Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 30.07.2015

Dyskryminacja polskich przedsiębiorców we Francji – planowana skarga do Komisji Europejskiej. Rechtsanwältin Patrycja Mika z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB komentuje.

Polska Izba Handlu, Polska Izba Przemysłowo Handlowa we Francji oraz Inicjatywy Mobilności Pracy informują, że w imieniu przedsiębiorców działających we Francji złożą skargę do Komisji Europejskiej w związku z dyskryminującymi działaniami urzędόw we Francji. Aktualnie firmy przygotowują zestawienia, w których szczegółowo wskazują i opisują pojedyncze nadużycia i kontrole ze strony francuskich urzędników. Złożenie skargi zbiorowej do Komisji Europejskiej planowane jest na pierwszą połowę września. Na łamach strony internetowej pulshr.pl ekspert Izby Handlu Sebastian Filipek-Kaźmierczak zapowiedział, że do końca lipca przedsiębiorcy mają przygotować materiał zawierający przykłady dyskryminacji będący podstawą do przygotowania odpowiedniej skargi do Komisji Europejskiej.

„Czarna lista praktyk dyskryminujących” – stop nieuczciwej walce z polską konkurencją

Polska Izba Handlu przygotowuje tzw. czarną listę praktyk dyskryminujących. Polska Izba Handlowa informuje, że przedsiębiorcy regularnie informują o sytuacjach dyskryminacji polskich przedsiębiorców we Francji. Zarzuca się francuskim urzędnikom, że pod pretekstem walki z nieuczciwą konkurencją prowadzą praktykę której celem ma być eliminacja konkurencji na rynku. Izba relacjonuje, że francuskie media celowo ukierunkowują opinię publiczną wrogo wobec Polaków, którzy rzekomo zabierają miejsca pracy.

Naruszenie swobody świadczenia usług

Rechtsanwältin Mika z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB komentuje: „Jeśli takie działania zostaną faktycznie potwierdzone, to stanowią one definitywnie naruszenie swobody świadczenia usług w rozumieniu art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swoboda świadczenia usług to prawo do świadczeniu usług przez podmiot, który ma swoją siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich bez potrzeby posiadania w tych krajach stałego zakładu pracy, fili, przedstawicielstwa. Unia Europejska dąży do pogłębienia jednolitego rynku usług. Podmioty, które ograniczają swobodę świadczenia usług mogą zostać wezwane do zaniechania, a ich decyzje (np. decyzje administracyjne urzędów) mogą zostać uznane za niezgodne z prawem i uchylenia bądź unieważnienione. Walka z nieuczciwą konkurencją nie należy do kompetencji poszczegόlnych urzędόw administracyjnych.”

Diskriminierung von polnischen Unternehmen in Frankreich – Beschwerde an die Europäische Kommission in Vorbereitung. Rechtsanwältin Patrycja Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB kommentiert.

Die Polnische Handelskammer und die Polnische Industrie und Handelskammer in Frankreich informieren, dass sie im Namen von polnischen Unternehmen die in Frankreich tätig sind, eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission einreichen, die sich auf diskriminierende Handlungen, Missbrauch und Kontrollen französischer Behörden gegenüber den Unternehmern bezieht. Die Beschwerde soll bis September fertig gestellt und eingelegt werden. Gegenüber „pulshr.pl“ erklärte der Experte der Handelskammer Sebastian Filipek-Kazmierczak, dass die betroffenen Unternehmer bis Ende Juli Materialien vorbereiten sollen, auf denen sich die Beschwerde stützen wird.

Die schwarze Liste der diskriminierenden Praktiken – Stopp der unlauteren Wettbewerbsbekämpfung

Die Polnische Industrie und Handelskammer bereitet eine so genannte schwarze Liste der diskriminierenden Praktiken. Die Polnische Handelskammer informiert, dass die Unternehmer regelmäßig von diskriminierenden Situationen bei französischen Behörden informieren. Den französischen Behörden wird vorgeworfen unter dem Vorwand der Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb, eine Praxis zu führen, deren Ziel die Eliminierung von ausländischer Konkurrenz sein soll.

Die Verletzung der Dienstleistungsfreiheit

Rechtsanwältin Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB kommentiert: „Sollten sich die Vorwürfe wirklich bestätigen, stellen sie definitiv eine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit gemäß Art 56 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union dar. Die Dienstleistungsfreiheit ermöglicht Anbietern gewerblicher, kaufmännischer, handwerklicher und freiberuflicher Tätigkeiten den freien Zugang zu den Dienstleistungsmärkten aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Unter Berufung auf dieses Recht kann eine Rücknahme der behördlichen Entscheidungen unter Umständen verlangt werden. Schließlich liegt es auch nicht in der Kompetenz jedes Verwaltungsbeamten über die Unlauterkeit der Konkurrenz zu entscheiden“.


Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.


Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-07-30

www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.
TAGI:


Więcej publikacji znajdziecie Państwo tutaj!