Prawo konkurencji - zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Porady prawne w dziedzinie: Prawo konkurencji, prawo ochrony konkurencji, prawo nieuczciwej konkurencji

Przepisy prawne prawa konkurencji lub inaczej prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa ochrony konkurencji oferują prowadzącemu działalność gospodarczą niemal nieprzebytą dżunglę ustaw i przepisów. Jednakże niezachowanie przepisów prawa ochrony konkurencji oraz prawa nieuczciwej konkurencji może szybko prowadzić do upomnienia ze strony konkurencji. Wiele przedsiębiorstw używa dzisiaj własnych stron internetowych i innych możliwości reklamy w celu pozyskania klientów. Właśnie podczas tworzenia stron internetowych zapomina się często o obowiązkach wynikających z rozporządzenia w sprawie podawania cen (Preisangabenverordnung) lub uregulowań o umowach zbytu na odległość (Fernabsatzvertrag). Pod uwagę należy brać również restrykcyjną w tej dziedzinie politykę konkurencji Unii Europejskiej.

Partner Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Sven Tintemann.
Partner Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Sven Tintemann.

Naszymi poradami prawnymi stoimy u boku prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą się chronić przed nieczystymi działaniami ze strony swojej konkurencji, tj. przeciwko nieuczciwej konkurencji. Będziemy działali w Państwa imieniu także przy naruszeniach przepisów prawnych wynikających z praw autorskich (Urheberrecht), z prawa znaków towarowych (Markenrecht) lub z prawa do nazwisk i nazw (Namensrechten).

Partner:
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
Email: tintemann@dr-schulte.de