Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 15.05.2012

Obrona w sprawach karnych w języku polskim w Niemczech. Adwokat Kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy Dr. Czupryniak odnosi kolejny sukces.

Porady prawne w języku polskim: niemieckie prawo karne, pomoc prawna w sprawach karnych, pranie brudnych pieniędzy

Do Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina zgłosił się mandant z polski. Został on pomówiony o pranie brudnych pieniędzy. Jeden z jego „życzliwych” sąsiadów napisał na niego donos do stosownych organów.

Na pismo banku, który stwierdził pewne nieprawidłowości na koncie naszego klienta, nie odpowiedział on w żaden sposób i nie ustosunkował się do podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy. Twierdził, że banku nie powinno obchodzić skąd wpływają kwoty na jego konto. Kwoty wpływały z Polski. Nasz klient został przesłuchany w prokuraturze. Z racji tego, że nie znał na tyle języka niemieckiego aby wytłumaczyć prokuratorowi skąd wzięły się na jego koncie duże sumy pieniędzy, prokurator zarządził zablokowanie konta oraz przepadek mienia, jako że miało ono pochodzić z przestępstwa. Ponadto nasz klient dostał pismo z sądu informujące go o wysokości kary jakiej żąda prokuratura w ramach postępowania uproszczonego (Strafbefehlsverfahren).

Awokat kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy mecenas Dr. Czupryniak odwołał się od pisma z sądu składając tzw. sprzeciw. W piśmie zawierającym sprzeciw przytoczył zarzuty przeciwko zarzutom oraz przytoczył fakty i dowody na ich uzasadnienie. Dodatkowo pismo z sądu nie było przetłumaczone na język znany oskarżonemu.

Brak tłumaczenia aktu oskarżenia dla osób niewładającym językiem niemieckim prowadzi w prostejl linii do obrazy Art. 6 EMRK (fair trail). Podejrzany nie może się w żaden sposób bronić przeciwko zarzutom prokuratury, gdyż ich nie rozumie. Jeśli sąd mimo tego przeprowadzi postępowanie, to z cała pewnością sąd drugiej instancji uchyli jego wyrok. Orzecznictwo sądów niemieckich w przedmiotowej sprawie jest od lat takie samo: oskarżony musi mieć dostatecznie dużo czasu na przygotowanie swojej linii obrony zanim zostanie wezwany do stawienia się w sądzie na rozprawie. Jeśli nie rozumie on aktu oskarżenia nie może się tym samym przygotować z należytą starannością do swojej obrony. Sąd nie może argumentować, że na sali sądowej będzie znajdował się tłumacz, który przetłumaczy oskarżonemu niemiecki akt oskarżenia na język polski. Pomimo takiego ustnego tłumaczenia aktu oskarżenia na język polski, oskarżony nie będzie miał dość czasu aby przygotować swoją obronę.

Po pisemnej interwencji adwokata Dr. Czupryniaka, sędzia uznał powyższą argumentację. Akt oskarżenia został wysłany do tłumaczenia na język polski.

Po kolejnych pismach i wyjaśnieniach sprawa przeciwko naszemu klientowi została umożona zgodnie z § 170 Abs. 2 StPO (niemiecki kodeks postępowania karnego) z powodu braku dowodów. Konta bankowe zostały odblokowane przez prokuraturę. Kolejny raz potwierdziło się, że nie zawsze dobrą metodą jest chowanie głowy w piasek. Sprawa karna w Niemczech może mieć poważne konsekwencje również w Polsce. Z drugiej strony obywatele polscy są nagminnie, nawet jeśli tylko podświadomie, dyskryminowani przez niemieckie organa ścigania. W sprawach karnych w Niemczech nieodzowny staje się adwokat, specjalista w tej dziedzinie, władający zarówno językiem polskim jak i niemieckim.

W obronie karnej przełamanie polsko-niemieckiej bariery językowej jest kluczem do udanej obrony w sprawach karnych w Niemczech. Dlatego adwokaci znający język niemiecki i polski są nieodzowni do obrony osób z Polski podejrzanych w sprawach karnych przed niemieckim sądami.

Spektrum naszej pomocy prawnej w sprawach karnych jest szerokie: od mandatów, wypadków drogowych, drobnych bójek w barach, włamań, kradzieży, do przemytu, pobić, oszustw, czy przestępstw gospodarczych (niepłacenia podatku). Stwierdzić przy tym należy ponownie, że udana obrona w sprawie karnej zależy przede wszystkim od zrozumienia klienta. Chodzi tu nie tylko o pokonanie polsko-niemieckiej bariery językowej, ale również o pokonanie bariery kulturowej, gdyż obywatele niemieccy, w tym sędziowie i prokuratorzy, są wychowani w innej kulturze niż obywatele polscy. To, co w Polsce można bez problemu wytłumaczyć (np. umowa ustna) w Niemczech jest rzeczą niepojętą (tutaj kłania nam się niemiecki „Ordnung”). Tak samo jest również z obroną karną.

W procesie karnym najważniejsze jest porozumienie się z klientem, zrozumienie jego potrzeb oraz konsekwentne dążenie do szybkiego i taniego umorzenia sprawy. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego porozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele od niego zależy. To ono decyduje o doborze słów, które mogą mieć później duże znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu klientom z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu z prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego lub do adwokatów biegle władających tych językiem. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Winni są oni udzielenia pomoc przy szukaniu adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata, policjanci winni są podać numer telefonu do całodobowego pogotowia adwokackiego (Verteidigernotdienst). Odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach karnych znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Malteserstraße 170/172
12277 Berlin
Tel.: 030 715 206 70
FAX: 030 715 206 78
Mail: anwalt@tintemann.de
Web.: http://www.dr-schulte.de

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-05-15
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 03.05.2012

Kolejny, zadowolony z porad kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina, polski przedsiębiorca.

Porady prawne w języku polskim dla polskich przedsiębiorców: prowadzenie firmy w Niemczech.

Zakładanie firmy w Niemczech nie jest wcale tak trudne, zwłaszcza, jeżeli ma się do pomocy doświadczonych prawników z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina. Co prawda, niemieckie przepisy prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej na terenie Niemiec wydają się na pierwszy rzut oka zawikłane, jednak z pomocą kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, założenie firmy w Niemczech nie będzie sprawiało większego problemu polskiemu przedsiębiorcy.

Problemy prawne pojawiają się z reguły już po zarejestrowaniu działaności gospodarczej w Niemczech. Mogą być one różnej natury: od złej konstrukcji prawnej umów, problemów z rozliczaniem podatków, poprzez problemy z umowami najmu, prawem ubezpieczeń społecznych, do problemów z niemieckim prawem karnym włącznie.

Kanceria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy doradza prawnie w każdym stadium zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w Berlinie, jak i na terenie całych Niemiec. Najważniejsze jest, aby adwokat niemiecki doradził Państwu w języku ojczystym przy wyborze konkretnej formy działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia w Niemczech. Prawidłowy wybór formy działalności gospodarczej jest podstawą działania każdego podmiotu gospodarczego i prowadzi do unikania podstawowych i kardynalnych błędów prawnych. Ma to szczególne znaczenie, jeśli nasz pomysł na biznes by się nie powiódł, a firma ma długi do spłacenia. Z tego powodu najczęściej wybieraną formą działalności w Niemczech, jest niemiecka spółka z o.o., tj. GmbH (Gesellschaft mit begrenzter Haftung). Zresztą ta forma działalności została wymyślona przez niemieckich adwokatów. Do innych form działalności za granicą należą: przedstawicielstwo, samodzielny oddział, działalność na własny rachunek oraz spółka osobowa.

Wiedząc, w jakiej formie prawnej chcemy działać na terenie Niemiec oraz posiadając już siedzibę, tj. adres do korespondencji, możemy otworzyć rachunek w banku. W Republice Federalnej Niemiec banki zoobligowane są otwierać konta dowolnej osobie fizycznej, jeśli jest ona zameldowana na terenie Niemiec. W przypadku osób prawnych bank może odrzucić wniosek bez podania nam przyczyny. Następnie musimy naszą firmę zarejstrować w odpowiednich urzędach, zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Jednakże nawet po rejestracji firmy w Niemczech może się przydać Państwu dobra pomoc prawna ze strony kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina, jak również współpracujących z nami polskojęzycznych doradców podatkowych.

Nie jest sztuką szybkie zarobienie pieniędzy w Niemczech. Sztuką jest zrobnienie tego w taki sposób, iż po pięciu latach nikt nam tych pieniędzy nie odbierze, ani prokuratura niemiecka, ani urząd skarbowy, czy celny, ani nasi niemieccy wierzyciele.

(Dane zaczerpnięte z publikacji: 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina). Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców.)

Oczywiście, pierwsza telefoniczna porada prawna jest bezpłatna.

Malteserstraße 170/172
12277 Berlin
Tel.: 030 715 206 70
FAX: 030 715 206 78
Mail: anwalt@tintemann.de
Web.: http://www.dr-schulte.de

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-05-03
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 29.04.2012

Obrona w sprawach karnych w języku polskim w Niemczech. Polscy klienci zaufali polskojęzycznym adwokatom z kancelarii prawnej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina.

Porady prawne w języku polskim: prawo karne, pomoc prawna dla osób z Polski

Do Kancelarii prawnej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina, jako kancelarii specjalizującej się również w niemieckim prawie karnym, zgłaszają się kolejne osoby z Polski, bądź pochodzenia polskiego, podejrzane o popełnienie czynów karalnych na terenie Niemiec.

W obronie karnej przełamanie bariery językowej jest kluczem do udanej obrony w sprawach karnych w Niemczech. Dlatego adwokaci znający język niemiecki i polski są nieodzowni do obrony osób z Polski podejrzanych w sprawach karnych przed niemieckim sądami.

Spektrum naszej pomocy prawnej w sprawach karnych jest szerokie: od mandatów, wypadków drogowych, drobnych bójek w barach, włamań, do przemytu, pobić, oszustw, czy przestępstw gospodarczych (niepłacenia podatku). Stwierdzić przy tym należy ponownie, że udana obrona w sprawie karnej zależy przede wszystkim od zrozumienia klienta. Chodzi tu o pokonanie polsko-niemieckiej bariery językowej, ale również o pokonanie bariery kulturowej, gdyż obywatele niemieccy są wychowani w innej kulturze niż obywatele polscy. To, co w Polsce można bez problemu wytłumaczyć (np. umowa ustna) w Niemczech jest rzeczą niepojętą (tutaj kłania nam się niemiecki „Ordnung”). Tak samo jest również z obroną karną.

W procesie karnym najważniejsze jest zrozumienie się z klientem, zrozumienie jego potrzeb oraz konsekwentne dążenie do szybkiego i taniego umorzenia sprawy. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego zrozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele od niego zależy. To on decyduje o wyborze słów, które mogą mieć później duże znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu dla klientów z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu w prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Winni są oni udzielenia pomoc przy szukaniu adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata, policjanci winni są podać numer telefonu do całodobowego pogotowia adwokackiego (Verteidigernotdienst). Odpowiednią pomoc prawną w języku polskim znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy.

Malteserstraße 170/172
12277 Berlin
Tel.: 030 715 206 70
FAX: 030 715 206 78
Mail: anwalt@tintemann.de
Web.: http://www.dr-schulte.de

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-04-29
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.04.2012

Następny klient z Polski reprezentowany w Niemczech przez naszych prawników.

Porady prawne w języku polskim dla polskich przedsiębiorców: niemieckie Prawo Karne Gospodarcze.

Kolejny klient korzysta z usług polsko-niemieckiej kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy w zakresie niemieckiego prawa karnego gospodarczego.

W Niemczech, jeszcze bardziej niż w Polsce, przy prowadzeniu interesów zasięga się porad prawników. Wbrew opinii wielu są oni nieodzowni w prawidłowym działaniu każdej firmy. Nie tylko pomagają w dochodzeniu roszczeń i windykacji w Niemczech, ale również, dzięki doświadczeniu w wielu dziedzinach prawa, pomagają swoją radą unikać procesów. Szczególnie w branży budowlanej jest w Niemczech rzeczą niestety, bardzo popularną, że pracodawca lub zleceniodawca z Niemiec nie płaci na czas lub nie płaci ostatniej raty polskim firmom lub osobom prywatnym. Wymówki są różne: opóźnienia w przelewie, gdyż środki z Niemiec muszą być przelane do Polski, usterki w budowie, itd. Czasem winne są same firmy w Polski, które podejmują się zlecenia budowlanego bez podpisania umowy, bez jej dokładnego przeczytania, bez analizy prawnej, oraz bez znajomości języka niemieckiego i prawa niemieckiego. Ufają one, że „jakoś to będzie” i wszyscy na koniec się „jakoś dogadają.” Jednak z reguły tak nie jest. Dochodzenie roszczeń na własną rękę, np. popularna w Polsce rozmowa w cztery oczy, może skończyć się tym, iż niemiecki zleceniodawca zadzwoni na policję, a osobom go odwiedzającym postawiony będzie zarzut zastraszania, wyłudzania lub inny.

Problemy karne w zakresie prawa gospodarczego pojawiają się w Niemczech, jeśli osoby prowadzące działaność dokonają: zatajenia przedmiotu opodatkowania, zatajenia rachunkowego, fałszywego kwalifikowania, zorganizowania niewypłacalności.

Według definicji przestępstwa gospodarcze to czyny zabronione, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji. Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorców i konsumentów), a także godzą w instytucje finansów publicznych. Dlatego też są one ścigane i karane w Niemczech z całą surowością prawa.

Sytuacja na niemieckim rynku pracy powoduje, iż coraz więcej osób z Polski zgłasza się do naszej kancelarii z prośbą o wsparcie prawne przy zakładaniu, prowadzeniu firmy w Niemczech, jak również z prośbą o rozwiązanie problemów na płaszczyznie prawa karnego.

Zakładanie firmy w Niemczech nie jest wcale tak trudne jak się wydaje, jednakże brak znajomości przepisów może doprowadzić do konfliktu z prawem. Pozytywny rozwój firmy w Niemczech jest rzeczą trudną.
Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy oferuje niezbędną pomoc prawną, dla osób potrzebujących wsparcia w przebyciu niemieckiej dżungli przepisów prawnych i podatkowych. Sama znajomość języka do tego nie wystarczy.

Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen.
W zakresie przepisów prawa karnego kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy oferuje pomoc i porady prawne w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście, najlepiej nie mieć żadnej styczności z niemieckim kodeksem karnym (StGB). Jeśli jednak naruszy się przepisy prawne, wynikające z kodeksu karnego należy się od razu zająć tym problemem, aby rozwiązać go w zarodku, tj. jeszcze w postępowaniu toczonym przez prokuraturę. Nasza pomoc prawna polega przede wszystkim na tym, aby postępowanie wynikające z kodeksu postępowania karnego (StPO) nie było wszczęte, a jeśli już takowe się toczy, aby było ono jak najszybciej umorzone przez prokuraturę, lub ewentualnie przez sąd.

Najczęściej występujące zagadnienia w naszych poradach prawnych w dziedzinie przepisów prawnych prawa karnego to:
- Prawo karne gospodarcze
- Problemy karne związane z podatkami
- Areszt tymczasowy / areszt śledczy / kaucja
- Postępowanie uproszczone (Strafbefehl)
- Obliczenia kosztów dodatkowych (Nebenkostenabrechnungen)
- Niemiecki Kodeks Karny (StPO)
- Niemiecki Kodeks Postępowania Karnego (StGB)

Przełamanie bariery językowej jest kluczem do udanej obrony w sprawach karnych w Niemczech. Adwokaci znający język niemiecki i polski są nieodzowni do obrony osób z Polski podejrzanych w sprawach karnych przed niemieckim sądami.
Chodzi tu przede wszystkim o pokonanie polsko-niemieckiej bariery językowej, ale również o pokonanie bariery kulturowej, gdyż obywatele niemieccy są wychowani w innej kulturze niż obywatele polscy.

W procesie karnym najważniejsze jest zrozumienie się z klientem. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego zrozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele zależy od tłumacza. To on decyduje o wyborze słów, które mogą mieć później kluczowe znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu dla klientów z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu w prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Winni są oni udzielenia pomoc przy szukaniu adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

Osoba kontaktowa:
Adwokat radca Prawny
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy w Berlinie z chęcią służyć będzie Państwu poradą prawną w dziedzinie założenia działalności gospodarczej w Niemczech.


Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-04-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 16.04.2012

100 lecie śmierci Karola Maya
Dlaczego popularny pisarz dla dorosłych i młodzieży Karol May byłby idealnym klientem dla adwokata?

Karol May urodził się w 1842. Pierwszej pomocy adwokackiej potrzebował już w roku 1861. Ukradł wtedy świece. W tym samym roku dokonał również kilku drobnych kradzieży - według niemieckiego kodeksu karnego § 243 StGB, oraz kilku kradzieży w szczególnie ciężkim przypadku - § 242 StGB.

100 lecie śmierci Karola Maya
W roku 1865 doszło do tego postępowanie z powodu używania tytułu doktora, mimo tego, iż Karol May doktorem nie był, czyli chodzi o nadużywanie tytułów naukowych (§ 132a StGB). W tym samym roku popełnia on kolejne drobne oszustwa (§ 263 StGB). Za całokształt "twórczości" karnej otrzymuje ten znany pisarz karę w wysokości czteroletniego pozbawienia wolności.

Zaraz po wyjściu z więzienia kontynuuje on swoją twórczość na tym polu: oszustwa, hochsztaplerstwa oraz kradzieże zdarzają się coraz częściej. Między innymi Karol May dokonał zaboru następującego mienia: bajki dla dzieci, abażury do lamp, portfele, okulary, chusteczki do nosa, fajka oraz koń sztuk jeden.

W roku 1870 dopisać on może do swojej radosnej twórczości karnej kolejne rozdziały: kradzieże, oszustwa, oszustwa w przypadku szczególnie ciężkim, opór przeciw władzy podczas aresztowania.

W latach kolejnych, w których Karol May zaczął pisać swoje słynne powieści, otwiera się nowy rozdział: procesy cywilne. Przede wszystkim chodziło o łamanie praw autorskich przez Karola Maya. Procesy te często trwały ponad 10 lat.

Cały czas Karol May nosił tytuł doktora, którego formalnie nigdzie nie zdobył.

Jego adwokatów wzbogacały nie tylko wspomniane procesy, ale również jego rozwód oraz pozwy przeciwko osobom, które go krytykowały.

Takiego klienta można sobie tylko życzyć.


Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-04-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 08.04.2012

Kolejna polska firma reprezentowana w Niemczech przez naszych prawników.

Porady prawne w języku polskim dla polskich przedsiębiorców: Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech.

Kolejna polska firma korzysta z usług polsko-niemieckiej kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy.

W Niemczech, jeszcze bardziej niż w Polsce, przy prowadzeniu interesów zasięga się porad prawników. Wbrew opinii wielu są oni nieodzowni w prawidłowym działaniu każdej firmy. Nie tylko pomagają w dochodzeniu roszczeń i windykacji w Niemczech, ale również, dzięki doświadczeniu w wielu dziedzinach prawa, pomagają swoją radą unikać procesów. Szczególnie w branży budowlanej jest w Niemczech rzeczą niestety, bardzo popularną, że pracodawca lub zleceniodawca z Niemiec nie płaci na czas lub nie płaci ostatniej raty polskim firmom lub osobom prywatnym. Wymówki są różne: opóźnienia w przelewie, gdyż środki z Niemiec muszą być przelane do Polski, usterki w budowie, itd. Zleceniodawca niemiecki wije się jak przysłowiowy piskor z... a czas ucieka. Pieniądze są z reguły na koncie i za każdy dzień rosną na nim odsetki. Niestety, tylko na koncie niemieckiego zleceniodawcy. Czasem winne są sobie same firmy w Polski, które podejmują się zlecenia budowlanego bez podpisania umowy, bez jej dokładnego przeczytania, bez analizy prawnej, oraz bez znajomości języka niemieckiego i prawa niemieckiego. Ufają one, że „jakoś to będzie” i wszyscy na koniec się „jakoś dogadają.” Jednak z reguły tak nie jest. Z naszego doświadczenia wiemy, że w branży budowlanej około 20% sumy zlecenia należy wywalczyć przed sądem. Wszystkiego tego można by było uniknąć, odwiedzając prawników z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy.

Sytuacja na niemieckim rynku pracy powoduje, iż coraz więcej osób z Polski lub pochodzenia polskiego zgłasza się do naszej kancelarii z prośbą o wsparcie prawne przy zakładaniu i prowadzeniu firmy w Niemczech.

Zakładanie firmy w Niemczech nie jest wcale tak trudne jak się wydaje. Zwłaszcza, jeżeli ma się do pomocy doświadczonych prawników z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina. Co prawda, niemieckie przepisy prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej na terenie Niemiec wydają się na pierwszy rzut oka zawikłane, jednak z pomocą kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy (Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner) założenie firmy w Niemczech nie będzie sprawiało większego problemu polskiemu przedsiębiorcy.

Do tego dochodzi często jeszcze nieznajomość języka polskiego przez niemieckich urzędników oraz niemieckiego przez polskich przedsiębiorców. Jednak pozytywny rozwój firmy w Niemczech jest już rzeczą o wiele bardziej trudną.

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy oferuje niezbędną pomoc prawną, dla osób nie znających lub znających w niewystarczającym stopniu język niemiecki, w przebyciu niemieckiej dżungli przepisów prawnych. Sama znajomość języka nie wystarczy do odpowiedzi na pytanie: jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech, lub prościej, jak założyć firmę w Niemczech, aby móc legalnie pracować.

Nasze usługi pomagają w legalizacji działalności podmiotu gospodarczego (oferta dla firm) oraz osób prywatnych (oferta dla konsumentów) na terenie Niemiec.

Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen.
Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann oraz mecenas Klevenhagen w czasie pracy.

Nasza oferta doradztwa prawnego zawiera między innymi następujące usługi.

Oferta dla polskich firm:

 • rozmowy wstępne
 • doradztwo w sprawie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej na terenie Niemiec i problemy z tym związane
 • zarejestrowanie działalności gospodarczej w Niemczech
 • rejestracja w Rejestrze Rzemieślników(Niemcy)
 • projektowanie umowy spółki i umowy o zarządzaniu spółki, ewentualnie innych umów w języku niemieckim i polskim
 • zgłoszenie do Niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt)
W razie potrzeb dostosujemy nasze usługi prawne i doradcze do wymagań naszych klientów. Oferujemy również pomoc w sprawie poszukiwania kapitału i inwestorów dla Państwa spółki, w sprawie najmu lokali dla państwa firm na terenie Niemiec oraz szeroko pojętą pomoc i doradztwo prawne.

Osoba kontaktowa:
Adwokat radca Prawny
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy w Berlinie z chęcią służyć będzie Państwu poradą prawną w dziedzinie założenia działalności gospodarczej w Niemczech.


Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-04-08
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia