Prawo upadłosciowe - porady prawne

Porady prawne w dziedzinie: prawo upadłościowe

Niestety, ostatnimi czasy zwiększa się liczba upadłości w Niemczech. Wysokim zadłużeniem i upadłością firm są przede wszystkim dotknięci konsumenci, którzy nie mogą dochodzić swoich wierzytelności podczas postępowania upadłościowego. Krótko po wprowadzeniu do niemieckiej ustawy o niewypłacalności zmian (Insolvenzordnung, polski odpowiednik: prawo upadłościowe i naprawcze), w roku 2002 liczba upadłości prywatnych oraz postępowań upadłościowych wynosiła około 20.000. W roku 2007 było ich już 100.000. Tendencja postępowań upadłościowych jest przy tym wzrostowa. Właśnie teraz w czasie kryzysu gospodarczego liczba upadłości będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

Aby uciec ze spirali zadłużenia oraz egzekucji komorniczej stosuje się w niektórych przypadkach drogę upadłości dopuszczoną przez przepisy prawne niemieckiej ustawy o niewypłacalności (Insolvenzordnung, polski odpowiednik: prawo upadłościowe i naprawcze), jako jedyne rozsądne rozwiązanie.

Założyciel Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Dr. Thomas Schulte.
Założyciel Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Dr. Thomas Schulte.

Spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przejść przez zwykłe postępowanie upadłościowe. Konsumenci mają możliwość postępowania uproszczonego. Przepisy prawne postępowania uproszczonego mogą również wybrać osoby pracujące na własny rachunek (Selbständige), jeśli ich stosunki majątkowe są klarowne. Według ustawy o niewypłacalności (prawo upadłościowe i naprawcze) za klarowne przyjmuje się stosunki majątkowe, jeśli liczba wierzycieli nie przekracza 20. Osoby prywatne mają możliwość, po upływie sześciu lat od postępowania upadłościowego, osiągnąć zwolnienie od reszty zadłużenia (Restschuldbefreiung).

Jeśli znajdują się Państwo w sytuacji nadmiernego zadłużenia, to w pierwszej kolejności chodzi o policzenie całkowitej jego wysokości oraz o ustalenie wszystkich wierzycieli. Najbardziej rozsądnym jest kontakt z wierzycielami, aby uzyskać możliwość spłaty w ratach, odroczenie spłaty lub rezygnacji z roszczeń. Takie rozwiązania stosuje nasza kancelaria w ramach pozasądowej próby minimalizacji zadłużenia, które będzie zaproponowane wierzycielom. Jeśli nie zakończyłoby się ono sukcesem, pozostaje zawsze możliwość postępowania upadłościowego. Tutaj wspomagamy naszych klientów poradami prawnymi przy wypełnianiu wniosków o upadłość (Insolvenzantrag) oraz wystawiamy zaświadczenie dla upadłości konsumenckiej o niepowodzeniu pozasądowej próby redukcji zadłużenia. Po złożeniu wniosku o upadłość stoimy cały czas u boku naszych klientów, wspomagając ich poradą prawną i czynem.

Partnerzy:
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Email: dr.schulte@dr-schulte.de

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Email: tintemann@dr-schulte.de

Wersja niemiecka