Prawo w zakresie "Prania brudnych pieniędzy"

Pod pojęciem „prania brudnych pieniądzach” rozumieć należy wprowadzenie do obrotu finansowego pieniędzy zdobytych na tle kryminalnym, z celem ukrycia ich prawdziwego pochodzenie. Rząd federalny w grudniu 2011 wydał ustawę o praniu brudnych pieniędzy - Geldwäschegesetz (GWG), ponieważ kwestie „brudnych pieniędzy” nie dotyczą tylko banków i ubezpieczalni, ale również handlowców.

  • Pranie brudnych pieniędzy Prawo w zakresie "PRANIA BRUDNYCH PIĘNIĘDZY"
  • Pranie brudnych pieniędzy Pod pojęciem „prania brudnych pieniądzach” rozumieć należy wprowadzenie do obrotu finansowego pieniędzy zdobytych na tle kryminalnym, z celem ukrycia ich prawdziwego pochodzenie.
  • Pranie brudnych pieniędzy Rząd federalny w grudniu 2011 wydał ustawę o praniu brudnych pieniędzy - Geldwäschegesetz (GWG), ponieważ kwestie „brudnych pieniędzy” nie dotyczą tylko banków i ubezpieczalni, ale również handlowców.

Generalnie nowe uregulowania dają możliwość odpowiednim organom nadzorczym, po właściwej analizie ryzyka, zobowiązania przedsiębiorstwa do sprowadzenia pełnomocnika ds. prania brudnych pieniędzy. Niezbędne jest to do właściwego zajęcia się tym problemem przed przedsiębiorcę. Nasi doświadczeni doradcy oraz adwokaci Dr. Thomas Schulte oraz Christian M. Schulter pomogą również Państwu we wszystkich sprawach związanych z prawem prania brudnych pieniędzy.

Wersja niemiecka