Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 06.09.2012

Obrona w sprawach karnych w języku polskim w Niemczech. Kolejny sukces adwokata kancelarii Dr. Schulte i partnerzy.

Porady prawne w języku polskim: niemieckie prawo karne, pomoc prawna w sprawach karnych dla osób z Polski

Do Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina, jako kancelarii specjalizującej się również w niemieckim prawie karnym, zgłosił się niedawno klient z polski, który jest podejrzany o popełnienie czynów karalnych na terenie Niemiec. Przyniósł on ze sobą akt oskarżenia w języku niemieckim, który został mu doręczony przez niemiecki sąd. Problem polegał na tym, że nasz klient nie włada językiem niemieckim.

Brak tłumaczenia aktu oskarżenia dla osób niewładającym językiem niemieckim prowadzi w prostejl linii do obrazy Art. 6 EMRK (fair trail). Podejrzany nie może się w żaden sposób bronić przeciwko zarzutom prokuratury, gdyż ich nie rozumie. Jeśli sąd mimo tego przeprowadzi postępowanie, to z cała pewnością sąd drugiej instancji uchyli jego wyrok. Orzecznictwo sądów niemieckich w przedmiotowej sprawie jest od lat takie samo: oskarżony musi mieć dostatecznie dużo czasu na przygotowanie swojej linii obrony zanim zostanie wezwany do stawienia się w sądzie na rozprawie. Jeśli nie rozumie on aktu oskarżenia nie może się tym samym przygotować z należytą starannością do swojej obrony. Sąd nie może argumentować, że na sali sądowej będzie znajdował się tłumacz, który przetłumaczy oskarżonemu niemiecki akt oskarżenia na język polski. Pomimo takiego ustnego tłumaczenia aktu oskarżenia na język polski, oskarżony nie będzie miał dość czasu aby przygotować swoją obronę.

Po pisemnej interwencji adwokata Dr. Czupryniaka, sędzia uznał powyższą argumentację. Akt oskarżenia został wysłany do tłumaczenia na język polski, a rozprawa została przełożona na późniejszy termin.

W obronie karnej przełamanie polsko-niemieckiej bariery językowej jest kluczem do udanej obrony w sprawach karnych w Niemczech. Dlatego adwokaci znający język niemiecki i polski są nieodzowni do obrony osób z Polski podejrzanych w sprawach karnych przed niemieckim sądami.

Spektrum naszej pomocy prawnej w sprawach karnych jest szerokie: od mandatów, wypadków drogowych, drobnych bójek w barach, włamań, kradzieży, do przemytu, pobić, oszustw, czy przestępstw gospodarczych (niepłacenia podatku). Stwierdzić przy tym należy ponownie, że udana obrona w sprawie karnej zależy przede wszystkim od zrozumienia klienta. Chodzi tu nie tylko o pokonanie polsko-niemieckiej bariery językowej, ale również o pokonanie bariery kulturowej, gdyż obywatele niemieccy, w tym sędziowie i prokuratorzy, są wychowani w innej kulturze niż obywatele polscy. To, co w Polsce można bez problemu wytłumaczyć (np. umowa ustna) w Niemczech jest rzeczą niepojętą (tutaj kłania nam się niemiecki „Ordnung”). Tak samo jest również z obroną karną.

W procesie karnym najważniejsze jest prozumienie się z klientem, zrozumienie jego potrzeb oraz konsekwentne dążenie do szybkiego i taniego umorzenia sprawy. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego porozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele od niego zależy. To ono decyduje o doborze słów, które mogą mieć później duże znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu klientom z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu w prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego lub do adwokatów biegle władających tych językiem. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Winni są oni udzielenia pomoc przy szukaniu adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata, policjanci winni są podać numer telefonu do całodobowego pogotowia adwokackiego (Verteidigernotdienst). Odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach karnych znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.


Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-09-06
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 27.08.2012

Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów prawa.

Porady prawne po polsku: Oświadczenie o ochronie danych osobowych w czasie wystąpień internetowych i przy użyciu innych technologii

Kolejna fala skarg? Krótka ocena prawna sytuacji w ujęciu Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy Po cichu mówi się od jakiegoś czasu o sprawie, która może wkrótce urosnąć do rangi bardzo poważnego problemu profesjonalnych dostawców internetu. Ochrona prawna danych osobowych nie cieszy się popularnością, gdyż - warto przyznać - nie przynosi to zysków finansowych. Właściwe urzędy nadzorcze rzadko zasądzają grzywnę w sprawach tego typu. Skargi nie są uwzględniane przez sądy, gdyż przepisy o ochronie danych osobowych nie są przewidziane dla ochrony konkurencji.
Jednakże, z prawnego punktu widzenia, samodzielny środek przekazu musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą oddanie oświadczenia o ochronie danych osobowych - podstawa prawna: Telemediengesetz, artykuł 13, punkt 1. W przypadku technologii typu youtube, facebook, gry internetowe obowiązek ten zostaje wypełniony na etapie rejestracji. W przeciwnym razie dochodzi do złamania prawa. Oświadczenie to musi dokładnie jak notka redakcyjna, tzw. Impressum, zawierać wszystkie istotne informacje. Zarówno notka jak i oświadczenie powinny poprzez odpowiedni link być ze sobą bezpośrednio powiązane i dostępne za jednym kliknięciem. Link jak i oświadczenie muszą być w jednoznaczny sposób nazwane.
Określenie treści oświadczenia nie jest łatwe, gdyż ustawa nie określa tego jednoznacznie. Użytkownicy muszą zostać poinformowani o rodzaju, zasięgu i celach pobrania i przetwarzania danych osobowych.
Dlatego trzeba co najmniej:
 • wykazać, o które dane i dla jakich celów i w jakim zasięgu chodzi,
 • powiadomić, jakie Cookies (ciasteczka www) zostają dołączone,
 • podać, jakie programy firm trzecich są używane, np. Google Analytics, Facebook Social Plugins,
 • wskazać jak pobrane dane są później przetwarzane,
 • podać rodzaj i zasięg przekazywania tych danych firmom lub trzecim urzędom,
 • poinformować o prawach użytkownika do informacji i odwołania,
 • podać możliwości skutecznego skorzystania z tych praw.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ciasteczka (cookies) oraz inne programy firm trzecich. Ustawa wymaga, by odwiedzający daną witrynę jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z niej musieli wyrazić zgodę. Obiektywnie stwierdzając trudno jest pogodzić to wymaganie z dostarczeniem użytkownikowi wrażenia, że obsługa danej witryny przebiega bez zakłóceń.
Potencjalne zagrożenie istnieje, gdy dane osobowe użytkowników zostają pobrane i dalej przetwarzane. Jest to prawnie dopuszczalne wg Art. 15 niemieckiej ustawy Telemediengesetz, by użytkownik mógł skorzystać ze swych praw.
Radca prawny-adwokat Hornemann i pozostali eksperci Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy: "Dalsze stosowanie danych użytkowników, przykładowo do utworzenia profilu bądź w celach reklamowych jest po uprzednim wyrażeniu zgody dozwolone! Wartym podkreślenia jest, iż sam IP-adres jest już daną osobową. Ogromne znaczenie, w tym finansowe mają ustawowe wymagania profesjonalnych dostawców takich usług (np. właścicieli sklepów internetowych). Na razie, jak już wspomnianio, tylko w razie przetwarzania danych użytkowników możliwe jest wniesienie skargi w prawie konkurencji na niepożądaną reklamę bądź sprzedaż danych osobowych osobie trzeciej.
Ostatnio zaobserwowano, że normy europejskie zostają tak przez państwa członkowskie wcielone, że w razie nieprzestrzegania ich można liczyć się co najmniej z poważnymi karami pieniężnymi. Przykładowo Holandia niedawno uchwaliła surowe przepisy. Kto publikuje stronę internetową, która ma zasięg ponadnarodowy powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy odpowiada ona wymaganiom prawnym ochrony danych osobowych. W przeciwnym razie można liczyć się z problemami przed niemieckimi sądami (kary pieniężne), nie wspominając o nadszarpniętej opinii danej witryny.

Autor:
Adwokat Christian M. Schulter

Adwokat Ralf Hornemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: prawnik - Associate

Email: hornemann@dr-schulte.de
Telefon:+ 49 30 22 19 22 010
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Ralf-Hornemann.html

Asystentka:

- Pani Miriam Kempe ( miriam.kempe@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 013

Dziedziny prawa:

 • Prawo upadłościowe
 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo budowlane
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1972 roku w Berlinie
 • Studia na Uniwersytecie Humoldta w Berlinie
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin
 • Adwokat od 2011 roku
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Syndyk w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski, rosyjski


Opis:

Studiował prawo w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w roku 2011 dopuszczony został do zawodu adwokata.

Podczas swoich studiów mecenas Ralf Hornemann zbierał praktyczne doświadczenia w przedsiębiorstwie gospodarczym i po zdanym Drugim Państwowym Egzaminie Prawniczym doskonalił swoje umiejętności w przedsiębiorstwie budowlanym. Dzięki temu nie boi się podejmować wyzwań w codziennej pracy i może w swoich dziedzinach zainteresowań, jakimi są prawo upadłościowe, budowlane oraz temat programu ulg podatkowych kompetentną i godną zaufania radą.

Z zakresu prawa upadłościowego ukończył Ralf Hornemann z sukcesem specjalistyczny kurs. Porusza się także w nowopowstałych dziedzinach prawa, takich jak „nowe media” oraz „social media”, poszerzając swój zakres kompetencji i specjalizacji.


Data wstawienia publikacji:
2012-08-27
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.08.2012

Sukces Kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy: Targo Bank wymazuje wpis do Schufa

Porady prawne po polsku: Problemy z Schufa

Kolejny sukces adwokatów z Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy w walce z negatywnymi wpisami do Schufa. Po interwencji naszych prawników w sprawie klienta bank Targobank AG & Co. KG a.A. Schufa wymazała podwójny negatywny wpis z Schufa Holding AG.

W tej sprawie nasi adwokaci zgłosili się bezporśrednio do Schufy. Po przedstawieniu sytuacji prawnej sama firma Schufa Holding AG, niezwłocznie zawiesiła wpis. Dwa tygodnie póżniej został on już wymazany z powodu, iż Schufa nie mogła jednoznacznie stwierdzić czy wpis ze strony Targobank spełniał ustawowe przesłanki, w szczególności nie bylo do końca wiadomo, czy monity wysłane do naszego klienta do niego docierały.

Scorewert naszego klienta po kolejnej interwencji naszych prawników wzrósł do 92,69 %, a następnie nawet do 97,69 %. W chwili przejęcia mandatu wynosił on jedynie 14 %. Podczas trzech miesięcy udało się w całkowicie innym świetle przedstawić możliwości płatniczne klienta. Dzięki temu jego scorwert uzyskał bardzo dobre wyniki.

W sprawie tego przypadku wypowiada się Radca Prawny Adwokat - specjalista prawo bankowe oraz prawo lokat kapitałowych Berlin Sven Tintemann: “To postępowanie po raz kolejny dowodzi, że działania specjalistów przynoszą oczekiwane rezultaty. Przecież podniesienie scorwertu z 14% na ponad 90% nie jest rzeczą naturalną. Z 14 % nasz klient nie mógłby nawet zawrzec umowy o telefon, a teraz może nawet wziąść z banku spory kredyt. Wszystko to spodowowane bylo podwójnym, niezgodnym z prawem wpisem Targobanku do Schufy. Cieszy nas, że Schufa zareagowała zgodnie z naszym wnioskiem i wymazała wpisy. Z doświadczenia, wiemy, iż bardzo często banki oraz firmy Inkasso występują o negatywny wpis do Schufa, nie przestrzegając przy tym przepisów prawa, w szczególności przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz).”

Kiedy z powodu nieuzasadnionego, bezprawnego wpisu w systemie Schufa, konsument nie otrzymał np. kredytu i spowodowało to finansową szkodę, spółka prowadząca rejestr zobowiązana jest do udzielenia odszkodowania.

Dodatkowo rejestr Schufa zobowiązany jest oczywiście do niezwłocznego usunięcia negatywnego i bezpodstawnego wpisu.

W tym wypadku przydatna będzie porada adwokata specjalisty w tej dziedzinie, już chociażby po to, aby znów móc otrzymać umowę na telefon komórkowy, umowę najmu mieszkania lub aby dostać kredyt. Jednakże należy się z tym spieszyć, gdyż po upływie miesiąca od wpisu może być już za późno na podjęcie zdecydowanych kroków prawnych przeciwko wpisowi w postępowaniu przyśpieszonym.

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy po raz kolejny wygrała proces o wymazanie wpisu z Schufa i potwierdziła tym swoją specjalność w tej dziedzinie. Do naszej listy pozytywnie zakończonych procesów możemy dodać kolejny.


Inne publikacje do tematu „Schufa“:

Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Niemcy
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2012-08-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 08.08.2012

Rozmowa Adwokata Dr. Thomasa Schulte z Panią Anitą G. Schwarzenberg, właścicielką firmy Sympathica Partnervermittlung (Sympathica Internetowe Biuro Matrymonialne)
Dr. Thomas Schulte:
Pani Schwarzenberg, biura matrymonialne są obecne w internecie od dawna, nieprawdaż?
Anita G. Schwarzenberg:
Owszem. Wielu ludzi jest zdania, że przez kliknięcie w internecie można sobie ułatwić również znalezienie właściwego partnera czy partnerki. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, a zainteresowani często są jeszcze bardziej rozczarowani. Stracili powiem czas i pieniądze. Później jednak i tak zwracają się do wyspecjalizowanego Biura Matrymonialnego.

Dr. Thomas Schulte:
Z czego to wynika, Pani zdaniem?
Anita G. Schwarzenberg:
W naszym Biurze dokonowana jest dokładna analiza wstępna, która ma za zadanie zapobiec ewentualnym rozczarowaniom - a więc po pierwsze: najpierw niezobowiązująco analizujemy.

Dr. Thomas Schulte:
Na czym pani bazuje?
Anita G. Schwarzenberg:
Bliski kontakt z klientem to na samym początku podstawa. Przyglądamy się na przykład otoczeniu naszego klienta i na podstawie środowiska (w tym zawodowego), w którym przebywa, jak i innych istotnych punktów proponujemy partnera, który świetnie pasowałby do naszego klienta, mając przecież na względzie, że dwóch ludzi żyjących razem to nie to samo, co każdy oddzielnie.

Dr. Thomas Schulte:
Są to, można by rzec, tzw. miękkie czynniki poszukiwań. A co poza tym odgrywa rolę?
Anita G. Schwarzenberg:
Szczególną rolę odgrywa w mojej pracy empatia. Przyglądam się dokładnie pewnej osobie z każdej strony, staram się czytać między wersami.... Ważne jest przecież by mieć na względzie również skrywane marzenia, ale i lęki. Nie jest rozsądnym zaczynać pracę od skupienia się od zewnętrznej oczywistości, bo ta i tak nie odpowiada prawdzie. Z drugiej strony nie mogę sobie też pozwolić być zbyt dociekliwa w stosunku do klientów. Nie ma nic złego w posiadaniu wad - te i tak przykrywają liczne zalety. Czasami włącza się jednak u kogoś swego rodzaju blokada, która uniemożliwia stworzenie szczęśliwego związku. Należy w takim przypadku wykryć problem i go usunąć. Mam za sobą bogate wykształcenie energopsychologiczne, które jest mi w tym bardzo pomocne.

Dr. Thomas Schulte:
Jest to trochę taka bardzo głęboka analiza?
Anita G. Schwarzenberg:
Owszem. Nie chodzi w niej jednak o zbadanie wszystkiego co się da. Oczywiście warto zawsze poznać zainteresowania i upodobania danej osoby, to w końcu odzwierciedla jej duszę. Najważniejszym jest też, by być pozytywnie nastawionym, tzn. chcieć zostać pokochanym przez kogoś. To ważna sprawa. W mojej firmie przeprawadzana jest zazwyczaj bardzo prywatna, intensywna ankieta z daną osobą, by później być pewnym, że wyobrażenia istotnych spraw są zbieżne. Wiele tematów tabu, jak religia, pieniądze i chęć posiadania dziecka są już zasadniczo przeze mnie opracowane, wyjaśnione.... Poza tym istnieje darmowy system pośrednictwa.

Dr. Thomas Schulte:
To wszystko, przypuszczam, jest dość prywatne?
Anita G. Schwarzenberg:
Powstaje trochę taka przyjacielska więź, bo razem wchodzi się w takie głębsze związki bardzo szybko. Oznacza to również zaufanie, nikt nie lubi rozczarowań - moim zadaniem jest pomagać ludziom. To mój dar.

Dr. Thomas Schulte:
Czy klienci pytają o ochronę danych osobowych? Jest Pani w posiadaniu bardzo osobistych informacji.
Anita G. Schwarzenberg:
Nie ma u mnie przypadków naruszania danych osobowych. Od klientów oczekuję jedynie szczerości i zaufania, bo to właśnie mnie powierzyli do analizy swoje marzenia. Reszta jest wynikiem mojego doświadczenia.

Dr. Thomas Schulte:
Odczuwa Pani jeszcze zazdrość?
Anita G. Schwarzenberg:
Doktorze Schulte, zazdrość to temat, który chyba każdy, kto ponadprzeciętnie reaguje zna. Ja sobie z nią radzę. Naszą branże dotknęła w końcu 2011 roku ostra kampania stalkingu. Najważniejszym jest nie dać zapędzić się w kozi róg i wyciągnąć zawsze to, co najlepsze. Dlatego warto mieć na uwadze, że człowiek nie stanie się lepszym, gdy innych będzie próbował przedstawiać jako gorszych. To taka oczywista zasada, którą ja sama wyznaję.

Dr. Thomas Schulte:
Można więc z zyskiem pracować w tej branży, zwłaszcza w tych czasach?
Anita G. Schwarzenberg:
Panie Schulte, wie Pan, ilu jest jeszcze singli w całych Niemczech? Miliony. Oni wszyscy mogą być moimi klientami.

Dr. Thomas Schulte:
Uwzględnia Pani również środowisko rodzinne swoich klientów? W jakim stopniu?
Anita G. Schwarzenberg:
Bycie częścią rodziny to ważny punkt odniesienia. Nie ma przecież sensu próbować wejść w związek bez akceptacji; również to, któym jest się dzieckiem rodziców odgrywa pewną rolę.

Dr Thomas Schulte:
Zdarza się Pani odnieść nieplanowane sukcesy?
Anita G. Schwarzenberg:
Od czasu do czasu oczywiście! Życie jest pełne nieoczekiwanych zdarzeń. Moim trzem siostrom pomogłam przed 25 laty. Każda z nich poślubiła pierwszą poleconą przeze mnie osobę. Z jednego z tych związku jest już nawet jedno dziecko, które jest moim chrześniakiem.
Wszystkie te trzy małżeństwa wychodzą ponadto na przekór wszechobcenemu trendowi - krótkiego małżeństwa, fali rozwodów.. Stara myśl: i będziemy żyć, aż nas śmierć nie rozłączy, jakże piękna? - bywa na szczęście nadal aktualna.

Dr. Thomas Schulte:
W swoich poszukiwaniach ogranicza się Pani do młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają bycie we dwoje? Starsi single też szcześliwie znajdują partnerów?
Anita G. Schwarzenberg:
I jedni i drudzy. Pomagam i dwudziestlatkom i 70- czy 80-latkom. Bycie szczęśliwym po pierwszym nieudanych związku to kwestia bardzo ważka. Czemu ktoś ma być sam, jeśli ma ponad 25 lat? Ludzie, którym pomagam, są wśród nas.

Dr. Thomas Schulte:
Nie jest Pani tak obecna w internecie jak duże portale, czemu?
Anita G. Schwarzenberg:
W zasadzie ja nie muszę się reklamować - to ludzie, którym pomogłam, polecają mnie dalej. I tu istotnym jest ostateczny efekt mojej pracy.

Dr. Thomas Schulte:
Upubliczniła Pani swój numer telefonu i adres!
Anita G. Schwarzenberg:
Jeśli ma się czyste sumienie i pracuje bez zarzutów, nie mam problemu z tym, że inni wiedzą, jak mnie znaleźć.

Dr. Thomas Schulte:
Jak można więc Panią znaleźć?
Anita G. Schwarzenberg:
Nazwa miejsca, w którym mieszkam, zaczyna się od słowa Herz (niem. serce). To też może mieć jakiś wpływ. Leży ono w pięknym Reiterland Münsterland, niedaleko od metropolii. W moich międzynarodowych biurach we Frankfurcie nad Menem (Bockenheimer Landstrasse 17/19) i Monachium (Maximilianstrasse 13) pracuję dla moich klientów. W internecie mam też swoją stronę.

Dr. Thomas Schulte:
Musiała Pani przy tym obalić mity ludzi niechętnie nastawionych do biur matrymonialnych?
Anita G. Schwarzenberg:
Niespecjalnie. Jestem profesjonalistką, a wielu ludzi chce sobie pomóc. Mój sukces mówi sam za siebie.

Dr. Thomas Schulte:
Bardzo dziękuję za rozmowę, jakieś podsumowanie?
Anita G. Schwarzenberg:
Moje usługi matrymonialne są poza tym o wiele tańsze niż rozwód. Lepiej możliwie wcześnie rozważyć tego typu pośrednictwo.


SYMPATHICA PartnervermittlungAnita G. Schwarzenberg
Anita G. Schwarzenberg
+49(0)170 4 51 34 23

Administracja
Propst-Ermward-Ring 62
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49(0)5245/8 70 00
Fax: +49(0)5245/87 00 47

International:
Bockenheimer Landstraße 17/19 - Westend -
D-60325 Frankfurt/Main
Tel.: +49(0)69/710 455 554
Fax: +49(0)69/710 455 450
Maximilianstr. 13
D-80539 München
Tel.: +49(0)89/203 006 206
Fax: +49(0)89/203 006 450

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-08-08
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.07.2012

Prawo bankowe: Co oznacza dla inwestorów wyrok niemieckiego BHG (Federalnego Trybunału Sprawiedliwości) w sprawie Kick Backs? - pisze Dr. Thomas Schulte
Mimo, iż wielu klientów banków czuje się ostatnimi czasy rozczarowanymi stanem ich lokat kapitałowych, niewielu z nich szuka pomocy w sądach. Banki nie obawiają się więc masowych roszczeń odszkodowawczych, albowiem klienci niestety nie próbują często nawet wejść na drogę sądową przeciw bankowi. Co istotne, rozróżniamy zasadniczo dwa rodzaje odszkodowań.

Doradcy bankowi wykorzystują niedoinformowanie i łatwowierność klientów, by uzyskać możliwie duży zysk dla banku, co niekoniecznie jest zawsze zgodne z literą prawa. Nawet według danych z roku 2012 jest wielu klientów banków, których często celowo błędnie doradzono. Czasopismo Magazin Capital wskazało w roku 2008, że doradcy bankowi wręcz okłamują swoich klientów do tego stopnia, że później lokaty notują bardzo złe wyniki.

Bardzo ważny aspekt uzyskiwania odszkodowania (łatwy do wyegzekwowania w praktyce) został ostatnimi laty zaniedbany. Niemiecki BHG, odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego, wydał wyrok mówiący, że oprócz nieprawidłowego doradztwa, które poszkodowany musi przy zbieraniu dowodów udowodnić, co naturalnie nie zawsze jest łatwe, można próbować udowodnić swoje racje przy pomocy takiego środka prawnego jak we wspomnianej już sprawie Kick Back.

Czym jest tzw. opłata Kick Back? Opłata Kick Back jest ukrytą prowizją, która płacona jest przez osobę trzecią (np. emitenta) na rzecz banku po udanym pośrednictwie przy lokatach kapitałowych. Mówiąc prościej, bank otrzymuje od osoby trzeciej pieniądze za to, że polecił klientowi oraz pośredniczył przy produkcie. Klient musi jednak zawsze o tych opłatach być poinformowany. Nie wystarczy tu wskazanie banku na fakt, że na jego korzyść zostanie przelana jakaś suma za pośrednictwo w tej transakcji - musi zostać wskazana dokładnie wysokość sumy. Przejrzystość jest według niemieckiego Sądu Najwyższego (BGH) w całej tej transakcji wartością najbardziej pożądaną.

Na ten obowiązek banku wskazywał BGH już kilkakrotnie w swoich wyrokach (patrz: postanowienie z 19.12.2000 o sygnaturze XI ZR 349/99 będące potwierdzeniem wyroku z 03.12.1991 o numerze XI ZR 300/09). W zapadłym w roku 2000 wyroku Sąd Najwyższy wskazał na obowiązek banku do właściwego tzn. dogłębnego poinformowania klienta o porozumieniu z administratorem majątku na temat wszelkich prowizji i opłat depozytowych.

Ale dopiero wraz z wyrokiem z roku 2006 (sygnatura: XI ZR 56/05) skonkretyzowano ów obowiązek informacyjny banku. Sąd Najwyższy podkreślił, iż bank musi podać w jakiej konkretnie wysokości (według jakich stawek) otrzyma prowizję. W oparciu o tę decyzję zapadły później liczne wyroki, które tylko powtarzają wyprowadzoną zasadę.
Niemiecki Sąd Najwyższy przyczynił się więc do tego, iż wielu inwestorów kapitałowych może wyegzekować, opierając się właśnie na tym orzeczeniu, uzyskiwanie odszkodowania z powodu naruszenia obowiązku informacyjnego.
Lokaty kapitałowe nabyte do 04.08.2009 podlegały z punktu widzenia uzyskiwania odszkodowań relatywnie krótkiemu, bo trzyletniemu okresowi przedawnienia. Banki naturalnie w takich sytuacjach podnosiły zarzut przedawnienia i to z powodzeniem. Podniesienie zarzutu przedawnienia wynikało (do dn. 04.08.2009) z Art. 37 Pkt. a niemieckiej ustawy o handlu papierami wartościowymi (WpHG). Po tym przedłużają się roszczenia w ciągu najpóźniej 3 lat od momentu zakupu (dotyczy tylko niedbałego działania). W razie celowego działania banku nie znajdował zastosowania cytowany przepis powyższej ustawy, bowiem sądy nie widziały w fakcie niedoinformowania klienta o dodatkowych opłatach żadnego celowego działania i w związku z tym przyznawały rację bankom podnoszącom zarzut przedawnienia.

Decyzją z 12 maja 2009 o sygnaturze (XI ZR 586/07) niemiecki Sąd Najwyższy (BHG) wyjaśnił ostatecznie parę interesujących faktów. Już w roku 1997 Federalny Urząd do Spraw Nadzoru nad Handlem Papierami Wartościowymi (tzw. BAWe) wydał wytyczną, w której zobowiązał banki do informowania inwestorów o tym, że przy pośredniczeniu przy określonych lokatach kapitałowych na rzecz banku wpływają dodatkowe opłaty.

W tej wytycznej widział niemiecki Sąd Najwyższy normę wyznaczającą obowiązek informacji klientów. Z tego powodu wskazano również, iż to na bankach ciąży ciężar dowodu, że nie działały w sposób zamierzony w przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego ukrytych prowizji.

Kontynuowane w tym tonie orzecznictwo przyczyniło się do skutecznego uzyskiwania odszkodowań od banków.
Dr. Thomas Schulte: "Z jednej strony sądy czasami nie doceniają wagi orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawie Kick Backs, ale nie zmienia to faktu, że my, adwokaci od dawna służymy poradą prawną inwestorom powołując się zawsze na wspomniane orzecznictwo. Inwestorzy nie muszą się obawiać o swoje prawa, ponadto winni banki widzieć raczej jako usługodawcę, któremu z zaufaniem powierzyli swoje pieniądze."

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-07-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 22.07.2012

Sukces naszej kancelarii - wyrok przeciw znanemu berlińskiemu inwestorowi budowlanemu
Liczne media komentują szeroko nasz sukces przed berlińskim sądem drugiej instancji, który skazał inwestora budowlanego za sprzeczne z dobrymi obyczajami zawyżanie cen.

Wyrokiem z dnia 15.06.2012 roku (o sygnaturze: 11 U 18/11) Izba Cywilna potwierdziła wcześniejszy wyrok sądu niższej instancji (sygnatura: 20 O 30/10) nakazując Spółce Akcyjnej inwestora budowlanego anulowanie umów sprzedaży mieszkań z powodu zawyżenia cen. Wyrok ten ma doniosłe znaczenie dla późniejszego orzecznictwa, a tym samym przyszłych stron podobnych umów w przyszłości, toteż berlińska Izba Cywilna opublikowała na swojej stronie w doniesienie prasowe na ten temat:

www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/kg/presse/archiv/20120626.1250.371992.html

Nasz adwokat-radca prawny (specjalista od prawa bankowego i rynku kapitałowego) Kim Oliver Klevenhagen wraz ze współpracownikami przekonał Izbę Cywilną berlińskiego sądu, że zawarta przez klientkę naszej kancelarii umowa sprzedaży z 2006 roku jest nieważna i podlega anulowaniu.
Stan faktyczny wygranej sprawy przypomina wiele podobnych spraw rozstrzyganych już przez naszą kancelarię przed tutejszymi sądami. Również one odbiły się szerokim echem w mediach. Przykładowo jedna z naszych klientek złożyła w formie aktu notarialnego ofertę kupna, która przyjęta została dopiero miesiąc później. Cena (za zaledwie ok. 33 m kw. nieruchomość parterową w Berlinie-Friedrichshein) wyniosła 76.200,00 Euro. Później dodatkowo okazało się, że z powodu wad w budowie przenikła wilgocią. Rzeczoznawca mianowany przez sąd pierwszej instancji wyszedł jednak w procesie wyceniania od wartości rynkowej (tj. 29.000,00 euro) z momentu zakupu. Ta wartość rynkowa wynosiła więc mniej niż połowę zapłaconej przez naszą klientkę ceny. Sąd przyjął w tym wypadku formułę tzw. sprzecznego z dobrymi obyczajami zawyżenia cen.

Tym razem Izba Cywilna stwierdziła, że sąd pierwszej instancji słusznie przyjął, że sprzedawca nie działał w zgodzie z dobrymi obyczajami. Sprzedawca przyznał, iż sam oszacował wartość nieruchomości, która znacznie różniła się od rynkowej. Sąd doszedł do wniosku, że ewidentnie fałszywe dane leżące u podstaw umowy są podstawą do takiego, a nie innego rozpatrzenia sprawy.

W ten sposób zakończono ten długi i wykańczający naszą klientkę proces. Jak i inni poszkodowani nasza klientka musiała liczyć się ze stresem wywołanym przez całą tę sprawę, co pogłębiły m.in. narastające problemy finansowe. Sytuacja ta zaostrzyła się do tego poziomu, że poszkodowana musiała wprowadzić się nawet do tego przesiąkniętego wilgocią mieszkania i wypowiedzieć jesienią 2011 najm. Po tym wyroku nasza klienta może liczyć nie tylko na odzyskaną cenę z anulowanej umowy, ale i utracone korzyści. Nasza argumentacja, choć zaskarżona przez stronę przeciwną, została potwierdzona przez sąd drugiej instancji. "Wyrok ten nie jest dla naszej kancelarii w ogóle zaskakujący", skomentował cały proces Adwokat Kim Oliver Klevenhagen, współzałożyciel Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy.

"Dochodzi do tego fakt, że sąd ten jako instancja odwoławcza dokładnie musiał zanalizować sprawę naszej klientki choć w międzyczasie napłynęło wiele podobnych pozwów o anulowanie umów przeciw różnym spółkom tego typu. Temu podobne sprawy rozpatrzą najprofesjonalniej wyspecjalizowane w tej dziedzinie kancelarie. Każdy przypadek jest inny, dlatego ścisła współpraca z klientem pomaga adwokatom Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy dotrzeć do istoty i przekonać skład sędziowski o zasadności pozwu. Sprawa naszej klientki pokazuje jednak, że dla poszkodowanych inwestorów zawsze opłacalnym jest nie zaprzestawać prób przeforsowania swoich racji mimo pozornie nierównej walki", twierdzi Adwokat Klevenhagen.

Kontakt:

Büro München-Leopoldstrasse:
Beichstrasse 5
80802 München
Telefon: 089 - 235 146 142
Telefax: 089 - 235 146 143

Autor:
Adwokat Kim Oliver Klevenhagen

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Kim Oliver Klevenhagen
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Friedrichstr. 133
10117 Berlin
Telefon:+49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: klevenhagen@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Kim-Oliver-Klevenhagen.html


Asystentka:

- Pani Miriam Kempe ( miriam.kempe@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 014

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo własności mieszkaniowej
 • Prywatne prawo budowlane
 • Prawo spadkowe
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1972 roku w Berlinie
 • Studia na Uniwersytecie Humbolda w Berlinie oraz na Freie Universität w Berlinie
 • Adwokat od 2007 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Berliner Anwaltsverein e.V.) oraz w Niemieckiej Izbie Adwokackiej (Deutscher Anwaltsverein (DAV))

 • Języki: niemiecki, angielski, francuski

 • Asystentka:
  Pani Miriam Kempe: miriam.kempe@dr-schulte.de

Opis:

Pochodzi ze starej rodziny prawniczej. Po maturze mecenas Oliver Klevenhagen studiował prawo w Berlinie. Adwokatem jest od 2007 roku. W 2010 roku ukończył z sukcesem specjalistyczny kurs dla adwokatów z zakresu prawa bankowego i rynków kapitałowych w Deutsche Anwaltsakademie i od 2012 roku jest adwokatem specjalizującym się w tych dziedzinach.

Do obszaru jego działalności zaliczają się prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo podatkowe, ochrony konsumentów, prawo własności mieszkaniowej, prywatne prawo budowlane oraz ogólne prawo cywilne.

Adwokat Klevenhagen jest pierwszą w kolejności osobą do kontaktu w wielkich cywilno-procesowych sporach i strategicznych pytaniach o prowadzenie procesu przed sądem. Jego duże doświadczenie w doradztwie przedsiębiorstwom i osobom prywatnym, jak i ugruntowana wiedza prawnicza sprawdzają się z sukcesem i strategicznie w pozasądowych negocjacjach, sądowych sporach jak i unikaniu w nich strat.

Rozwijana przez Kancelarię Dr. Schulte und Partner koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez adwokata Klevenhagena konsekwentnie realizowana. Na potrzeby długotrwałego prowadzenia spraw naszych klientów tworzy on strategie, które zapewniają osiągnięcie zamierzonych celów. Jago zadania jako adwokata nie ograniczają się jedynie do czystego rozwiązywania problemów prawnych.


Data wstawienia publikacji:
2012-07-22
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia