Impressum

Zaprezentowana strona internetowa jest polskojęzyczną wersją strony Kancelarii Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG vertreten durch Thomas Schulte - niemieckiej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Berlinie.

Za treść wszelkich artykułów opublikowanych na stronach odpowiedzialna jest albo Kancelaria albo wymieniony na końcu konkretny autor.

Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon:03071520670
Telefax:03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
HRB Nummer 172690

© Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
Verantwortliche i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Thomas Schulte

Spόłka Partnerska z ogranoczoną odpowiedzialnością zawodową jest wpisana w rejestr spόłek partnerskich Sądu Rejonowego Amtsgericht Charlottenburg w Berlinie pod numerem rejestrowym PR 652 B.

Osobami upoważnionymi do reprezentacji spόłki są partnerzy Dr. Thomas Schulte i Kim Oliver Klevenhagen.

Zatrudnieni adwokaci, partnerzy kooperacyjn oraz inne osoby zatrudnione i wspόłpracujące, nie są upoważnionymi do reprezentacji partnerami.

Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon:03071520670
Telefax:03071520678
redaktion@rechtkommentar.de

Siedziba Spόłki Partnerskiej:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Wszyscy adwokaci są dopuszczeni do występowania przed sądami na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ich aktualne tytuły zawodowe zostały im nadane w Niemczech.

Określenie zawodowe: Rechtstanwalt (adwokat), Republika Fedaralnych Niemiec.

Adwokaci w Niemczech są zobowiązani do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialnośći cywilnej zawodowej dla kwoty minimalnej 250.000 Euro (§ 51 BRAO).

Pozasądowe zarzegnanie sporu:

Przy sporach między adwokatami a ich zleceniodawcą na wniosek możliwe jest pozasądowe zarzegnanie sporu przy Izbie Adwokackiej w Berlinie (zgodnie z § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs. 5 BRAO) bądź przez postępowanie arbitrażowe (§ 191f BRAO) przed Federalną Izbą Adwokacką.

Izba Adwokacka (Rechtsanwaltskammer)

Wszyscy adwokaci są członkami Berlińskiej Izby Adwokackiej:

Berlińska Izba Adwokacka:
Littenstraße 9, 10179 Berlin
http://www.rak-berlin.de

Ochrona ubezpieczenia obejmuje działalność w Europie i spełnia warunki § 51 BRAO.

Opłata adwokacka rozliczana jest według ustawy o opłacie adwokackiej (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG), chyba że strony postanowiły inaczej.

Odpowiedzialność za treść:

Staramy się, aby treści na naszej stronie Internetowej były zawsze aktualne. Pomimo starannego opracowania odpowiedzialność za treści jest wykluczona. Skrόcona wersja opracowań, nie pozwala na pełne przedstawienie stanu prawnego i dlatego nie zastępuje profesjonalnego doradztwa prawnego. Poradę prawną oraz odpowiedzialność przejmiemy chętnie w ramach zlecenia.

Uwaga dotycząca partnerόw kooperacyjnych

Partnerzy kooperacyjni to adwokaci oraz radcowie podatkowi podlegający izbom adwokackim bądź radcόw podatkowych właściwym dla ich siedziby. Partenrzy kooperacyjni nie są uprawnieni do reprezentacji spόłki.

Regulacje zawodowe adwokatόw:

Czynność adwokatόw w Niemczech podlega następującym przepisom:
 • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO),
 • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA),
 • Fachanwaltsordnung (FAO),
 • Berufsregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Union (CCBE-Berufsregeln),
 • Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG),
 • Law Implementing the Directives of the European Community pertaining to the professional law regulating the legal profession,
 • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
Regulacje zawodowe radcόw podatkowych:
 • Steuerberatungsgesetz (StBerG),
 • Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB),
 • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB),
 • Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV).
Copyright:

Znaki towarowe nanaszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i własności danego właściciela prawa.