Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 28.12.2012

Przestępczość gospodarcza a ochrona ofiar

Porady prawne w języku polskim w Niemczech: Prawo karne, ochrona ofiar przestępstw.

Po pierwszym spotkaniu dr Thomasa Schulte oraz Carsten Beyreuther, którzy współpracują nad projektami dotyczącymi przestępczości gospodarczej, oszustw, deliktów podatkowych oraz ochrony ofiar, opracowywane są dalsze punkty mające pomóc wypracowaniu rozwiązania. Przestępczość gospodarcza a ochrona ofiar
Przestępczość gospodarcza a ochrona ofiar.

Powodem całego tego przedsięwzięcia jest brak ochrony ofiary przestępczości gospodarczej ze strony państwa przed dopuszczającymi się takich czynów. Carsten Beyreuther, szef zespołu beyreutherTRAINING oraz znany trener, mówca oraz coach Dr Thomas Schulte, adwokat specjalizujący się w ochronie prywatnego kapitału wyjaśniają tematykę.

Co jest tłem dla całej tej sprawy? Co wiadomo?
Carsten Beyreuther: W pierwszej kolejności należy postawić sobie pytanie, czym w ogóle jest przestępczość gospodarcza i jakie są jej motywy. Ludzie się tym parający to zazwyczaj świetnie ubrani "biznesmeni" tyle że innego typu, jeżdzący jednak świetnymi samochodami, będący w swych machlojkach świetnymi specjalistami. Właśnie dlatego są oni bardzo skuteczni. Znają się na tym co robią. Często koloryzują opisując swój rzekomo doskonały produkt i nie przestają go nigdy zachwalać. Wręcz przeciwnie potrafią zachwycić swojego rozmówcę. Czy jest się więc od razu świetnym sprzedawcą, jeśli potrafi się sprzedać taki pomysł, produkt, ideę? Tak! Również oszuści bywają bardzo utalentowani. Motywację takiego działania należy widzieć szeroko. Czasami nie wydaję się ona nam w ogóle oszukańcza, choć nią jest. Motorem takich działań jest tak czy owak sukces, który pociąga kolejny sukces, po którym nie przychodzi szybka kara, której zdawało się, można było się spodziewać. Ten sposób myślenia staje się spiralą, która zaczyna się kręcić z pozoru niegroźnie, nabierając jednak niebezpiecznego tempa, w czasie którego niezwykle trudno opuścić jest już strefę przestępczości. Dlatego staramy się znaleźć rozwiązania, jak należy traktować całą tę sprawę. W NRD przestępczość gospodarczą starano się zgładzić w zarodku. Walkę z nią postawiono sobie jednak w centrum. Nie zawsze to się udawało, my chcemy jednak zaoferować ofiarom lepszą pomoc.

Jaki problem tyczy się resocjalizacji?
Dr Thomas Schulte: Punktem głównym naszych prac jest zidentyfikowanie szkodliwego społecznie działania i postawienie pytań o resocjalizację i odszkodowania dla ofiary. Największym problemem jest to, że wygranie procesu przed sądem nie ma szybkiego wpływu na naprawę sytuacji finansowej naszego klienta. W idealnym przypadku odszkodowanie wypłacane jest przez sprawcę. Niestety bardzo często w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej sumy zasądzone przez sąd opiewają na horrendalne sumy, bo takie właśnie szkody wyrządzono. Ofiary w takich przypadkach nigdy nie odzyskują pieniędzy, do których według wyroku sądowego mają prawo.

Co napędza tych oszustów?
Carsten Beyreuther: Przestępczość to sprawa uwarunkowana wieloma motywami. Nie do pominięcia jest kompleks niedowartościowania sprawcy oraz pochodzenie społeczne. O ile mordercy mogą spojrzeć swojej ofierze prosto w oczy, to nie jest to tak samo faktem w przypadkach przestępczości gospodarczej. Przestępca działa często z ukrycia. Oczy nie mogące spojrzeć na ofiarę kłamią efektywniej. Brak tu jakiegokolwiek emocjonalnego związku. Trudno tu o natknięcie się oszusta na jakąś blokadę w czasie popełniania takiego czynu. Dr. Thomas Schulte: Ważna jest tu też liczba ofiar. Przy oszustwie na 100 euro na 1 osobie waga tego działania rozkłada się inaczej niż przy 100 osobach oszukanych na po 1 euro każda. Suma pozyskana przez przestępcę jest ta sama. Przestępstwa są wynikiem znanym nam od wieków pobudek związanych z przetrwaniem, zasada: "Survival of the fittest" - "To najsilniejsi wygrywają".

Jakie rowiązania potrzeba?
Carsten Beyreuther: Trzeba nowego spojrzenia na sprawę. O ofiarach wiemy bardzo dużo, natomiast o przestępcach nie. Jakie doświadczenia, wydarzenia, przeżycia obniżyły to poczucie społecznej przyzwoitości takiego przestępcy? Czy są oni również ofiarami? Dopiero gdy zrozumiemy, czego powodem są te działania, to dojdziemy do sedna. Sprawca musi zrozumieć, że musi zapłacić odszkodowanie. Dopiero po tym powinien zacząć wieść nowe życie. Musi skonfrontować się ze swoją ofiarą. Trzeba tu uważać na warunki - atmosfera rozmowy sprawcy z ofiarą powinna być prowadzona w tonie zaufania. Ofiara musi to też zrozumieć. Rola mediatorów jest tu nie do przecenienia.
Dr Thomas Schulte: By móc to wprowadzić w życie, trzeba przewartościować i zmienić model myślenia na temat przestępczości gospodarczej. Mediacja może odegrać tu istotną rolę. Ani ofierze ani sprawcy nie pomoże się wysyłając jednych i drugich przed sąd. Poczucie uczynienia czegoś dobrego dla społeczeństwa i gospodarki opłaca się na dłuższą metę.

Odpowiedzialny za treść według prawa prasowego: Holger Schöne
Autor jest odpowiedzialny za treść.

Kontakt z Kancelarią Dr Schulte und Partner Rechtsanwälte: 0049 30 715 206 70.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak
Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-12-28
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 21.12.2012

Prawo pracy – obecnie

Porady prawne w Niemczech po polsku: niemieckie prawo pracy.

Praca od czasów starożytnych jest przedmiotem prawnych uregulowań. W prawie rzymskim umowa zlecenia spełniała podrzędną rolę na skutek rozpowszechnionego niewolnictwa.

W średniowiecznych Niemczech zlecenie uzależnione było od cech osobistych osoby wykonującej. Choć w pewnych obszarach zaobserwować można było przejawy kapitalizmu w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, to rozpowszechnienie tego zjawiska obserwujemy od 2. połowy XVIII wieku, uznawanej za początek rozwoju prawa pracy. Społeczne problemy związane z uprzemysłowieniem w XIX wieku były konsekwencją nierównowagi na linii pracownik - pracodawca, która w żaden sposób nie była kontrolowana. Szybko jednak stworzono kompleksową ochronę młodych ludzi przed pracą w niekorzystnych warunkach, dzieci oraz system ubezpieczeń społecznych. Niemiecki kodeks cywilny (BGB) z roku 1869 roku został przez te unormowania naznaczony. Prawo pracy jest w różny sposób stosowane przez różne grupy zawodowe. Stacja Sat 1 wyświetla trzyczęściową sagę telewizyjną pod tytułem "Wędrujące prostytutki". Z prawnego punktu widzenia temat ten zostaje pod kątem prawa pracy oceniony przez renomowanego adwokata i specjalistę od ochrony konsumentów Dr. Thomasa Schulte.

Fragment niemieckiego prawa pracy Urzędu ds. Środowiska, Zdrowia, Równouprawnienia, Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Orzecznictwo uznawało dotychczas stosunek prawny naruszający zasady porządku społecznego za nieistniejący, dlatego coś takiego jak stosunek pracodawca-pracownik w przypadku prostytutek został też odrzucony. Ustawodawca wyjaśnia w tekście ustawy, że prostytutki nie są w stosunku pracy, tylko zatrudnienia.

Następujące punkty muszą przez takiego pracodawcę zostać spełnione: zgłoszenie zatrudnionej u ubezpieczyciela społecznego (sankcja karna). Prostytutka może na drodze sądowej, nawet po zakończeniu stosunku zatrudnienia (w rozumieniu prawa niemieckiego) dochodzić swoich roszczeń. Można żądać odszkodowania. Poza tym każdy wypadek w czasie pracy prowadzi do powstania roszczenia o rentę, zajście w ciążę do ochrony przed zwolnieniem, a samo zwolnienie nie pozbawia praw do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli działalność jest dalece posunięta pod względem strukturalnym, to można dokonać szczególnych uregulowań za pomocą umów zbiorczych prawa pracy, umów zakładowych, warunkach pracy etc. W razie problemów z higieną w miejscu pracy można wezwać pracodawcę do ich usunięcia. W przeciwnym razie prostytutka może zwrócić się do miejscowego urzędu ds. zdrowia. Taka osoba działa anonimowo.

Pracownik czy osoba samozatrudniona?
Przede wszystkim pytania o prawną ochronę statusu prostytutki są w dzisiejszych czasach niezwykle ważne, gdyż od czasów jakichkolwiek ustawowych uregulowań kasy chorych rejestrowały prostytutki jako pracowników bądź osoby samozatrudnione. Dr Thomas Schulte: "Decyzja o wyborze statusu nie ma tylko efektów w sferze prawnopodatkowej i ubezpieczeń społecznych. Niektórzy pracodawcy usiłują zmusić pracowników do przymusowej zmiany statusu na samozatrudniony w celu uniknięcia opłat i obostrzeń. Chodzi tu o popularną również w Niemczech umowę śmieciową. W takim przypadku osoba samozatrudniona wykonuje zawód jako przedsiębiorca będąc jednak w pełni uzależnionym od ukrytego pracodawcy, jego zleceń etc. "
Osobista zależność między pracownikiem a pracodawcą rozróżnia te dwa statusy. Pracownik jest, w razie nawiązania stosunku pracy, uzależniony co poleceń odnośnie czasu, miejsca, długości oraz rodzaju wykonywanego zlecenia.
Dalsze informacje na przykładzie umowy o pracę zostaną bliżej zakreślone w materiale filmowym stacji Sat1.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korrekta Językowa:
Dr. Radosław Czupryniak,
Rechtsanwalt, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2012-12-21
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 19.12.2012

Liczni właściciele łączy Wireless Local Area Network (WLAN) narażeni na naciąganie przez tzw. adwokatów upominawczych!

Porady prawne w Niemczech po polsku: problemy ze sciąganiem plików z internetu.

Codziennie w całych Niemczech liczne osoby znajdują w swoich skrzynkach pocztowych listy od kancelarii adwokackich, które specjalizują się w upomnieniach z powodu naruszenia prawa autorskiego. Jeżeli ktoś został jeszcze oszczędzony, to na pewno zna kogoś w swojej rodzinie, kręgu przyjaciół czy znajomych, kto otrzymał już upomnienie z powodu naruszenia prawa autorskiego w Internecie.
W większości wypadków obwinieni są jednak pewni, że nie dokonali zarzucanego im naruszenia prawa autorskiego. Bo która dla przykładu czterdziestokilkuletnia matka ściąga z nielegalnej platformy internetowej aktualny album Justina Bibera? Z tym wiąże się jednak pytanie, czy i na jakich warunkach odpowiada taka osoba za działania osób trzecich, takich jak dzieci, młodzież, najemcy czy nawet nieznajomi.

REAKCJE OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY UPOMNIENIA
Z powodu dezorientacji ,przyjmuje wielu obywateli przyjmuje składaną im przez kancelarie upominawcze korzystnie wyglądające oferty ugody i płacą bez wahania zaproponowaną jednorazową opłatę, często w wysokości wielu setek euro. Dla wielu specjalizujących się w tym procederze adwokatów jest to łatwy i szybko zarobiony pieniądz. Nie należy się w związku z tym spodziewać, że ten lukratywny interes zostanie w najbliższym czasie zaprzestany.

PODSTAWY PRAWNE
Aby zmierzyć się z dezorientacją społeczeństwa, zostanie poniżej przedstawiona sytuacja prawna, przede wszystkim na podstawie wyroku Trybunału Federalnego z dnia 12.05.2010 – I ZR 121/08. W zapadłym wyroku Trybunału Federalnego okazało się, że pozwany w momencie naruszenia prawa przebywał na urlopie, a jego komputer znajdował się w zamkniętym, niedostępnym dla osób trzecich, pomieszczeniu biurowym. Sąd 2. instancji przyjął, że naruszenie prawa autorskiego mogło nastąpić jedynie przez osobę trzecią, która skorzystała z połączenia internetowego pozwanego, które jako połączenie WLAN dostępne było również poza biurem.
Właściciela przyłącza internetowego, przez którego łącze nastąpiło naruszenie prawa autorskiego, spotkało zasadnicze przypuszczenie, że to również on jest sprawcą złamania prawa. Skutek tego przypuszczenia można powstrzymać poprzez wykazanie, że w momencie działania naruszającego prawo samemu nie korzystało się z łącza internetowego. Miało złamanie prawa miejsce w czasie pracy, np. podczas zagranicznej podróży służbowej albo w momencie innej konkretnie określonej nieobecności? Jeżeli tak, to w wyniku przeprowadzenia dowodu odrzucone zostanie zobowiązanie właściciela łącza do zapłaty odszkodowania.
Jeżeli nawet ta pierwsza przeszkoda zostanie pokonana, to jednak właściciel łącza może spodziewać się jeszcze otrzymania roszczenia, że nie dotrzymał ciążącego na nim obowiązku zabezpieczenia sieci. W przytoczonym wyroku Trybunału Federalnego, można było na podstawie dostarczonej przez Deutsche Telekom AG informacji stwierdzić, że przyłącze WLAN pozwanego było w momencie naruszenia prawa aktywne.

ZABEZPIECZENIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jeżeli sieć WLAN nie jest wystarczająco zabezpieczona, można uznać firmę jako przyczynę złamania prawa. Każdy dzisiaj musi się liczyć z tym, że nieuprawniona osoba trzecia podłączy się do naszej sieci, by następnie nielegalnie ściągać w ten sposób np. filmy czy muzykę, nie będąc do tego uprawnionym.
Odpowiednie zabezpieczenie przyłącza WLAN leży w interesie jego właściciela. Trybunał Federalny stwierdził wprawdzie, że prywatni użytkownicy sieci WLAN nie są w stanie stale i na bieżąco aktualizować zabezpieczeń, jednak po zakupie routera na własny użytek powinni przedsięwziąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia sieci. Obowiązek ten powstaje już w momencie pierwszego uruchomienia.
Trybunał Federalny w swym wyroku z dnia 12.05.2010 – I ZR 121/08 w odniesieniu do pozwanego wyjaśnia następująco: „W momencie zakupu routera na własny użytek powstaje obowiązek zabezpieczenia go zwykłymi sposobami dostępnymi na rynku. Pozwany obowiązku tego nie dotrzymał. Po przyłączeniu routera poprzestał na standardowych ustawieniach i nie zabezpieczył sieci odpowiednim, wystarczającym hasłem. Ochrona komputerów, kont klientów w Internecie i sieciach poprzez indywidualne hasła należy od połowy 2006 roku do minimalnych wymogów prywatnego użytkowania komputerów i leży w interesie wszystkich zainteresowanych użytkowników. Zabezpieczenie nie wiązało się również z żadnymi dodatkowymi kosztami.”
Interesujący, w związku z obowiązkiem zabezpieczenia, jest również aktualny wyrok Sądu Rejonowego w Monachium z 15.02.2012 – 142 C 10921/11.
W tym wypadku wynajmujący udostępnił przyłącze WLAN konkretnemu najemcy. Można było tutaj wysnuć, że to najemca dokonał działań naruszających prawo, ponieważ w danym momencie wynajmujący przebywał w swojej pracy. Obowiązku zabezpieczenia wynajmujący dochował – nie tylko zabezpieczył odpowiednio sieć, ale także w umowie najmu zawarł klauzulę, w której najemca m.in. zobowiązał się przestrzegać obowiązującego prawa i nie używać łącza WLAN w sposób niezgodny z prawem, nie korzystać z nielegalnych treści oraz nie naruszać prawa autorskiego w Internecie.

PODSUMOWANIE:
Za każdym, kto udostępnia łącze WLAN, podąża obowiązek zabezpieczenia sieci oraz kontrolowania tych zabezpieczeń. A ponieważ bogate orzecznictwo w tek kwestii dopiero się rozwija, potrzebne jest w każdym wypadku sprawdzenie zarzutów, zanim otrzymane upomnienie zostanie bez wahania zapłacone. Lepiej zapobiegać! Osoby, które otrzymały upomnienia powinny zwrócić się do wyspecjalizowanego adwokata, który sprawdzi zasadność zarzutów, a następnie podejmie odpowiednie działania w celu uniknięcia zapłaty.

Autor:
Helena Winker

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Helena Winker
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Helena Winker od 2012 r. jest zatrudniona na stałe w zespole prawników „Dr Schulte i wspólnicy”

Kontakt:
Dr. Tomas Schulte und Partner Rechtsanwälte 030 - 715 206 70

Tłumaczenie:
stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Helena-Winker.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo gospodarcze
 • Finansowanie mieszkań z obcych kapitałów
 • Prawo odpowiedzialności z tytułu prospektu emisyjnego

Vita:

 • Urodzona w 1983 r. w Villingen (Schwenningen)
 • Studia prawnicze w Poczdamie i Paryżu
 • Tytuł Maître en droit (LLM) od 2007 r.
 • Aplikacja w Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie
 • Studia podyplomowe związane z prawem przedsiębiorstw oraz prawem podatkowym w Poczdamie
 • Wpisana na listę adwokatów od 2012


Opis:

W ramach niemiecko-francuskiego programów studiów ukończyła prawo w Uniwersytecie Poczdamskim oraz Uniwersytecie Paryskim w Nanterre. Równocześnie z referendariatem na Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie (Kammergericht) rozpoczęła studia magisterskie w zakresie prawa przedsiębiorstw oraz prawa podatkowego (LL.M.) na Uniwersytecie Poczdamskim.

Do obszaru jej zainteresowań należą prawo bankowe oraz rynków kapitałowych, ogólne prawo gospodarcze, prawo handlowe i spółek handlowych. Już jako aplikantka i asesorka w kancelarii prawnej zajmowała się sprawami z zakresu prawa bankowego i rynków kapitałowych.

Pani Winker wykonuje swoją pracę w poczuciu szczególnego znaczenia jej zawodu oraz z wysoką, fachową wiedzą. Obejmowanie trudnych stanów faktycznych oraz kompleksowe rozwiązywanie pytań prawnych należą oczywiście do jej prawniczego rzemiosła. Te prawnicze powiązania oraz przeprowadzanie klientom procesów sądowych, jak również godne zaufania doradzanie, należą z pewnością do jej najmocniejszych stron.


Data wstawienia publikacji:
2012-12-19
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 14.12.2012

Alternatywne możliwości finansowania
Istnieją rozmaite możliwości na wdrożenie w rzeczywistość pomysłów biznesowych. Na ich realizację kapitał początkowy nie zawsze musi pochodzić od banku. Razem ze swoim doradcą muszą Państwo odkryć jedynie odpowiedni produkt, którego zastosowanie i dalszy rozwój zainteresuje potencjalnych inwestorów. Poszukiwanie potencjalnych udziałowców i inwestorów muszą Państwo sobie obrać za cel nadrzędny. Aby skutecznie wyszukać przyszłych akcjonariuszy niezbędnym jest sporządzenie odpowiednich umów. To właśnie na tym polu Państwu i Państwa doradcom powinny pomóc odpowiednie instytucje kredytowe. Istnieją inwestycje kapitałowe, które są oferowane przez różnego rodzaju banki. Banki te dysponują ponadto rozlicznymi regułami, materiałami informacyjnymi oraz prospektami sprzedaży, mającymi za zadanie wyczerpująco poinstruować inwestorów. Także w odniesieniu do sfery gospodarczej istnieje wiele możliwości zainwestowania kapitału z zyskiem. W takim przypadku od potencjalnych udziałowców zbierane są fundusze, które następnie przekazuje się w formie kapitału podstawowego do dyspozycji odpowiedniego przedsiębiorstwa mającego nim zarządzać. Tak udostępniony kapitał sprawia, że inwestor bierze aktywny udział w rozwoju i zyskach przedsiębiorstwa, którego jest wspólnikiem.

W tej dziedzinie z dniem 01.06.2012 r. stan prawny uległ znacznej przemianie w ten sposób, że przed rozpoczęciem poszukiwań potencjalnych inwestorów wymagane jest przeprowadzanie gruntownych badań rynku. Od 01.06.2012 r. niezbędnym stało się ponadto między innymi, aby zgodnie z obowiązującymi wzorami umów pieniądze akcjonariuszy nie podlegały dalszej migracji, w szczególności zaś w celu ubiegania się o kolejne zezwolenia koniecznym jest przedstawienie inwestorom konkretnych projektów sprzedaży. Wobec powyższych restrykcji pomocną dłoń wyciągną do Państwa i Państwa doradców wykwalifikowani prawnicy, którzy przeanalizują wszystkie dokumenty pod kątem najnowszych uregulowań prawnych. Wyniki tej analizy zostaną każdorazowo szczegółowo z Państwem omówione, jak również, w razie potrzeby, zostaną przedstawione Państwu możliwości rozwiązania napotkanych problemów. Będą Państwo mogli zatem sami zadecydować, którym projektom poświęcić wyjątkową uwagę celem ich dalszego rozwoju.

Wyspecjalizowany zespół prawniczy pozostawi nadto również do Państwa namysłu decyzję, czy dany projekt sprzedaży jest w istocie konieczny. Również w tym przypadku musi mieć miejsce bliska i intensywna współpraca między Państwem a Państwa doradcą.

Celem grupy roboczej jest utorowanie Państwu drogi do znalezienia najskuteczniejszej i najbardziej satysfakcjonującej metody wyszukiwawczej inwestorów, którzy zechcą wdrożyć i rozwinąć Państwa projekt.

Jeśli nie znają Państwo żadnego konkretnego adwokata w Niemczech odpowiednią pomoc prawną w języku polskim w sprawach niemieckiego prawa karnego oraz niemieckiego prawa pracy znajdziecie Państwo oczywiście w kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i partnerzy z Berlina.

Autor:
Adwokat Danuta Wiest

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Danuta Wiest
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego)

Tłumaczenie:
Stud. Jur. Paweł Ulchurski

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Email: wiest@dr-schulte.de
Telefon:+ 49 30 22 19 22 023
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dana-Wiest.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( antje.koenig@dr-schulte.de )
Telefon:+ 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo umów
 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w 1973  roku we Frankfurcie nad Odrą
 • Studia na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w  latach 1994 – 2000
 • Asystentka w zarządzie firmy  Heinemann & Busse w latach 2000-2001
 • Aplikacja adwokacka w Oberlandesgericht Brandenburg 2001 - 2004
 • Adwokat od 2005 roku
 • W kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy od 2008 roku
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)

 • Języki: niemiecki, angielski


Opis:

Pani adwokat Wiest, która już od wielu lat należy do zespołu kancelarii adwokackiej, pracuje zazwyczaj przy kompleksowych sprawach. Po studiach na wydziale prawa zdobywała doświadczenie jako kierownik działu prawnego w przedsiębiorstwie budowlanym.

Do obszaru jej zainteresowań należą zwłaszcza prawo bankowe oraz rynków kapitałowych, prawo własności mieszkaniowej oraz prawo ubezpieczeń. Jej kwalifikacje i skuteczność przejawiają się w opracowywaniu trudnych spraw łączących w sobie wiele różnych elementów prawa. Jako adwokat zaufania doprowadziła do sukcesu wiele prawniczych projektów z zakresu prawa ubezpieczeń.


Data wstawienia publikacji:
2012-12-14
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 07.12.2012

Polsko-niemieckie prawo handlowe

Porady prawne w Niemczech w języku polskim: Polsko-Niemieckie spotkanie we Wrocławiu

Dr Thomas Schulte oraz dr Radosław Czupryniak LL.M. z Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy z Berlina spotkali się we Wrocławu z Partnerem tamtejszej Kancelarii CWW, Radcą Prawnym Tomaszem Dobrzyńkim LL.M.

Dr Thomas Schulte oraz dr Radosław Czupryniak z Kancelarii Dr Schulte i Partnerzy wraz z Partnerem Kancelarii CWW, Tomaszem Dobrzyńskim LL.M.
Dr Thomas Schulte oraz dr Radosław Czupryniak z Kancelarii Dr Schulte i Partnerzy wraz z Partnerem Kancelarii CWW, Tomaszem Dobrzyńskim LL.M.

Dnia 07.10.2012 odbyło się we Wrocławiu spotkanie między adwokatami Kancelarii Dr. Schulte i Partnerzy oraz radcą prawnym wrocławskiej kancelarii CWW, Tomaszem Dobrzyńskim LL.M.
Kancelaria CWW została w roku 1999 założona przez radców prawnych Sylwestra Ceterę, Małgorzatę Węgrzyn-Wysocką oraz Agnieszką Kołaczkowską. W kolejnych latach do jej członków dołączył radca prawny Łukasz Dziewoński oraz Maciej Domagała. Kancelaria CWW funkcjonuje nieprzerwanie od 13 lat.

Jej zespół składa się z radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich. Kancelaria CWW oferuje doradztwo prawne w całej Polsce na najwyższym poziomie. Każdy partner Kancelarii CWW wyspecjalizowany jest w konkretnym obszarze prawnym oraz posiadają kwalifikacje do świadczenia usług zarówno dla polskich jak i zagranicznych firm. Sam radca prawny Tomasz Dobrzyński wyspecjalizowany jest w prawie energetycznym, handlowym, gospodarczym, prawie ochronie konkurencji z naciskiem na łączenie się podmiotów gospodarczych, prawie zamówień publicznych oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Właśnie to specjalizacje obu kancelarii były główbymi tematami spotkania. Adwokaci z obu krajów mogli się przy tym lepiej poznać, wymieniając się przy tym doświadczeniami na temat pracy z klientami, również tymi z zagranicy. Adwokat dr Radosław Czupryniak: "Integracja europejska pociągła za sobą wielkie inwestycje i nowe projekty. Powstałe przy tym prawne wątpliwości, językowe problemy i kulturowe różnice są często bardzo złożone. W branżach takich jak przemysł energii słonecznej i wiatrowej nie wystarcza znajomość tzw. know-how i posiadanie kapitału, ale również może się posłużyć wypróbowanymi rozwiązaniami z bardziej doświadczonego pod tym kątem sąsiadem. Takie rozwiązanie pochodza z Republiki Niemiec. By zapobiec wszelkim błędom, powinno się w pierwszej kolejności poznać doświadczenia strony niemieckiej, która już te wszystkie błędy popełniła. Lepiej uczyć się na cudzych błędach niż swoich."

Adwokat dr Thomas Schulte: "Dochodzi do tego również fakt, że w Polsce ustawa o energii odnawialnej zostanie niebawem zmieniona. Niestety kierunek nowelizacji nie jest jeszcze znany, co zaniepokaja inwestorów, również z Niemczech. Plany inwestycji mogą być przez to utrudnione."

Dr Radoslaw Czupryniak: "Główne zadanie dotyczące wymiany wiedzy na temat polskich i niemieckich uregulowań prawnych dotyczących energii odnawialncyh zostało zrealizowane podczas spotkania. Pogłębieniu ulegają relacje gospodarcze Polski i Niemiec. Widać to niezwykle wyraźnie na przykładzie sektora energetycznego. Nasz cel świadczenia pomocy prawnego przedsiębiorstwom planującym inwestycje w Polsce został bez wątpienia wzmocniony poprzez to spotkanie."
Radca prawny Tomasz Dobrzyński LL.M. wraz z adwokatem dr Thomas Schulte w pomieszczeniach Kancelarii CWW (Wrocław). Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M. Adwokat w Berlinie.
Radca prawny Tomasz Dobrzyński LL.M. wraz z adwokatem dr Thomas Schulte w pomieszczeniach Kancelarii CWW (Wrocław). Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M. Adwokat w Berlinie.

Innym celem było poznanie się nawzajem. Dr Thomas Schulte: "Gdy poleca się własnym klientom inną kancelarię, to chce się wiedzieć, czy trafiają oni w dobre ręce. Co się tyczy Kancelarii CWW z Wrocławia, to mogę to jednoznacznie potwierdzić." Dr Radosław Czupryniak: "Nasze ponadgraniczne doradztwo umożliwia naszym klientom z Niemiec znalezienie dobrego adwokata z Polski, który do ich problemu dopasuje rozwiązanie. Dwujęzyczne projektowanie umów pozwala na uniknięcie ewentualnego sporu co do treści umowy. Ważnym jest więc znalezienie silnego partnera w Polsce."

Dr Thomas Schulte: "My, adwokaci, winnyśmy w interesie naszych mandantów postawić sobie pytania, mogące okazać się istotne dla chcących działać w Polsce przedsiębiorców".

Autor:

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego)

Email: dr.czupryniak@dr-schulte.de
Telefon: +49 30 22 19 22 026
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Radoslaw-Czupryniak.html

Asystentka:

- Pani Vivien Mlynikowski ( vivien.mlynikowski@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 025

Dziedziny prawa:

 • Prawo karne
 • Dochodzenie należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1982 roku w Poznaniu
 • Studia na Freie Universität w Berlinie w latach 2002-2007
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2008-2009
 • Aplikacja adwokacka w Kammergericht Berlin 2009-2011
 • Adwokat od 2011 roku
 • Praca doktorska z zakresu niemieckiego i polskiego prawa karnego w roku 2011
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawników
  (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.)
 • Członkostwo w Polskim Związku Żeglarskim (Polish Yachting Association)
 • Członkostwo w Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: polski, niemiecki, angielski

Publikacje:


Opis:

Adwokat Dr. Radosław Czupryniak studiował prawo w Wolnym Uniwersytecie Berlina (Freie Universität Berlin), referendariat odbył w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. Studia podyplomowe ukończył jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej porównawczej pracy doktorskiej zajął się tematem ogólnoprewencyjnej teorii wymiaru kary w polskim i niemieckim prawie karnym.

Obszar zainteresowań mecenasa Dr. Czupryniaka to przede wszystkim prawo karne oraz obrona przed karą. Jego połączona znajomość polskiego i niemieckiego prawa sprawdza się także w prawie handlowym i spółek handlowych. Wpływ ma na to również znajomość kultur prawnych obu państw. Już podczas studiów pracował dla polskiej ambasady w Berlinie i to tam zrozumiał różnorodność sytuacji polskich obywateli w Niemczech, co sprzyja skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów jego klientów.


Data wstawienia publikacji:
2012-12-07
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 30.11.2012

Ściąganie z internetu a upomnienia

Porady prawne w języku polskim w Niemczech: Problemy ze sciąganiem plików z internetu.

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte und Partner z Berlina występują również przeciwko naciągaczom w Internecie. W codziennej pracy pojawiają się klienci, którzy otrzymują upomnienia z powodu rzekomego naruszenia prawa autorskiego w Internecie, tłumaczący, że „nie ściągali filmów, nic nie ściągali, są niewinni”.

Telewizja Mdr swoim programem „Escher – Der Mdr-Ratgeber” z dnia 1.11.2012 o godz. 20.15 poruszyła bardzo ciekawy i wymagający wytłumaczenia widzom oraz konsumentom problem naciągania właścicieli łącz internetowych poprzez upomnienia wysyłane przez adwokatów.

W programie tym przedstawiono najpierw przedstawicieli tysięcy osób, których dotknął ten problem w Niemczech, którzy otrzymali upomnienia z kancelarii specjalizujących się w tych sprawach. Przedstawiono m.in. pewną starszą kobietę, która nawet nigdy w życiu nie posiadała w domu komputera czy całą wspólnotę domową, której prawie wszyscy członkowie znaleźli w swoich skrzynkach takie upomnienia. To pokazuje, że upomnienia z powodu rzekomego naruszenia praw autorskich nie są już pojedynczymi przypadkami, lecz rozwinęły się do problemu dotyczącego tysięcy zainteresowanych. Na podstawie tych przykładów można już mówić o całym przemyśle upomnień.

Program „Escher – Der Mdr-Ratgeber” wytłumaczył wyraźnie techniczne, jak i prawne podstawy tego przemysłu. W tym celu przeprowadzono wiele wywiadów ze specjalistami w tej dziedzinie. Np. pewien dziennikarz komputerowego czasopisma „CT” przedstawił techniczne aspekty połączenia internetowego i dotyczącego go adresu protokołu internetowego, którego śledzenie jest często ważnym dowodem naruszenia prawa autorskiego. Podobnie przedstawione zostały przez wyspecjalizowanego adwokata prawne możliwości oraz tło tego zjawiska. W programie wystąpiła również przedstawicielka Centrali Konsumenckiej w Chemnitz, która powiedziała, że znane już są takie przypadki upomnień oraz potwierdziła ciągły wzrost skarg z tego tytułu.

W późniejszym czacie internetowym umożliwiono widzom zadawanie bezpośrednich pytań w temacie „Naciągaczy w Internecie” oraz otrzymanie szybkiej odpowiedzi.

Ten ciekawy i pouczający program mogą zainteresowani znaleźć i obejrzeć na stronie internetowej telewizji Mdr.

Pan adwokat Dr. Schulte potwierdził pogląd prawny, że wprawdzie każdego zainteresowanego dotyczy osobisty obowiązek sprawdzenia, jednak przedsięwzięte postępowanie dowodowe z powodu technicznych błędów w większości przypadków nie odpowiada rzeczywistości, przez co wiele osób narażonych jest na nieuzasadnione zarzuty ze strony kancelarii upominawczych.

Osoby, które otrzymały upomnienia powinny się z tego powodu zwrócić się do wyspecjalizowanego adwokata, który sprawdzi legalność zarzutów, by następnie w odpowiedni sposób zająć się sprawą takiego upomnienia.

Autor:
Helena Winker

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Helena Winker
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Helena Winker od 2012 r. jest zatrudniona na stałe w zespole prawników „Dr Schulte i wspólnicy”

Tłumaczenie:
stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Helena-Winker.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo gospodarcze
 • Finansowanie mieszkań z obcych kapitałów
 • Prawo odpowiedzialności z tytułu prospektu emisyjnego

Vita:

 • Urodzona w 1983 r. w Villingen (Schwenningen)
 • Studia prawnicze w Poczdamie i Paryżu
 • Tytuł Maître en droit (LLM) od 2007 r.
 • Aplikacja w Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie
 • Studia podyplomowe związane z prawem przedsiębiorstw oraz prawem podatkowym w Poczdamie
 • Wpisana na listę adwokatów od 2012


Opis:

W ramach niemiecko-francuskiego programów studiów ukończyła prawo w Uniwersytecie Poczdamskim oraz Uniwersytecie Paryskim w Nanterre. Równocześnie z referendariatem na Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie (Kammergericht) rozpoczęła studia magisterskie w zakresie prawa przedsiębiorstw oraz prawa podatkowego (LL.M.) na Uniwersytecie Poczdamskim.

Do obszaru jej zainteresowań należą prawo bankowe oraz rynków kapitałowych, ogólne prawo gospodarcze, prawo handlowe i spółek handlowych. Już jako aplikantka i asesorka w kancelarii prawnej zajmowała się sprawami z zakresu prawa bankowego i rynków kapitałowych.

Pani Winker wykonuje swoją pracę w poczuciu szczególnego znaczenia jej zawodu oraz z wysoką, fachową wiedzą. Obejmowanie trudnych stanów faktycznych oraz kompleksowe rozwiązywanie pytań prawnych należą oczywiście do jej prawniczego rzemiosła. Te prawnicze powiązania oraz przeprowadzanie klientom procesów sądowych, jak również godne zaufania doradzanie, należą z pewnością do jej najmocniejszych stron.


Data wstawienia publikacji:
2012-11-30
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia