Koszty usług prawniczych - adwokaci

Nasze wynagrodzenie

Z naszej strony doskonale rozumiemy, że nie tylko porada dotycząca ryzyka procesowego ma dla Państwa kluczowe znaczenie. Najważniejsze jest przecież, czy gra jest warta świeczki, innymi słowy, czy walka prawna się dla Państwa opłaca. Dlatego też na życzenie otrzymają Państwo w każdej chwili wykaz naszych powstałych oraz oczekiwanych kosztów i opłat sądowych.

Honorarium adwokackie w Niemczech rozliczane jest zgodnie z ustawą o opłatach adwokackich (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). Opłata w sprawach cywilnych obliczana jest według wartości przedmiotu sporu lub na podstawie zawartej z adwokatem osobnej umowy o wynagrodzeniu według stawek godzinowych.

Minimalna wysokość opłaty, określona jest w wykazie wynagrodzeń stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o wynagrodzeniach adwokackich (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG). Adwokat z reguły będzie żądać od zleceniodawcy zaliczki na poczet powstałych już opłat oraz przyszłego honorarium. Do wynagrodzenia zalicza się również wydatki oraz podatek VAT według stawek określonych w odpowiednich ustawach podatkowych.

Koszta
Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Dr. Schulte, mecenas Tintemann oraz mecenas Klevenhagen podczas dyskusji.

Pierwsza konsultacja

Koszt pierwszej rozmowy konsultacyjnej dla konsumenta wynosi maksymalnie 190,00 Euro plus VAT (Mehrwertsteuer). W przypadku późniejszego udzielenia nam pełnomocnictwa będą one wliczone w koszta całkowite.

Ubezpieczenie od ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung)

Przejęcie kosztów przez Państwa ubezpieczyciela zależy przede wszystkim od treści Państwa umowy z nim zawartej. Zasadniczo ubezpieczenie prawne pokrywa większą cześć honorarium adwokackiego oraz kosztów sądowych. Kancelaria w imieniu klienta składa odpowiednie zapytanie do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów i prowadzi korespondencję z ubezpieczalnią.”

W sprawie dalszych pytań chętnie pomogą Państwu nasi adwokaci.

Nasze wynagrodzenie