SCHUFA, Biura Informacji Gospodarczej oraz inne rejestry dłużnikόw – ochrona danych osobowych

Negatywny wpis w rejestrze dłużnikόw (Schufa, Biura Informacji Gospodarczej, etc.)?

Problem z uzyskaniem kredytu?

Kancelaria Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB jest specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych i skutecznie uzyskuje usunięcie negatywnych wspisόw w rejestrach dłużnikόw

Ważne informacje w sprawie wcześniejszego wymazania negatywnego wpisu w Schufa:

Holding akcyjny Schufa istnieje jako wspólna instytucja podmiotów udzielających kredytów. Klienci oraz członkowie Schufa są przede wszystkim podmiotami gospodarczymi, które udzielają swoim klientom kredytów lub umów o długim czasie trwania. Dlatego też zależy im na sprawdzeniu wypłacalności swoich przyszłych klientów.

Schufa otrzymuje dane w przeważającej części od swoich partnerów. Oni zgłaszają do rejestru Schufa pozytywne jak i negatywne zdarzanie finansowe. Problematyczne są jednak te zgłoszenia, które powstają przez zachowania klientów, wynikające z niewypełniania przez nich umów. Te ostatnie występują najczęściej podczas zwłoki w płatnościach i owocują w związku z tym wymówieniem umowy. O tych klientach jest z reguły dokonany i zapisany negatywny wpis w Schufa. Powoduje on, że spada automatycznie zdolność kredytowa przed bankami, ubezpieczeniami, oraz dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Dlatego negatywny wpis może swoim powstaniem spowodować daleko idące konsekwencje. Wielu klientów nie wie, że negatywny wpis w Schufa nie znika od razu po zapłaceniu roszczenia. Dzieje się tak dlatego, że negatywny wpis od zgłaszającego podmiotu gospodarczego nie jest odwoływany, lecz jedynie zgłasza się do Holdingu Schufa, że sprawa jest załatwiona. Wymazanie następuje po upływie trzech lat. Dzieje się to automatycznie, zgodnie z § 35 Abs. 2 Nr 4 BDSG.

Sukcesy kancelarii w dziedzinie usunięcia wspisόw (Link):

Dane wpisywane w rejestry dłużnikόw chronione są przepisami o ochronie danych osobowych. W § 28 a ust. 1 BDSG jest teraz jednoznacznie stwierdzone, że przesyłanie danych osobowych do banków (takich jak SCHUFA, Creditreform, Bürgel i inne) dotyczących roszczeń jest dozwolone tylko wtedy, jeśli roszczenie, pomimo wezwania do zapłaty (wymagalności) nie zostało spełnione. Przesyłanie danych potrzebne jest do zabezpieczenia ważnych interesów odpowiedzialnej placówki lub osoby trzeciej oraz dłużników, po tym jak wierzytelność staje się wymagalna, a dłużnik otrzymał co najmniej dwa pisemne wezwania do zapłaty. Jeśli roszczenie nie jest wymagalne (np. dlatego, że dłużnik nie zwleka jeszcze z płatnością lub uzgodniono spłatę ratalną lub prolongatę (odroczenie spłaty długów), wpis do Schufa nie jest bezprawny.

Co do zasady podmiot zgłaszający musi udowodnić spełnienie wymogów z § 28 a Abs. 1 BDSG. Działa tutaj domniemanie ustawowe, które mówi, że zasadniczo każde przetworzenie danych osobowych jest bezprawne, jeśli nie podany jest odpowiedni powód usprawiedliwiający.

W § 28 b BDSG znajduje swoja regulację tzw. postępowanie scoringowe oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt. Zgodnie z nim firmy zajmujące się zbieraniem danych (Auskunfteien) mogą używać zapisanych danych osobowch, w ramach uznawanych matematyczno-statystycznych programów obliczeniowych do prognozowania przyszłego zachowania płatniczego określonych grup osób. W związku z tym, zdarzyć się może, że pomimo braku negatywnych cech wynik scornigu (Scorewert) przy niektórych osobach jest tak niski, że osoba ta otrzyma negatywną ocenę jej zdolności kredytowej. Z tego względu scoring musi podlegać ścisłej kontroli prawnej.

Dlatego niezbędnym jest zlecenie specjalistom sprawdzenie wpisów w Schufa pod kątem usunięcia ich przed upływem lat 3. Czasami bowiem zdarza się, iż niektóre podmioty dokonują błędnych, a więc niezgodnych z prawem wpisów. Najczęściej przeciwnikiem procesowym naszego roszczenia nie jest holding Schufa, tylko nasz dawny partner w interesach, który zainicjował wpis.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru Schufa za darmo? – Tutaj instrukcja