Zespół adwokatów Kancelarii

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Jacqueline Buchmann

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Jacqueline Buchmann jest partnerem w kancelarii prawniczej „Dr Schulte i wspólnicy”


Jacqueline Buchmann
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Jacqueline-Buchmann.html

Dziedziny prawa:

  • Doradztwo dla firm
  • Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego
  • Prawo odpowiedzialności z tytułu prospektu emisyjnego
  • Prawo ochrony konsumentów
  • Prawo ochrony konsumentów

Vita:

  • Urodzona w 1981 r. Markranstädt/Lipsk
  • Studia prawnicze w Lipsku
  • Studia magisterskie związane z tematyką europejskiego prawa prywatnego w Sewilli (Hiszpania) oraz w Lipsku
  • Odbyła aplikację w Berlinie i Barcelonie (Hiszpania)
  • Adwokat od 2012 r.

Opis:

Pani adwokat Buchmann wsparła ostatnio, jako najnowszy nabytek, zespół kancelarii prawniczej „Dr. Schulte i partnerzy”. Do jej obowiązków służbowych zalicza się przede wszystkim sprawy z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności zaś dotyczące prawa odpowiedzialności z tytułu prospektu emisyjnego, a ponadto także wszelkie zagadnienia związane z prawem ochrony konsumentów i prawa runku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prawa najmu.

Pani Buchmann najpierw skończyła studia prawnicze w jej rodzinnym mieście, Lipsku, by następnie podjąć studia związane z zagadnieniem europejskiego prawa prywatnego, w toku których kształciła się m.in. na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) przez okres jednego roku. To właśnie tam postanowiła związać swoją przyszłość zawodową z prawem cywilnym i prawem ochrony konsumentów w wymiarze europejskim. Pani Buchmann podjęła następnie aplikację w Berlinie i Barcelonie (Hiszpania), którą ukończyła pozytywnie w roku 2010, po czym przyjęła stanowiska pracownika naukowego w kancelariach specjalizujących się w prawie rynku nieruchomości, w szczególności zaś w prawie najmu, jak również asystentki w katedrze prawa cywilnego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W maju 2012 roku Pani Mecenas rozpoczęła badania związane z praca magisterską (LL.M.) zorientowaną w dziedzinie europejskiego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracownika w przypadku zwolnień grupowych.

Pani adwokat Jacqueline Buchmann kładzie wyjątkowy nacisk na kompleksowy wywiad ze swoimi mandantami, ponieważ chce aby obok stricte prawniczego rozwiązania ich problemów, osiągnęli oni satysfakcjonujący gospodarczo, długofalowy pozytywny rezultat. Pani Buchmann angażuje się również honorowo w dziecięce i młodzieżowe telefony zaufania w Berlinie.


Publikacje Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Jacqueline Buchmann:


Partnerzy kooperacyjni: