawie 300 mln zł, ponad 214 mln zł wydano na bieżącą działalność Spółki, na zakupy nieruchomości, na reklamę. Prokuratura ustaliła, że Marcin P. oraz jego żona Katarzyna P. wypłacali sobie w sumie 18,8 mln zł pensji.

Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządu spόłki

Kancelaria Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie nie pierwszy raz spotyka się ze spółkami, które działają w takiej formie. „Prezes czy Zarząd Spółki odpowiedzialny za działania Spółki, odpowiada oczywiście również osobiście, jeśli wykonuje działalność bankową bez zezwolenia, czy jeśli obiecuje swoim klientom, że w odpowiedni sposób ulokuje ich wkład pieniężny, po czym tego nie robi. Kancelaria Dr. Schulte und Partner z Berlina już kilkakrotnie wygrała sprawy karne przeciwko takim właśnie prezesom Spółki, z reguły odpowiadali oni za oszustwo oraz inne przewinienia, min. z przepisów karnych prawa bankowego. Prezes takiej spółki zasadniczo odpowiada również cywilnoprawnie. Również tutaj Kancelaria wytoczyła w kilkuset sprawach procesy przeciwko prezesom o odszkodowanie. Zasadniczo procesy kończą się pomyślnie dla klientów. Szczególnie jeśli wcześniej zostaną oni skazani przed Sądem karnym. Rozróżnić należy tutaj sytuację później, kiedy posiadając już tytuł egzekucyjny przeciwko prezesowi takiej Spółki, klient próbuje wyegzekwować swoją należność. Zasadniczo taki delikwent już wcześniej przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania od swoich klientów i odpowiednio „zabezpieczył” swój majątek” komentuje Rechtsanwältin Mika z Kancelarii Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie.

Wersja niemieckojęzyczna:

Die polnische Goldaffäre – Amber Gold – Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach drei Jahren Ermittlungsverfahren Ein Kommentar der Experten für Kapitalanlagerecht aus Berlin

Nicht nur in Westeuropa beschäftigen sich Gesellschaften damit, von Anlegern Geld entgegenzunehmen, mit dem Versprechen, dafür Goldbarren zu kaufen und aufzubewahren, um so nach einigen Jahren eine hohe Rendite zu erzielen. Die Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB in Berlin hat diesbezüglich schon zahlreiche Erfahrungen gemacht, vor allem mit Gesellschaften mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein oder sogar Dubai.

„Aus Erfahrung wissen wir leider, dass es oft passiert, dass die Gesellschaften ihr Versprechen nicht erfüllen; die angeblich gekauften Goldbarren sind nicht mehr aufzufinden“, kommentiert Rechtsanwältin Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte in Berlin.

Die Einlagen der Kapitalanleger verschwinden auf verschiedenen Konten oder werden für die eigenen Zwecke der Gesellschaft ausgegeben, wie Vergütungen, Gehälter, Firmenwagen, Geschäftsreisen, Werbung, Mieten etc. Zum Schluss geht der Anleger leer aus.

Auf die gleiche zündende „Idee“ kam in Polen Marcin P. gemeinsam mit seiner Frau Katarzyna P. Sie gründeten und führten die Gesellschaft Amber Gold mit Sitz in Danzig. Die Eheleute handelten gemeinschaftlich im Rahmen einer sog. „Finanzpyramide“ und führten 18.000 Personen zu einer ungünstigen Vermögensverfügung in einer Gesamthöhe von 851 Millionen Zloty. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass beide mit Bereicherungsabsicht handelten.

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage – 16.000 Bündel Akten, verpackt in 200 Kartons

Den beiden Angeklagten werden in der Anklageschrift mehrere Delikte vorgeworfen, darunter strafbare Handlungen aus dem Bankengesetz, wie die Führung von Bankengeschäften ohne die erforderliche Erlaubnis, die Falschbekundung bzgl. der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft, Verbrechen aus dem Rechnungswesen und dem Handelsgesetzbuch. Die Anklage wurde Ende Juni 2015 beim Gericht eingereicht.

Der Prozessauftakt ist noch nicht terminiert. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass sie in dem Prozess die Zeugenvernehmung auf 400 Zeugen begrenzen will. Dies bedarf allerdings der Zustimmung der Angeklagten, die auf die Vernehmung von allen geschädigten 18.000 Anlegern beharren können. Die Angelegenheit wird vor der 4. Strafkammer beim Landgericht in Danzig verhandelt. Die Ermittlungsakten wurden beim Gericht bereits eingereicht, darunter sind 16.000 Bündel Akten, verpackt in 200 Kartons. Die Ermittlungsakten enthalten ca. 20.000 Vernehmungsprotokolle, weitere Unterlagen, die Einlassungen der Angeklagten und Stellungnahmen der Sachverständigen.

In den Jahren 2009 bis 2012 sollen die Angeklagten im Rahmen einer „Finanzpyramide“ 18.000 Kunden der Gesellschaft Amber Gold betrogen haben. Marcin P. steht seit August 2012 unter Arrest, seine Ehefrau seit Mitte April 2013. Die Ermittlung dauerte fast drei Jahre. Die Einlagen der Kunden sollen die Eheleute P. für verschiedene Ziele ausgegeben haben, darunter für die gewerbliche Tätigkeit für deren neue Gesellschaft die Fluglinie OLT Express, für die 300 Millionen € verwendet wurden (die Gesellschaft wurde insolvent), über 214 Millionen Zloty für die Ausgaben der Gesellschaft, den Einkauf von Immobilien, Werbung. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, dass Marcin P. und seine Ehefrau Katarzyna P. sich Gehälter i. H. v. insgesamt 18,8 Millionen Zloty ausgezahlt haben sollen.

Die Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB aus Berlin hat nicht zum ersten Mal mit derartigen „Geschäftszweigen“ zu tun. Der Vorstand oder die Geschäftsführer einer solchen Gesellschaft haftet natürlich auch persönlich für die Handlungen der Gesellschaft, vor allem wenn diese Bankgeschäfte ohne die erforderliche Genehmigung tätigt oder wenn sie Kunden verspricht, in einer bestimmten Art und Weise deren Einlagen zwecks Mehrung des Vermögens zu verwenden und dies anschließend nicht tut, d. h. die Einlagen für andere Zwecke verwendet.

„Die Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB aus Berlin hat schon erfolgreich Prozesse gegen solche Vorstände geführt. In solchen oder ähnlichen Fällen wurden die Gesellschafter oder Vorstände oft schon vom Strafgericht verurteilt. Daneben haften die Personen aber natürlich auch zivilrechtlich. Hier hat die Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB in Berlin zahlreiche Verurteilungen zur Zahlung von Schadensersatz erstritten. Dabei bleibt es allerdings noch nicht. Oft kommt der schwerste Teil erst später, wenn aus dem rechtskräftigen Urteil vollstreckt werden soll. Die Schädiger haben sich für den Fall der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oft „abgesichert“, sodass deren Vermögen, das wohl grundsätzlich irgendwo bestehen müsste, leider nur schwer vorzufinden ist“, kommentiert Rechtsanwältin Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB in Berlin.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-07-07
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.06.2015

GMAC RFC Bank GmbH, GMAC RFC Servicing GmbH, Paratus AMC GmbH, Adaxio AMC GmbH - wiele nazw i wiele pytań

Znany jako GMAC RFC Bank GmbH instytut finansowy, który po dobrowolnym oddaniu licencji bankowej w roku 2008 zmienił nazwę na Paratus AMC GmbH, znów ma nową nazwę: Adaxio AMC GmbH. Tysiące kredytobiorców w GMAC RFC Bank GmbH w ostatnich dniach i tygodniach otrzymali odpowiednie pismo, w którym obiecano, że kolejna zmiana nazwy nie wpłynie na pożyczkobiorców i że nic nie zmieni się między stronami. Oczywiście kredytobiorcy są teraz niepewni. Wielu pożyczkobiorców ma za sobą bardzo bolesny czas w związku z zawartą umową finansowania ze Spółką.

Powodem jest fakt, że umowy finansowania wydane przez Spółkę GMAC RFC Bank GmbH, związane są często z zakupem nieruchomości. Wielu pożyczkobiorców nie wybrało we własnym zakresie tego banku, tylko został on im polecony przez pośredników finansowych i pośredników nieruchomości jako „idealny sposób finansowania”. Bez jakiejkolwiek osobistej rozmowy między bankiem a pożyczkobiorcą doszło masowo do podpisania umów finansowania, które miały podstawę jedynie na pisemnym wniosku o udzielenie pożyczki. Ponieważ chodziło tutaj o problematyczne segmenty nieruchomości, które częściowo zawierały zawyżone ceny nieruchomości, doprowadziło to pożyczkobiorców w konsekwencji do rujnującej i zgubnej sytuacji ekonomicznej.

Nie bez powodu Spółka GMAC RFC Bank GmbH w roku 2008 zdecydowała dobrowolnie oddać licencję bankową i zarejestrować się jako czyste przedsiębiorstwo serwisowe, później działające pod nazwą GMAC RFC Servicing GmbH i później do dokonania kolejnej zmiany nazwy na Paratus AMC GmbH, pod którą dalej miała zajmować się pożyczkami. Po części Spółka przeniosła problematyczne umowy pożyczki oraz opiekę nad pożyczkami na zagraniczne Spółki i doszło do przeniesienia wierzytelności z pożyczki. Niespodziewanie na pismach kierowanych do pożyczkobiorców znalazły się takie nazwy jak: E-MAC DE2009-I B.V. bądź Stichting Security Trustee E-MAC DE 2006 – I B.V. Był to problem dla pożyczkobiorców, ponieważ utrudniało to komunikację z odpowiednią osobą kontaktową.

W związku z kolejną zmianą nazwy spółki stawia się wiele pytań. Przykładowo powiedziano pożyczkobiorcom, że chodzi tutaj o zakup przedsiębiorstwa, co doprowadziło do zmiany nazwy w Adaxio GmbH. Interesującym jest, czy doszło w ogóle do prawowitego przejścia umów pożyczki oraz związanych z nimi należności. Są to decydujące pytania, które stawiają się przy grożącej egzekucji należności czy rozwiązaniu problematycznych umów pożyczki.

Rechtsanwält Kim Oliwer Klevehagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB z Berlina prowadzi kilka spraw klientów, którzy podpisali umowę z GMAC RFC Bank GmbH. W sytuacjach kiedy nie udało się już przeforsować roszczeń przeciwko sprzedawcy finansowanej nieruchomości bądź przeciwko pośrednikom finansowym czy pośrednikom nieruchomości pozostaje tylko jeszcze spółka Adaxio AMC GmbH. Dokładnie tutaj Rechtsanwält Klevehagen widzi możliwy problem: „Często doświadczamy, że negocjacje kształtują się dosyć problematycznie. Ponieważ zmieniają się osoby kontaktowe bądź utrudnione jest rozwiązanie bazujące na ugodzie z powodu skomplikowanych umów kredytowych oraz utrudnionej sytuacji finansowej klienta. Tutaj należałoby obowiązkowo sprawdzić czy należność może zostać jeszcze ściągnięta przez wierzyciela. W przeszłości było kilka sytuacji, kiedy należność nie została odpowiednio przeniesiona na nowego wierzyciela.”

Kiedy miałoby dojść w związku z umową pożyczki i z niej wynikającą hipoteką do egzekucji, należałoby tutaj przeciwdziałać egzekucji i kwestionować własność należności.

„Często zadaje mi się pytanie, co można zrobić przeciwko grożącej egzekucji i utracie własności mieszkania przy bardzo drogo zakupionej nieruchomości jako inwestycji. Często rozwiązaniem może być powództwo przeciwko egzekucji. Pytanie czy egzekucja jest prawowita musi zostać rozpatrzone przez Sąd. Jeśli Sąd dojdzie do wniosku, że wierzytelność nie została odpowiednio przeniesiona na nowego właściciela, byłaby ona niezasadna. Bank nie byłby upoważniony, żeby dochodzić od pożyczkobiorcy roszczenia wierzytelności. Egzekucja byłaby niezgodna z prawem”, komentuje Rechtsanwält Klevehagen.

„Należy tutaj jednak rozpatrzeć każdą sytuację oddzielnie. W razie wątpliwości należałoby rozważyć możliwości poprzez wykwalifikowanego adwokata, aby nie doprowadzi tutaj do błędów. Ponieważ długi i kosztowny proces sądowy często nie jest najodpowiedniejszym środkiem. A ryzyka procesowego nie da się nigdy wykluczyć. Możliwość ugody wydaje się tu odpowiednim środkiem, aby doprowadzić do zgody między stronami. Dobrym środkiem nacisku mogłoby być tutaj pytanie czy wierzytelność jest w ogóle zasadna, podsumowuje Rechtsanwält Klevehagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.06.2015

Masowe wypowiedzenia umów oszczędnościowo - budowlanych przez oszczędnościowe kasy budowlane - zdezorientowani klienci

Setki tysięcy osób oszczędzających na podstawie umowy oszczędnościowo - budowlanej w ostatnim czasie otrzymali niespodziewanie pocztę. Znienacka kasy oszczędnościowo - budowlane takie jak: LBS, BHB, Wüstenrot przesłały wypowiedzenia umów oszczędnościowo - budowlanych. Powodem jest, że wiele umów oszczędnościowo -budowlanych mimo, że osiągnięto już pułap gdzie umożliwione jest podjęcie kredytu w skutek wymagań instytucji kredytowej nadal z powodu korzystnych odsetek są wykorzystane do dalszego oszczędzania, co staje się dla kas oszczędnościowo ¬- budowlanych nierentowne. Jednak czy kasy oszczędnościowo - budowlane mogą tak po prostu wypowiedzieć umowę, nawet wtedy, kiedy nie jest przewidziane w ogólnych warunkach umowy oszczędnościowo - budowlanej jednostronne wypowiedzenie przez kasę oszczędnościowo - budowlaną?

Często kasy oszczędnościowo - budowlane powołują się na ogólne regulacje związane z umową pożyczki w kodeksie cywilnym czy na szczególne orzeczenia Sądu. Tutaj wypowiedzenie przez kasy oszczędnościowo - budowlane jest pod pewnymi warunkami możliwe. Sądy zdecydowały tutaj, że umowa oszczędnościowo - budowlana wprawdzie nie może zostać wypowiedziana dopóki wypłacenie pożyczki amortyzacyjnej jest jeszcze możliwe i osoba oszczędzająca wypełniała swoje obowiązki wynikające z umowy oszczędnościowo - budowlanej. Wypowiedzenie może być jednak możliwe przez oszczędnościową kasę budowlaną, wtedy kiedy minie 10 lat od momentu kiedy jest umożliwione podjęcie kredytu w skutek spełnienia wymagań instytucji kredytowej. Takie prawo wywodzi się z § 489 I nr. 2 BGB (bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki kodeks cywilny). Na przykład kiedy umowa oszczędnościowo - budowlana jest już spełniona i jest już umożliwione podjęcie kredytu oraz umowna suma oszczędnościowo - budowlana jest już w pełni uzyskana, ustawowe prawo do wypowiedzenia umowy może być tutaj uzasadnione. Orzecznictwo wykazuje tendencję do potwierdzenia zasadności wypowiedzenia poprzez kasę oszczędnościowo budowlaną umowy.

Inaczej sprawa przedstawia się przy umowach pożyczki budowlanej, które w prawdzie znajdują się w stadium kiedy umożliwione jest podjęcie kredytu, jednak umownie ustalona suma oszczędności budowlanej nie została jeszcze osiągnięta. Orzecznictwo w tej kwestii jest niezgodne, jednak wykazuje zasadniczo tendencję w tę stronę, że kasa oszczędnościowo - budowlana nie ma jeszcze w tym momencie prawa do wypowiedzenia umowy, ponieważ ustalone umownie cele umowy nie zostały jeszcze osiągnięte. Tutaj jest jeszcze możliwe, że po osiągnięciu momentu kiedy umożliwione jest podjęcie kredytu, dalej oszczędzać i wykorzystać prawa związane z możliwością podjęcia kredytu w późniejszym czasie.

Rechtsanwält Kim Oliwer Klevenhagen z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB, który ze swoim zespołem prowadzi wiele spraw związanych z umową oszczędnościowo budowlaną komentuje:

„Aktualnie niska stopa procentowa na rynku pieniężnym ma różne skutki dla inwestorów jak i kredytobiorców czy banków. Dla kas oszczędnościowo budowlanych, które osobom oszczędzającym w porównaniu z aktualnym stanem na rynku pieniężnym zaproponowały w ramach umowy bardzo atrakcyjną stopę procentową, sytuacja nie jest rentowana. Dlatego kasy oszczędnościowo budowlane w ostatnim czasie próbują pozbyć się nierentownych i niekorzystnych umów oszczędnościowo budowlanych. W niektórych wypadkach takie wypowiedzenie może być też zasadne. Jednak kasy oszczędnościowo budowlane nie mogą przekraczać danego prawa oraz uprawnień wynikających z umowy oszczędnościowo budowlanej. Coraz częściej zauważamy, że kasy oszczędnościowo budowlane po osiągnięciu możliwości podjęcia kredytu przez oszczędzającego, jednak jeszcze w momencie kiedy nie została uzyskana jeszcze suma oszczędności budowlanej ustanowiona w umowie, nie zważają na orzecznictwo sądów i mimo to wypowiadają umowy wobec oszczędzających w kasach oszczędnościowo budowlanych”.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 16.06.2015

CareCash Sp. z o.o. – Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje spόłk na listę ostrzezeń publicznych

Polska spόłka jest podejrzana o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF, zgodnie z art. 171 ustaw Prawo bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego wykorzystała swoje uprawnienie do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w właściwej prokuraturze. Jednocześnie wpisała spόłkę na listę ostrzeżeń publicznych.

Parabanki i mikropozyczki

CareCash Sp. z o. o. należy do licznych w Polsce parabankόw. Spόłka udzielała mikropożyczek bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Żekomo pozyczki udzielano z własnych środkόw, przy czym były to pozyczki na mniejsze sumy i krόtsze okresy czasu, udzielane konsumentom. Taka działalność opłaca się jednak tylko wtedy, kiedy pożyczkli są odpowiednio wysoko oprocentowane. Krytykowane są w tym przypadku szczegόlnie koszty zwłoki spłaty pożyczki – już jeden dzień zwłoki może kosztować kilkaset złoty. Może więc dojść do sytuacji kiedy pożyczając 1.000 PLN do spłaty pozostanie 3.000 PLN. Lichwa? W kazdym razie biznes mikropożyczek najwyrazniej się opłaca.

500 PLN za monit?

Spόłce CareCash Sp. z o. o. zazucano przede wszystkim, że działała bez koniecznego zezwolenia KNF. Dodatkowo naliczała zbyt wysokie koszty pożyczki: w ogόlnych warunkach pożyczki wskazuje się na koszty monitόw w wysokości do 500 PLN (125 Euro). Tutaj zapewne mozemy mόwić o klauzulach abuzywnych.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 11.06.2015

Ze Spółki UG do GmbH

Spółka UG jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców nie posiadających wystarczająco kapitału początkowego aby założyć Spółkę GmbH. Spółkę UG można założyć już z kapitałem zakładowym wynoszącym 1 Euro, jednocześnie już korzystając z dogodnień jakie przynosi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka GmbH. Jednak kiedy spółka UG rozwija się prężnie i jej finansowe możliwości wzrastają, warto zastanowić się nad zmianą formy poprzez podwyższenie kapitału i przejście na Spółkę GmbH.

Nie istnieje taki obowiązek aby przekształcić koniecznie Spółkę UG w normalną Spółkę GmbH. Istnieją jednak powody, dla których takie przekształcenie się opłaca: Spółka UG nie może wypacać całości swojego rocznego zysku wspólnikom, tylko co najwyżej 75 %. Pozostałe 25% musi zostać odłożone. Ustawodawca chciał tu wprawdzie ułatwić założenie spółki kapitałowej przy małym kapitale początkowym, jednak nie jako stałe rozwiązanie. Spółka UG musi w nazwie spółki (firmie) używać dodatku „UG (haftungsbeschränkt)”. Dla partnerów handlowych jest więc widoczne, że spółka nie posiada tyle kapitału co Spółka GmbH, dlatego Spółka UG ma problemy z wizerunkiem i prestiżem.

Przekształcenie, które nie jest przekształceniem

Kiedy mówimy o tym, że Spółka UG zostaje „przekształcona” w Spółkę GmbH, to nie jest to do końca trafne pojęcie. Spółka UG nie jest odrębną formą prawną, tylko specjalnym wariantem spółki GmbH, mianowicie spółką GmbH z kapitałem zakładowym, który wynosi mniej niż 25 tyś. Euro. Przekształcenie Spółki UG w Spółkę GmbH, nie jest więc faktycznym przekształceniem zgodnie z ustawą o przekształcaniu podmiotów prawnych, ale podwyższeniem kapitału zakładowego na wartość co najmniej 25 tyś. Euro.

Możliwości podwyższenia kapitału

Podwyższenie kapitału może nastąpić na dwa sposoby: ze środków spółki bądź poprzez wkłady wspólników. Jeśli podwyższamy kapitał ze środków spółki, dostępne wcześniej odłożone środki (zdobyte poprzez obowiązek odłożenia co najmniej 25% rocznego dochodu) może zostać zamienione na kapitał zakładowy. Jest to właściwie czysta czynność rachunkowa. Przy podwyższeniu kapitału poprzez wkłady wspólników wspólnicy faktycznie muszą wkłady wnieść (wpłacić) do Spółki.

Podwyższenie kapitału ze środków Spółki

Podwyższenie kapitału ze środków Spółki następuje poprzez postanowienie wspólników o podwyższeniu kapitału. Postanowienie to musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta i potwierdzone w bilansie. Wprawdzie również spółka UG musi przygotowywać zakończenia roczne, ale zasadniczo nie podlega pod obowiązkowi kontroli rocznych bilansów przez biegłego rewidenta. Skontrolowany bilans musi więc często być dopiero sporządzony. Koszty takiej kontroli są różne. Zasadniczo ustala się tutaj z biegłym rewidentem opłatę ryczałtową bądź opłatę na godzinę czasu pracy. Kontrola bilansu często jest najdroższą pozycją kosztów w podwyższeniu kapitałów poprzez środki spółki. Kontrola bilansu nie może zostać wykonana wcześniej niż 8 miesięcy przed podwyższeniem kapitału. Jeśli rok gospodarczy spółki UG jest rokiem kalendarzowym oznacza to, że podwyższenie kapitału może zostać wykonane do 31.08. na podstawie zakończenia rocznego roku poprzedniego. Jeśli chce się wykonać podwyższenie kapitału później musi zostać wykonany bilans. Kiedy bilans wykazuje utratę nie może nastąpić zmiana oszczędności w tej wysokości.

Podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników

Aby uniknąć kosztów biegłego rewidenta można wykonać podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników. Podwyższenie kapitału musi nastąpić poprzez postanowienie zgromadzenia wspólników. Postanowienie to musi zostać zawarte w formie notarialnej. Zaleca się tutaj zmienienie od razu w firmie Spółki nazwy formy w GmbH. Postanowienie również musi zostać zgłoszone w rejestrze handlowym. Jeśli wykonujemy podwyższenie kapitału poprzez wpłaty wspólników, może to nastąpić dopiero po wpłacie wszystkich wkładów. Dopiero z wpisem do rejestru handlowego zmiana jest ważna. Wtedy Spółka nie jest już związana obowiązkiem odkładania zysku.

Zakładanie spółki UG i późniejsza zmiana na spółkę GmbH wymaga większego nakładu czasu oraz oczywiście kosztów. Dlatego jeśli jest to możliwe (finansowo) zaleca się tutaj od razu założenie spółki GmbH.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-06-11
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia