Mediacja

Alternatywa dla sądu. Nasza specjalność to mediacja gospodarcza, rodzinna oraz doradztwo przy mediacjach. Mediacja polega na dojściu przez skonfliktowane strony dobrowolnie z pomocą trzeciej, niezależnej osoby do konstruktywnej oraz możliwej do zaakceptowania przez wszystkie strony ugody.

  • Nasza specjalność to mediacja gospodarcza, rodzinna oraz doradztwo przy mediacjach. Nasza specjalność to mediacja gospodarcza, rodzinna oraz doradztwo przy mediacjach.
  • Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen. Mediacja polega na dojściu przez skonfliktowane strony dobrowolnie z pomocą trzeciej, niezależnej osoby do konstruktywnej oraz możliwej do zaakceptowania przez wszystkie strony ugody.

Kompetentną osobą do kontaktu w tym zakresie jest doradca oraz adwokat Christian Bächmann, mediator, który nie przedstawia stronom żadnych swoich gotowych rozwiązań, natomiast odpowiedzialny jest za postępowanie mediacyjne i jego pomyślne zakończenie. Prowadząc postępowanie kieruje się wspólnym zrozumieniem stron, a nie upartym obstawaniem przy swoim. Po rozwiązaniu konfliktu obie strony czują się wygranymi. Punktem widzenia jest konflikt jako szansa.

Wersja niemiecka