Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 15.02.2013

Rejestr dłużników - Schufa - Ugoda z Deutche Bank
Klientka kancelarii Dr Schulte i partnerzy poprosiła nas o pomoc w związku z ubieganiem się przez nią o kredyt

Nieporozumienie w związku z wpisem negatywnym?

Klientka nie zawsze na czas dokonywała spłaty poszczególnych rat pożyczki, o czym został poinformowany Deutsche Bank, gdy zakładała ona nową firmę. Zawarto porozumienie z bankiem w ramach którego klientka miała wyrównać należność oraz wpłacić dodatkową sumę (100 euro), by wyrównać szkodę, co też nasza klienta uczyniła. W wyniku nieporozumienia klientka dokonała wpłaty na jej inne konto bankowe Deutsche Banku, przez co wypowiedziano jej umowę pożyczki i dokonano negatywnego wpisu w rejestrze dłużników.

Wpis negatywny oznacza niemożność do zakładania firmy?

Niemiłe zaskoczenie - krótko po tym, gdy nasza klientka ubiegała się o kredyt w innym banku okazało się, że ze względu na ów negatywny wpis nie jest to możliwe, bo wypłacalność i wiarygodność naszej klientki uległa zmniejszeniu.
Rejestr dłużników - Schufa - Ugoda z Deutche Bank
Co czynić w takiej sytuacji?

Przyszła przedsiębiorczyni zwróciła się po tym do adwokatów naszej kancelarii prosząc o wsparcie w odzyskiwaniu przez niej wiarygodności kredytowej. Przed sądem Landgericht Kiel rozpoczął się w tej sprawie proces, w którym klientka argumentowała, że wypowiedzenie umowy kredytu było bezzasadne, gdyż nawet zaległość w spłacie nie uprawnia do tego. Sąd podzielił naszą argumentację, po czym zawarliśmy z bankiem w imieniu naszej klientki ugodę.

Sprawa została wygrana! W ugodzie zobowiązano bank do usunięcia negatywnego wpisu z rejestru Schufa.

Adwokat Dr Thomas Schulte: "Z niepokojem obserwujemy, że wpisy do rejestru stały się już czynnością zautomatyzowaną. Nigdy się praktycznie nie sprawdza, czy warunki postawione w ustawie o ochronie danych osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz) zostały spełnione. W wyniku tego poszkodowane są często osoby, które ustawa chroni."

W przypadku młodej przedsiębiorczyni wystarczyło drobne nieporozumienie do negatywnego wpisu w rejestrze dłużników. Przy głębszej analizie zauważono, że przesłanki ustawowe do jego dokonania nie zostały również spełnione, nie wspominając o wypowiedzeniu umowy. Pisma upominawcze z banku nie spełniały warunków nałożonych przez ustawodawcę w prawodawstwie."

Adwokatka Danuta Wiest: "Negatywny wpis w rejestrze Schufa jest możliwy tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli bank wypowie jakąś pisemną umowę, to wymaga to co najmniej dwóch pism upominawczych w odstępie czterech tygodni. Skutki wypowiedzenia muszą zostać dokładnie wskazane, a pisma tego typu, jak pokazuje praktyka, nie zawsze spełniają te warunki. My, adwokaci z kancelarii Dr Schulte i partnerzy z siedzibą w Berlinie doprowadziliśmy do tego, że młoda przedsiębiorczyni podpisała w końcu umowę z bankiem. Dzięki temu działalność firmy uległa zwiększeniu."

Sąd w Kiel przychylił się do argumentacji naszych adwokatów i podkreślił, że przedsiębiorczyni należy pomóc w dalszym postępowaniu pożyczkowym. Nakazano tym samym natychmiastowe wykreślenie negatywnego wpisu z rejestru.

Pan Alexander Bellgardt, członek zespołu naszej kancelarii w sprawach przyznawania kredytu twierdzi wręcz, że taki niepożądany wpis prowadzi do automatycznego często odrzucenia klienta banku w razie ubiegania się o pożyczkę. Banki nie sprawdzają niestety, czy wpis jest uzasadniony - o to muszą zadbać sami klienci. Wypłacalność swą muszą udawadniać często przed sądem, a później przedkładać dowody przed bankiem."

Wniosek: negatywne wpisy mogą zostać przeprowadzone tylko w związku ze spełnieniem ścisłych warunków ustawowych. Doświadczenie adwokatów Kancelarii Dr Schulte und Partner (Berlin) pozwala zachęcić Państwa do kontaktu z nami w sprawach tego typu.


Autor:
Adwokat Danuta Wiest

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Danuta Wiest
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego)

Korrekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Email: wiest@dr-schulte.de
Telefon:+ 49 30 22 19 22 023
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dana-Wiest.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( antje.koenig@dr-schulte.de )
Telefon:+ 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo umów
 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo cywilne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w 1973  roku we Frankfurcie nad Odrą
 • Studia na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w  latach 1994 – 2000
 • Asystentka w zarządzie firmy  Heinemann & Busse w latach 2000-2001
 • Aplikacja adwokacka w Oberlandesgericht Brandenburg 2001 - 2004
 • Adwokat od 2005 roku
 • W kancelarii Dr. Schulte i wspólnicy od 2008 roku
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)

 • Języki: niemiecki, angielski


Opis:

Pani adwokat Wiest, która już od wielu lat należy do zespołu kancelarii adwokackiej, pracuje zazwyczaj przy kompleksowych sprawach. Po studiach na wydziale prawa zdobywała doświadczenie jako kierownik działu prawnego w przedsiębiorstwie budowlanym.

Do obszaru jej zainteresowań należą zwłaszcza prawo bankowe oraz rynków kapitałowych, prawo własności mieszkaniowej oraz prawo ubezpieczeń. Jej kwalifikacje i skuteczność przejawiają się w opracowywaniu trudnych spraw łączących w sobie wiele różnych elementów prawa. Jako adwokat zaufania doprowadziła do sukcesu wiele prawniczych projektów z zakresu prawa ubezpieczeń.


Data wstawienia publikacji:
2013-02-15
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 08.02.2013

Przestępczość gospodarcza i ochrona ofiary w firmie
Przestępczość gospodarcza, oszustwo, kontrola, zapobieganie im to aktualne tematy, które są przedmiotem pracy Dr. Schulte oraz Carsten Beyreuther. Utworzona w tym celu grupa robocza zajmuje się rozwiązaniami ze sfery przestępczości gospodarczej oraz ochrony ofiar.
Carsten Beyreuter, szef zespołu beyreutherTRAINING oraz znany adwokat zajmujący się ochroną inwestorów, Dr Thomas Schulte:
Ciąg dalszy sprawy zapobiegania przestępstwom, oszustom i ochronie ofiar w firmie

Dr Thomas Schulte: "Ostatnim razem zajmowaliśmy się dogłębnie tematem prewencji. Poprzez określone metody możliwym jest zapobieżenie przestępczości gospodarczej jeszcze na etapie początkowym. Prewencję osiągnie się tylko przez pozytywne sygnały oraz zrozumienie wad. "

Carsten Beyreuther: "Przestępczość gospodarcza to sprawa kompleksowa. Granice między działaniem zgodnym z prawem a niezgodnym nie widać na pierwszy rzut oka. Dostępność zdecydowanych dowodów może być przy tym jednak bardzo utrudniona, bo sprawcy działają w sposób sprytny i wyszukany. Szczególnie co się tyczy przestępczości we własnej firmie, to sprawca wie dobrze, jak zatuszować swój czyn.
Na marginesie spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Jak zdefiniować w ogóle przestępczość kryminalną? Różne punkty widzenia w odmienny sposób zapatrują się na definium pojęcia. Istnieje jednak cała masa norm zakazujących, opisujących działania z tej sfery, nie oddających jednak jednego terminu. Próby stworzenia jednego terminu spełzają na wyliczeniu form, w których działania karalne się przejawiają.
To właśnie w firmach przestępczość gospodarcza odgrywa wielką rolę. Publicyści czasów komunistycznych wychodzili z założenia, że ekonomiczne podstawy państwa kapitalistycznego to własność prywatna oraz wykorzystywanie pracowników najemnych. (patrz: Staatsrecht bürgerlicher Staaten, Lehrbuch, Berlin (Ost), 1980.)

Adwokat Dr Thomas Schulte: "Problemem w udowodnieniu jest fakt, że sprawcą jest często wieloletni przyjaciel. Trudno wtedy o właściwe stosowanie narzędzi kontrolnych. Słowo - kontrola - jest jednak w języku błędnie kojarzone, a powinno wielopłaszczyznowo. Powiedzenie Lenina: "Zaufanie jest dobre, kontrola lepsza" powinny być wzorem w podejściu do pracownika, w przeciwnym razie szkoda może przekroczyć nasze najśmielsze oczekiwania. Brak zaufania powodem do wypowiedzenia stosunku pracy

Carsten Beyreuther: "Niejednokrotnie utrata zaufania do pracownika skutkuje wypowiedzeniem. Jeśli powątpiewa się w zaufanie pracownika, to często wykluczona jest dalsza możliwość współpracy. Z prawnego punktu widzenia nie jest to właściwe, a pracownicy nie zawsze odważają się na kroki sądowe - z powodu kosztów sądowych, strachu, długości procesu.... Często mimo, iż jest wysoce prawdopodobne, że sprawa mogłaby być wygrana."

Dr Thomas Schulte: "Poprzez organizowane seminaria chcielibyśmy przekazać naszą wiedzę i zapobiec przestępczości. Seminaria te skierowane będą również do szeregowych pracowników w hierarchii firmy, którzy tak samo mogą zapobiec przestępczym działaniom. Niestety często ze strachu, zamiast zapobiegać, stają się współsprawcami. Często wystarczyłoby poinformować po prostu przełożonego, a on rozwiązałby odpowiednio wcześnie sprawę."

Carsten Beyreuther: "System kontrolny wewnątrz firmy musi tak być skonstruowany, że przestępca zawsze zostanie odkryty. Średnie firmy nie zawsze podołają wprowadzeniu takich działań, bo generuje to zbyt duże koszty. W przyszłości opłaci się to nam jednak bez wątpienia."
Cykl spotkań poświęcony jest tematyce ochrony ofiary w przypadku przestępczości gospodarczej. Prewencja musi zostać przedsięwzięta.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Korekta językowa:

Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2013-02-08
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 01.02.2013

Szkody wyrządzone przez system oczyszczania ścieków.

W ramach dokształcania prawników i techników poruszone zostały aktualne problemy związane z ekologią i ekonomią, np. szkód wyrządzonych przez algi na rzece Dümmer w Dolnej Saksonii (Niedersachsen).

Florian Fritsch przygotowuje i kieruje realizacją wielu projektów na całym świcie; uważany jest za pioniera mobilności w zakresie napędu elektrycznego. W ramach swojego wykładu w kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte w Berlinie przedstawił bliżej temat zanieczyszczeń.

Florian Fritsch: „Wszędzie, w krajach takich jak Europy, wybudowane zostały oczyszczalnie ścieków. Bezpośredni recykling powstałych przez producentów (ludzie, zwierzęta, przemysł) ścieków tworzy w systemie obiegu wody wyjątek; zgodnie z § 1 8a ust. 2 ustawy o bilansie wodnym (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) system publicznego usuwania ścieków stanął na pierwszym planie. Następnie państwa określiły przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które zajmować się miały usuwaniem ścieków.
Poprzez tę regulację zapewniono, że ścieki będą pozyskiwane i następnie centralnie oczyszczane. Z reguły podmioty, na których ciąży obowiązek ich oczyszczania działać powinny na podstawie wiążącego planu oczyszczania ścieków (§ 18a ust. 2 zd. 2 WHG). Jeżeli takiego brakuje, prawo krajowe przenosi obowiązek oczyszczania ścieków na gminy lub związki oczyszczalni. Zasadniczo to one odpowiadają na własną odpowiedzialność za usunięcie ścieków, które powstały na terenie ich działania. W celu wykonania tego zadania połączone zostały w prawno-porządkowy system nadzoru oraz planowy system zarządzania ustawą o bilansie wodnym w powiązaniu z krajowymi ustawami wodnymi.

Zalety publicznego oczyszczania ścieków są oczywiste: większe jednostki mogą oczyszczać ścieki efektywniej i taniej, mają znacznie większą stabilność takie przedsiębiorstwa i są nadto lepiej kontrolowane niż mnóstwo małych zakładów. Zasadniczo zobowiązany do oczyszczania ścieków powinien w ramach prawnych dyrektyw usunąć każdą nieczystość, która powstała na terenie jego działalności. Wyłączeni z tego szerokiego obowiązku oczyszczania zostali przez regulacje na szczeblu krajowym ci, których zgodnie z § 18a ust. 2 2. HS WHG działalność regulowana jest jako wyjątek od oczyszczania publicznego.”
Co do problemu jeziora Dümmer i jego przenawożenia wyjaśnił Florian Fitsche, co następuje: „Jest to ekologicznie wysoce problematyczne, że niektóre ścieki powinny być utylizowane już na poziomie konstrukcyjnym. Tak długo, jak właściciele nieczystości nie przyłączą się do systemu publicznego oczyszczania ścieków, są osobiście odpowiedzialni za niewyrządzające szkód oczyszczanie swoich nieczystości. Niezależnie od tych wyjątkowych konstelacji właściciel ścieków zobowiązany jest przez krajowe przepisy oddawać je do jednostek zobowiązanych do ich oczyszczania. W wypadku Cloppenburg Land gospodarstwa rolne nie są zobowiązane do oddawania nieczystości po przemysłowej produkcji zwierząt do oczyszczalni ścieków. Poprzez rozprowadzanie nieczystości przez pola do kanału odpływowego rzeki Dümmer wraca ciągle ten sam problem – silny przyrost alg i wiążące się z tym szkody ekologiczne. Pytanie brzmi, jak długo jeszcze istniała będzie luka w systemie oczyszczania ścieków.”

Florian Fritsch: „Pojawił się w tej kwestii innowacyjny pomysł Rudolfa Cordes (des Herrn der Algen), który przekonywująco pokazał i udowodnił, że walkę z silnym rozrostem alg można bardzo korzystnie realizować poprzez naturalne oczyszczalnie ścieków na obrzeżach rzek.”
„Walka z rozrostem alg w tym kanale odpływowym jest sensownym zajęciem zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym!” - twierdzi dalej Florian Fritsch. System oczyszczania rzeki (system rzecznych oczyszczalni Cordesa) został następnie przedstawiony i przedyskutowany.

Dr. Thomas Schulte w temacie: „Kraje związane są prawem związkowym, stworzyć powinny plany oczyszczania ścieków zgodnie z ponadregionalnymi wytycznymi (§ 1 8a ust. 3 WHG), które ustanawiają w szczególności miejsca obchodzenia się z nieczystościami, ich obszary badawcze, ogólny zarys przetwarzania ścieków oraz podmioty i ich zadania, odpowiedzialne za obróbkę nieczystości. Zadaniem takiego planu jest zapewnienie właściwego zarządzania zgodnego z prawem oczyszczania ścieków. Postępowanie zmierzające do uchwalenia planu jest w krajowych ustawach wodnych różnorodnie uregulowane. Plany oczyszczania ścieków mają zasadniczo wewnętrzne działanie. Jeżeli wyznaczone są na postawie prawa krajowego, mają wiążące działanie. Plany, wraz z innymi instrumentami zarządzania (plan zarządzania, prawo utrzymywania czystości) poddawane są głosowaniu. Dąży się zatem już we wczesnym stadium do tego, by wiele środków zazębiało się ze sobą.”

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu prawa prasowego:

Florian Fritsch
Autor jest odpowiedzialny za treść.


Autor:

Florian Fritsch
Autor odpowiada za treść publikacji.Tłumaczenie:
stud. iur. Dariusz Małecki

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat NiemcyData wstawienia publikacji:
2013-02-01
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 25.01.2013

Przestępczość kryminalna a kwestia sprawców, prewencji i więzienia.

Porady prawne w Niemczech w języku polskim: niemieckie prawo karne


Dr. Thomas Schulte oraz Carsten Beyreuther w ramach cyklu spotkań poświęconych ochronie ofiary przestępczości kryminalnej burzliwie przedyskutowali rozwiązania dotyczące tej tematyki.
Na pierwszy plan wystawiono zwalczanie jak i zapobieganie przed popełnieniem pierwszego kroku prowadzącego na drogę przestępczą - tu nacisk zdaniem autorów należy położyć na wartości etyczne oraz praktyczne rozwiązania dla ofiar.

Zapobieganie przestępczości kryminalnej
Dr. Thomas Schulte: "Dotychczas zajmowaliśmy się tematyką zwalczania przestępczości tego typu, ale teraz przejdźmy do zapobiegania. Przy tym należy zanalizować problem czynu karalnego aż do powstania problemu. Spójrzmy na to od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Podchodzą pod to problemy alkoholowe, narkotykowe, finansowe, socjalne, chęć odniesienia sukcesu. Uwagę skupić nie powinniśmy tylko na sprawcy, ale też otoczeniu, w którym działa.”

Prewencja
Carsten Beyreuther: "Prewencja to szereg zapobiegających środków, działań mających na celu nie pozwolić, by jakieś niepożadane zdarzenie z zakresu przestępczości kryminalnej nastąpiło. Prawo karne powołuje się w odniesieniu do kary prewencją zasadniczą i specjalną jako usprawiedliwieniem. Rozróżnia się prewencję w odniesieniu do sprawcy, w odniesieniu do sytuacju i ofiary. Ponadto prowadzi się prewencję pod kątem odstraszania, polepszenia i zabezpieczenia. Chodzi nam więc o dalekosiężne zapobieganie problemowi.” Adwokat Niemcy Dr.Thomas Schulte: „Początki nie muszą być wielkie, ta nierównowaga zaczyna się często w niewidzialnych strukturach. Teza o wartościowaniu jest motorem działań. Według studiów dotyczy to pracowników, którzy traktują się jako ofiary złej filozofii firmy. Firmy kierują działania w kierunku klientów zapominając przy tym o pracownikach. Nierównowaga istnieje - pominięty pozostaję pracownik.”

Identyfikacja z firmą drogą do lepszej produktywności i zadowolenia
Carsten Beyreuther: "Od pracownika nieustannie się wymaga, by nienagannie wykonywał zadania, jest to wpisane w umowę. Ponadto wymaga się, by identyfikował się z firmą. Służą temu różne działania ze sfery couhingu i doradztwa. Niestety nie każde takie działanie jest udane, nie jest ono bowiem odpowiednio zaplanowane z braku czasu chociażby. Nie wystarczy bowiem raz w roku spotkać się z pracownikami z okazji świąt bożonarodzeniowych. Pożądana jest filozofia w stylu matki Teresy: Nie dopuść do tego, by ktoś na Twojej drodze, nie stał się po spotkaniu z Tobą ani trochę szczęśliwszy.”
Dr. Thomas Schulte: "Porównajmy Niemcy i Stany Zjednoczone. W Niemczech pojmuje się uniwersytet zaledwie jako miejsce nauki. W Stanach natomiast łączy się to z miejscem do spędzania wolnego czasu, uprawiania hobby i rozwijania zainteresowań. Studenci identyfikują się więc ze swoimi uczelniami. Przykładowo w ostatnim tygodniu odbyły się mecze piłki nożnej między zespołami z Harvardu i Yale. Dziesięć tysięcy fanów przyszło w strojach uczelnianych na mecz.”
Carsten Beyreuther: "Kto się identyfikuje ze swoją firmą, tym mniejsze zagrożenie, że popełni tam przestępstwo gospodarcze. Wiele firm w szczególności średnich odrzuca zarzut, że to właśnie u nich mogłoby dojść do przestępstwa tego typu. Przestępczość ta ma miejsce na wszelkich szczeblach zaangażowania w firmie: praktykanta, członkach zarządu, księgowego oraz personelu sprzątającego.

Obowiązek poprawienia struktury wewnętrznej firmy
Dr Thomas Schulte: "Nie chcemy w żadnym razie naruszać strefy prawa prywatnego, ale ważnym jest, by firmy rozumiały poprawienie struktury firmy jako powinność, nie jako naruszenie. Należy więc stworzyć możliwości, by ewentualni przestępcy kryminalni nie podjęli działań właśnie w naszej firmie. "
Carsten Beyreuther: "Ważnym jest, by firma nie była bez reszty skoncentrowana na osiąganiu postawionych obrotów. Sukcesem jest również pozwolenie pracownikom na zidentyfikowanie się z firmą, co ma o wiele dłuższe perspektywy. Firma musi myśleć w kategoriach etycznych. "

Prewencja
Dr Thomas Schulte: "Obrona porządku prawnego to termin znany od ponad 40 lat jurysprudencji. Obecny jest on w kodeksie karnym. Orzecznictwo zajmuje się oczywiście celowością kary. Celem kary jest obrona panującego porządku prawnego. Karą osiąga się podtrzymanie porządku prawnego wśród obywateli. Ważnym jest, że pracownicy poprzez etyczne zahcowanie, przyjacielskość panującą w środowisku pracy lepiej identyfikowali z firmą, gdyż poprzez właściwą karę wpływamy na właściwe funkcjonowanie firmy. Świadomość o ukaraniu przestępcy jest bardzo ważna."

- Cześć cyklu dyskusji poświęcona ochronie ofiary i przestępczości gospodarczej. Przestępczości należy zapobiegać jeszcze tam, gdzie nie ma ofiary.

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2013-01-25
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 18.01.2013

ALAG rozpoczyna sądową ofensywę

Porady prawne w Niemczech po polsku: prawo bankowe i lokat kapitałowych.


„ALAG Auto-Mobil GmbH & Co. KG” z siedzibą w Kolonii, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wystąpiło z roszczeniem w stosunku do licznych inwestorów z tytułu wciąż otwartych udziałów w wariantach „Classic” oraz „Sprint”. „ALAG” i jego związek z udziałowcami to bardzo długa historia. Wielu akcjonariuszy postanowiło się wspomóc profesjonalną pomocą adwokacką, a sąd krajowy w Hamburgu (Landgericht Hamburg) musi uporać się z wieloma postępowaniami.

„ALAG” miał nieco problemów z władzą sądową przed hanzeatyckim Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu (OLG Hamburg). Sąd ten zwrócił bowiem wielokrotnie uwagę na fakt, że prospekt „ALAG” zawiera błędy, które w konsekwencji mogą prowadzić do całkowitej anulacji lokaty kapitału w tej firmie. Po konsultacji z hamburską kancelarią prawną „Mahlmann”, która zajmuje się prowadzeniem interesów „ALAG”, okazało się, że do końca roku zostanie złożone ponad 1000 dalszych pozwów przeciwko swoim inwestorom. Spółka chce wystąpić bowiem pozwami w miejscach zamieszkania inwestorów.

Adwokat i ekspert prawniczy w tego typu sprawach, mecenas Sven Tintemann – specjalista od prawa bankowego, który sprawuje pieczę nad przypadkami związanymi ze spółką „ALAG” w kancelarii prawnej „Dr Schulte i wspólnicy” z Berlina, odnosi się do tego w następujący sposób: „Mogliśmy zauważyć pewien wzrost liczby inwestorów reprezentowanych przez naszą kancelarię, przeciwko którym wniesiono pozwy. Problematycznym jest fakt, że odtąd te pisma procesowe zostały rozmieszczone po całym terenie Niemiec. Do tej pory Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu, który orzekał w znakomitej ilości spraw „ALAG” przeciwko inwestorom, rozstrzygał spory na korzyść udziałowców. Następnie spółka przeniosła się do Kolonii, ażeby wraz ze zmianą miejsca siedziby dokonać również zmiany jurysdykcji, której podlega. Da się bowiem zauważyć, że na przykład w obrębie Monachium, sądownictwo nie jest już tak przychylne inwestorom. Dlatego też później może odegrać to znaczącą rolę, w którym miejscu toczyć się będzie proces sądowy przeciwko „ALAG” lub reprezentantów „ALAG” przeciwko inwestorom.”

Dlatego też ekspert adwokat Tintemann z Niemiec doradza akcjonariuszom z Niemiec, którzy nie zostali jeszcze pozwani przez „ALAG“, ażeby to oni przemyśleli sprawę wystąpienia z ewentualnym powództwem przeciwko „ALAG“, które może być złożone zarówno przed Sądem Okręgowym w Kolonii, jak również przed Sądem Okręgowym w Hamburgu. „Jedynie w przypadku, gdy to inwestor skarży jako pierwszy, może uniknąć niekorzystnej dla siebie właściwości sądu” – radzi mecenas Sven Tintemann.

Udziałowcy, którzy zainwestowali w „ALAG Auto-Mobil GmbH & Co. KG” jako nietypowi, cisi akcjonariusze, powinni również skontaktować się z prawnikami zaznajomionymi z prawem bankowym i prawem rynku kapitałowego.

Jak dotąd powództwa przeciwko „ALAG” kończyły się sukcesem przed następującymi sądami:
- Sądem Krajowym w Hamburgu (Landgericht Hamburg)
- Wyższym Sądem Krajowym w Hamburgu (OLG Hamburg)
- Sądem Krajowym w Berlinie (Landgericht Berlin)
- Sądem Krajowym w Hagen (Landgericht Hagen)

Co więcej za pośrednictwem kancelarii prawnej „Dr Schulte i wspólnicy“ skutecznie pozwano jednego z pośredników „ALAG” przed Sądem Krajowym w Bad Kreuznach.

Autor:
Adwokat Sven Tintemann

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner kooperacyjny

Tłumaczenie:
stud. iur. Paweł Ulchurski

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: tintemann@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Sven-Tintemann.html

Asystentki:

- Pani Katharina Schroeder ( k.schroeder@dr-schulte.de )
Telefon: +49 30 22 19 22 015

- Pani Stefanie Schulze
Telefon: + 49 30 22 19 22 024 (poniedziałek i środa od 9.00 do 15.00)

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo prospektów kapitałowych oraz produkcja prospektów kapitałowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo karne
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1976 roku w Bergisch Gladbach
 • Studia na Uniwersytetach w Dreźnie (TU) oraz na Freie Universität Berlin
 • Kapitan rezerwy niemieckiej Bundeswehry
 • Adwokat od 2006 roku
 • Adwokat specjalista do prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • Promocja doktorska u Prof. Dr. Martina Schwaba z zakresu Prawa Nadzoru Bankowego
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie oraz w Stowarzyszeniu Rezerwistów Bundeswehry (Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V.)

 • Języki: niemiecki, angielski

 • Asystentki:
  Pani Stefanie Schulze – egzekucja i postępowanie upadłościowe: s.schulze@dr-schulte.de
  Pani Katharina Schroeder: k.schroeder@dr-schulte.de

Opis:

Po maturze mecenas Sven Tintemann wykształcił się w Bundeswehrze na oficera, po czym z powodzeniem studiował prawo w Dreźnie i Berlinie. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs prawa bankowego i rynków kapitałowych i od 2011 pracuje jako adwokat specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa.

Do obszaru jego zainteresowań należy prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo ubezpieczeń i reasekuracji, prawo prospektów, telekomunikacyjne i upadłościowe. Jako jeden z niewielu ekspertów w Niemczech doprowadził Sven Tintemann do wydania prekursorskich wyroków w sprawach Schufa (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ochrony danych.

Kompleksowe doradztwo jest fundamentem jego pracy. Obok niezbędnego rozwiązywania problemów prawnych opracowuje adwokat Tintemann dla swoich klientów koncepcje długofalowego zabezpieczenia osiągniętych przez niego wyników.

Jako autor artykułów w specjalistycznym czasopiśmie „Verbraucher und Recht”, które wpływają na wykładnię prawa, a także poprzez liczne wystąpienia w niemieckiej telewizji zwraca mecenas Sven Tintemann uwagę nie tylko na siebie, ale również na Kancelarię Adwokacką Dr. Schulte und Partner z Berlina.


Data wstawienia publikacji:
2013-01-18
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 04.01.2013

Ile kosztuje porada adwokacka w Niemczech?

Porady Prawne po polsku: koszta adwokackie w Niemczech.


WYWIAD Z DOKTOREM THOMASEM SCHULTE, ADWOKATEM Z BERLINA

Doktorze Schulte, ile kosztuje porada prawna?
Dr Thomas Schulte: „Często zlecenie jest dla Państwa całkowicie bezpłatne. Mianowicie wtedy, kiedy ktoś inny za nie płaci. Mam tu na myśli następujące przypadki:
 • Państwa przeciwnik zostaje obciążony naszymi kosztami, albo też
 • Jesteście Państwo ubezpieczeni od ochrony prawnej, bądź też
 • Przyznano Państwu pomoc prawną/pomoc procesową.”
Gdzie można znaleźć informacje na ten temat?
Dr Thomas Schulte: „O tym, czy możecie zostać Państwo objęci rekompensatą za nasze wynagrodzenie, informujemy z góry podczas pierwszej, niewiążącej konsultacji, za którą nie pobieramy oczywiście żadnych opłat.
Oto przykład: Nasz klient, Pan Meier, zleca nam ściągnięcie wierzytelności z tytułu niezapłaconej ceny zakupu w wysokości 250,00 euro. Ta kwota stanowi jednocześnie wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach adwokatów (RVG) wiąże się to ze średnią, pozasądową stawką za zastępstwo adwokackie w kwocie 32,50 euro plus VAT. Ta kwota może nam zostać zapłacona z ubezpieczenia od ochrony prawnej, przez przeciwnika procesowego, jak również ze Skarbu Państwa. Gdy nie otrzymamy wynagrodzenia od nikogo powyżej, dopiero wtedy koszty musi ponieść samodzielnie Pan Meier.”

Czy istnieją także inne sposoby?
Dr Thomas Schulte: „Oczywiście. Częstokroć dochodzimy z naszymi mandantami do indywidualnego porozumienia na temat wysokości naszego wynagrodzenia – w takim przypadku przestają obowiązywać stawki ustawowe. Do zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć:
 • Prostota
 • Oszczędność czasu
 • Dla klientów: Zrozumiałość opłat (brak RVG)
Zawód prawnika należy do usług, które podlegają obowiązkowemu wynagrodzeniu. Wysokość wynagrodzeń, jak również dodatkowych opłat za usługi adwokackie, regulowana jest zasadniczo przez Ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG). Od 01.07.2008 r. zgodnie z niemieckim prawem, pod określonymi warunkami, dopuszcza się również zawarcie umowy, w której uzależnia się wysokość honorarium adwokackiego od wyniku sporu.”

PIERWSZA PORADA

Ile kosztuje pierwsza konsultacja?
Dr Thomas Schulte: „Koszty pierwszej konsultacji adwokackiej wahają się w zależności od wartości przedmiotu sporu dla konsumenta, jednakże wynoszą maksymalnie 190,00 euro plus VAT. W przypadku późniejszej rezygnacji klienta, koszty pierwszego spotkania mogą zostać ewentualnie zwrócone.”

ISTNIENIE UBEZPIECZENIE OD OCHRONY PRAWNEJ ORAZ PRZEJĘCIA KOSZTÓW

Które drogi stosuje się zwykle w przypadku pytań związanych z ubezpieczeniami od ochrony prawnej?
Dr Thomas Schulte: „Zakres zwrotu kosztów zależy od konkretnych warunków zawartych w Państwa umowie ubezpieczeniowej. Jeśli nie są Państwo pewni, czy ubezpieczyciel poniesie koszty wynagrodzenia Państwa adwokata i procesu, będziemy szczęśliwi mogąc zadać mu te oraz inne pytania w Państwa imieniu. Nasze wieloletnie doświadczenie, jak również współpraca ze wszystkimi niemieckimi firmami ubezpieczeniowymi pozwala nam na udzielenie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi odnośnie przejęcia kosztów. Proszę jednakże pamiętać, że jest to praca odpłatna.”

WOLNOŚĆ WYBORU SWOJEGO ADWOKATA

Dr Thomas Schulte: „Generalnie mają Państwo prawo pełnej swobody przy wyborze swojego prawnika. Dotyczy to również spraw objętych ubezpieczeniem prawnym. Zdarza się, że ubezpieczyciele proponują własnych adwokatów kontraktowych, ale są to rekomendacje niezależne od ochrony ubezpieczeniowej. Państwo sami decydują, któremu prawnikowi powierzyć swoje zaufanie.”

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Stud. Jur. Paweł Ulchurski

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt
Radca Prawny Adwokat Berlin, Adwokat Niemcy
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2013-01-04
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia