Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 08.08.2011

Kolejne zwycięstwo dla konsumentów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Porady prawne dla osób prywatnych: Wykładnia prawna dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.


Powodem decyzji były dwie sprawy, które trafiły przed niemiecki Sąd Najwyższy (BGH).

Pan W. kupił płytki podłogowe w sklepie budowlanym. Kiedy płytki te zostały profesjonalnie położone, okazało się, że znajdują się na nich cienie, które wcześniej nie były zauważalne gołym okiem. Cienie te, nie mogły zostać usunięte. Pan W. zażądał od sprzedawcy, aby ten usunął wadliwe płytki i położył nowe, wolne od wad. Sprzedawca wprawdzie dostarczył nowe płytki, ale za ich ponowne położenie nie czuł się jednak odpowiedzialny.

Pan W. złożył pozew do sądu żądając zwrotu kosztów usunięcia starych i położenia nowych płytek. Obowiązek ten był w niemieckim orzecznictwie oraz w doktrynie długo przedmiotem sporów.

Sprawa trafiła w ostatniej instancji przed niemiecki Trybunał Federalny (BGH). Ten argumentował w uzasadnieniu wyroku, iż obowiązek usunięcia wadliwej zakupionej rzeczy, można wywnioskować poprzez wykładnie sformułowania: „W przypadku braku zgodności, konsument jest upoważniony do wolnego od opłat przywrócenia zgodności poprzez naprawę lub zastąpienie... lub do uzyskania stosownej obniżki cen” z Art. 3 Ust. 2 dyrektywy.

Według niemieckiego Trybunalu Federalnego (BGH) przedsiębiorca może odmówić przywrócenia zgodności towaru jedynie w przypadku rażącej nieproporcjonalności kosztów. Według przepisów prawnych niemieckiego kodeksu cywilnego, tam § 439 ust. 3 BGB, sprzedawca może odmówić sposobu przywrócenia zgodności towaru, jeśli koszty przywrócenia zgodności są nieproporcjonalne w porównaniu z innymi sposobami usunięcia wady lub nawet wtedy, gdy jedyny sposób przywrócenia zgodności towaru, powoduje nieproporcjonalne koszty. W danym wypadku koszty usunięcia płytek wynosiły 150 % wartości płytek. BGH przyjął nieproporcjonalność. Sprzedawca miałby prawo do odmowy przywrócenia zgodności towaru.

Trybunał Federalny (BGH) nie był jednak pewny, czy wykładnia niemieckiego prawa jest zgodna z dyrektywą i przedłożył sprawę przed Trybunał Europejski.

W podobnej sytuacji znalazła się pani P. Kupiła ona w sklepie AGD zmywarkę do naczyń. Według umowy dostawa miała nastąpić "pod drzwi". Pani P. zatrudniła firmę do profesjonalnej wbudowy zmywarki. Po wbudowie okazało się jednak, że zmywarka nie działa. Wady nie dało się usunąć. Po reklamacji sprzedawca dostarczył nową zmywarkę. Ale również on nie czuł się odpowiedzialny za wybudowanie starej i wbudowanie nowej. Tłumaczył się tym, że przecież to nie on jest odpowiedzialny za wadę, tylko producent.

WW obu przypadkach Trybunał Europejski przyznał konsumentom rację. Cytując powód 10-ty rozważań dyrektywy, który mówi, że "w przypadku braku zgodności towaru z umową konsumenci powinni być uprawnieni, do uzyskania bezpłatnie przywrócenia zgodności towaru z umową, wybierając naprawę lub zastąpienie, albo jeśli to nie wystarczy, do obniżenia ceny lub wymówienia umowy". Szczególną uwagę Trybunał Europejski zwraca tutaj na wybór słowa "bezpłatnie". Najwidoczniej europejski ustawodawca miał tutaj na celu odciążenie konsumenta z wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru. Konsument nie może zostać tu obciążony kosztami, które są wynikiem dostarczenia wadliwego towaru. Gdyby sprzedawca od początku dostarczył towar zgodny z umową, co należy do jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, koszty te by nie powstały. Poza tym wiążą się one bezpośrednio z obowiązkiem prawnym przywrócenia zgodności towaru.

Orzeczenie Trybunału Europejskiego będzie najprawdopodobniej powodem wielu pozwów konsumentów przeciwko sprzedawcom o zwrot kosztów spowodowanych montażem wadliwego nowo dostarczonego towaru.


Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Autor:
Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.


Status: partner

Tłumaczenie:
Patrycja Mika, Aplikantka
Biuro:
Joachimstaler Straße 20
10719 Berlin
Telefon: +49 30 71 52 06 70
Fax: +49 30 71 52 06 78
Email: dr.schulte@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Dr.-Thomas-Schulte.html

Asystentka:

- Główna sekretarka, Pani Antje König ( a.koenig@dr-schulte.de )
Telefon: + 49 30 22 19 22 012

Dziedziny prawa:

 • Prawo rynku kapitałowego i lokat kapitałowych
 • Prawo bankowe i nadzoru bankowego
 • Prawo inwestorów i konsumentów
 • Prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe i gospodarcze (rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługa spółek)
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzony w 1966 roku w Papenburg/Ems
 • Studia na Uniwersytetach w Bayreuth oraz w Berlinie
 • Ekonomista bankowiec
 • Adwokat od 1995 roku
 • Praca doktorska z zakresu Europejskiego Prawa Administracyjnego (Europäisches Öffentliches Recht)
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin)
 • Członkostwo w Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego / Polish Motorboat and Water Ski Association

 • Języki: niemiecki, angielski

Opis:

Po maturze i następnie nauce bankowości w Deutsche Bank AG mecenas Dr. Thomas Schulte studiował prawo w Berlinie i Bayreuth. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych pracą z zakresu prawa europejskiego.

Obok głośnych wyroków przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym znanym firmom, skupia się on godny zaufania doradca na średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak i rodzinach. W kręgu jego działalności znajdują się zwłaszcza prawo bankowe i rynków kapitałowych, prawo cywilne, ochrona konsumentów, prawo upadłościowe, internetowe jak również doradztwo przedsiębiorstwom.

Rozwijana przez nas koncepcja kompleksowego i całościowego doradztwa jest przez Dr. Schulte konsekwentnie realizowana. Bycie adwokatem oznacza dla niego nie tylko powierzchowne rozwiązywanie problemów prawnych naszych klientów. Jego celem jest raczej pokazywanie podczas indywidualnego doradztwa wszelkich kierunków i możliwości w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na przyszłość.

Obok wysokiej jakości pracy dla naszych klientów leży mu także szczególnie na sercu ciągłe dokształcanie się. Zaangażowanie, wspieranie i wytrwałość to cechy, które go charakteryzują. O Dr. Schulte i jego zespole donosi wiele renomowanych agencji prasowych.


Data wstawienia publikacji:
2011-08-08

www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.
TAGI:


Więcej publikacji znajdziecie Państwo tutaj!