Zespół adwokatów Kancelarii

Adwokat Tomasz Dobrzyński LL.M.

Status: Adwokat Tomasz Dobrzyński LL.M. jest partnerem kooperacyjnym kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”


Adwokat Tomasz Dobrzyński LL.M.

Dziedziny prawa:

  • Doradztwo korporacyjne
  • Prawo energetyczne
  • Departament transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć
  • Prawo komunalne
  • Prawo zamówień publicznych

Opis:

Wspólnik komandytariusz. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Na Uniwersytecie w Bochum/Niemcy uzyskał tytuł LL.M. Równolegle ukończył również kurs prawa energetycznego i geologicznego w Institut für Berg- und Energierecht. Aktualnie jest doktorantem na Freie-Universität w Berlinie i pisze pracę z zakresu prawa energetycznego.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym, prawie konkurencji, a w szczególności koncentracjach przedsiębiorstw, zamówieniach publicznych oraz zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i absorpcją środków unijnych. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz przedprywatyzacyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych związanych z budową źródeł energetycznych, kogeneracyjnych i ciepłowniczych. Uczestniczy w projektach związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową. Doradzał w negocjacjach związanych z obrotem gazem. Współuczestniczył w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w sporach z nim przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczy również w sporach sądowych związanych z prawem do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Współpracuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych na rynku dolnośląskim i krajowym.

Doradzał największym gminom w Polsce w procesach związanych z absorpcją środków unijnych oraz w procesach związanych z tworzeniem pierwszych w Polsce spółek komunalnych, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie „in house”.


Publikacje Adwokat Tomasz Dobrzyński LL.M.:


Partnerzy kooperacyjni: