Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 23.11.2012

Ile kosztuje dobry obrońca w sprawach karnych w Niemczech?

Porady prawne w języku polskim: WYNAGRODZENIE OBROŃCY KARNEGO W NIEMCZECH, SPRAWA KARNA NIEMCY

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej w Niemczech Dr. Schulte und Partner z Berlina często spotykają się z pytaniem: „Ile wynosi wynagrodzenie obrońcy karnego w Niemczech?” Oraz czy możliwym jest aby dobry adwokat był też tanim adwokatem.

W Niemczech istnieje kilka sposób rozliczania się z adwokatem w sprawach karnych:

1. Uzgodniene wynagrodzenie w sprawach karnych w Niemczech.
W sprawach karnych w Niemczech przyjętym jest wynagrodzenie ryczałtowe za poszczególne części postępowania karnego jak i reprezentowanie oraz obrona na terminach sądowych przez adwokata. Takie uzgodnienie czyni to honorarium w oczach mandanta przejrzystym i zapewnia odpowiednią kontrolę kosztów. Możliwe jest uzgodnienie honorarium czasowego lub ewentualnie w połączeniu z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Ustawowe wynagrodzenie w sprawach karnych w Niemczech.
Raz wyliczona opłata w ramach przewidzianych opłat powinna uwzględniać wszelkie sytuacje, obszary z naciskiem na trudność sprawy, znaczenie sprawy jak i sytuację majątkową zleceniodawcy. Dodatkowo można wyciągnąć skutki prawne ze tego szczególnego ryzyka odpowiedzialności cywilnej adwokata w obliczenia. Wiążące ustalenie wysokości opłaty może dopiero z reguły wystąić po wyjaśnieniu sprawy, dlatego do tego czasu istnieje swego rodzaju niepewność co do wysokości opłat. Ramy opłat i wydatków (w tym ryczałtowych) wynikają z tabeli wynagrodzeń zawartych w niemieckiej ustawie wynagrodzeń dla adwokatów (RVG). Zastosowanie tabeli to wiedza potrzebna i mandantowi jak i adwokatowi. Ustawowe opłaty stanowią więc podstawę minimalną, której adwokat w Niemczech nie może przekroczyć. Efektywna obrona w sprawach karnych wymaga dużego wymiaru czasu, dlatego zawarcie odpowiedniego porozumienia płacowego podwyższającego te stawki minimalne jest niezwykle rozsądne.

3. Ubezpieczenie prawne w sprawach karnych w Niemczech.
Wiele tzw. polis ubezpieczeniowych obejmuje ochronę na wypadek spraw karnych. Takie ubezpieczenie z reguły obejmuje ustawowe stawki za obronę z powodu czynów w ruchu drogowym. Chodzi tu takie działania, które zagrożone są karą nie przekraczającą jednego roku,między innymi oddalenie się z miejsca wypadku, zagrożenie dla ruchu ulicznego, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, zarzut popełnienia wykroczenia typu przekroczenie prędkości, niezważenia na czerwone światło, niedotrzymanie odległości między pojazdami. Jeśli ubezpieczonego skazano prawomocnie z powodu działania z zamiarem (umyślnego), jest on zobowiązany zwrócić towarzystwu ubezpieczeniowemu wszystkie koszty.
Koszty obrony w postępowaniach o grzywnę nie trzeba zwracać, nawet jeśli działało się z zamiarem. Z reguły nie istnieje ochrona ubezpieczenia prawnego w sytuacji zarzutu przestępstwa, tj. czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności od dwunstu miesięcy. W tych przypadkach przydziela się ubezpieczonemu adwokata zgodnie z przepisami niemieckiego prawa karnego, tj. „z urzędu”.

4. Obrona obowiązkowa („obrona z urzędu”) w sprawach karnych w Niemczech.
Jeśli ustawa przewiduje obowiązkową obronę przez adwokata (tzw. obrona z urzędu), to wynagrodzenie adwokata opłacane jest przez państwo Niemieckie. Prawo do adwokata ma się w sytuacjach aresztu lub oskarżenia o przestępstwo. Przestępstwami są stosunkowo ciężkie czyny karalne, które zagrożone są co najmniej karą pozbawienia wolności od dwunastu miesięcy np. ciężkie uszkodzenie ciała, napad, krzywoprzysięstwo. Szczegóły obrony karnej wynikają z par. 140 StPO (niemiecki kodeks postępownia karnego).
Adwokata można co do zasady wyszukać sobie samemu. Sąd zrezygnuje wówczas z przydzielenia nam go z urzędu. Jednakże stawki adwokackie w takich sprawach są niższe od tych opisywanych w punkcie drugim. Niezależnie od tego klient może dodatkowo gratyfikować adwokata w takich sprawach.

5. Dobra i tania porada prawna w Niemczech w sprawach karnych.
Niezależnie od opisanych powyżej przypadków dobra i tania porada prawna w Niemczech jest możliwa. Nie należy przy tym oczekiwać, że adwokat przez telefon, nieznając sprawy, nam od razu udzieli porady prawnej. Pierwsza porada prawna jest z reguły darmowa, aczkolwiek obrońca karny z co do zasady będzie chciał się na pewno zapoznać z aktami sprawy. Najważniejszą radą dla wszystkich podejrzanych jest zachowanie milczenia podczas przesłuchania. Prawo do odmowy zeznań przysługuje oskarżonemu i powinien z niego zawsze korzystać.
W procesie karnym najważniejsze jest zrozumienie się z klientem. Przełamanie bariery językowej jest tutaj kluczową sprawą. Jeśli komunikacja z klientem odbywa się poprzez tłumacza, to do takiego obopólnego zrozumienia się nigdy nie dojdzie, gdyż zbyt wiele zależy od tłumacza. To on decyduje o wyborze słów, które mogą mieć później kluczowe znaczenie dla sprawy. Do tego dochodzą nieprzetłumaczalne idiomy, zwroty językowe oraz słownictwo prawnicze, którego podejrzany z polski często nie rozumie.

Z tego powodu dla klientów z Polski zaleca się, w przypadkach konfliktu w prawem w Niemczech, zwrócenie się o pomoc do adwokatów władających językiem polskim. Najlepiej do adwokatów pochodzenia polskiego. Należy zwrócić się o pomoc do sędziego, lub już nawet podczas pierwszego przesłuchania lub aresztowania, o pomoc do policjantów tego dokonujących. Mają oni obowiązek znaleźć adwokata mówiącego w języku zatrzymanego.

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-11-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 16.11.2012

Federalny Trybunał Finansowy ratuje osoby pokrzywdzone przez podatek od nieruchomości
Po sprzedaży ze stratą poszkodowani mogą odliczyć odsetki od swoich kredytów od podatku. Nowy wyrok Federalnego Trybunału Finansowego przewiduje bowiem ulgi podatkowe dla wielu nabywców tzw. oszczędnych podatkowo nieruchomości, określanych niekiedy również mianem „nieruchomości śmieciowych”.

Wyrok Federalnego Trybunału Finansowego z dnia 20.06.2012 r. (sygnatura: AZ. IX R 67/10) stanowi odpowiedź na dyskutowane od dawna pytania, czy po okupionej stratami sprzedaży przysługuje prawo do odliczenia odsetek pozostałego do spłaty długu od podatku. W zeznaniach podatkowych można odtąd wskazywać odsetki pozostałego do spłaty długu, których uregulowanie będzie leżeć w gestii banku.

Wielu nieszczęśliwych nabywców stwierdzało dopiero po zakupie, iż wartość nabytego przez nich mienia okazywała się w rzeczywistości dużo niższa od zapłaconej przez nich ceny. Zespół prawników „Dr. Schulte i wspólnicy” reprezentował w tym przypadku setki poszkodowanych. W odniesieniu do znacznej liczby nabywców okazywało się również, że nie można wytoczyć skutecznego powództwa przeciwko sprzedawcy bądź doradcy, a także podjąć żadnych działań względem banku z powodu niekorzystnej sytuacji dowodowej. W pozostałych przypadkach sprzedaży ze stratą częstokroć napotykano na zapis, zgodnie z którym nowy nabywca nieruchomości nie mógł wystąpić o zwrot prowizji i zysków względem sprawcy (sprzedawcy), ponieważ były one wliczone w pierwotną cenę nieruchomości. W ten oto sposób znaczne zadłużenie pozostawało po stronie banku kupującego. Zgodnie z nowym wyrokiem Trybunału, można obecnie odliczyć od podatku chociaż jego odsetki.

Adwokatowi i specjaliście ds. prawa bankowego i kapitałowego – Kimowi Oliverowi Klevenhagen – z zespołu prawników „Dr Schulte i wspólnicy” takie rozliczne przypadki są doskonale znane: „Częstokroć różnicy doradcy, jak i sami sprzedający zajmowali się na rzecz sprzedającego aranżacją finansową dokonywanego przez nich zakupu. Następnie sprawcy Ci znikają, natomiast dług pozostaje. Nowa sentencja FTF sprawia, że ich kłopoty mogą ulec chociaż minimalnej poprawie.”

W zeznaniach podatkowych poszkodowani mogą odtąd wskazywać odsetki pozostałego do spłaty długu, których uregulowanie będzie leżeć w gestii banku. W przypadku nad wyraz przepłaconych cen sprzedaży zdarza się również nierzadko, że wysokie zadłużenie wynika między innymi z rozmaitych działań Urzędu Skarbowego.

„Inwestorzy powinni zwrócić jednakże szczególną uwagę na to, orzeczenie FTF jest skuteczne jedynie w odniesieniu do przyszłych spraw. Niestety oznacza to, że nie wszystkie zapłacone odsetki zostaną zwrócone. Drobne zadośćuczynienie za poniesioną stratę stanowić może jednak fakt, że w przyszłości łatwiej będzie można spłacić zaciągnięte pożyczki.”, komentuje mecenas Klevenhagen, który wraz z teamem ekspertów z „Dr Schulte i wspólnicy” wielokrotnie z powodzeniem reprezentował swoich klientów w podobnych sprawach przed bankami. „Cieszyć może również fakt, że Federalny Trybunał Finansowy (FTF) uznaje obecnie odsetki od pozostałego do spłaty długu jako tzw. koszty reklamy, a w przypadku osób prywatnych, dotkniętych znacznym zadłużeniem za sprawą osób trzecich, oznacza to brak jakichkolwiek dalszych negatywnych skutków.” – wyjaśnia adwokat Klevenhagen. W związku z powyższym inwestorzy powinni skonsultować się z wykwalifikowanym prawnikiem lub doradcą podatkowym, który stwierdzi w odniesieniu do indywidualnego przypadku, czy danej osobie przysługuje zwrot podatku zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach prawa bankowego znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Autor:
Adwokat Kim Oliver Klevenhagen

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Kim Oliver Klevenhagen
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Stud. Jur. Paweł Ulchurski

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Friedrichstr. 133
10117 Berlin
Telefon:+49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: klevenhagen@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Kim-Oliver-Klevenhagen.html


Asystentka:

- Pani Miriam Kempe ( miriam.kempe@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 014

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo własności mieszkaniowej
 • Prywatne prawo budowlane
 • Prawo spadkowe
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1972 roku w Berlinie
 • Studia na Uniwersytecie Humbolda w Berlinie oraz na Freie Universität w Berlinie
 • Adwokat od 2007 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Berliner Anwaltsverein e.V.) oraz w Niemieckiej Izbie Adwokackiej (Deutscher Anwaltsverein (DAV))

 • Języki: niemiecki, angielski, francuski

 • Asystentka:
  Pani Miriam Kempe: miriam.kempe@dr-schulte.de

Opis:

Pochodzi ze starej rodziny prawniczej. Po maturze mecenas Oliver Klevenhagen studiował prawo w Berlinie. Adwokatem jest od 2007 roku. W 2010 roku ukończył z sukcesem specjalistyczny kurs dla adwokatów z zakresu prawa bankowego i rynków kapitałowych w Deutsche Anwaltsakademie i od 2012 roku jest adwokatem specjalizującym się w tych dziedzinach.

Do obszaru jego działalności zaliczają się prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo podatkowe, ochrony konsumentów, prawo własności mieszkaniowej, prywatne prawo budowlane oraz ogólne prawo cywilne.

Adwokat Klevenhagen jest pierwszą w kolejności osobą do kontaktu w wielkich cywilno-procesowych sporach i strategicznych pytaniach o prowadzenie procesu przed sądem. Jego duże doświadczenie w doradztwie przedsiębiorstwom i osobom prywatnym, jak i ugruntowana wiedza prawnicza sprawdzają się z sukcesem i strategicznie w pozasądowych negocjacjach, sądowych sporach jak i unikaniu w nich strat.

Rozwijana przez Kancelarię Dr. Schulte und Partner koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez adwokata Klevenhagena konsekwentnie realizowana. Na potrzeby długotrwałego prowadzenia spraw naszych klientów tworzy on strategie, które zapewniają osiągnięcie zamierzonych celów. Jago zadania jako adwokata nie ograniczają się jedynie do czystego rozwiązywania problemów prawnych.


Data wstawienia publikacji:
2012-11-16
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 09.11.2012

Zespół prawników „Dr Schulte i wspólnicy” skarży właściciela „SAM S.A.” Michaela Oberle
Służba finansowa „Gomopa” przedstawia w swoim artykule kulisy oficjalnego zamknięcia „SAM” następująco:

„Sześciu jego adwokatów jest winnych tego, iż nie wskazali mu błędów formalnych, których dopuścił się w Szwajcarii wypowiadając na ogromną skalę ubezpieczenia zdrowotne w prężnej spółce inwestycyjnej bez wymaganej licencji bankowej. Wobec zaistniałej sytuacji chciałby on najchętniej pozwać swoich prawników za udzielenie mu błędnych porad.”

Obecnie mógłby on jednak, Michael Frank Oberle (48 l.), który 5. lutego 2009 r. założył w Lucernie dom inwestycyjny dla odnawialnych źródeł energii „SAM Finanse S.A.”, przekształcony następnie 15. września 2012 r. w dzisiejszy „SAM Management Group S.A.” (w skrócie „SAM S.A.”) i przeniesiony do Hergswil, nic więcej nie robić. Mimo to został jednak samodzielnym udziałowcem spółki oraz jednoosobową radą nadzorczą.

Zespół prawników „Dr Schulte i wspólnicy” skarży właściciela „SAM S.A.” Michaela Oberle.

Wydarzenia pamiętnego poniedziałkowego poranka, 05. Marca 2012 r., niezwykle zaskoczyły Oberle. Biuro „SAM S.A.” na ulicy Sonnenbergstraße 9 w Hergiswil było jeszcze zamknięte, gdy z niezapowiedzianą wizytą stawili się do niego dwóch adwokatów śledczych szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego „FINMA” z Zurychu w towarzystwie dwóch oficerów kantońskiej policji w strojach cywilnych, a także zespołu specjalistów „EDV” z firmy „Axept” SA, którzy zażądali dostępu wraz z wykonaniem kopii wszystkich danych finansowych specjalnie z Glattbruggu. Oberle wraz ze swoją żoną, która również pracuje w „SAM S.A.”, zostali wyrwani nad ranem z łóżka. Oberle w pośpiechu udał się z domu na ulicę Büelstraße 25 do biura, ażeby wpuścić doń grupę dochodzeniową „FINMA”. Był to jego ostatni akt urzędowy w roli szefa „SAM S.A.”.

On i jego współpracownicy musieli wręczyć adwokatom śledczym wszystkie klucze do biura. Ponadto od tej chwili Oberle nie mógł już reprezentować „SAM S.A.” zarówno w odniesieniu do struktur wewnętrznych, jak i na zewnątrz. Biuro zamknięto do dnia 26. marca 2012 r., po czym Oberle podjął się reprezentowania spółki w stosunkach zewnętrznych.

Dochodzenie zakończyło się w dniu 11. czerwca 2012 r. po dokładnym przeanalizowaniu zebranej dokumentacji oraz przesłuchaniu wszystkich świadków. Śledczy doszli do wniosku, że Oberle wykonywał swoją działalność bez wymaganego zezwolenia, do której niezbędne jest posiadanie odpowiedniej licencji bankowej, ponieważ nie spełniał on odpowiednich wymogów. „FINMA” wezwała następnie Oberle do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień. Ten odmówił jednakże zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.”

24. kwietnia 2012 r. „FINMA” zleciła dotychczasowym adwokatom śledczym w osobach doktora Daniela Hunkeler i Salvatore Petralia z kancelarii „Baur Hürlimann S.A.” z Zurychu ostateczne rozwiązanie i likwidację „SAM S.A.”. 3. maja 2012 r. Oberle opuścił mieszkanie w Hergiswil, które „SAM S.A.” oficjalnie wynajmowało od jego współmałżonki za kwotę 6600 euro plus 4130 euro wynagrodzenia, i przeniósł się na ulicę Rossbergweg 28 w Würzburgu – Bayer.

Do związku przedsiębiorców szwajcarskiej spółki „SAM S.A.“ należą również dwa niemieckie przedsiębiorstwa – „Bestlife S.A.” oraz „Capital Solutions S.A.” wraz z podległym jej „Cashlife” i jego następcą – „Leo One” i jego „GreenUP”. Wszystkie te przedsiębiorstwa mają swoje siedziby na ulicy Elsenheimerstraße 53 w Monachium, w których urzęduje łącznie około tysiąca specjalistów do spraw sprzedaży inkasujących ok. 14-15-procentowe prowizje dla każdej wartości odkupu.

W dalszej kolejności grupa „SAM S.A.“ obejmuje ratyzbońskie firmy „Fröschl FG Geothermie GmbH” i „Frogress GmbH” – obydwie z siedzibami na ulicy Bruderwöhrdstraße 15a – w których udziały „SAM S.A.” wynoszą odpowiednio 47.5 oraz 50%. Z uwagi na fakt, że jedynym znanym projektem, który mają wykonać ratyzbońskie firmy za pieniądze „SAM S.A.”, jest elektrownia geotermalna w Kirchweidach w Bayer, a który to projekt od tej pory mają realizować bez dalszych przelewów oraz pomocy finansowej ze strony nowych inwestorów, jak planowano, od 2013 roku, gdy sieć ruszy, umożliwi to spłatę kredytów udzielonych spółce akcyjnej „SAM” przez jej inwestorów.

W swoim byłym partnerze w „SAM Group S.A.” Oberle nie wypowiada się pozytywnie:
„W rzeczywistości traktował mnie on jedynie jako pewnego rodzaju rzecz, korzystny dla niego adres w Szwajcarii” – podsumowuje 10. października 2012 r. na łamach heskiego serwisu informacyjno-finansowego „NAWITO”. „Jednakże ja na pewno również zawiniłem. Muszę się przyznać w szczególności do tego, że zbyt mocno zaufałem pewnym modelom inwestycyjnym grupy przedsiębiorców z Ratzybony.” I dodaje: „Całkowicie zaufaliśmy Florianowi Fritsch, szefowi grupy „FG.de”, dawnej „Fröschl/Frogress” etc. Jego projektu wydawały się nam nad wyraz pewne, zrozumiałe i dochodowe. Bardzo rozczarowała nas jednakże jego postawa oraz jego przedsięwzięcia.” Niemniej obwinianie przez Oberle swoich były doradców oraz współakcjonariuszy na niewiele się teraz zda. Chociaż w wypowiedzi dla „NAWITO” podkreślił również, że drogi jego i pozostałego personelu managementu „SAM S.A.” rozeszły się już na początku roku 2012r. „To nie zwalnia go przecież z osobistej odpowiedzialności jako jedynego akcjonariusza SAM Group S.A. w stosunku do inwestorów.”, podkreśla adwokat Christian M. Schulter z kancelarii prawniczej „Dr Schulte i wspólnicy” z Berlina-Mitte w wypowiedzi dla serwisu informacji finansowych GoMoPa.net . „19. września 2012 r. wnieśliśmy w imieniu jednej z mandantek pozew o odszkodowanie do sądu krajowego (Landgericht) w Berlinie.”

Proces jest traktowany jako precedens, ponieważ kancelaria „Dr Schulte i wspólnicy” powołała do życia 14. Września 2012 r. w Berlinie „Wspólnotę Osób Poszkodowanych przez SAM S.A.”, która zrzesza już w swoich szeregach przeszło 180 ofiar. Każdy inwestor powinien osobiście się o siebie troszczyć i każdorazowo meldować do nas chęć wystąpienia z roszczeniem o zwrot należnych mu pieniędzy. Biorąc pod uwagę fakt, że do kancelarii likwidacyjnej zgłosiła się bardzo mała ilość inwestorów, ponieważ znaczna część z nich nie otrzymała stosownego zawiadomienia pocztą bądź e-mailem, przedłużono termin ostatecznego składania wniosków z dnia 10. października 2012 r. aż do dnia 30. listopada 2012 r.

Likwidatorzy są zdania: Pozew przeciwko „SAM S.A.“ nie przyniesie żadnych korzyści Kancelaria likwidacyjna wskazuje na swojej stronie internetowej http://sam-liquidation.ch , że działania prawne przeciwko „SAM S.A.” nie przyspieszą ewentualnego zwrotu środków.

Cytat:
Ostrzega się inwestorów, że składanie pozwów sądowych przeciwko „SAM S.A.” nie doprowadzi jakkolwiek do (indywidualnego) przyspieszenia procesu. Ze względu na ścisłe przestrzeganie zasady równego traktowania wszystkich wierzycieli, wszyscy wierzyciele zostaną spłaceni tylko i wyłącznie w tym samym czasie. Ponadto, wszyscy akcjonariusze po okazaniu odpowiedniego dowodu wpłaty na rzecz swoich udziałów z tzw. uzasadnionym interesem w wykonaniu umowy, tj. włącznie z zaświadczeniami o dywidendach wypłacanych przez „SAM S.A.”, zostaną uznani za wierzycieli.

Inwestorzy nie mają powodów do obaw związanych z krzywdą, jaką może im wyrządzić ustąpienie miejsca hipoteki

Spośród 44 milionów euro, które wpłaciło ponad 4000 udziałowców spółki akcyjnej „SAM“ na przestrzeni od roku 2009 do 01. marca 2012, 17 600 000 euro (40%) rozdysponowano na spłatę hipoteki. To by z kolei oznaczało, że w razie niewypłacalności Ci wspólnicy mogliby zostać spłaceni dopiero po spłacie wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Zatem również samodzielny udziałowiec Oberle, którym był zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności przedsiębiorstwa na rok 2011, może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do spółki „SAM” o zapłatę 800 000 euro.

Jednakże obydwu adwokatów śledczych w swoich sprawozdaniach z dnia 11. czerwca 2012 r. stwierdza, że niemieckie umowy z klientami były „w odniesieniu do szwajcarskiego prawa spółek handlowych najprawdopodobniej nieważne”.

W umowie znajduje się klauzula dotycząca ustąpienia miejsca hipotece (a przynajmniej w jej starszej wersji), które nie została jakkolwiek prominentnie wyróżniona, dlatego też jest ona nieważna. Nawet jeśli klauzulę zawarto w literaturze promocyjnej (broszurach reklamowych), to nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ broszury te nie stanowią części umowy. Zapisy te są nie lada zaskoczeniem dla klientów, co na gruncie prawa szwajcarskiej skutkuje ich nieważnością.

Umowy o ustąpieniu miejsca hipoteki odnoszą się do ewentualnych sytuacji, w których szwajcarska firma dokonuje nadmiernego zadłużenia na bazie szwajcarskiego prawa spółek handlowych. W przypadku „SAM S.A.” nie można polegać na podporządkowaniu klienta odnośnie zgody na ustąpienie miejsca spłacie hipoteki, a dodatkowo „ponieważ sama ważność zawartej umowy, w szczególności zaś cele inwestycji dokonywanych przez „SAM S.A.” nie były jasne, klient może dochodzić odszkodowania z powodu oszustwa.” Tak stwierdzili adwokaci inwestycyjni w swoich sprawozdaniach wyjaśniających.

Czy inwestorzy zostali oszukani?

W broszurach, które prawnicy znaleźli w pomieszczeniach biurowych „SAM S.A.” w Hergiswil, określa się spółkę akcyjną „SAM” jako „należącą do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się całokształtem doradztwa inwestycyjno-administracyjno-finansowego, które z powodzeniem działają od ponad 20 lat na rynku niemieckim i międzynarodowym.” Jednakże tej sieci grupa śledcza nie mogła już dokładnie określić.

Ze znalezionych prospektów jasno wynikało, iż prowadzone są „długotrwałe inwestycje o zbilansowanym ryzyku”, przede wszystkim „zbilansowane inwestycji związane z obrotem nieruchomościami na rynkach krajowym i międzynarodowych (Assetallocation), jak również niepowszechne inwestycje, jak np.: różnego rodzaju fundusze, waluty, stopy procentowy czy też private equity. Śledczy znaleźli jednak tylko jedną inwestycję, skoncentrowaną wokół energii geotermalnej prowadzoną pod patronatem grupy „Fröschl” o znacznym stopniu ryzyka dla inwestorów.

„SAM S.A.” propaguje „ochronę inwestorów na najwyższym poziomie”. W rzeczywistości jednak przedsiębiorstwo „SAM” jest jedynym inwestorem w obydwu firmach „Fröschl”.

Ze wspomnianych wyżej inwestycji nie oczekuje się regularnych sprawozdań dochodowych, a jedynie trzeźwych ocen od kontrolerów.

Ale czy to wystarczy, ażeby polegać wyłącznie na likwidatorach?
Adwokat Christian M. Schulter komentuje to w sposób następujący na łamach http://GoMoPa.net : „Likwidatorzy muszą teraz anulować wszystkie umowy, w efekcie czego inwestorzy powinni odzyskać swoje pieniądze. Powszechnie uważa się jednak, że „SAM S.A.” nie posiada wystarczających środków finansowych, niezbędnych do spełnienia wszystkich żądań. Spółka zagrożona jest więc niewypłacalnością, co może spowodować straty, w tym zaszkodzić samym inwestorom.”

Poza tym fakt zarejestrowania ustąpienia miejsca hipoteki świadczy przeciwko „SAM S.A.”. Zadaniem likwidatorów jest jedynie rozwiązanie spółki akcyjnej „SAM”, a nie zaspokojenie interesów udziałowców.

Pozycja finansowa „SAM S.A.” nie wygląda kolorowo
Na obu kontach firmy „SAM” w banku Raiffeisen kontrolerze odkryli dnia 18. maja 2012 r. odpowiednio kwoty 3782,91 euro oraz 655 311,24 euro.
Rewidenci postrzegają tę sytuację jako zagrożenie dla inwestorów i wierzycieli. „Należy dokonać ostrożnych kalkulacji i wziąć pod uwagę możliwość całkowitej klęski finansowej” – poinformował audytor firmy „FINMA” w dniu 11. czerwca 2012 r.

W ciągu najbliższych 2 lat 48 milionów euro ma zostać uregulowanych na podstawie umów kapitalizacji i wynikających z nich zobowiązań finansowych z firmami „FG Geothermie GmbH” oraz „Frogress GmbH”. Oznacza to miesięczne wpływy w wysokości pół miliona euro dla każdej z firm. Comiesięczne przelewy zostały jednakże wstrzymane 07. marca 2012 r. przez firmę „FINMA”, ponieważ „SAM S.A.” nie posiada wystarczających środków finansowych, ani dochodów z poczynionych inwestycji na pokrycie przedmiotowych zobowiązań.

Na domiar złego „SAM S.A.” odniosło spektakularną porażkę na giełdzie

Za pośrednictwem „Swissquote Bank“ spółka „SAM“ prowadziła konto w systemie trading bazujące na spekulacjach spółek giełdowych (spółek dewizowych – specjalizujących się w obrocie walut). Według stanu na dzień 20. marca 2012 r. „SAM S.A.” zanotowało stratę w wysokości 4 200 000 euro. Nadto zalega również z wypłatą honorariów na kwotę 250 000 euro pracownikom odpowiadającym za prowadzenie w/w konta.

Ile pieniędzy dokładnie spółka zalega inwestorom, to w dalszym ciągu pozostaje niejasne.

Na swojej stronie internetowej likwidatorzy zamieścili nawet wskazówkę, zgodnie z którą każdy inwestor ma możliwość wystąpienia z żądaniem regresowym względem spółki akcyjnej „SAM”.
Cytat:
O tym, czy możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych przeciwko osobom trzecim (np. pośrednikom SAM, dawnej radzie nadzorczej SAM) każdy z inwestorów powinien zdecydować indywidualnie i na własny koszt, po przeanalizowaniu zaistniałego stanu faktycznego z prawnikiem.

Do osób odpowiedzialnych za obecną kondycję spółki obok Oberle zalicza się również zarządcę spółki (dyrektora) „SAM S.A.“ Michaela Hollenbach (44 l.) z Hurlach, Bayer (ul. Am Meilenstein 14), który wraz ze swoją partnerką Anją Rix mieszka przy ul. Büelstraße 27 w Hergiswil. Dyrektor Hollenbach mógł pochwalić się miesięcznym wynagrodzeniem w „SAM” na poziomie 10 700 euro, a jego konkubina, również zatrudniona w szeregach spółki, otrzymywała pensję rzędu 4 130 euro. Michael Hollenbach od 01. czerwca 2011 r. pełnił również funkcję prezesa w firmie „LEO ONE Green Invest S.A.” (do 14. marca 2012 r. znanej jako „Capital Solutions S.A.“) na ul. Elsenheimerstraße 53 w Monachium. Poza tym Hollenbach był członkiem zarządu przedsiębiorstwa „Best life GmbH” (w międzyczasie przekształconej w „LEO ONE S.A.”, a do 03. lutego 2012 r. funkcjonującej jako „Bestlife select GmbH”) na równorzędnym stanowisku.

W dniu 21. marca 2012 r. Michael Hollenbach objął dodatkowo stanowisko prezesa spółki założonej dopiero 08. marca 2012 r., lecz prowadzącej swą działalność pod tym samym adresem co pozostałe firmy, o nazwie „LEO ONE Investments GmbH”.

Celem tej firmy inwestycyjnej było uzyskanie pieniędzy od nowych klientów za pomocą starych metod dystrybucyjnych tak, aby utrzymać przy życiu grupę „Fröschl” z zaplanowaną przez nią inwestycją w elektrownię geotermalną oraz aby móc spłacić kredyty zaciągnięte przez spółkę akcyjną „SAM”. Według identycznego schematu jak w przypadku przedsiębiorstwa „Cashselect” należącego do „SAM S.A.” na rzecz spłacenia zaciągniętych kredytów przeznaczono środki finansowe pochodzące ze składek wypowiedzianych ubezpieczeń na życie.

Boński nadzór rynku finansowego ogłosił 10. lipca 2012 r., że w odniesieniu do modelu „Cashselect” rozchodzi się o działalność depozytową wymagającą odpowiedniego zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych – Kreditwesengesetz KWG (Artykuł 1, ustęp 1, zdanie 2, pkt 1).

Spółka „LEO ONE” jako następczyni spółek-córek „SAM” należących do grupy „BaFin” – „Bestlife Select S.A.” oraz „Capital Solutions S.A.” – nie mogła udowodnić, że posiada wystarczające fundusze na zaspokojenie wierzycieli oraz zobowiązań wynikających z porozumień inwestycyjnych z grupą „Fröschl”, mimo tego że – zgodnie z wiedzą likwidatorów spółki akcyjnej „SAM” – uzyskała ona nowe wpływy finansowe wynoszące między 10 a 15 milionów euro. Oberle podkreślił, że „LEO ONE” jest obecnie przedsiębiorstwem całkowicie prawnie niezależnym i samodzielnym, a on nie posiada już jakiegokolwiek wpływu na tę firmę.

Inwestorów „SAM S.A.“ mamiono fałszywymi obietnicami

Adwokat Schulter wyjaśnia za pośrednictwem GoMoPa.net:
Cytat:
Jak poinformował nas wiarygodny referent z wewnętrznych kręgów dystrybucyjnych, na zamkniętej imprezie organizowanej 18. kwietnia 2012 r. „SAM S.A.” wciąż utrzymywało, że wszystkie fundusze klientów są poprawnie dystrybuowane. W Szwajcarii spółka „SAM” z powodu brakującego zezwolenia wdrożyła w życie plan, zgodnie z którym miała w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność, jednakże za pośrednictwem pewnego niemieckiego przedsiębiorstwa. Byli oni pewni, że niemiecki nadzór rynku finansowego „BaFin” oceni zaistniałą sytuację w sposób całkowicie odmienni od szwajcarskiego nadzoru rynku finansowego. Zasadniczo zawsze komunikowano, iż rozchodzi się jedynie o błąd formalny, spowodowany niedopatrzeniem ze strony doradców prawnych w Szwajcarii, którzy błędnie ocenili stan prawny spółki. Ten błąd formalny z 2009 r. ujawniono jednakże dopiero w marcu roku 2012. Strategia komunikacyjna „SAM S.A.” latem 2012 r. brzmiała: „Pieniądze są zabezpieczone, chodzi jedynie o formalności”.

Metody śledcze zastosowane przez prawników firmy „FINMA” wykazały, że spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych przez „SAM S.A.” względem inwestorów oraz wynikających z pojedynczych umów inwestycyjnych w chwili obecnej, jak i w najbliższej przyszłości może zostać osiągnięta dzięki nowym kredytom inwestycyjnym. Nieudowodniona pozostaje wartość inwestycji poczynionych w ratyzbońskiej grupie „Fröschl“. Inwestorom grozi zatem całkowita utrata zainwestowanych nakładów. Pozostaje zatem wiara w skuteczność powództwa regresowego. Tutaj znajduje zastosowanie zasada: „kto pierwszy, ten lepszy”. Mecenas Schulter komentuje: „Właściciel przedsiębiorstwa SAM S.A., Michael Oberle, może nawet pozwać swoich byłych doradców i partnerów, którzy go oszukali.”

„LEO ONE Investment GmbH” od 19. września 2012 r. należy do Michaela Thormann (49 l.) ze Starnberg i obecnie nosi nazwę „Thormann Capital GmbH”. Monachijski adres siedziby firmy nie uległ zmianie. Hollenbach przekazał kierownictwo nad przedsiębiorstwem tego samego dnia nowemu właścicielowi. Thormann pełnił ostatnio funkcję prezesa w przedsiębiorstwie trudniącym się wyrobami z tworzyw sztucznych „Roll-Tec Systembauelemente GmbH” w Schmallenberg (Nordrhein-Westfalen). W trzy miesiące po przejęciu sterów przez prezesa Thormann firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku tworzyw sztucznych w dniu 26. listopada 2011 r. ogłosiła upadłość (Sąd Rejonowy w Arnsberg, numer dokumentu 21 w 318/11).

Zespół prawników „Dr Schulte i wspólnicy” ogłosili obecnie wskazówki dla mandantów od likwidatorów, ażeby możliwym stało się znalezienie wspólnymi siłami wyjścia awaryjnego dla inwestorów z obecnej sytuacji. Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach prawa bankowego znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Stud. Jur. Paweł Ulchurski

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-11-09
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 02.11.2012

Obrońcy reputacji w internecie – Elektroniczna „zamiatarka”
Zniesławiające zdjęcia czy niezręczne teksty o byłym partnerze: wyspecjalizowane firmy usuwają osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom przykre materiały w Internecie. Rynek na razie jest niewielki, jednak cały czas wzrasta. Obrońcy reputacji w internecie – Elektroniczna - zamiatarka
Obrońcy reputacji w internecie – Elektroniczna „zamiatarka”

Nazywają się Secure.me, Dein guter Ruf.de czy Saubere Weste – są to firmy, które zarabiają pieniądze na reputacji innych osób w Internecie. W Niemczech istnieje tuzin tzw. „Online-Reputation-Defender”. Na zlecenie prywatnych osób, ale także menedżerów oraz przedsiębiorstw analizują informatycy, ekonomiści oraz doradcy PR całą sieć. Jeżeli znajdą kompromitujące zdjęcia oraz teksty, kontaktują się z administratorami danych stron internetowych i żądają usunięcia takich wpisów.

W sytuacji, gdy administrator nie reaguje na żądania, radzą eksperci złożyć pozew w sądzie. Online-Reputation-Defender są poniekąd elektronicznymi zamiatarkami. Usuwają treści, za które często odpowiedzialny jest sam użytkownik – tj. krępujące teksty o byłych partnerach czy zdjęcia z alkoholowych imprez.

Jednym z pierwszych oferujących takie usługi na niemieckim rynku był Thomas Schulte. Zgłaszają się do niego przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy życzą sobie lepszego wizerunku w sieci. Ponieważ Internet nie zapomina – jak mówi Dr. Schulte. Cały artykuł można przeczytać na: handelsblatt.com

Quelle: Handelsblatt

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:

stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-11-02
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 29.10.2012

Zapowiedź seminarium prawnego na temat: "Wyłudzenie pieniędzy i ich odzyskanie na drodze sądowej".
Dr. Thomas Schulte, Partner z Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy oraz Carsten Beyreuther, jeden z najbardziej znanych w Niemczech specjalistów ds. Motywacji oraz trener planują wspólne seminarium na temat motywowania i motywacji.
Zapowiedź seminarium prawnego na temat:
Zapowiedź seminarium prawnego na temat: "Wyłudzenie pieniędzy i ich odzyskanie na drodze sądowej".

Wartym uwagi jest temat pt.: „Praca z przestępcami gospodarczymi i ich resocjalizacja pod kątem poszkodowanych mandantów.” Mówi się często o tak zwanej sytuacji Win-Win, co oznacza, że adwokaci wygrywają dla swojego mandanta proces, sprawca zwraca pieniądze klientowi, a on sam nie jest przy tym żadnym przegranym. Pracuje, otrzymuje wynagrodzenie, część z tego oddaje poszkodowanemu.

Co jest tajemnicą obu tych kreatywnych specjalistów?
Zostanie to Państwu zdradzone 15. listopada w czasie seminarium na temat: „Przestępczość gospodarcza - jak z niej wyjść.” Pozostałe informacje wkrótce.

Seminarium odbędzie się w berlińskim biurze kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy.
Dr. Thomas Schulte
info@beyreuther-training.de
www.beyreuther-training.de

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-10-29
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 26.10.2012

SEMINARIUM: „PODSTAWY PRAWA NIEMIECKO-POLSKIEGO”

Porady prawne w języku polskim: Seminarium prawa niemiecko-polskiego

W dniach 22-23 września 2012 roku odbyło się w Szczecinie seminarium „Podstawy prawa niemiecko-polskiego”. Prowadzącym seminarium był adwokat Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Mecenas Dr. Thomas Schulte, mecenas Dr. Radosław Czupryniak, mecenas Ralf Hornemann podczas polsko-niemieckiego seminarium prawnego w Szczecinie.
Mecenas Dr. Thomas Schulte, mecenas Dr. Radosław Czupryniak, mecenas Ralf Hornemann podczas polsko-niemieckiego seminarium prawnego w Szczecinie.

Podczas spotkania mecenas Dr. Czupryniak dokonał wprowadzenia w podstawy prawa niemiecko-polskiego. Pretekstem do zorganizowania seminarium była duża liczba czynności prawnych i spraw prawnych między niemieckimi a polskimi przedsiębiorstwami. Dużo pytań prawnych pojawia się zwłaszcza w zakresach prawa przewozu oraz europejskiego prawa swobody osiedlania się i wykonywania zawodu.

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak: „Integracja europejska napędziła napływ nowych inwestycji oraz projektów. Pojawiło się przez to wiele złożonych pytań prawnych, które dodatkowo utrudniają problemy językowe, różnice kulturowe oraz różne punkty widzenia. Właściwość oraz znajomość specjalistycznego języka również stanowią problem.”

Dwudniowe seminarium wychodząc z niemieckiego prawa handlowego prowadziło do podstawowych pytań z zakresu prawa polskiego w odniesieniu do:
 • prawa europejskiego,
 • wspólnych inwestycji,
 • bezpieczeństwa inwestycji,
 • oraz typowych umów między handlowcami.
W czasie seminarium pojawiło się wiele pytań np. o możliwość zakładania firm w Polsce i Niemczech, o wybór właściwej formy prawnej w obu krajach, o zakończenie umowy założycielskiej oraz ze współpracownikami, a także o nabycie nieruchomości, wnioskowania odnośnie niezbędnych zezwoleń itp. Obecni na seminarium przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować zarówno w Niemczech jak i w Polsce, otrzymali porady z zakresu polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego.

Dr. Czupryniak: „Główne zadanie seminarium, które sobie postawiliśmy, przedstawić aktualną wiedzę o polskim i niemieckim prawie w formie ukierunkowanej na praktykę, zostało w pełni zrealizowane. Gospodarcze stosunki między Polską a Niemcami od wielu już lat pogłębiają się coraz bardziej. Nasz cel, niemieckim przedsiębiorcom, którzy planują swoją działalność w Polsce albo już ją prowadzą oraz polskim przedsiębiorcom, którzy planują swoją działalność w Niemczech, prawnie oraz transgranicznie wesprzeć, został również osiągnięty.”

Dr. Czupryniak: „Nasze transgraniczne doradztwo umożliwia znalezienie dla naszych klientów dopasowanego do ich sytuacji rozwiązania. Przede wszystkim prawidłowe dwujęzyczne projektowanie umów pozwala uniknąć w przyszłości sporów na tym tle.”

Seminarium okazało się wielkim sukcesem i spotkało się z dużym uznaniem uczestniczących w nim osób. Z zadowolenia uczestników seminarium można wysnuć następujący wniosek:
Dr. Thomas Schulte: „My, jako adwokaci, powinniśmy otworzyć się na zainteresowanie naszych klientów tymi kwestiami, zwłaszcza że ze strony naszych niemieckich mandatów pojawiają się często pytania prawne w kwestiach prawa państw sąsiednich.”

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Tłumaczenie:
stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.

Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-10-26
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia