Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 21.07.2013

Obowiązek zgłoszenia w „Handwerkskammer” - izbie rzemieślniczej w Niemczech
Izba rzemieślnicza w Niemczech to samorząd całego rzemiosła na obszarze danej izby. Zadaniem izby rzemieślniczej jest reprezentacja interesów rzemiosła oraz zajęcie się sprawami rzemiosła we własnym zakresie. Izba zajmuje się nadzorem cech jak i związkami zawodowymi rzemieślników. Do dyspozycji członków stoją eksperci izb rzemieślniczych różnych dziedzin, służąc wiedzą jak i doświadczeniem zawodowym. Dodatkowo izby organizują szkolenia i seminaria umożliwiając członkom pozyskiwanie dalszych kwalifikacji.

Izby reprezentują interesy rzemiosła przed organami ustawodawczymi – są niejako łącznikiem między rzemiosłem a polityką. Reprezentanci izb rzemieślniczych biorą udział w gremiach, spotkaniach i projektach ustawodawczych.

Członkami izb rzemieślniczych są właściciele przedsiębiorstw rzemieślniczych, pracodawcy, pracownicy, uczniowie i czeladnicy. W odróżnieniu do izby przemysłowo-handlowej, izba rzemieślnicza zajmuje się interesami rzemiosła. Członkostwo w izbie rzemieślniczej jest dla większości zawodów rzemieślniczych obowiązkowe. Zawody zobowiązane do członkostwa w izbach rzemieślniczych wymienia załącznik A do ustawy „Handwerksordnung”. Należą do nich między innymi: murarz, drogowcy, stolarz, tynkarz, malarz, dekorator, monter rusztowań, kominiarz, mechanik, dekarz, fryzjer, technik dentystyczny, optyk, piekarz, cukiernik, szklarz czy rzeźnik.

Wpis do rejestru rzemieślników w Niemczech uzyskuje każdy rzemieślnik po zaliczeniu egzaminu mistrzowskiego (Meisterprüfung) uzyskując dyplom mistrzowski bądź zdobywając równorzędne kwalifikacje.

Również polski przedsiębiorca wykonujący usługi rzemieślnicze na terenie Niemiec, zobowiązany jest do zgłoszenia swojej czynności we właściwej izbie rzemieślniczej. Wymogi zgłoszenia reguluje § 9 Handwerksordnung oraz § 7 EU/EWR Handwerksverordnung (Rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR). Zgodnie z regulacją polskie przedsiębiorstwo może wykonywać przejściowo usługi rzemieślnicze w Niemczech bez konieczności wpisu do rejestru pod warunkiem, że wykonuje to samo rzemiosło w Polsce zgodnie z polskimi przepisami regulującymi kwalifikacje zawodowe. W sytuacji, gdy w Polsce dla danego zawodu, nie są przypisane określone kwalifikacje zawodowe i nie jest przewidziane publiczne kształcenie w tym kierunku, wówczas musi być spełniony warunek minimum dwuletniego wykonywania tego zawodu w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zaświadczenia konieczne do przedłożenia w izbie rzemieślniczej wystawią urzędy marszałkowskie jak i wojewódzkie urzędy pracy.

Zgłoszenie należy powtarzać po upływie 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca planuje dalsze wykonywanie usługi.

Przedsiębiorca spełniający wymogi, może od razu po zgłoszeniu przystąpić do wykonywania prac rzemieślniczych. Izba rzemieślnicza wystawia potwierdzenie zgłoszenia oraz uprawnień.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-07-21
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 07.07.2013

Co to jest SOKA- Bau?
SOKA- Bau, czyli „Service und Vorsorge für die Bauwirtschaft“ to kasy socjalne gospodarki budowlanej w skład których wchodzą urlopowa kasa wyrównawcza (ULAK – Urlaubs und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) oraz dodatkowa kasa emerytalna (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes).

Celem powstania kasy jest zabezpieczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracowników budowlanych, wyrównując specyficzne dla branży problemy, jakimi są krótki okres zatrudnienia, oraz regularne przestoje w pracach w miesiącach zimowych. Pracownicy budowlani otrzymują wynagrodzenie tylko w tym okresie czasu, w którym faktycznie pracują. Wynagrodzenie urlopowe zabezpieczane przez SOKA-Bau to wynagrodzenie w okresach przestoju. Poprzez dużą fluktuację w gospodarce budowlanej oraz częstej niewypłacalności czy upadłości firm budowlanych w sytuacji kiedy doszłoby do wymiany pracodawcy bądź jego upadłości wynagrodzenie urlopowe byłoby utracone. Aby temu zapobiec kasa urlopowa zarządza tymi pieniędzmi powierniczo. Przedsiębiorstwa budowlane zgłaszają pracowników i płacą miesięcznie przysługujące pracownikowi wynagrodzenie urlopowe. Odzyskują pieniądze, jeżeli pracownik wziął urlop i otrzymał w czasie jego trwania wynagrodzenie. W sytuacji nie wypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia urlopowego pracownik może zgłosić się po jego wypłatę do SOKA-Bau.

Do udziału w kasach socjalnych gospodarki budowlanej upoważnione i zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, które objęte są obszarem obowiązywania zbiorowym układem pracy o kasach socjalnych w gospodarce budowlanej (VTV).

Aby na budowach w Niemczech nie było różnic co do regulacji wynagrodzenia urlopowego, obowiązek wpłat do kas socjalnych dotyczy również zagranicznych pracodawców w stosunku do wysłanych przez nich pracowników. Podstawą prawną jest tutaj ustawa regulująca wysyłanie pracowników (Arbeitnehmner-Entsendegesetz – AentG). Istotną regulacja ustawy jest objęcie obowiązkami dotyczącymi urlopów, postępowania urlopowego oraz minimalnego wynagrodzenia również pracodawców z siedzibą za granicą, jeśli wysyła on swoich pracowników do wykonania prac budowlanych w Niemczech. Według ustawy AEntG obowiązują regulacje układów zbiorowych pracy BRTV (Bundesrahmentarifvertrag) oraz VTV (Verfahrenstarifvertrag für das Baugewerbe). Przesłanie pracownika (Entsendung) zgodnie z AentG występuje wtedy, kiedy pracodawca ze swoim „rzemieślniczym pracownikiem” („gewerblicher Arbeitnehmer”) wykonuje zlecenie budowy w Niemczech. „Rzemieślniczy pracownik” („gewerblicher Arbeitnehmer”) to zgodnie z uznaną definicją taki, który wykonuje swoją pracę przy użyciu siły mięśni oraz/lub przy użyciu maszyn budowlanych bądź technicznego sprzętu. Również pracowników wykonujących prace pomocnicze zalicza się do pracowników „rzemieślniczych” według ustawy. Do prac pomocniczych należy sprzątanie biura, przegląd techniczny, prace porządkowe. Do pracowników „rzemieślniczych” nie zalicza się takich, którym przydzielono nadzór prac budowlanych i którzy zasadniczo nie wykonują pracy fizycznej. Taki pracownik rzemieślniczy musi w przeważającej części wykonywać prace budowlane, co oznacza co najmniej 50% całego czasu pracy.

Pracodawca jest zwolniony z uiszczania składek na zabezpieczenie urlopowe, jeśli przedstawi, że takie zabezpieczenie uiszcza w kraju macierzystym. W Polsce jednak nie ma odpowiednika zabezpieczenia urlopowego.

Wysokość składki zależna jest od wysokości wynagrodzenia brutto pracownika, na podstawie umowy o pracę w połączeniu z regulacjami ustawowymi bądź regulacjami obowiązujących układów zbiorowych. W żadnym wypadku jednak, pracodawca nie może wypłacać pracownikom na budowach w Niemczech niższego wynagrodzenia od ustawowej płacy minimalnej w Niemczech dla branży budowlanej (uregulowanym w powszechnie obowiązującym układzie zbiorowym). Wynagrodzenie minimalne podane jest w kwocie brutto. Wysokość uzależniona jest od faktu czy budowa znajduje się w Niemczech wschodnich czy zachodnich.

Składki urlopowe nie mogą być przez pracodawcę odciągane od wynagrodzenia pracownika. Wysokości wynagrodzenia urlopowego wynosi aktualnie 14,30 %.

Pracodawca jest zobowiązany do zameldowania swoich pracowników do SOKA-Bau, poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiednich formularzy. Dodatkowo dostarczyć należy: dane pracownika i pracodawcy, zaświadczenia o przedsiębiorstwie pracodawcy – meldunek oraz wpis w odpowiednie rejestry, meldunek miesięcznych wynagrodzeń oraz wynagrodzeń urlopowych (poprzez elektroniczny Online Service).

Jeśli pracodawca zwleka z zapłatą miesięcznych składek do kasy urlopowej Soka-Bau informuje Urząd Celny. Niepłacenie należnych składek jest wykroczeniem zgodnie z § 23 I Nr. 1 AEntG, które grozi karą pieniężną w wysokości do 500.000,00 EUR. Dodatkowo taki pracodawca może zostać pozbawiony uprawnień do otrzymywania zleceń w ramach przetargów publicznych.

Jeśli pracownik zakończył pracę na niemieckich budowach i nie jest bezrobotny może złożyć wniosek do Soka- Bau o wypłacenie rekompensaty urlopowej. Wypłata rekompensaty następuje wtedy, kiedy Soka- Bau może wychodzić z założenia, że pracownik nie będzie już pracował na budowach w Niemczech, pozyskany urlop nie będzie więc przez pracownika już wykorzystany.

Wykonując zlecenia budowlane w Niemczech należy jako pracodawca pamiętać o ustawie AEntsG, która nakłada również na zagranicznego pracodawcę obowiązki powszechnie obowiązujących układów zbiorowych, takie jak płaca minimalna, obowiązek meldunku oraz uiszczania składek w Soka–Bau.

Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-07-07
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 09.06.2013

Jak efektywnie i szybko przeprowadzić egzekucję w Niemczech?
Możliwości działań w egzekucji jest kilka. Nie ma konkretnego ustalonego schematu postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel może wybrać formę egzekucji.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel może pozyskać informacje na temat majątku dłużnika oraz egzekwować należność z majątku dłużnika.

Znając dłużnika i wiedząc o jego majątku rzeczowym wierzyciel może zająć rzeczy. Znając zakład pracy, który zatrudnia dłużnika wierzyciel ma możliwość złożyć wniosek do sądu o tzw. Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, czyli postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności. Jeśli zaś wierzyciel nie posiada wystarczających informacji, może zażądać od dłużnika poprzez komornika udzielenia oświadczenia majątkowego.

Na każdym etapie egzekucji komornik dąży do ugodowego porozumienia stron, poprzez uzgodnienie formy spłacenia długu, np. doprowadzając do spłacania długu w ratach itp.

Jeśli jako wierzyciel wiemy o posiadanych przez dłużnika przedmiotach podlegających zajęciu możemy zlecić komornikowi zajęcie rzeczy. Komornik zajmuje rzecz oznaczając ją pieczęcią komorniczą (Pfandsiegel). Następnie rzecz zostaje sprzedana drogą licytacji (öffentliche Versteigerung) bądź sprzedażą rzeczy zastawionej (Pfandverkauf).

Jeśli dłużnik nie dopuszcza komornika do mieszkania, wierzyciel może ubiegać się we właściwym sądzie o zarządzenie przeszukania mieszkania. Dzięki temu komornik będzie miał możliwość przeszukania mieszkania również bez zgody dłużnika.

Komornik ma również możliwość sprawdzenia miejsca zamieszkania (stałego pobytu) dłużnika, kiedy jest ono nieznane. Tutaj może zgłosić się z zapytaniem do właściwych urzędów. Tak samo komornik może również pozyskiwać informacje od osób trzecich, tj. pracodawcy, banków itp.

Kolejną możliwością egzekucji jest zajęcie wierzytelności, które posiada dłużnik względem osób trzecich. Wierzytelność taką wierzyciel może zająć na podstawie tzw. „Pfändungs- und Überweisungsbeschluss“, czyli „postanowienie o zajęciu i przelewie“. Wierzytelności względem osób trzecich to m.in. względem banku o wypłatę z konta, względem pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia.

Z powodów formalnych, działania jak i decyzje sądu mogą się przedłużać w czasie. Dlatego warto skorzystać z niektórych form tymczasowej ochrony prawnej, tj. np. poprzez tymczasowe zajęcie wierzytelności bądź rzeczy (areszt), zabezpieczając tym egzekucję. Jeśli dłużnik w danym momencie jest niewypłacalny, bądź nie posiada majątku podlegającego zajęciu, sytuacja nie musi być od razu przegrana. Prawomocny tytuł egzekucyjny przedawnia się dopiero po trzydziestu latach. Warto więc spróbować wyegzekwować należności po kilkuletniej przerwie, kiedy istnieje możliwość poprawy sytuacji finansowej dłużnika.

W sytuacji kiedy dłużnikiem jest osoba prawna, warto zastanowić się nad subsydiarną odpowiedzialnością jej organów, które nawet po upadłości spółki są wypłacalne.

Aby egzekucja przyniosła sukces należy działać szybko i efektywnie. Często zdarza się, że dłużnik odpowiednio „przygotowuje się” do spodziewanej już egzekucji wierzyciela. Dlatego warto jest korzystać w miarę możliwości ze wszystkich możliwych dróg i form egzekucji.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-06-09
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 31.05.2013

Legalne zatrudnienie w Niemczech
Jak zatrudnić polskiego pracownika w Niemczech

Unijna umowa akcesyjna umożliwiła Niemcom wprowadzenie ograniczeń w dostępie polskich pracowników do niemieckiego rynku pracy, w okresie przejściowym do maksymalnie siedmiu lat. Państwo Niemieckie wykorzystało maksymalną możliwość ograniczenia dostępu do końca kwietnia 2011 roku. Do tego momentu obywatele krajów wstępujących w roku 2004 do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Malty i Cypru) musieli ubiegać się o pozwolenie do pracy ( tzw. Arbeitserlaubnis) aby legalnie zatrudnić się w Niemczech. Takich zezwoleń udzielał niemiecki urząd pracy, oczywiście tylko w ograniczonych wypadkach oraz w ograniczonej ilości.

Nie była to oczywiście jedyna możliwości uzyskania pracy na niemieckim rynku. Na podstawie dodatkowych rozporządzeń niemieckie firmy mogły zatrudniać fachowców niektórych branży tj. technologii komunikacyjnej czy informatycznej. Dodatkowo łatwiej dostępne było zatrudnienie pracowników sezonowych, opieki nad chorymi jak i tzw. „Gastarbeiter” pracowników gościnnych zatrudnionych również w celach dokształcenia językowego jak i fachowego. Inną możliwością była praca na umowę zlecenie, zakładając w Niemczech działalność gospodarczą. Od 1 maja 2011 roku wymienione ograniczenia zostały przez Republikę Federalną Niemiec zniesione. W związku z czym każdy obywatel Polski może zostać w Niemczech zatrudniony na podstawie umowy o pracę bez ograniczeń. Aktualnie możliwości zatrudnienia polskiego pracownika w Niemczech jest kilka. Przy wyborze rodzaju zatrudnienia należy pamiętać o kilku aspektach prawnych i podatkowych:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Tutaj należy przygotować umowę o pracę, w której podane będzie miesięczne wynagrodzenie brutto, czas pracy, okres wypowiedzenia, czas urlopu jak i obowiązki zatrudnionego. Dodatkowo zaznaczyć należy, czy umowa zawierana jest na czas określony czy nieokreślony. Zwrócić tu uwagę należy na przepisy TzBfG, gdzie wymienione są ograniczenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony.
Pracownik powinien zostać w Niemczech pod swoim niemieckim adresem pobytu zameldowany. W większości niemieckich landów obowiązku tego należy dopełnić w terminie do 7 dni od daty zamieszkania. Następnie należy się zwrócić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie karty podatkowej (Lohnsteuerkarte).
Pracodawca w Niemczech powinien uzyskać numer przedsiębiorcy (Betriebsnummer) poprzez urząd pracy (Bundesagentur für Arbeit), w celu jego identyfikacji przy pobieraniu świadczeń społecznych. Pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, podlega pod to ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne oraz od bezrobocia. Składki, które wynoszą około 40 % wynagrodzenia brutto ponoszą pracodawca i pracownik po połowie. Jedną z możliwości jest zatrudnienie w formie „Minijob”. Dotyczy to umów na wynagrodzenie do 450 Euro w miesiącu. Pracodawca zobligowany jest do zgłoszenia takiego pracownika w Minijob- Zentrale przy Deutsche Rentenversicherung Knapschaft- Bahn- See. Tutaj płacone składki pracodawca może sobie odpisać od podatku, maksymalnie w wysokości 20 % kosztów. Przy wynagrodzeniu do 800 Euro w miesiącu świadczenia społeczne również są zredukowane a koszty pracownika mogą zostać odciągnięte od podatku.

2. Wykonywanie zleceń w Niemczech przez polską spółkę wysyłającą swoich polskich pracowników (tzw. Entsendung, §1 AEntsG).
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce mają również możliwość do tzw. wysyłania pracowników (Arbietgeberentsendung) w ramach transgranicznego świadczenia usług. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią ustawę - Arbeitnehmerentsendungsgesetz. Pracowników należy bowiem zgłosić w administracji celnej. Pracodawca musi oddać oświadczenie, że spełnia obowiązki wynikające z ustawy, tzn. np. świadczyć pracownikom wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami obowiązującego zbiorowego układu pracy (Tarifvertrag).

3. Jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Polsce Tutaj już przedsiębiorca nie ma możliwości do pracy na zasadzie „wysyłki” jak wyżej. Transgraniczne świadczenie usług jest tutaj możliwe, należy wcześniej jednak sprawdzić, czy działalność nie należy do branży, w których konieczne jest zaświadczenie izby rzemieślniczej zgodnie z § 9 HandwO.

4. Jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Niemczech
Zakładając działalność należy zameldować się w Niemczech, zgłosić w urzędzie skarbowym w celu uzyskania karty podatkowej (Lohnsteuerkarte) oraz numeru podatnika (Steuernummer ) oraz zgłosić rejestrację działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung). Sprawdzić należy czy wykonywany zawód nie jest ograniczony innymi przepisami. Tak np. ograniczony jest dostęp do wolnych zawodów jak lekarz, architekt, aptekarz, adwokat. Tutaj konieczny będzie wpis w odpowiedniej izbie, ewentualnie zaliczenie dodatkowych testów kwalifikacyjnych. Ograniczony jest dostęp również do niektórych zawodów rzemieślniczych poprzez odpowiednią ustawę, Handwerksordnung. Tutaj często, aby założyć przedsiębiorstwo konieczne będzie uzupełnienie kwalifikacji o tytuł mistrza (Meistertitel).


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-05-31
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 24.05.2013

Samosąd na polskich pracownikach w Brandenburgii Konsekwencje dla samozwańczych stróży prawa
W brandenburskiej miejscowości Kremmen polscy pracownicy sezonowi zajmujący się zbiorem szparagów wracali wieczorem do swoich kwater, kiedy w ich kierunku zaczęło biec czterech Niemców, mieszkańców wsi. Przestraszeni Polacy zaczęli uciekać. Dwóm z nich się nie udało. Zostali złapani przez Niemców, pobici, przewiezieni na jedną z wiejskich posesji, gdzie ich związano, po czym wezwano policję.

Jak się później okazało, powodem akcji Niemców było wcześniejsze włamanie do jednego z domów we wsi. Okradziona gospodyni widziała uciekających włamywaczy. Niemcy zatrzymali Polaków w celu ich zidentyfikowania przez gospodynię. Ta jednak od razu rozpoznała, że zatrzymani Polacy nie są poszukiwanymi złodziejami. Również policja wykluczyła udział zatrzymanych w włamaniu. Poszkodowani Polacy zostali zawiezieni na oddział pogotowia ratunkowego w celu opatrzenia ran po pobiciu. Następnie złożyli skargę do prokuratury. Na podejrzanych ciąży zarzut pozbawienia wolności jak i niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

Samosąd również w Niemczech jest niedozwolony. Zatrzymywać podejrzanych mogą do tego wyznaczone organy państwa. A nawet one ograniczone są w swoim działaniu poprzez odpowiednie przepisy.

Jednakże w określonych wypadkach niemiecki kodeks postępowania karnego (§ 127 StPO) daje prawo każdemu obywatelowi na przejściowe zatrzymanie podejrzanego, zgodnie z którym każdy ma prawo ująć osobę, która złapana na gorącym uczynku, jest podejrzana o przestępstwo, jeśli osoba ta jest podejrzana o ucieczkę bądź nie można stwierdzić jej tożsamości (polskim odpowiednikiem przepisu jest art. 243 kodeksu postępowania karnego). Na gorącym uczynku w znaczeniu przepisu oznacza, że osoba przyłapana została w czasie kiedy popełniała przestępstwo albo krótko później. Zwrócić tu należy uwagę, że w danym wypadku nie została spełniona już podstawowa przesłanka przepisu: zatrzymanie nie nastąpiło na gorącym uczynku, ale już kilka godzin po przestępstwie. Napastnicy nie mieli też żadnych podstaw na podejrzenie zatrzymanych Polaków. Obywatelskie prawo do zatrzymania ma na celu ułatwić dochodzenie, poprzez umożliwienie policji zidentyfikowania podejrzanych osób, w momencie kiedy istnieją obawy, że przestępca uniknie odpowiedzialności. Tutaj nie było takiej konieczności.

Nadużywając obywatelskiego prawa do zatrzymania bardzo szybko można przekroczyć granice przestępstwa. Odbierając osobie możliwość do wolnego poruszania się już można spełnić przesłanki pozbawienia wolności. Ewidentnie, kiedy czas zatrzymania jest dłuższy niż jest to konieczne, kiedy przewozi się osobę wbrew jej woli i związuje. W danym przypadku naruszono granicę legalnego zatrzymania również z powodu nadużycia przemocy.

Oprócz odpowiedzialności karnej napastnicy również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej, tytułem tak zwanej odpowiedzialności deliktowej. Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest delikt czyli czyn niedozwolony. Jest nim każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzona osobie trzeciej. Oprócz klasycznego odszkodowania za poniesione szkody poszkodowani mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za wyrządzone szkody niematerialne, które mają na celu rekompensację za doznane krzywdy i ból. Kwota zadośćuczynienia zależna jest od kilku czynników m.in. od winy sprawcy, czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych, ból, trwałość skutków czynu sprawcy, długość okresu pozbawienia wolności, uszczerbki na zdrowiu itp.

Podsumowując: nikt nie może bezkarnie nadużywać obywatelskiego prawa do zatrzymania podejrzanych. Ustawodawca udzielił tego przyzwolenia tylko w wyjątkowych ograniczonych sytuacjach. Zasadniczo tylko wyznaczone organy państwowe upoważnione są do ścigania przestępstwa.

Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-05-24
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 10.05.2013

Możliwości działalności gospodarczej w Niemczech - Ekspansja polskiej spółki
Chcąc ekspandować ze swoja spółką istnieje kilka możliwości założenia nowej siedziby w Niemczech. Możliwości te mogą być zorganizowane prawnie na trzy różne sposoby, mianowicie poprzez założenie spółki zależnej (córki), założenie niesamodzielnego oddziału (jedna z siedzib) bądź założenie samodzielnego oddziału (samodzielna filia).

Różnice występują już w trakcie zakładania takiego oddziału. Każdy niesamodzielny oddział musi być wprawdzie wpisany w urzędzie działalności gospodarczej (Gewerbeamt) ale już nie jest konieczny zapis w rejestrze handlowym (Handelsregister). Ponieważ jest to spójna działalność gospodarcza jedynie w różnych miejscach, oddziały nie mogą prowadzić swojej własnej firmy. W nagłówkach listów oprócz firmy musi widnieć nazwa sądu prowadzącego rejestr oraz numer rejestru handlowego spółki.

Filia niezależna nie jest odrębnym podmiotem prawnym. Prawnie i organizacyjnie jest częścią przedsiębiorstwa oraz podlega pod prawo miejsca siedziby głównej przedsiębiorstwa. Czyli w momencie założenia fili przez spółkę polską, jej wewnętrzne struktury zależą tylko i wyłącznie od polskiego prawa oraz statutu spółki.

Pomimo wewnętrznej zależności filia bierze jednak samodzielnie udział w stosunkach handlowych. Stosunek prawny fili z klientami podlega już prawu niemieckiemu. Zapis takiego oddziału jest już konieczny w rejestrze handlowym. Filia jest autonomiczna, powinna wykazywać własne, niepodległe osiągnięcia handlowe, poprzez udostepnienie jej własnego kapitału. Jej transakcje zostają oddzielnie wpisane w bilans spółki.

Podczas zakładania niezależnego oddziału uwagę należy zwrócić jeszcze na wszystkie konieczne zezwolenia oraz wpisy do koniecznych rejestrów.

Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2013-05-10
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia