Prawo bankowe

Specjalizacja działalności w zakresie porad prawnych w dziedzinie przepisów prawa bankowego oraz prawa lokat kapitałowych:

Specjalizacja kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy leży w zakresie przepisów prawnych prawa bankowego i prawa lokat kapitałowych. Szczegóły w tych dziedzinach prawa reguluje ustawa o rachunkowości oraz ustawa o prawie bankowym. Zaznaczyć należy przy tym, że prawo bankowe należy do jednych z najtrudniejszych dziedzin prawa. Partnerzy w naszej kancelarii zdobywali doświadczenia w tej dziedzinie przez lata praktyki zawodowej oraz specjalizację w tej dziedzinie poprzez uczęszczania na kursy dla prawników - specjalistów z dziedziny prawa bankowego oraz prawa lokat kapitałowych, dlatego też przepisy prawne ustawy o rachunkowości oraz ustawy o prawie bankowym nie mają przed nimi żadnych tajemnic.

Pomożemy Państwu przy problemach związanych z:

 • Mieszkaniami własnościowymi jako model oszczędzania podatków
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Kim Oliver Klevenhagen
  Email: klevenhagen@dr-schulte.de

 • Wypowiedzeniami kredytów
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
  Email: dr.schulte@dr-schulte.de

  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
  Email: tintemann@dr-schulte.de

 • Przefinansowaniami
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
  Email: dr.schulte@dr-schulte.de

 • Udziałami w Funduszach Inwestycyjnych
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
  Email: tintemann@dr-schulte.de

 • Udziałami w spółkach
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
  Email: tintemann@dr-schulte.de

 • Błędnymi poradami doradców finansowych lub bankowych oraz przez pośredników
  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
  Email: dr.schulte@dr-schulte.de

  Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Sven Tintemann
  Email: tintemann@dr-schulte.de

Wersja niemiecka