Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 19.10.2012

Osobista odpowiedzialność przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Landgericht Berlin skazał prezesów spółki DEU MIB GMBH na zapłatę odszkodowania.
Tłem sprawy był pozew inwestorki, która w roku 2008 przystąpiła do Deu MIB GmbH. Ogłoszone orzeczenie odpowiada w dużej części pozwowi.

Orzeczenie to oznacza, że oszukani przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) inwestor oraz strona umowy mogą także osoby kierujące spółką z powodzeniem pociągnąć do odpowiedzialności.

Skazanie Landgericht Berlin uzasadnił w swoim orzeczeniu tym, że w prospekcie Deu MIB GmbH tzw. „miękkie” koszty nie zostały wystarczająco wytłumaczone. Sąd orzekł, że w prospekcie z maja 2004 roku nie zawarto żadnych informacji co do wynagrodzenia udziałowców-założycieli oraz prezesów. W prospekcie z października 2005 roku znajdują się wprawdzie te informacje na stronie 19, jednak całkowicie niepełne. Właśnie dlatego na podstawie założenia prawidłowego zachowania postanowiono anulować lokatę kapitału.

Dodatkowo oparł sąd swoje orzeczenie także na roszczeniach deliktowych z § 826 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Sąd przyjął, że sprzedaż udziałów w spółce Deu MIB GmbH i jej zamiana na spółkę prawa cywilnego (GbR) nazwaną Venture Mittelstandsfonds GbR uchybia poczuciu przyzwoitości, słuszności i sprawiedliwości, zatem leżąca u podstaw ocena kłóci się z dobrym zwyczajem i niesie w sobie szczególną niegodziwość postępowania.

Kolejne uchybienie przeciwko § 826 BGB zobaczył sąd w tym, że byłym prezesom Deu MIB GmbH nie udało się wykazać, w które przedsiębiorstwa zainwestowano pieniądze inwestorów. Także tutaj uznał sąd prezesów za zobowiązanych udzielenia takich informacji.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Na temat orzeczenia wypowiedział się Sven Tintemann, adwokat specjalizujący się w prawie bankowym i rynków kapitałowych: „Pomyślna decyzja Landgericht Berlin. Landgericht skazał wszystkich odpowiedzialnych byłych i następujących członków zarządu Deu MIB GmbH co najmniej na zapłatę odszkodowania i jest to zgodne z tym, do czego dążyli adwokaci Kancelarii Dr. Schulte und Partner. Wywodzimy z tego założenie, że dopiero co podjęta decyzja utrzymana zostanie także przez Wyższy Sąd Krajowy (Kammergericht), o ile strona pozwana odwoła się od wyroku.”

Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.

Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2012-10-19
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 12.10.2012

Seminarium pod tytułem: Platformy społecznościowe a zniewaga

Porady prawne po polsku: Prawo Karne Niemcy, prawo pracy Niemcy.

Kontrowersje wzbudziła kwestia sporów prawnych dotyczących wypowiedzeń stosunku pracy przez pracodawcę obrażonego przez współpracownika w na platformie społecznościowej. Czy jest to w ogóle jakiś nowy problem?
Adwokaci Dr. Thomas Schulte i Ralf Hornemann z Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy z Berlina, Niemcy przeprowadzili na ten temat seminarium oraz prawną dyskusję.

Adwokat Dr. Thomas Schulte: Ludzie często nadal wierzą, że w internecie panują inne normy prawne. Bez zastanowienia publikowane są posty o najróżniejszej treści, autor nie zastanawia się, kto może coś takiego zobaczyć. Nie jest więc niczym zaskakującym, że postępowania z taką tematyką będą pojawiać się na wokandach sądów pracy oraz sądów karnych coraz częściej. Najczęściej nie chodzi tu jednak o żadne pozytywne zdanie ze strony pracownika, wręcz przeciwnie - dlatego kończy się to wypowiedzeniem.

Już w lutym 2012 sąd administracyjny w Ansbach wyraził opinię, że wyrażanie się w sposób urągający o firmie bądź o współpracownikach na facebooku uzasadnia bezterminowe wypowiedzenie. Sąd ten podąża mimo wszystko za jedną z sentencji Najwyższego Sądu Pracy, że narzędzia komunikacji prywatnej pracownika nie mogą zostać do tego użyte, by orzec wypowiedzenie. To narusza bowiem niemiecką konstytucję, jednak sąd Ansbach dokonał dalszej wykładni twierdząc, że pod komunikacją prywatną nie należy rozumieć publikacji na głównej stronie użytkownika Facebooka, która widoczna jest dla osób trzecich. Na szczęscie dla pracownika uchylono ten wyrok. W rozmowach prywatnych np. z kolegami z pracy czy znajomymi należy wychodzić z założenia, że wypowiedzi negatywne zostaną między rozmówcami. Nie trzeba liczyć się z tym, że działanie takiej firmy zostanie zakłócone, bądź stosunek do pracodawcy ulegnie zmianie. Tyczy się to również tzw. kręgu znajomych na Facebooku.

Adwokat Ralf Hornemann wyjaśnia w tym miejscu jak następuje:
"Pracownik, którego dotyczyła ta sprawa, miał pewną liczbę tzw. znajomych. Co jeśli wielu z nich nie ma przed komputerami? Sąd pracy w Bochum musiał zająć się dwoma podobnymi kwestiami. Pod nr akt 3 Ca 1203/11 stwierdzono, że czat z kolegami z pracy będących na facebooku znajomymi jest nadal rozmową prywatną w sensie prawnym. Sąd pracy wyraził zdanie, że nawet wulgarne opinie na temat szefa przekazane w tej formie zastępują coraz częściej słowo wypowiedziane w cztery oczy i jak długo ich treść pozostaje poufna, to należy traktować jako rozmowę prywatną.

Uczestnicy seminarium, którzy w dużej części są pracodawcami odbierają ten wyrok z niezrozumieniem: "Pod sygnaturą 3 ca 1283/11 z dn. 29.03.2012 sąd pracy Bochum uznał za nieskuteczne wypowiedzenia stosunku kształcenia pracy ucznia, który na swoim profilu facebook umieścił obraźliwe opinie na temat zakładu pracy. Sąd był zdania, że w tych warunkach nie było mowy o poufności. Ucznia kształconego w tym zakładzie pracy uratowały 2 rzeczy: po pierwsze mimo jego wieku (27 lat) potraktowano go jako ucznia szkolnictwa zwykłego. Upraszczając, po okresie próby ucznia takiego zakładu kształcącego nie da się zwolnić.

Po drugie, opublikowane słowa na facebooku były tak sformułowane, że trudno było odebrać je poważnie.

Nie mniej interesującym jest, że wyrok sądu z Dessau-Roßlau (Sygnatura: 1 Ca 148/11). Pracownikowi zatrudnionemu od wielu lat wymówiono stosunek pracy, ponieważ krytyczne i obraźliwe opinie jej męża na profilu facebooka o pracodawcy uczynił własnymi poprzez skorzystania z przycisku "Like".

Kto rozpowszechnia na facebooku w opinii sądu pracy wypowiedź, nie może wychodzić z założenia, że ma to charakter rozmowy poufnej. Nie robi to żadnej różnicy, czy postowanie dotyczy publicznego czy prywatnego obszaru.
Użytkownik facebooku musi liczyć się z upublicznienie, rozpowszechniając pejoratywne opinie na swoim prywatnym koncie.

Kolejny temat dyskusji dotyczył granicy przyzwoitości i szacunku - wszyscy uczestnicy żywo i z emacjami włączyli się do dyskusji. Adwokat Dr. Thomas Schulte podsumował wymianę zdań następująco:
Należy wychodzić z założenia, że sąd uważa upomnienie za usprawiedliwione, gdy na skargę pracodawcy wątpliwy wpis wykasowano tylko na pewien czas, a ponadto zapewniono, że nie powtórzy się tego błędu w przyszłości. Zniewaga czy inna forma obraźliwej krytyki prowadzą do wypowiedzenia stosunku pracy, jeśli nie zostały wyrażone w kręgu prywatnym. Przedstawione sprawy są jednak raczej wyjątkami. Dobrego wychowania należy uczyć się całe życie, tym ważniejszym jest wartości takie jak respekt, szacunek, przyzwoitość i zaufanie przekazywać dalej - wynikają z tego bowiem nie tylko prawa, ale i też obowiązki.

Dodatkowa informacja z października 2012:
Sąd Pracy Hamm zdecydował w sprawie ucznia zakładu kształcącego, że wypowiedzenie stosunku pracy było zgodne z prawem i skuteczne, zmieniając tym samym wyrok sądu z Bochum. Uczeń nie może wychodzić z założenia, że jego wypowiedzi nie mają wpływu na stosunek pracy, jeśli powzięła o nich wiadomość wielka liczba osób. Normy szczególne nie powinny usprawiedliwiać takiej osoby zwłaszcza jeśli ma ona już 27 lat. Rewizja jest niemożliwa.

Adwokat Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, Ralf Hornemann przy pracy.
Adwokat Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, Ralf Hornemann przy pracy.

Wyrok wywował dyskusję wśród seminarzystów, którzy otwarci byli na na pytania. Następujący wynik adwokaci kancelarii Dr. Schulte i partnerzy z Berlina zdefiniowali jasno: Ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w umowie kredytu to ustalenie poboczne, nie główne. Jeśli służy to pokryciu kosztów we własnym interesie, to takie uregulowanie jest nie ważne.
Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach niemieckiego prawa karnego oraz niemieckiego prawa pracy znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy z Berlina.

Autor:
Adwokat Christian M. Schulter

Adwokat Ralf Hornemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: prawnik - Associate

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Email: hornemann@dr-schulte.de
Telefon:+ 49 30 22 19 22 010
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Ralf-Hornemann.html

Asystentka:

- Pani Miriam Kempe ( miriam.kempe@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 013

Dziedziny prawa:

 • Prawo upadłościowe
 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo budowlane
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1972 roku w Berlinie
 • Studia na Uniwersytecie Humoldta w Berlinie
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin
 • Adwokat od 2011 roku
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Syndyk w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski, rosyjski


Opis:

Studiował prawo w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w roku 2011 dopuszczony został do zawodu adwokata.

Podczas swoich studiów mecenas Ralf Hornemann zbierał praktyczne doświadczenia w przedsiębiorstwie gospodarczym i po zdanym Drugim Państwowym Egzaminie Prawniczym doskonalił swoje umiejętności w przedsiębiorstwie budowlanym. Dzięki temu nie boi się podejmować wyzwań w codziennej pracy i może w swoich dziedzinach zainteresowań, jakimi są prawo upadłościowe, budowlane oraz temat programu ulg podatkowych kompetentną i godną zaufania radą.

Z zakresu prawa upadłościowego ukończył Ralf Hornemann z sukcesem specjalistyczny kurs. Porusza się także w nowopowstałych dziedzinach prawa, takich jak „nowe media” oraz „social media”, poszerzając swój zakres kompetencji i specjalizacji.


Data wstawienia publikacji:
2012-10-12
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 05.10.2012

Dyskusja na temat spółek SAM AG i Best Life Select w Berlinie

Porady prawne w języku polskim: Problemy inwestorów w Niemczech.

14 września 2012 roku inwestorzy spotkali się w Berlinie, by uzyskać więcej informacji na temat spółki SAM AG. Koncern ten znajduje się od 24.08.2012 w likwidacji i jest pod nadzorem szwajcarskiego rynku finansowego FINMA. Od 2009 reklamował wśród klientów ubezpieczeniowych różne formy alternatywnych modeli inwestowania.

Kto należał do tego koncernu?
W pierwszej części spotkania informacyjnego przedstawiono role odpowiedzialnych osób oraz powiązanych z nią spółek. Nacisk położono na pozycję Michaela Oberle - jedynego członka rady nadzorczej. Następnie opisano przedsiębiorstwo Best Life Select AG oraz kilka spółek Ultra Sonice, które są powiązane personalnie oraz udziałowo z tą spółką.

Kiedy zlecono likwidację?
Referent z kręgów firmy wyjaśnił, że szwajcarski nadzór rynku finansowego (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern) po postępowaniu sprawdzającym wnosił od marca 2012 o likwidację spółki SAM Ag z dniem 24.08.2012 oraz przedstawił konsekwencje tego zdarzenia. W trakcie pokazu z 18. kwietnia 2012 spółka argumentowała, że wychodziła z założenia, że klienci właściwie zainwestowali swoje pieniądze. Spółka SAM AG z powodu braku wyrażenia zgody w Szwajcarii wykonywała plan, według którego biznes ten powinien być dalej prowadzony przez niemiecką spółkę. W tym miejscu zapewniono, że niemiecki nadzór finansowy - tzw. BaFin - ocenił tą całą sytuację zupełnie inaczej niż jego szwajcarski odpowiednik. Co do zasady chodziłoby tu o błąd formalny, gdyż dotychczasowi doradcy błędnie ocenili sytuacje w Szwajcarii. O tym błędzie z 2009 roku było jednak wiadomo dopiero w marcu 2012. Strategia spółki SAM AG w lecie 2012 była następująca: "Pieniądze są bezpieczne, chodzi o tu tylko o formalności".

Opinia prawników z kancelarii Dr. Schulte i partnerzy z Berlina
Adwokat Sven Tintemann (wyspecjalizowany w dziedzinie prawa bankowego i rynków kapitałowych, partner Kancelarii Schulte i Partnerzy) oraz adwokat Christian M. Schulter poprowadzili to spotkanie dalej, zwracając uwagę na to, że założenie wspólnoty pokrzywdzonych przez SAM AG ma głęboki sens w celu efektywniejszego zbierania informacji i skutecznego działania. Po oszacowaniu danych zwłaszcza danych wewnętrznych, któe są dostępne (chodzi tu zwłaszcza o informacje z Szwajcarii dot. badań spółki) sytuacja przedstawia się jak następuje:
Spółka SAM AG wprowadziła na rynek wiele produktów. Podlega przy tym nadzorowi FINMA - szwajcarskiemu nadzorowi finansowego. Urząd ten po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego stwierdził, że zgoda banku była konieczna. Faktem jest, że nie została udzielono i nie możliwe jest późniejsze jej udzielenie.
Adwokat Christian M. Schulter: "Ogromnym błędem jest prowadzenie przedsiębiorstwa bez wymaganych zezwoleń w Szwajcarii, osoba za to odpowiedzialna zostanie teraz skontrolowana".
Działania likwidacyjne i zakazujące dotyczą firmy i połączonych z nią jednostek. Adwokat Sven Tinteman: Obecnie chodzi o kwestie, kto kiedy gdzie i ile pieniędzy dostał. Postępowanie likwidacyjne zostało teraz wprowadzone, zadanie likwidatorów nie polega na tym by reprezentować ich interesy, lecz na likwidacji firmy. Do tego poinformowano, jakie przepływy pieniężne dotychczas wyjawiono.
Dyskusja prowadzona częściowo w bardzo emecjonalnym tonie doprowadziła do postawienia pytania o kwestię odpowiedzialności. Przedyskutowano odpowiedzialność działających osób, rewidentów gospodarczych etc., roszczenia przeciw powiernikom, adwokatom, państwu szwajcarskiemu. Adwokat Christian M. Schulter: "Bez porządnego sprawdzenia stanu faktycznego oraz podstawy odpowiedzialności cywilnej, nie można skutecznie skarżyć". Istotne pytania z kręgu osób dotkniętych całą tą sprawą to między innymi kwestia prawnych skutków tzw. kwalifikowanego ustąpienia miejsca hipoteki. Szef wspólnoty poszkodowanych przez SAM AG - adwokat Sven Tintemann stwierdził: uzgodnienie dotyczące miejsca hipoteki musi ewentualnie zostać podważone, ważnym jest tu sprawdzenie przesłanek procesowych.
Zasugerowano założenie spółki subsydiarnej dla inwestorów.
Wyniki?
Inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń oraz zajmować wszelkimi kierunkami, jak na przykład kwestią odszkodowania oraz szukaniem winnego. Na przyszłość powinno zostać sprawdzone czy rozwiązanie początkowe pomoże w wyrównaniu co najmniej części utraconego majątku.
Już w piątek, dn. 14.09.2012 we wspólnocie poszkodowanych zarejestrowanych było ponad 180 osób. Kolejne osoby informują się nadal na temat całej tej sprawy i wykazują zainteresowanie przystąpieniem do związku.
Adwokat Sven Tintemann oraz adwokat Christian M. Schulter poczas spotkania z inwestorami w Berlinie.
Adwokat Sven Tintemann oraz adwokat Christian M. Schulter poczas spotkania z inwestorami w Berlinie.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach prawa bankowego znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-10-05
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 28.09.2012

Opłata za kredyt bankowy niezgodna z prawem.

Porady prawne po polsku: Prawo Bankowe Niemcy

W siedzibie kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy w Berlinie odbyło się dnia 15.10.2012 seminarium na temat "Zgodności z prawem jednorazowej opłaty za wzięcie kredytu bankowego" odnoszące się do wyroku sądu z Offenbach z dn. 04.07.2012 o sygnaturze 380 C 33/12. Prowadzący seminarium prawne: mecenas Dr. Thomas Schulte, mecenas Dana Wiest, oraz Alexander Bellgardt.
Decyzją z 04.07.2012 o sygnaturze 380 C 33/12 sąd Offenbach wyraził zdanie, że taka opłata podlegać musi kontroli wewnętrznej. Wyrok tego sądu wskazuje na orzecznictwo sądów wyższych oraz Sądu Najwyższego.

Adwokaci Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, adwokat Dr.Thomas Schulte oraz adwokat Dr. Radoslaw Czupryniak podczas seminarium poświęconego opłat za kredyt bankowy w Niemczech.
Adwokaci Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, adwokat Dr.Thomas Schulte oraz adwokat Dr. Radoslaw Czupryniak podczas seminarium poświęconego opłat za kredyt bankowy w Niemczech.

Sąd zajął się następującym stanem faktycznym:
Bank zawarł z klientem umowę pożyczki. U podstaw leżał cennik za usługi. Na jego podstawie podniesiono cenę opłaty za wzięcie kredytu. Klient zażądał jednak jej z powrotem, gdyż w jego opinii takie uzgodnienie co do ceny nie było skuteczne. Oskarżony reprezentował stanowisko, iż opłata ta nie stanowi głównego uzgodnienia umownego , dlatego nie podlega prawnej kontroli. Sąd przyznał jednak rację klientowi. Bank musiał zwrócić tę opłatę, która została zapłacona bez podstawy prawnej.

Adwokat Dr. Thomas Schulte wyjaśnił w tym miejscu powody takiej a nie innej decyzji sądu:
Sąd wyraził stanowisko, że bank może pobrać opłatę, gdy wynika ona jednoznacznie z klauzuli bądź cennika. Sąd podkreślił, że roszczenie o zapłatę oparte na czynności, co do którego bank już tak czy owak jest zobowiązany na mocy ustawy jest niedopuszczalne.

Adwokat Dr. Thomas Schule wyjaśnił, że bank nie może pobrać żadnej opłaty, gdy ta ma służyć pokryciu kosztów, które powstają na interes banku. W razie pobrania opłaty sprawdzana jest wypłacalność pożyczkobiorcy oraz jego zabezpieczenia, co nie jest właściwe. Połączenie kosztów nie jest zgodne z ustawą.

Nawiązując do tego Pani Adwokat Dana Wiest podkreśla: Klient płaci już odsetki do banku za użytkowanie kapitału. Po właściwej argumentacji sądu Offenbach bank nie może pobierać kosztów, gdy te wynikają tylko z czynności administracyjnych. Pan Alexander Bellgardt podkreślił, że banki chętnie podejmują się tego zadania sprawdzenia wypłacalności klienta, choć jest to ich obowiązek służący jemu interesowi.

Wyrok wywował dyskusję wśród seminarzystów, którzy otwarci byli na na pytania. Następujący wynik adwokaci kancelarii Dr. Schulte i partnerzy z Berlina zdefiniowali jasno: Ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w umowie kredytu to ustalenie poboczne, nie główne. Jeśli służy to pokryciu kosztów we własnym interesie, to takie uregulowanie jest nie ważne.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-09-28
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 21.09.2012

Oszukani w Niemczech...

Porady prawne w języku polskim: niemieckie prawo budowlane, pomoc prawna w Niemczech

Telefon dzwoni o godzinie 8.00. W słuchawce zdesperowany głos osoby, która się nie przedstawiła: „Czy jest Pan adwokatem? Czy mówi Pan po polsku? Zostaliśmy oszukani w Niemczech...”

Takie telefony do kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy z Berlina nie są odosobnionymi przypadkami. Codziennie dzwonią Polscy przedsiębiorcy, którzy myśleli, że robienie interesów w Niemczech z „porządnymi” Niemcami to bułka z masłem. Rzeczywistość jest z reguły inna. Szczególnie ciężko jest z płatnościami w branży budowlanej.

Ten problem wyjątkowo widoczny jest w niemieckiej branży budowlanej. Niemieckie firmy nie płacą lub płacą z opóźnieniami swoim polskim kontrahentom. Zadziwiającym jest fakt, że polskie firmy, które na rodzimym rynku zawsze zawracają uwagę na zabezpieczenie prawne każdej budowy, tj. zwracają się wcześniej do polskich adwokatów lub radców prawnych, posiadają dobrze sporządzoną umowę i biorą zaliczkę, nie przestrzegają tych reguł w Niemczech. Podejmują się zleceń bez jakiejkolwiek umowy lub z umową, która jednoznacznie napisana jest pod zamawiającego. Nie biorą przy tym zaliczki. Nie wystawiają niewielkich rachunków, tylko zwlekają do końca prac. Wystawiają jeden duży rachunek, z którego przeważnie wynika tylko liczba przepracowanych godzin. Liczą przy tym na to, że „jakoś to będzie” oraz na to, że niemiecka firma bez zbędnych ceregieli zapłaci wskazaną sumę. Nic bardziej błędnego. Dopiero po wystawieniu rachunku zaczynają się problemy.

1. Całkowity brak umowy lub jej niejasna treść (Vertrag)
Pierwszym problemem jest już całkowity brak umowy lub jej niejasna treść. Najczęściej nie są w niej dokładnie określone stawki oraz brak jest wskazań, do kiedy mają być wykonane prace. Ustalenia dotyczące zaliczek należą do rzadkości. Sporządzona umowa jest z reguły tylko w języku niemieckim, który nie jest zrozumiały dla polskich kontrahentów. Czasem też tłumaczenie na język polski przeinacza jej treść.

2. Brak odebrania pracy (Abnahme)
Z reguły niemiecki inwestor będzie powoływał się na fakt, że praca nie została jeszcze odebrana. Protokoły zdawczo odbiorcze (Abnahmeprotokoll) są faktycznie dla polskich firm nieznane. Tu pada pytanie, dlaczego? Przecież w Polsce pilnuje się tego z należytą starannością. A w Niemczech? Tutaj należy przede wszystkim pilnować odbioru prac oraz wyszczególnienia usterek w tych protokołach. Z reguły bez należytego odbioru prac (Abnahme) nie można domagać się zapłaty należności. Oczywiście, istnieją od tego wyjątki.

3. Nieusunięte usterki (Mängel)
Ponadto standartową wymówką są nieusunięte usterki, bądź brak odpowiednich protokołów, że takowe zostały usunięte. Tutaj zaznacza się, że zawiadomienia o usterkach należy wysyłać pisemnie wraz z terminem do ich usunięcia. Jeżeli usterki wynikają z protokoły odbiorczego (Abnahmeprotkoll) to również należy odebrać ich usunięcie. Skinienie głowy i słowo „gut” nie wystarczą.

4. Dodatkowe zamówienia, jako część zlecenia głównego (zusätzliche Bestellungen)
Kolejnym problemem są dodatkowe zamówienia. Problemy powstają, jeżeli poprzez dodatkowe zamówienia ostateczny rachunek ulega zmianie, a firma w umowie miała płacone ryczałtowo. Argumentacja, że „przecież Niemcy chcieli to, czy tamto więcej” nie wystarczy, aby podnieść raz ustaloną sumę ryczałtu. Należy zaznaczyć, że jeśli zleceniodawca zamawia podczas trwania budowy dodatkowe świadczenia, to należy wymagać, aby zrobił on to w formie pisemnej (Nachtrag). W innym razie będzie on próbował argumentować, że dodatkowe świadczenia były już zawarte w pierwotnym zamówieniu. Lub, że on nigdy takowych zamówień nie zlecił.

5. Opóźnienie na budowie (Verzug)
Zleceniodawca niemiecki może próbować zredukować ostateczny rachunek twierdząc, że doszło do opóźnień na budowie. Nawet, jeżeli faktycznie do nich doszło, a na budowie pracowało kilka firm, to trzeba sprawdzić, która firma nie wywiązała się ze swoich robót w określonym czasie. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca widzi, że nie zdąży ze swoimi pracami na budowie, powinien to wskazać zamawiającemu i podać również powód opóźnienia, np. inna firma spóźniła się z zakończeniem prac, i dlatego moja firma zaczęła swoje prace dwa tygodnie później. Oczywiście, wszystko w formie pisemnej.

6. Brak rachunku końcowego (Schlussrechnung)
Na koniec należy wystawić rachunek końcowy. Należy w nim wyszczególnić wszystkie wykonane prace oraz przyjęte zaliczki.


Dzięki zachowaniu tych prostych zasad możemy uniknąć wielu późniejszych procesów. Ważne jest, aby adwokat niemiecki mówiący po polsku przeanalizował już samą umowę i czuwał nad postępami prac na budowie, był obecny podczas odbioru robót i na bieżąco pisał monity w sprawach płatności i innych.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech, odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach budowlanych znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-09-21
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 14.09.2012

Sprawa karna - Niemcy... co robić ?

Porady prawne w języku polskim: niemieckie prawo karne, pomoc prawna w sprawach karnych dla osób z Polski.

Co robić jeżeli mam sprawę karną w Niemczech?

Jeżeli mam problemy z niemieckimi organami ścigania, to przede wszystkim nie należy tego lekceważyć. Obywatelom polskim mieszkającym na ternie Polski może wydawać się, że po popełnieniu czynu zabronionego przez niemiecki kodeks karny w Niemczech, na terytrium Polski nie grożą im żadne karne konsekwencje. Jest to częsty błąd, który prowadzi to wysokich wyroków karnych w Niemczech, gdyż z reguły jeśli oskarżony nie stawi się na rozprawie w sądzie, sąd, za zgodą prokuratury, przejdzie w tryb postępowania zaocznego i skaże oskarżonego bez jego udziału w rozprawie.
Z reguły takie kary są wyższe, niż wtedy, gdy oskarżony sam stawi się na rozprawie. Sąd w Niemczech powinien już brać pod uwagę fakt, że oskarżony dobrowolnie przyjechał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy kilometrów na rozprawę i już z tego tytułu poniósł pewne koszta, które powinny być kompensowane łagodniejszym wyrokiem lub nawet umożeniem śledztwa ze względu na małą szkodliwość czynu (§ 153 a StPO, Niemiecki Kodeks Postępowania Karnego).

Ponadto wskazanym jest zasięgnąć zawsze opinii adwokata. Tylko adwokat może złożyć wniosek o wgląd do akt.

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i partnerzy z Berlina specjalizuje się w niemieckim prawie karnym. Prawo karne to dziedzina prawa, w której wyspecjalizowany jest mecenas Dr. Czupryniak.
Nie jest mu obce postępowanie karne na terenie Niemiec jak i Polski.

Ponadto Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i partnerzy z Berlina prowadzi wszelkie czynności związane z obroną interesów oskarżonego w postępowaniu karnym zarówno w Polsce jak i Niemczech.

Już w postępowaniu przygotowawczym oferuje pomoc prawną podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym na terenie Niemiec i Polski. Nie należy czekać z prośbą o pomoc do momentu przedstawienia aktu oskarżenia. Celowe działania już we wcześniejszym postępowaniu przygotowawczym mogą doprowadzić do umożenia sprawy karnej w Niemczech. Obecność specjalisty już podczas przesłuchań przez policję lub prokuraturę niemiecką może okazać się kluczowa dla dalszego postępowania. Jest to zwłaszcza wskazane dla osób słabo władającym językiem niemieckim.

W obronie karnej przełamanie polsko-niemieckiej bariery językowej jest kluczem do udanej obrony w sprawach karnych w Niemczech. Dlatego adwokaci znający język niemiecki i polski są nieodzowni do obrony osób z Polski podejrzanych w sprawach karnych przed niemieckim sądami.

Spektrum naszej pomocy prawnej w sprawach karnych jest szerokie: od mandatów, wypadków drogowych, drobnych bójek w barach, włamań, kradzieży, do przemytu, pobić, oszustw, czy przestępstw gospodarczych (niepłacenia podatku). Stwierdzić przy tym należy ponownie, że udana obrona w sprawie karnej zależy przede wszystkim od zrozumienia klienta. Chodzi tu nie tylko o pokonanie polsko-niemieckiej bariery językowej, ale również o pokonanie bariery kulturowej, gdyż obywatele niemieccy, w tym sędziowie i prokuratorzy, są wychowani w innej kulturze niż obywatele polscy. To, co w Polsce można bez problemu wytłumaczyć (np. umowa ustna) w Niemczech jest rzeczą niepojętą (tutaj kłania nam się niemiecki „Ordnung”). Tak samo jest również z obroną karną.

W procesie karnym najważniejsze jest prozumienie się z klientem, zrozumienie jego potrzeb oraz konsekwentne dążenie do szybkiego i taniego umorzenia sprawy. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego porozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele od niego zależy. To ono decyduje o doborze słów, które mogą mieć później duże znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu klientom z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu w prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego lub do adwokatów biegle władających tych językiem. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Winni są oni udzielenia pomocy przy szukaniu adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

W zakresie przepisów prawa karnego kancelaria adwokacka Dr. Schulte i partnerzy oferuje pomoc i porady prawne w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście, najlepiej nie mieć żadnej styczności z niemieckim kodeksem karnym (StGB). Jeśli jednak naruszy się przepisy prawne wynikające z kodeksu karnego należy się od razu zająć tym problemem, aby rozwiązać go na samym początku tj. jeszcze w postępowaniu toczonym przez prokuraturę. Nasza pomoc prawna polega przede wszystkim na tym, aby postępowanie wynikające z kodeksu postępowania karnego (StPO) nie było wszczęte, a jeśli już takowe się toczy, aby było ono jak najszybciej umorzone przez prokuraturę lub ewentualnie przez sąd.

Z racji pracujących dla kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy wysokiej klasy specjalistów z tej dziedziny, prawo karne nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Mecenas Dr. Czupryniak studiował prawo karne zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Jego porównawcza praca doktorska z zakresu wymiaru kary w Polsce i w Niemczech pozowliła mu zrozumieć oba systemy prawa karnego. Te doświadczenia znajdują teraz swoje praktyczne zastosowanie w licznych prowadzonych z powodzeniem przez mecenasa Dr. Czupryniaka procesach karnych. Z reguły kończą się one umożeniem śledztwa, dalekimi ustępstwami ze strony niemieckiej prokuratury lub uniewinnieniami. Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata, policjanci winni są podać numer telefonu do całodobowego pogotowia adwokackiego (Verteidigernotdienst). Odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach karnych znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-09-14
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia